Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, szeptember 1
[törölt]
« 4 »
3
Beszúrás
. 1862.
 
  Édes
Miská
Tompa Mihály
m!  
  Tegnap este érkeztem haza, s két leveled találtam, ma pedig kaptam egy harmadikat. Az első még augustus 10-ke előttről kelt; a másodikban az epigrammák vannak;
n
Jegyzet
az epigrammák vannak
– l. az 1472. sz. levél jegyzetében
a legújabb két levelet és két verset tartalmaz,
n
Jegyzet
két verset tartalmaz
A gyülekezetben és a Levél öreg barátomhoz címűek (vesd össze az 1472. sz. levéllel)
s egyik levél nekem szól, másik a
Szépm. csarnok
Szerkesztői feloldás: Szépművészetek csarnoka
szerkesztőjének.
n
Jegyzet
a
Szépm. csarnok
Szerkesztői feloldás: Szépm.űvészetek csarnoka
szerkesztőjének
Szépművészetek Csarnoka: b. Jósika Kálmán által szerkesztett, hetente megjelenő periodika (róla: SzF II. II. 22. sz. 1862. okt. 2. 350–351.), amely 1863 elejétől átalakulván Budai Lapok címen jelent meg (az első számról a Ko is közölt ismertetést: I. I. 5. sz. 1863. febr. 1. 117–118.)
Az utóbbit, nem levén semmi alkalmam, még el nem küldöttem. E három levelednél többet nem kaptam, Szliacson sem, és igy nem tudhatom, ha nincs-e veszendőben vagy egy. Én pedig irtam neked hazulról, indulásom előtt egyet, azután még Szliácsról egyet, melyben előadtam, miért nem megyünk. Ha ez utóbbit nem kaptad volna, tudósits egy sorban, hogy felvilágosítást adhassak.  
  A mi már most első leveled illeti: nagyon fáj nekem, hogy te azt a czikket nem birod felejteni. Még jobban fáj – hogy azt irod, gondolni se mersz rá hogy én irtam volna mert akkor
Arany
Arany János
t száz okból nem értenéd. Ez a száz ok mind abban az incriminált czikkben van? Vagy azon kivül is gyült össze már vagy 99? Édes
Miská
Tompa Mihály
m! betegek vagyunk mi, elégűletlenek, szenvedők: csak az kell még, hogy össze is veszszünk! Ime, a nélkül hogy az ügy állását tudnád, hajlandó vagy
Szemeré
Szemere Miklós
nek előre igazat adni s engem kárhoztatni. Ha igy ismersz, csakugyan roszúl ismertél meg 15 év alatt. De hagyjuk ezt, és azt az inpardonnable
n
Jegyzet inpardonnable – impardonnable: megbocsáthatatlan (fr.)
 [!]
[sic!]
czikket: mentségére többet nem szólok, csupán ennyit. A Figyelő tavalyi
[törölt]
« számában »
folyamának 26-ik szamában
 [!]
[sic!]
van egy czikk: Irányok. Ez s még nehány szakasz
[szerkesztői feloldás]
a lap margóján függőlegesen írva besz.
annak készült folytatása lenni. De bizonyos akadály miatt nem lőn folytatva. Olvasd el az Irányokat és utána a Párhuzamot. Ha akkor sincs kimentve előtted: akkor nincs más mód, mint isten irgalmát könyörögni a szegény czikkiró fejére.  
  Az epigrammák igen igen találók: irj te ilyet többet is. Kár egy-egy ily elme szikrát elszalasztani. Adni fogom természetesen, minél előbb.  
  Harmadik leveled 3 pontból áll. Az első, asszonyaink találkozását érinti: ezt már tudtam, megirták nekem
Szalontá
Nagyszalonta
ról.
n
Jegyzet
megirták nekem
Szalontá
Nagyszalonta
ról
– elveszett (1474.)
A 2ik tudatja, hogy 3 verset küldöttél a Figyelőbe azóta
;
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: :
én nem láttam többet: 1., az epigrammákat. 2. Azt a kettőt, melyek egyike gondolom a
Szépm. Csarnoké
Szerkesztői feloldás: Szépművészetek Csarnokáé
lesz, s mely e 3.ik leveledhez van csatolva.
Gyulai
Gyulai Pál
sem mondta hogy küldtél volna többet. Nevezd meg kérlek darabonkint, hogy tudjam, nem veszett-e el valami.  
  A 3ik pontot legszivesb készséggel teljesítem s el küldöm azonnal az árjegyzéket. (Most látom, hogy 4ik pont
ís
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: is
van, hanem arra külön válasz nem lesz szükséges.)  
  Édes barátom – én hazajöttem bajra és aggódásra. Azt hittem, hogy az enyéimet már itthon lelem, de csalatkoztam. Senki sem volt, magam vagyok. Levél jött, hogy nem jöhettek, mert
Laczi
Arany László
beteg volt.
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
beteg volt
– tífuszos volt (1494.)
Ma irja
Juliska
Arany Juliska
,
n
Jegyzet
Ma irja
Juliska
Arany Juliska
– elveszett (1478.)
hogy hétfőn már talán indulhatnak, mert
Laczi
Arany László
egészen jól van – oly jól, hogy már föl is kelhet az ágyból mindennap – egy óra negyedre! Barátom! és én ebből semmit sem tudtam, nem írták, el akarták titkolni s az a fiu majd meghal! De már most nyugton lehetek: mindennap képes fenn lenni egy fertályig! Nem tudom rohanjak-e haza: de hátha útban kapom őket. És itt a tenger baj. A Figyelő sorsáról – és az enyémről – még semmi sincs
[törölt]
« eldön »
bizonyos a jövő évre. S én itt – családom miatti aggodalomban – betegen!  
  Mert a fürdő hasznát még csak ezután fogom érezni. Most gyengébb vagyok, mint az előtt. Üres, kimerűlt, fáradt vagyok. Inaim fájnak – alig tudok irni, járni. Kell, hogy a fürdő utóhatása legyen, mert a mint vagyok, nem sokat ér.  
  Isten veled, édes
Miská
Tompa Mihály
m. Többet és örvendetesbet irok másszor. Most csak ennyit, hogy tudj valamit rólunk. Legszivesb üdvözlésem a kedves Komám asszonynak – téged pedig csókollak lelkemből  
  szerető ellenséged  
 
AranyJ.
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.)