Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HECKENAST GUSZTÁVNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. március 12.
 
  Igen tisztelt tekintetes Ur!  
  Családi körülményem ugy fordulván:
n
Jegyzet
Családi körülményem ugy fordulván
– Feltehetőleg
Juliska
Arany Juliska
házassági terve van a háttérben (vesd össze 1641.).
kényszeritve érzem magamat a szerzödéseink folytán
tek
Szerkesztői feloldás: tekintetes
urnál maradó öszegecskét
 [!]
[sic!]
felmondani.
n
Jegyzet
kényszeritve érzem magamat a szerzödéseink folytán
tek
Szerkesztői feloldás: tekintetes
urnál maradó öszegecskét
 [!]
[sic!]
felmondani
AJ
Arany János
és
Heckenast
Heckenast Gusztáv
1853-ban és 1854-ben, a Toldi és a Toldi estéje kiadásakor kötötte az első szerződéseket, amely szerint a honorárium nagyobbik része a kiadónál maradt, és – mint befektetett tőke – évi 5 %-ot kamatozott. Ez történt a további kiadásokkal is (amint az az 1858-as levélváltásból és szerződésmódosításból kiderül (vesd össze AJÖM XVII. 1003., 1082. ): ennek révén a tőke 1000 forintra és annak kamataira nőtt.
AJ
Arany János
a
Pest
Budapest
re költözés során vett ki ebből némi összeget (vesd össze AJÖM XVII. 1190. ); végül e levélben a maradék pénz felvételét kérte.
 
  Méltóztassék, maga körülményeihez képest egy, ha lehet, nem messze határ idöt
 [!]
[sic!]
kitüzni, amidön a mondott összegecskét, hozzászámitott százalékaival együtt, felvehessem.  
  Maradván megkülönböztetett tisztelettel a Tekintetes Urnak igaz tiszteloje
 [!]
[sic!]
Arany János
Arany János
 
  1863. márc.12  
 

Megjegyzések:

Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
feljegyzése szerint fotó készült a kéziratról, amelyet előbb az Athenaeum levéltára, majd a Szépirodalmi Kiadó őrzött.