• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A Hajdu Péter sajtó alá rendezésében 2007-ben megjelent kötet (Mikszáth Kálmán, Elbeszélések 16, 1893–1897, kiad. Hajdu Péter, Bp., Argumentum Kiadó, 2007 [Mikszáth Kálmán Összes Művei, 42], 268 l. + 12 t.) az első informatizált nyomtatott kritikai kiadás, amely a DigiPhil szolgáltatásban megjelent. A TEI XML specifikációt a magyar digitális bölcsészet fájdalmasan fiatalon elhúnyt úttörője, Labádi Gergely készítette 2014-ben, a jelölőnyelvi kódolást pedig tanítványai végezték az ő útmutatásai alapján.

Ugyanígy, Labádi irányításával és ellenőrzésével, hallgatói közreműködéssel készült el a Hajdu Péter által sajtó alá rendezett másik kötet (Mikszáth Kálmán, Elbeszélések 13, 1888, kiad. Hajdu Péter, Bp., Argumentum Kiadó, 2001 [Mikszáth Kálmán Összes Művei, 39], 315 l.) kódolása is. 

A kötetek filológiai kontextusához lásd a sajtó alá rendező tanulmányát:

Hajdu Péter, Szövegváltozat – novellaváltozat – műfajváltozat. A Mikszáth kritikai kiadás némely tapasztalatai In: Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, Csokonai Könyvtár (55), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 136-152. Digitális kiadása: http://real.mtak.hu/23336/

Mikszáth Kálmán összes művei 39.

Mikszáth Kálmán összes művei 39.

Tovább

Mikszáth Kálmán összes művei 42.

Mikszáth Kálmán összes művei 42.

Tovább