Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS ─ DUKA TIVADARNAK
Buda-Pest
Budapest
, 1880 márcz. 2.  
  Igen tisztelt Honfitárs!  
  Meleg üdvözlő sorait a távol Albionból köszönettel, s annál nagyobb meglepetéssel vettem, mert a Toldi első kiadása kevés számú példányaiból nem gondoltam volna, hogy csak egy is eljusson külföldre; a másodikkal pedig könyvárusom megfoghatatlanul késlekedik. Örülök, hogy tetszett a munka, bár én messze vagyok (mint az előszóban is megírám) a vele való elbizakodástól; azonban mégsem bánom, hogy így is, amint van, befejezhettem, s nem hagyom csonkán hátra legalább ezt a trilogiámat. Magyar specialitás biz ez, a külföld alig fogja valaha méltánylani; hanem ilyen is kell.  
  A titkárságot illető megjegyzéseket szintén köszönöm, s át fogom adni az illető főtitkárnak, ki az
Atkinson
Atkinson, William Stephen
ra vonatkozó életrajzi adatokat is bizonyára nagyon szívesen fogja venni, s a közelebbi Almanachban kiadni.
n
Jegyzet
A titkárságot illető megjegyzéseket szintén köszönöm, s át fogom adni az illető főtitkárnak, ki az
Atkinson
Atkinson, William Stephen
ra vonatkozó életrajzi adatokat is bizonyára nagyon szívesen fogja venni, s a közelebbi Almanachban kiadni
AJ
Arany János
után Fraknói Vilmost választották főtitkárnak.
William Stephen Atkinson
Atkinson, William Stephen
(1799– 1876): angol utazó. Duka Tivadar: Emlékbeszéd William Stephen Atkinson, a m. t. akadémia külső tagja felett.
Bp.
Budapest
, 1881. (Értekezések a term. tud. köréből XI. 12.)
Én e hivatalt tettleg már három év óta nem vihetem, egy év óta pedig a valóságos főtitkár sem én vagyok,
n
Jegyzet
Én e hivatalt tettleg már három év óta nem vihetem, egy év óta pedig a való- ságos főtitkár sem én vagyok
AJ
Arany János
első lemondó levelét 1876. jún. 7-én írta
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
nek ( AJÖM XIV. 674. 553. ), amelyet 1877. márc. 26-án ismételt meg (Ugyanott 707. 576. ). „Lemondását most sem fogadják el, hanem egy évre fölmentik s helyettesről gondoskodnak. Ezt 78-ban további egy esztendőre meghosszabbítják. 79-ben végre engednek hajthatatlan kívánságának”. ( Voinovich 1938. 249–250.). Ennek napja az 1879. máj. 22-én tartott Elegyes ülés.
csak a tiszteletbeli puszta cím maradt meg. Egészségi állapotom, főleg szemeim nagy mértékű romlása kényszerített elhagyni az állásomat,
n
Jegyzet
Egészségi állapotom, főleg szemeim nagy mértékű romlása kényszerített elhagyni az állásomat
– Lásd
AJ
Arany János
1870. jan. 24-én
Eötvös
Eötvös József
nek (2250.), 1876. nov. 11-én
Szász Károly
Szász Károly
nak (2466.) és 1878. máj. 16-án
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek (2504.) írt levelét.
s ez gátol azóta minden írásban, olvasásban, úgy hogy hetek, hónapok során egy betűt sem olvashatok, nem is dolgozhatom.  
  Szembajom (Önnek, mint orvosnak, megérinthetem) nagy fokú rövidlátás mellett, a látó ideg oly nemű meggyengülése, hogy bár első pillantásra (közelről) mindent tisztán látok, a másik perczben már feszül, fáj a szem, a betű elhomályosodik, el is enyész, a mellett apró tárgyakat dupla, tripla stb. árnyékkal látok, s ennyi levélkét megírnom is valóságos kín.
n
Jegyzet
ennyi levélkét megírnom is valóságos kín
– „Jó férjem, aki egy betüt sem képes irni mostanában, a szemeji anyira elgyengültek, rám bizta, hogy tolmácsoljam ugy neked szives soraidért köszönetét
[szerkesztői feloldás]
...
. Ez egész évben nem irt és olvasott egy betüt sem; külömben sincsen jól, elgyengült és ki van fáradva mindig, mintha valami nagy és fárasztó munkát végzett volna, a lélegzet vétele is oly nehéz, hogy néha alig tud annyit beszivni, amennyi okvetlenül szükséges és megmencse a megfuladástól. Ó sok és sokféle bajaji vannak neki! Egyedüli élvezet a pipa és a gitár, mivel a napot nap nap után leélheti. Egész télen nem járt ki a házból, nem birja megtenni a napontai járást; nem bir járni, a lábai is igen föl vannak dagadva miért kellett ennek igy leni? anyit szenvedni annak, aki életében senkit meg nem bántott vagy meg nem csalt.”
Arany Jánosné
Arany Jánosné Ercsey Julianna
1880. febr. 18-án írt levele Rozvány Erzsébetnek ( Sáfrán 1960.a 113–114.) Vesd össze
AJ
Arany János
Tanulság c. versével:
 
 
  Rossz szememről egy nagy könyvben
  Míg megkérdem a tudást:
  Jó tanácsot nem lelek,
  de Kapok új szemgyuladást.
 
 
 
  Fogadja az én és családom legszívesb üdvözlését, s ismételt köszönetemet becses soraiért, ki teljes tisztelettel maradok  
  rokon érzelmű honfitársa  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  Nem kifeledtem, de nem tudom, hogyan fejezzem ki üdvözlésemet ő Nagyságának, kedves Nejének, kit látni legalább egyszer szerencsém volt. (Kézcsókomat küldöttem volna, de tudom, hogy az
Angliá
Anglia
ban gorombaság.)  
  Az egyszeri csizmadiát követve, csak annyit kivánok tehát, hogy „ha kedves Családját én meg nem áldhatom: áldja meg a jó Isten!”  
 

Megjegyzések:

lappang