Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Tornallya
Tornalja
, 1868. január 22.
 
  Vonal. Linie –––––––––––––––MAGYARORSZÁG NÉMET AUSZTRIAI TÁVIRÁSZATI EGYLET Rendeltetés helye
Pest
Budapest
Adreßort  
  Szám Nr.–– UNGARN DEUTSCH ÖSTERR. TELEGRAFEN VEREIN Feladás helye
Tornallia
Tornalja
Adreßort Aufgabsort  
  1868 Hó Jänner Monat  
 
Pénztári szám Osztály Szavak száma Cassa Nr. Classe Wortzahl Feladás ideje Zeit der Aufgabe Érkezés ideje Zeit der Ankuft Hivatalos jegyzetek stb. Dienstliche Zusätze etc.
35
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
szó Worte jegy Chiffre 20 ár szó Taxw. nap óra percz napszaka Datum Stunde Minute Tageszeit nap óra percz napszaka Datum Stunde Minute Tageszeit
22 9 v 22 11 40 v
 
 
Arany
Arany János
Titkárnak  
 
Pest
Budapest
en akadémia palotájában.  
  Megdöbbentő válságosság. Felvétlenül
 [!]
[sic!]
semmi igy lehet kortest lélek megzavaroja, itélet mikor?
n
Jegyzet
itélet mikor?
Tompa
Tompa Mihály
az akadémiai nagyjutalom döntését várhatta.
Válaszolj rögtön igy  
 
Tompa
Tompa Mihály
n
Jegyzet
Arany László
Arany László
jegyzete szerint „E táviratoknak és a következő levélnek magyarázatát lásd
Arany
Arany János
január 24-i levelében
[szerkesztői feloldás]
2152.
. Az első sürgöny
[szerkesztői feloldás]
2147. 1868. jan. 22. 2147.
véghetetlenűl felzaklatta
Arany
Arany János
t; nem tudta, mire vélje, mit tegyen, válaszoljon- e? Végre egy lehetőleg egyszerű sürgönyben jelezte
Tompá
Tompa Mihály
nak, hogy táviratát nem érti. Erre jött a második sürgöny
[szerkesztői feloldás]
2149. 1868. jan. 23. 2149.
s erre
Arany
Arany János
tól a megnyugtató felvilágosítás
[szerkesztői feloldás]
2152. 1868. jan. 24. 2152.
.” ( AJLÍ II. 283.) Ez a jegyzet ellentmond
AJ
Arany János
idézett levelének: „válaszolni mégsem mertem, mig újra telegrammod nem jött más nap
[szerkesztői feloldás]
2152. 1868. jan. 24. 2152.
”; így nem rekonstruáltuk az
Arany László
Arany László
által említett, az első távirat magyarázatát kérdező sürgönyt.
AJ
Arany János
1868. jan. 23-án küldhetett választáviratot (2151.).
 
  Felvette: Aufgenommen durch: Stumpf  
  Hogyha a sürgönyző egyszersmind a feleletet is kifizette, ezen távirat a felelet feladásánál elmutatandó.  
  6764. sz. Posner Károly Lajostól
Pest
Budapest
en.  
  Dieses Telegramm ist wofern von dem Aufgeber desselben die Gebühr für eine Antwortdepesche bezahlt wurde, bei der Aufgabe der letzteren vorzuweisen.  
  53. sz. Távirdai nyomtatvány