Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1864. május 9.
 
  Kedves Barátom!  
  Hogy „
Sh
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
némely müveiről” irt czikksorozatomat
n
Jegyzet
Sh
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
némely müveiről” irt czikksorozatomat
Szász Károly
Szász Károly
kétrészes tanulmánya
Shakespeare
Shakespeare, William
némely műveiről címen jelent meg. ( Ko 1864. I. 19–20. sz. máj. 8. 433–436., máj. 15. 457–461.)
megkezdetted s épen idejében, köszönöm. De részint azért mert a
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
kiadás sorozata más, részint mert (ha jól emlékszem) a Velenczei kalmárról irtakon változtatnom is kell, kérlek: a II czikket ne közöld most.
n
Jegyzet
a II czikket ne közöld most
AJ
Arany János
ezt nem közölte (később sem jelent meg a Ko-ban). Vesd össze saját, 1862. ápr. 23-án befejezett munkájával: Jegyzetek
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
Velenczei kalmár”jára.
A. J.
Arany János
( AJÖM XIII. 343–363.)
Mivel a Nyáréji álomról úgy sem szükség irnom,
Gy.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
irván felőle,
n
Jegyzet
Gy.
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
irván felőle
– Ez a kritika a Nemzeti Színház előadása alapján született ( Ko 1864. I. 18–19. és 21–22. sz. máj. 1. 427–429., máj. 8. 451– 453., máj. 22. 500–502., máj. 29. 525–527.)
a további folytatás nem késik.  
  Most reflectálok: A második kőtetbe Julius Caesar s Téli rege van szánva.
n
Jegyzet
A második kőtetbe Julius Caesar s Téli rege van szánva
– A
Szász Károly
Szász Károly
által javasolt csere nem történt meg, a II. kötet a
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
fordította Julius Caesart és az ő Téli regéjét tartalmazza. Az Antonius és Kleopatra és a Szeget szeggel (ford.
Greguss Ágost
Greguss Ágost
) a VI. kötetben jelent meg (1866).
Nem jobb volna
J. C.
Szerkesztői feloldás: Julius Caesar
mellé közvetlen adni Antonius és Cleopatrát? – Mivel az nálam kész s csak átdolgozást igényel: kötelezném magam hogy Juniusi gyülésre beadom.
n
Jegyzet
kötelezném magam hogy Juniusi gyülésre beadom
Szász Károly
Szász Károly
Antonius és Kleopatra fordítását a Nemzeti Színház már 1858. jan. 2-án bemutatta ( Bayer 1909. II. 80.). 1865. júl. 26-án benyújtott átdolgozott fordítását a nov. 29-i jegyzőkönyv szerint
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
és
Pákh Albert
Pákh Albert
kiadásra javasolta (ugyanott 86–88.).
Jó volna addig
J. C.
Szerkesztői feloldás: Julius Caesar
-ral is várni.  
  A majusi gyülésre benyújtom Macbethet.
n
Jegyzet
A majusi gyülésre benyújtom Macbethet
– Az 1864. máj. 25-i társasági ülés jegyzőkönyve szól róla: „A
Szász Károly
Szász Károly
forditotta ’Macbeth’ birálóiúl
Arany János
Arany János
és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
neveztetnek ki.” A Kisfaludy Társaság szept. 28-i ülésén a VIII. Henrikkel együtt véglegesen elfogadta
Szász
Szász Károly
fordítását. Vesd össze az 1860. sz. levéllel. Megjelenése: III. kötet (1864) a Velenczei kalmárral (ford.
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
) együtt.
AJ
Arany János
bírálattöredékét l. AJÖM XIII. 396., Bayer 1909. I. 269–270.
S
[törölt]
« ú »
u
Beszúrás
gyanakkor (szemé- lyesen ott leendvén) olvasni is fogok egy „Ráhel” czimű Ó (s nem új) Testamentomi tárgyú költeményt.
n
Jegyzet
olvasni is fogok egy „Ráhel” czimű Ó (s nem új) Testamentomi tárgyú költeményt
– Az 1864. máj. 25-i ülés jegyzőkönyve szerint: „
Szász Károly
Szász Károly
tag Firduzi
 [!]
[sic!]
Sáhnámé’járól irt tanulmányából olvasott föl egyes részleteket s forditási mutatványokat.” (KTJegyz) – Így tudósit a Ko is ( 1864. I. 22. sz. máj. 29. 527.).
Ugy-e bár, nem szükség ezt, mint az akademiánál, elöre bejelenteni
n
Jegyzet
nem szükség ezt, mint az akadémiánál, elöre bejelenteni
– Utalás
Szász Károly
Szász Károly
nak az 1862. febr. 6-i felolvasás alkalmával való,
Eötvös
Eötvös József
sel történt né- zeteltérésére, aki előzetesen kívánta látni a bemutatandó műveket (l. az 1387. és 1570. sz. leveleket és jegyzeteiket ).
aTitkárnál
Szerkesztői feloldás: a Titkárnál
? Sem az Igazgatónál?  
  Ölelünk, vagyok  
  szeretö barátod  
 
SzászK.
Szerkesztői feloldás:
Szász K.
Szász Károly
 
 
SzabadSzállás
Szabadszállás
1864 majus 9k  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)