Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HALMÁGYI SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. március 4. körül
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
– leveléhez csatolva – visszaküldte
Halmágyi
Halmágyi Sándor
nak Elv és előítélet című művét, sajnálkozva a több hónapja húzódó procedúra miatt.
n
Jegyzet
sajnálkozva a több hónapja húzódó procedúra miatt
: „Nincs semmi baj; részemről semmi panasz! Legyen meggyőzödve szerkesztő ur, hogy ’ezen kellemetlenné vált historia’ – mint levelében nevezi – nekem nem is nagyon kellemetlen, s legkevésbé sem ingatta meg a „Koszoru” iránti előszeretetemet, annál kevésbe
 [!]
[sic!]
szerkesztője iránti legőszintébb tiszteletemet.” (1639.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Halmágyi
Halmágyi Sándor
1863. márc. 12-i levele: „Kéziratomat még a mult pénteken öleltem.” (1639.) Válasz
Halmágyi
Halmágyi Sándor
1863. febr. 28-i levelére (1630.)