Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1864. november 8.
 
  Kedves barátom!  
  A multkor küldött 8 ft pártolói díj befizetőjének nevében én tévedtem;
n
Jegyzet
A multkor küldött 8 ft pártolói díj befizetőjének nevében én tévedtem
– vesd össze 1866.
nem Szűcs Samu az, hanem Szűcs Miklós. Légy szives tehát utána igazítani.  
 
Miská
Tompa Mihály
val
n
Jegyzet
Miská
Tompa Mihály
val
Tompa Mihállyal
közelebb együtt töltöttem nehány napot a Hegyalján
Szemere M.
Szerkesztői feloldás:
Szemere Miklós
Szemere Miklós
közelében. De csakhamar lelketlenűl sietett vissza közülünk azon hírre, hogy különben is régóta gyengélkedő felesége aggodalmasan megbetegült. Folyosója
n
Jegyzet
Folyosója
– orbánca (a száj és orr nyálkahártyáját megtámadó, magas lázzal, hidegrázással jelentkező, fertőző bőrgyulladása)
vagy orbáncza támadt szegénynek az arczán; de már jobban van. Miskának felemlitettem, hogy derék lenne, ha februárban ő is feljőne
Pest
Budapest
re
n
Jegyzet
ő is feljőne
Pest
Budapest
re
– Ez csak 1865 szeptemberében történt meg.
AJ
Arany János
a szerkesztői üzenetek között válaszolt: „Miskolczra.
L. J.
Lévay József
A levelet mostanság vettük. Gyanitók, hogy ott kell lenni a tévedésnek: most már be van irva jól. Szivből sajnálom a
M-a
Szerkesztői feloldás: Miska
állapotját, nem is merem sürgetni. Bárcsak rá lehetne birni, hogy felránduljon.” ( Ko 1864. II. 21. sz. nov. 20. 504.; AJÖM XII. 261., 584.)
s valami verset olvasna a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
gyülésen. Nem tagadta meg egészen. Csak felcsalhatnám.  
  E sorok átadója Kun Béla, a
Berta
Kun Bertalan
fia;
n
Jegyzet
Kun Béla, a
Berta
Kun Bertalan
fia
Kun Béla (1845–1896): ügyvéd, jogtanár, publicista és politikus; Kun Bertalan (1817–?) ekkor Miskolcon ref. egyházkerületi főjegyző, 1866-tól a tiszáninneni kerület superintendense
egy kitűnő tehetségű ifju; joggyakornok lesz
SzalayZsigmond
Szerkesztői feloldás: Szalay Zsigmond
n
Jegyzet
Szalay Zsigmond
– pesti ügyvéd, vesd össze 1428.
mellett.
n
Jegyzet
joggyakornok lesz Szalay Zsigmond mellett
1864. aug. 1-től Zsarnay Ábrahám mellett volt joggyakornok. ( Szinnyey VII. 448.)
Adj nekie nehány szíves szót. Tiszteld nevemmel a tiéidet.  
  szerető barátod  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
L Józsi
Lévay József
 
  Miskolcz. Nov. 8. 8͞64.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.)