Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. június
 
  Tisztelt barátom,  
  Ide csatolom a jövő évnegyedi előfizetést kedves lapodra.  
  Soknemű passióim közt egyidőben a népmesék is szerepeltek. Összegyüjtöttem vagy négy kötetre menő magyar –, lefordítottam vagy száz külföldi mesét, s ad acta
n
Jegyzet
ad acta
– az aktákhoz, azaz félre (lat.)
tettem sok holmi mással. A napokban kezembe akadt egy ily porló csomó; leírattam egy párt számodra; tölteléknek talán megjárja.
n
Jegyzet
tölteléknek talán megjárja
– Ebből a Ko-ban megjelent: Finn népmesék I. II. (A beszélő fenyűk és Az árva leány). 1863. II. 1. sz. júl. 5. 16–17., 17. sz. okt. 25. 400–401.). Domokos Mariann szerint egyéb fordított népmesék is megjelentek
Kazinczy
Kazinczy Gábor
tól „
r.
Kazinczy Gábor
” szignóval: A végzet, Ko 1863. I. 1. sz. 13–16.; 1864: cím nélkül (finn), I. 4. sz. 89–90.; cím nélkül (szamojéd), II. félév 18. sz. 424–426. és II. félév 20. sz. 471–472. (Domokos 2008. 283.) Ezek azonban inkább
Nagy Péter
Nagy Péter
fordításai. Vesd össze az 1569. sz. levéllel.
 
  Vetted-e egy hosszú levelemet?
n
Jegyzet
Vetted-e egy hosszú leveleme
t – Utalás az 1675. sz. levélre, amelyre nem maradt fenn válasz sem magánlevélben, sem a Ko nyílt postájában.
 
  A múlt postai alkalommal kaptam Tartuffe 4dik
[szerkesztői feloldás]
ceruzás grafit hullámvonallal aláhúzva (
AJ
Arany János
[bizonytalan olvasat]
)ceruzás grafit hullámvonallal aláhúzva (
ívét, s ez alkalommal küldöm vissza. Dandin utolsó ívét hozzád utasítottam volt régen már, s a napokban még tőlem sürgette a nyomda.  
  Ujságúl: jun 2d. reggel megfagyott a kert,
n
Jegyzet „cselekvősegémnek”
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet főfő tárgyai: dinnyéim!
)
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
besz. és║jellel elválasztva
s a napokban oly jégvész verte el a határt, milye
[törölt]
« t »
n
Beszúrás
ről egy költőnek sem lehet fogalma. Négy nap múlva még diónyi jegeket lehetett seperni.  
  szíves igaz tisztelettel:  
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)