Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1863. március 23.
 
  Kedves barátom!  
  Nagy öröm- és meglepetéssel olvastuk ünnepélyes tudósitásodat; osztozunk
érzelmeiteKben
Szerkesztői feloldás: érzelmeitekben
s utánatok senki buzgóbban nem kivánja: hogy Isten tegye boldoggá kedves leányotokat! Most, én is röviden
csak
Beszúrás
ennyit. Szobám tele vendéggel, fél óra mulva indúlunk papi gyülésre a szomszéd faluba, Runyába.
n
Jegyzet
Runyába
Runya (Rumince, Szlovákia), az egykori Gömör megye tornaljai járásában;
Tompa
Tompa Mihály
neje családjának, a Soldos családnak ősi fészke.
Majd az anyjok is ír.  
  Csókolunk szivünkből.  
  igaz barátod  
 
Tompamihaly
Szerkesztői feloldás:
Tompa mihaly
Tompa Mihály
 
  a vers félig kész
n
Jegyzet
a vers félig kész
– Nincs annak nyoma, hogy
Tompa
Tompa Mihály
1863. máj. 22-i (1672.) levelét megelőzően küldött volna verset
AJ
Arany János
-nak.
 
  Hanva, mart 23. 1863  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.) Válasz
AJ
Arany János
1863. márc. 18-i levelére (1641.)