Aranysárkány fejléc kép
 
MADÁCH IMRE − ARANY JÁNOSNAK
A.Sztregován
Szerkesztői feloldás:
AlsóSztregová
Alsósztregova
n
1862 Mar 12én  
  Kedves tisztelt barátom!  
  A kitűzött napra, az az e hó utólsó csötörtökére bizton
Pest
Budapest
en leszek, ha csak ollyannak nem találnád be küldött értekezésemet, mellynek el olvasását mint jó barátom nem javalnád. − Nagyon köszönöm, hogy bemutatásomat el válaltad.
n
Jegyzet
köszönöm, hogy bemutatásomat el válaltad
− vesd össze az 1411. és 1415. sz. levéllel
 [!]
[sic!]
Már alig várom, hogy ölelhesselek. Minden
egyébbröl
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egyébbről
személyesen szóllunk. − Az alapitásokra nézve nézetedet teljesen el fogadom.
n
Jegyzet
Az alapitásokra nézve nézetedet teljesen el fogadom
− vesd össze az 1415. és 1417. sz. levéllel.
− Nem akarlak tovább tartóztani.
 [!]
[sic!]
Szeresd tovább is leg öszintébb
 [!]
[sic!]
tisztelő  
  igaz barátodat  
 
Madách Imré
Madách Imre
t  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601. 1862. novemberi keltezés.)