Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK Budapest 1875 márcz. 26.  
  Kedves öcsém!  
  A tulsó lapot légy szives levágni, és
Pápai Ferencz
Pápay Ferenc
nek kézbesiteni. Nagyon meg vagyok elégedve pontos fizetéseivel; csak téged sajnállak, hogy ezzel fárasztanom kell, de már hiába. Köszönöm a nyűglődést az én ügyeimmel.  
  Hanem a Bajóféle 48 ftnak színét se láttam. Nem én!….. No, ne ijedj meg, a dolog igy történt. Láttam, hogy megörült nagymama, hogy neki valaki, mintha csak az égből cseppenne, 48 ftot küld. Mikor aztán
l
Beszúrás
e akart vele számolni, mondom neki: no nagymama, legyen hát pénzed egyszer neked is, itt a tavasz, elköltöd te azt magadnak ruhára, vagy
Piroská
Széll Piroska
ra. S bár csak egyet kell szólnia, ha valamire szüksége van, még is jobban esett neki, hogy most szólani sem kell. Ezt úgy is ő kereste, ő húzta-vonta azt a buzát, melyből capitalisunknak
n
Jegyzet
capitalisunknak
– tőkénknek (lat.)
az első 800 ftja keletkezett.  
  Egészség dolgában csak megvagyunk, leszámitva nénéd olykori migraines fejfájásait, s az én tökéletlen állapotomat.
n
Jegyzet
Egészség dolgában csak megvagyunk, leszámitva nénéd olykori migraines fejfájásait, s az én tökéletlen állapotomat
– Lásd
AJ
Arany János
1873. márc. 24-én Balogh Eleknek írt levelét (2349.).
De el-eltünődünk a családi életünk megzavaró változásokon,
n
Jegyzet
De el-eltünődünk a családi életünk megzavaró változásokon
Arany László
Arany László
Szalay Gizellá
Szalay Gizella
val (1857–1945) kötött házasságot (1875).
mert az öregek ilyenkor tépelődők. Van e viszonyban ránk szülékre valami idegenitő – de szólni természetesen nem lehet, 31 éves ember ura saját sorsának, meg már késő is volna. Az isten adja, hogy a mi aggodalmaink hiábavalóknak bizonyuljanak. Aztán meg már, komolyabban mint valaha, azon is gondolkoz
[törölt]
« unk »
om
Beszúrás
, hogy ha már igy hármacskán maradunk, talán kisebb helyen is elférnénk, s különösen én, evvel a rosz fejemmel, gépi munka és sok oldalú felelőség
 [!]
[sic!]
nélkül is leélhetném azt a – tegyük pár évet, a mi e roncsolt életből számomra talán még hátra van.
n
Jegyzet
s különösen én, evvel a rosz fejemmel, gépi munka és sok oldalú felelőség
 [!]
[sic!]
nélkül is leélhetném azt a – tegyük pár évet, a mi e roncsolt életből számomra talán még hátra van
AJ
Arany János
ebben az évben írta Toldyhoz. Ülési meghívóra c. versét:
 
 
  Sár van, hó van, köd, fergeteg,
  A szegény tag bús és beteg;
  Nem jöhetek –
  Végezzetek.
 
 
 
  Hanem ezt majd megmutatja az idő és alkalom.”
n
Jegyzet
az idő és alkalom
– Vesd össze „Idő és alkalom szerént” (
AJ
Arany János
: Az utolsó magyar, V.); „Hogy idő forduljon és alkalom erre” (Buda halála, II.).
 
  Hát nállatok hogy foly a politikai ölelkezés? Mikor választotok a pünkösdi követségre?
n
Jegyzet
Hát nállatok hogy foly a politikai ölelkezés? Mikor választotok a pünkösdi követségre?
– Az országgyűlési Deák-párt és az ellenzéki Balközép párt 1875. márc. 1-jén mondta ki egyesülését. Az új kormánypárt a Szabadelvű Párt nevet kapta. Bihar vármegyében a két párt fúziójára márc. 16-án került sor. A nagyszalontai választókerületben ápr. 3-án időközi képviselőválasztást tartottak. Az országgyűlés azonban 1875. máj. 24-én már be is fejezte munkáját és feloszlott, így b. Simonyi Lajos miniszter ekkor elnyert mandátuma valóban egy mindössze másfél hónapig tartó pünkösdi királyság volt.
Ebben az egész dologban én csak azt szeretem, hogy már én sem vagyok nagyobb hazaáruló, mint a többi.
n
Jegyzet
már én sem vagyok nagyobb hazaáruló, mint a többi
– Lásd a Szent István-rend fogadtatásakor írt verseket, így a Régi dal, új szöveg címűt: „Székács, Arany, Szilassy / S hazánk több ily pimaszi / Keresztekért akarnak / Sírt ásni a magyarnak!” (1867), valamint a
Tompá
Tompa Mihály
nak 1867. aug. 6-án írt levelet: „Mért ne lehetnék egy kissé hazaáruló is, oly időben, mikor Vajda János nagy hazafi?” (2119.) és az 1873. ápr. 24-i feljegyzést a
Wenckheim
Wenckheim Béla
hez 1867. jún. 15-én intézett tiltakozáshoz (2114.): „Hanem azért én nem tudom micsoda lekenyerezett, fizetett hazaáruló lettem! (mint annyi más becsűletes ember és jó hazafi, magát
Deák Ferencz
Deák Ferenc
et sem véve ki.)” Vesd össze: Korompay 2012.
 
  Isten áldjon minden jóval, édes
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
om!  
  Szerető süved
n
Jegyzet
süved
 
 
  sógorod Süvei most már mind hercegek, királyok:
  Üthetik a nyomát idevaló lyányok!
 
 
(Toldi szerelme V. 67.)
 
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.