Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAKK. n.
[szerkesztői feloldás]
1861. december 28.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1861. december 28.
– „Én, egy napot
tölve
Szerkesztői feloldás: töltve
itt Bánfalván, s
Miská
Tompa Mihály
nál kettöt, s egyet egy más ismerősömnél, visszatértem ismét ide
Miská
Tompa Mihály
val együtt.” (
Szemere
Szemere Miklós
AJ
Arany János
-nak, Bánfalva, 1861. dec. 29. AJÖM XVII. 1384. 638. )
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
leveléből tudjuk, hogy ő még várja
Szemere
Szemere Miklós
visszatértét Bánfalvára. A pénteki nap ekkor dec. 28-ára esett.
pénteken.  
  Tisztelt kedves barátom,  
  Nap nap után foly,
n
Jegyzet
Nap nap után foly
Kazinczy
Kazinczy Gábor
kedvelt fordulata, felütése. Hasonlóan kezdte
Lévay
Lévay József
hoz szóló levelét is: „Ne okoljon hallgatásomért. Nap nap mellett vártam”. ( Gulyás 1931. 354.)
s gondjai közt reám nézve egy sincs nyommasztóbb, mint az, hogy Irántadi legbensőbb érzéseimnek mind eddig semmi jelét nem adhatám. Koldús vagyok, s ez mentse ki fukarságom bűnét némileg. Dél előttönként jobban érzem magamat, s azt fő részben gy
[törölt]
« ő »
ó
Beszúrás
gybajlódásaim – süker nélkül – rabolják el, délután nem vagyok képes semmire, mert bármit s bármennyit egyem, fuladozásaim elnyomorítanak.  
  Valamivel akartam Nálad
[törölt]
« k »
b
Beszúrás
ekopogtatni, egy halom töredék – vesztett csatajelvényekűl – fekszik előtem,
s
Beszúrás
em erőm, sem hangúlatom, hogy befejezzem. Maholnap lefoly az év, s nyommasztóbb emléket nem hagyhatna nálam, mint azt, hogy megfeledkezéssel – Rólad! – vádolhass.  
  Hozom tehát a mi van. Három czikket terjesztek
itéletd
Szerkesztői feloldás: itéleted
alá, s kérlek, ne génirozzon az. Okosabb ember vagy, hogysem az írók közé számítsd táblabirói dil
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
ttánskodásomat, s „érzékenységemtől” nem fogsz ovakodni.  
  1.) Dessewffy József czikelye 1789ben íratott; mind tárgya, mind előadása tekintetében nagy érdekkel bír szemeimben. Becses adalék azon mémoir-irodalomhoz, mely nálunk – fájdalom – parlagon hever.  
  2.)
Moliėre
Molière
..
Toldy
Toldy Ferenc
kért volt, hogy
Arago
Arago Ferenc
nak e classicai beszédét fordítsam le az Új Muzeum
n
Jegyzet
Uj Muzeum
– Az Új Magyar Múzeum
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
szerkesztésében és
Emich Gusztáv
Emich Gusztáv
kiadásában jelent meg 1850–1860 között.
számára. Elkéstem.  
  3.) Sok kiadatlan dolgozatot bírok azon férfiainktól, kiknek bátran Pantheont emelhetne egyenként is e nemzet; egy csomót közleni is szándékozom. Ide csatolok egyet közűlök:
Szemere Pál
Szemere Pál
köszöntőjét 1809.  
  Megjegyzem: hogy
ha
Beszúrás
e 3 czikkből valamit választanál,
n
Jegyzet
e 3 czikkből valamit választanál
– A
Molière
Molière
-ről szóló Arago-beszéd a SzF 1862. máj. 29-i számában jelent meg (II. II. 4. sz. 49–54).
Kazinczy
Kazinczy Gábor
az 1863. máj. 12-i levelében (1665.) visszakérte a másik két szöveget, amelyek közlé- se elmaradt.
vagy épen mindeniket megtartanád: egy-egy bevezetésformát fognék irni elébök „in usum Delphini”.
n
Jegyzet
„in usum Delphini”
– szó szerint: ’a Dauphin használatára’ (lat.). XIV. Lajos fiának nevelője,
Montausier
Montausier, Charles de Saint-Maure
herceg készítette el a trónörökös (Dauphin) számára a latin klasszikusoknak egy olyan kiadását, amelyből gondosan kigyomlált minden erkölcstelennek tűnő részletet. Általában az ifjúság számára átdolgozott műveket, tágabb értelemben a meghatározott szempontok alapján rövidített szövegeket jelenti.
Értesíts tehát: mit tartasz meg, s mi
Beszúrás
legelől
a
Beszúrás
sorba, hogy annak írhassam meg „aufführoló”
n
Jegyzet
„aufführoló”
– bevezető, bemutató (né.)
mellékletét.  
  Ismétlem, édes, édes barátom: sans g
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
ne.
n
Jegyzet
sans gene
– sans gêne: nyugodtan, fesztelenül (fr.)
 
   
 
Szemere Miklós
Szemere Miklós
a napokban nálam volt, s innen
Tompá
Tompa Mihály
hoz ment; ma várom víssza
 [!]
[sic!]
mindkettejöket. Hadd
tsa
Szerkesztői feloldás: tartsa
[szerkesztői feloldás]
szakadt szöveg
jól prósai lelkemet ambrósiával a két poeta! Képzelheted, hogy fogjuk rajtad s elenyészhetlen becsű dolgozásaidon koptatni nyelvünket!  
  Értesíts: hogyan vagy, mit csínálsz,
 [!]
[sic!]
mit a Kisfaludy Társaság? Ki írta az elfogadott „Humann tragoediát?”
n
Jegyzet
Humann tragoediát?”
Kazinczy
Kazinczy Gábor
Madách Imre
Madách Imre
iránt érdeklődik; Az ember tragédiája könyvilletményi küldéséről beszámol a SzF (II. 9. sz. 1862. jan. 2. 142.)
 
  Mutasd
e
Szerkesztői feloldás: be
kedves nődnek megkülönböztetett tisztelő üdvözletemet, s tartsd meg mindenek felett becses baráti érzéseidben  
 
igazhívedet
Szerkesztői feloldás: igaz hívedet
 
 
KGábort
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
t
 
  Fiamra
n
Jegyzet
Fiamra
Kazinczy Artúrra
biztam e csomó átadását, hogy megszerezzem számára a szerencsét Téged láthatni.  
  Valódi adorátorod.
n
Jegyzet
adorátorod
– csodálód, rajongód (lat.)
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)