• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Jókai Mór életműve az egyetemes magyar irodalom világirodalmi léptékű elbeszélőprózai hagyatéka. A magyar irodalom a 19. század második felében Jókai Mór művein keresztül az európai és a világirodalom elismert és meghatározó részévé vált. Nemzetközi összevetésben példátlan, hogy a Jókaihoz hasonló jelentőségű alkotók életműve ilyen mértékben feldolgozatlan maradjon. A kritikai kiadás, amelynek első kötete 1962-ben, az utolsó 2014-ben jelent meg, befejezetlen. A kritikai kiadás lezárása megfelelő infrastruktúra, finanszírozás, és szakemberellátottság mellett is hosszú éveket venne igénybe. A Jókai 200: Jókai Mór Összes Művei kritikai kiadásának bicentenáriumi munkálatai című projektum célja, hogy elvégezze azokat az alapkutatási feladatokat, amelyeknek hiánya az életmű szisztematikus kutatását hátráltatja. Létrehozzuk Jókai Mór életében megjelent műveinek és kéziratainak bibliográfiáját, s ezek metadatait a legkorszerűbb, a Wikidata-hoz hasonló Wikibase alapú szemantikus adatbázisba töltjük fel. Megkezdjük a kéziratok digitalizálását, fontossági sorrendben a levelekkel kezdve, amelyet mesterséges intelligencia segítségével írunk át, és az átiratokat kutathatóvá tesszük. Digitális filológiai módszerekkel befejezzük a Jókai Mór Összes Művei kritikai kiadásának soron következő köteteit. 2025-ben nemzetközi konferenciát rendezünk a szerző születésének bicentenáriumán. Mindezzel hozzá kívánunk járulni az egyik legjelentősebb magyar irodalmi életmű dokumentumainak megőrzéséhez, kutathatóvá tételéhez. A kutatócsoport tagjai társadalmi felelősségük tudatában aktív részt vállalnak az új kutatási eredmények megismertetésében a közoktatásban dolgozó kollégákkal és az érdeklődőkkel. 

Aktuális

Aktuális

Tovább

A kutatócsoport tagjai

A kutatócsoport tagjai

Tovább