• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Az Irodalomtudományi Intézet 2014-ben indította el a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködésben digitális filológiai projektjét, a DigiPhil (A magyar irodalomtudomány filológiai portálja) szolgáltatást. 2021 májusától a szolgáltatás az Intézet szakmai felügyeletével és intézményi keretei között működik tovább. Ezzel egy időben csatlakoztunk a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumhoz, az együttműködés keretein belül vette kezdetét a projekt szakmai és technikai megújítása. 

A DigiPhil 2021-től új, szemantikus web alapú adatbázist épít, a kutatási adatok az ITIdata weboldalán érhetők el: https://itidata.abtk.hu/wiki/Main_Page 

A DigiPhil elsődleges feladata kritikai kiadások adatbázissá fejlesztése: informatizálása. Korábban nyomtatásban megjelent kiadások feldolgozásán túl eleve digitálisan létrejött (born digital) kiadások létrejöttét segítjük, virtuális kutatókörnyezet, névtér és bibliográfiai adatbázis segítségével.

A konzorciumi együttműködés keretében új tevékenységi körrel bővül a szolgáltatás. A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően lehetőség nyílik kis mennyiségű tanítóanyag segítségével nagy mennyiségű kézirat automatikus felismertetésére és kereshetővé tételére.  A kritikai kiadások, a publikált kéziratok és a bibliográfiai adatok a fent részletezett eljárásoknak  köszönhetően egy egységes, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő, szemantikus web alapú hálózatba rendeződnek, amely Magyarországon egyedülálló.