• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Közismert tény, hogy a magyarországi időszaki sajtó fénykora a századfordulóra tehető. 1900 körül ezer-ezerkétszáz magyar és idegen nyelvű napilap, hetilap, folyóirat és egyéb nyomtatott sajtótermék jelent meg az országban. Ezek száma egy évtized múlva megkétszereződött, de még az utolsó békeévben is körülbelül 1700 periodika került ki a nyomdákból. Lehetséges, hogy ez az irdatlan lapmennyiség az oka annak, hogy az akadémiai sajtótörténet (A magyar sajtó története) 1892-vel, Busa Margit kutatásai (Magyar sajtóbibliográfia) pedig már 1867-tel lezárultak. Noha egy hatalmas kutatómunka eredményeként a 21. században elkészült a két világháború közötti időszak hazai sajtótermékeit felölelő, 7666 tételből álló repertóriuma (A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921-1944), a köztes időszak állapotairól csak különböző (és egymásnak gyakorta ellentmondó) laplisták állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Ezt a hiányt próbálja kis részben orvosolni az NKFIH PD 128674-es számú posztdoktori ösztöndíj keretei között megvalósuló, az elkövetkezendő években bővítendő sajtóbibliográfia, amely jelenleg kb. 1800 tételt tartalmaz. Az adatbázis készítője Wirágh András. A sajtóadatbázisba első körben az 1896 és 1929 között vidéken megjelenő politikai napilapokat és hetilapokat, a vegyes tartalmú lapokat, valamint az irodalmi vagy irodalmi jellegű folyóiratok egy részét vettem fel. (A szűkítés oka az volt, hogy a jelzett időszakban ezekben a laptípusokban rendszeresen előfordult igényes szépirodalom.) A tételeket a Szinnyei Ferenc és társai által 1913-ig évről-évre előállított, a Vasárnapi Újságban, majd a Magyar Könyvszemlében publikált laplisták, Kemény György könyvészete (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig), valamint a már említett repertórium alapján válogattam le, ahol lehet, jelezve a címváltozatokat, a lap szünetelési periódusait, illetve a megjelenéssel kapcsolatos ellentmondásokat. Az adatbázisba feltöltött adatok alapján a sajtótermékekre cím, megjelenési hely és megjelenési időszak szerint lehet rákeresni. Jelenleg futó posztdoktori ösztöndíjam keretében az adatbázist az 1888 és 1918 között Budapesten megjelenő politikai napilapok és hetilapok, vegyes tartalmú lapok és irodalmi folyóiratok adataival kívánom bővíteni.

A sajtóbibliográfia elérhető a DigiPhil könyvtári rendszerében, a KOHA-ban, itt.