Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK Bánfalva, jan. 14d.
[szerkesztői feloldás]
1862.
 
  E pillanatban veszem, tisztelt kedves barátom, levelkédet, s mivel épen alkalom indúl, mely egy
Toldy
Toldy Ferenc
hoz utasított csomómat postára viszi: pár sort csatolok Hozzád.  
  Ami a küldeményemet illeti: fontolóra veszem amit
Dess.
Szerkesztői feloldás:
Dessewffy
Dessewffy Emil
nagy érdekű memoir-töredékéről mondasz, s meglátom, miként evezhetünk el szerkeszti scylláid
n
Jegyzet
scylláid
– Szkülla: tengeri szörny az Odüsszeiában, akivel szemben, a szoros túloldalán egy másik szörny, Kharübdisz, Poszeidon és Gaia lánya fenyegette a tengerészeket.
között.
Szemere
Szemere Pál
költeménye iránt, azon egy helye miatt, talán nagyonis ovatos vagy.
n
Jegyzet
nagyonis ovatos vagy
– Sem
Dessewffy
Dessewffy Emil
emlékirata, sem
Szemere Pál
Szemere Pál
költeménye nem jelent meg a SzF-ben.
Én sem igen ízlelem a meztelen müvészetet: de ne is szabjunk nadrágot az angyaloknak.
n
Jegyzet
ne is szabjunk nadrágot az angyaloknak
– Utalás arra, hogy a tridenti zsinat 1564-ben elrendelte a Sixtus-kápolna Utolsó ítélet-freskóján szereplő meztelen alakok „felöltöztetését”. A feladatot
Daniele da Volterra
Volterra, Daniele da
hajtotta végre, ezért az utókor az „
Il Braghettone
Volterra, Daniele da
” (nadrágkészítő) névvel illette.
Aztán külön tekintet alá jő mind az, ami mint reliquia tétetik közé, rapiálva
n
Jegyzet
rapiálva
– egy-egy részt kiragadva (lat.)
„ura’ funusárol”
n
Jegyzet „ura’ funusárol” – urának temetéséről (lat.)
. Mihelyt egy jó, az az felhasználható, napom lesz, megírom e közlemények elébe bevezetésemet, mert több ilyesmit fogok – tetszésed szerénti föl- vagy nemhasználás végett – küldeni.  
  A mi
Arago
Arago Ferenc
t illeti: legczélszerűbbnek tartanám, ha egy szerkesztői jegyzékben Te mondanád el, hogy a Társaság fogja adni
Molière
Molière
met,
n
Jegyzet
a Társaság fogja adni
Molière
Molière
met
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
már 1858-ban ajánlkozott
Molière
Molière
némely darabjának fordítására, majd 1860-ban nagyobb lendületet vett munkája, és – bár kezdetben nem oda szánta – végül a Kisfaludy Társaság illetményei közé iktatták (l. levélváltását
AJ
Arany János
-sal 1860 és 1861 fordulóján: AJÖM XVII. 1212. 463., 1252. 497. ); erről a Kisfaludy Társaság 1861. febr. 28-án tartott havi gyűlésén határoztak: „A pártolói könyvilletménybe
George Elliot
Evans, Mary Anne
 [!]
[sic!]
Bede Ádám’ czimű regényén s a
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
 [!]
[sic!]
fordította három molierei
 [!]
[sic!]
vigjátékon kivül még
Greguss Ágost
Greguss Ágost
külföldi népdalai fölvétele határoztatott el.”( MTAK Kt Ms 5767 KTJegyz.)
kötetűl Tartuffeot (mit, részben, ismersz, s tudod, mit ér). Ez elébe tevém
Arago Ferencz
Arago Ferenc
nek azon beszédét, mit 1844 januarz
 [!]
[sic!]
15d. a
Molière
Molière
szobrának inauguratioja
n
Jegyzet
inauguratioja
– felavatása, ünnepélyes beiktatása (lat.)
alkalmával mondott. A szobor „nemzeti aláírás” útján eszközöltetett, s
Arago
Arago Ferenc
az aláírási-bizottmány alelnöke volt. – Nem fog ártani, ha kiemeled
Arago
Arago Ferenc
beszédének classicai voltát. Részemről alig tudok példát, hogy iróról ily röviden, ily mélyen s ily szépen szolt volna valaki.
n
Jegyzet
ily szépen szolt volna valaki
AJ
Arany János
meg is írta bevezetését ( SzF 1862. máj. 29. ) és –
Kazinczy
Kazinczy Gábor
t szinte szó szerint idézve – méltatta
Arago
Arago Ferenc
beszédét.
 
  Reménylem, nem sokára lesz alkalmam jelét adni annak, hogy emlékszem reád,
n
Jegyzet
jelét adni annak, hogy emlékszem reád
Kazinczy
Kazinczy Gábor
idejét ezután a Molière-fordítás kötötte le, újabb dolgozattal nem jelentkezett a SzF-ben.
s hogy szívemből szeretlek. – Ha valami fordítni valód akad: küldd el, szívesen eljárok benne. Azt dictálni lehet, s én csak ülni nem tudok. S megjegyzem, hogy mihelyt bármi nemű fizetést éríntesz: vége köztünk a barátságnak.  
  Ölellek szíves igaz szeretettel.  
 
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Nem használhatnád-e, akár mint szerkesztő, akár mint igazgató, a
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
Wertherét?
n
Jegyzet
Nem használhatnád-e, akár mint szerkesztő, akár mint igazgató, a
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
Wertherét?
– Sem a lap(ok)ban, sem a Kisfaludy Társaság kebelén belül (a tervezett könyvilletmények sorában) nem bukkant fel
Johann Wolfgang Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
(1749–1832) műve.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. 39–40. Válasz
AJ
Arany János
1862. jan. 10-i levelére (1389.)