Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. augusztus 28.
 
  Édes barátom, Mielőtt összevesznénk, – mellyre én már megtettem az első lépést,
n
Jegyzet
mellyre én már megtettem az első lépést
– a Némi párhuzam című AJ-dolgozat kapcsán (vesd össze az 1456., 1461. és 1467. sz. levelekkel)
– azt akarom neked mondani, hogy:  
  1ör Feleségem már megjárta
Pest
Budapest
e
[törölt]
« n »
t
Beszúrás
;
Czegléd
Cegléd
en találkoztak… s a kedves komámasszony nagyon haragudott. Ebben igaza v
[törölt]
« an »
olt
Beszúrás
, de mi is ártatlanok vagyunk, mert egy az: hogy
a
Beszúrás
[törölt]
« z »
Rné
Szerkesztői feloldás:
Recskyné
Recsky Benedekné Dobsa Róza
halaszgatása miatt még hetekig nyulhatott, söt végkép el is törhetett volna az indulás és menetel, más az hogy tőlünk valóságos barbarismus lett volna, családodat még hetekig reggetni
n
Jegyzet
reggetni
– (talán) hitegetni
s tartóztatni
Pest
Budapest
en, és utolján is bizonytalanra. A szivességről nem kételkedünk, de épen azért mi is kimélettel tartoztunk…  
  2or. Azóta ismét kűldtem lapodba 3 verset,
n
Jegyzet
ismét kűldtem lapodba 3 verset
– a Levél öregbarátomhoz című 1863-ban a Részvét könyvében jelent meg (1480.); a három epigramma, Epigramm-félék címmel a SzF II. II. 21. sz. 1862. szept. 25. 329. és A gyülekezetben című SzF II. II. 24. sz. 1862. okt. 16. 377.
nem csak
a
Beszúrás
zért, mert figyelm
em
Beszúrás
be ajánlottad a Figyelőt, hanem mert azt a
Figyel
ö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Figyelő
olly rettenetesképen megérdemli!!!  
  3. Felteszem rólad, mert ösmerlek, – mert mondtad már világosan, hozzám dobván egyúttal
Rózsaági
Rózsaági Antal
t,
n
Jegyzet
hozzám dobván egyúttal
Rózsaági
Rózsaági Antal
t
– vesd össze az 1458. sz. levél jegyzeteivel
– mert meg
[szerkesztői feloldás]
e fölött pont
is tetted már, … felteszem rólad: hogy számlát és honorariumot kűldesz Hanvára, az
é
Beszúrás
rt ebben megelőzni kivánván, kérlek: Fizzess
 [!]
[sic!]
October 1 napján
Lukácsi Ferencz
Lukácsi Ferenc
szabómesternek (fehér hajó utcza, 5ik szám) 38 osztrák forintot s legyünk quittek ha ugy tetszik.  
  4er Nem jöttetek el csakugyan, – pedig szívesen vártalak benneteket! Most is, nem tudom Szliácson vagy-e még,
v
Beszúrás
agy már
Pest
Budapest
en? Családod hol szid engemet otthon-e vagy otthon? Tudosits, válaszodat várom minden
[törölt]
« r »
e
Beszúrás
krö
l
Beszúrás
.
 
  Feleségemet visszautasitotta ,
n
Jegyzet
Kovács Endre
Kovács-Sebestyén Endre
Kovács-Sebestyén Endre (1814–1878): sebészorvos. Előbb Balassa János mellett segéd, majd 1848-tól a Rókus-kórház egyik sebészeti osztályának főorvosa. 1858-ban az MTA levelező tagja lett. ( TMLev II. 556.)
nem májbaja van;
Hajnácskö
Hajnáčka
t
n
Jegyzet
Hajnácskö
Hajnáčka
t
Hajnácskő
Hajnáčka
t vagy
Ajnácskő
Hajnáčka
t (Hajnáčka): község Gömör megye feledi járásában, a Gertva-patak mellett. A XIX. században vastartalmú, kénes gyógyfürdője országosan kedvelt;
Tompa
Tompa Mihály
is rendszeres látogatója volt.
kell használnia. Isten áldjon meg mindnyajotokat.  
  barátod
Miska
Tompa Mihály
 
  Hanva aug 28. 1862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)