Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. augusztus 1.
 
  Kedves barátom!  
  Én végre bizonyost írok. Feleségem nem megyen
Pest
Budapest
re;
R
Szerkesztői feloldás:
Recsky
Recsky Benedekné Dobsa Róza
- né asszonyt ismét elfogták régi bajai, azok közt a f
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
jszédelgés, melly miatt, illy hőségben elindulni nem mer; igy az én asszonyom se megyen. Ez tehát bizonyos, ehhez bátran tarthatjátok magatokat.  
  A czikk,
n
Jegyzet
A czikk
AJ
Arany János
névtelenül megjelent írása a Némi párhuzam. L. bővebben az 1456. és 1467. levél jegyzeteinél.
akárki irta
[törölt]
« , »
: rosz,
 [!]
[sic!]
bántó, gyülletes;
 [!]
[sic!]
igazat beszél, de milly hangon! czikknek igen szép magára és magaért,
 [!]
[sic!]
de kevés czélt fog elérni.
Gy
Beszúrás
ermek! ki beszél itt arról: hogy én mellyen poeta vagyok? édes mindnyajunk,
 [!]
[sic!]
személyválogatás nélkűl meg van benne izélve.  
  Erröl máskor többet.  
  Miskolczon voltam, a
[törölt]
« ba »
or
Beszúrás
Hám
ban 2 napot mulattam,
n
Jegyzet
Hámorban 2 napot mulattam
Tompa
Tompa Mihály
1862. júl. 30. és aug. 1. között töltött két napot a Miskolc melletti Hámorban, a baráti találkozás mellett szembaját kezelte. (L.
Tompa
Tompa Mihály
Medgyes Lajos
Medgyes Lajos
nak, 1862. júl 29. TMLev I. 390.)
Kazinczy
Kazinczy Gábor
s
Lévay
Lévay József
ott vannak; késő este érkeztem haza s leveledre, melly itthon várt, rögtön – gyertyánál!!! – válaszolok.  
  Mindig, éjjel nappal várlak benneteket, s özvegyen vagy amugy igen igen szívesen látlak. Tudósits jöttök-e?  
  Hát az a
Rózsaági
Rózsaági Antal
ról való
[törölt]
« p »
b
Beszúrás
eszéd
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet
az a
Rózsaági
Rózsaági Antal
ról való beszéd
– vesd össze az 1458. sz. levéllel
mit tesz? Gyere csak ide, majd lesz ne mulass! Vezereljen
 [!]
[sic!]
az Isten mindnyájotokat! Majd máskor vegyétek lelketekbe ezt a szegény aszonyt.
 [!]
[sic!]
Most nem lehet.  
  Isten áldjon meg!  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
Miska
Tompa Mihály
 
  Hanva, aug 1. 862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.) Válasz
AJ
Arany János
1862. júl. 28-i levelére (1458.)