Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZILÁGYI SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1867. január 10.
 
  15  
  K.  
  Fiam
Sándor
Szilágyi Sándor
!  
  Leveled kézbesítettem
Toldy
Toldy Ferenc
nak, ki kérdéseidre semmi felvilágositást még nem adott.
n
Jegyzet
Leveled kézbesítettem
Toldy
Toldy Ferenc
nak, ki kérdéseidre semmi felvilágositást még nem adott
– Erre nézve nem találtunk felvilágosító adatokat.
Hogy jan. 21-re bejegyezzelek, az teljes lehetetlen, miután azon osztályban már van bejegyezve vagy tizenkettő (köztük apád is)
n
Jegyzet
azon osztályban már van bejegyezve vagy tizenkettő (köztük apád is)
– A filozófiai, törvény- és történettudományi osztályok ülésén 1867. jan. 21-én
Greguss Ágost
Greguss Ágost
olvasta fel
Brassai Sámuel
Brassai Sámuel
A módszerről c. értekezését ( AkÉrt 1867. 23.).
Szilágyi Ferenc
Szilágyi Ferenc
1867-ben nem tartott előadást ebben az osztályban.
s a sor kitűzés annál complicáltabb, mert a 3 osztály értekezletének kellene kijelölni, mi mikor adassék el: azok pedig soha össze nem gyűlnek. Ha találok egy kis rést, majd odaszúrom, és tudatom veled.
n
Jegyzet
Ha találok egy kis rést, majd odaszúrom, és tudatom veled
1867. júl. 1-jén
Greguss Ágost
Greguss Ágost
olvasta fel
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
Bethlen Gábor
Bethlen Gábor
trónfoglalásáról szóló értekezését ( AkÉrt 1867. 182.)
 
  Az én juris doctor
n
Jegyzet
juris doctor
– jogi doktor (lat.)
fiamat pedig viszik katonának, ha valahogy elejét nem veszszük.
n
Jegyzet
fiamat pedig viszik katonának, ha valahogy elejét nem veszszük
– Lásd
AJ
Arany János
1867. januári leveleit
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
nak (2079., 2080., 2081. ).
 
  Isten áldjon  
 
Pest
Budapest
, jan. 10. 1867.  
 
AranyJ
Arany János