Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Vatta, Május 31. 864
 
  Kedves barátom! oly rég nem látogattalak meg soraimmal! nem akartam egészen üres levelet küldeni s már oly rég óta nem tudok írni nagyon szerencsétlen s boldogtalan helyzetemben.  
  Bocsáss meg e fél bizalomért! –  
  Nem tudom, vehettél-e már időt magadnak elfoglaltságod között, hogy ama beszélykét átolvasd..?
n
Jegyzet
ama beszélykét átolvasd
A férj c. verses elbeszélést, melyet 1864. ápr. 5-i levelével együtt küldött
AJ
Arany János
-hoz (vesd össze 1796.)
Ha igen: írd meg kérlek mi sors várhatna reá? A
K.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaság tudom el van özönölve kiadás alá beadott kéziratokkal; ebbeli kérésemmel terhelni se merlek. Hogy kiadót szólíts fel reá: ezzel is csak gondodat szaporitanám… bár reám, akármelyik eset jó hatással volna.  
  De minden esetre, igen igen kérlek küldd vissza nekem a kéziratot, hogy ohajtott figyelmeztetésed nyomán, de motu proprio
n
Jegyzet
de motu proprio
– saját indíttatásból, saját ötleteim alapján (lat.)
is javitsak rajta!  
  Beteges is vagyok. A májbaj nagyon megrongált. Egyszer csak necrologját veszed annak, ki téged oly melegen szeret és tisztel:  
  igaz barátod  
 
Tóth Endre
Tóth Endre
 
  U.I. egy költeményt mellék
 [!]
[sic!]
ide
n
Jegyzet
egy költeményt mellék
 [!]
[sic!]
ide
– Ez A múlt képe c. költemény (amelyet
Tóth Endre
Tóth Endre
újra elküld 1864. jún. 16-i levelében (1813.).
lapod számara.
 [!]
[sic!]
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)