X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Aranysárkány

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Aranysárkány - critical edition
Dátum: 2014
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező: Bengi László és Parádi Andrea
Lektor: Csillag István és Takáts László
Gyorsírás: Lipa Tímea
Nyelvek: latin
Kulcsszavak:
  • Kosztolányi Dezső
  • regény
  • 20. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014.
  • Szövegforrás PH: A regény első közlése folyóiratban. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany-sárkány: Regény, Pesti Hírlap, hetenkénti folytatásokban 1924. május 11-től 1925. április 5-ig.
  • Szövegforrás AS1: A regény első kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany sárkány, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1925.
  • Szövegforrás AS2: A regény második kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány, Genius, Budapest, é. n. [1929], 2. kiadás.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Bengi László
XML szerkesztő: Mihály Eszter
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2014 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Kosztolányi Dezső
 
Arany sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
 
Második kiadás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
I.  
A pisztoly eldördült.  
Egy diák, ki a futó mögött foglalt helyet, a mésszel
írt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vonalnál, az ég felé tartotta a csövet s bámulta a füstfelhőcskét, mely nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oszlott el a hajnali levegőben.  
A másik, mihelyt megpillantotta a lángot,
elindította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elinditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a versenyórát. De nem állhatta meg, hogy el ne kiáltsa magát:  
Rajta!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rajta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Vili már futott.  
A start tökéletes volt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ugrott ki, mint a párduc, egyenletesen, minden megtorpanás nélkül emelkedett a magasba s pár pillanat
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teljes iramban rohant a cél felé.  
Szemében vágtattak a rétek.
Szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karmolta a talajt. Fejét, melyet cigányos haj vert, hátravetette s arcát
eltorzította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
eltorzitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
csikorgó
erőfeszítéssel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erőfeszitéssel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A föld dobogott.  
Mikor a pálya felén lehetett, az, aki az órát figyelte, még egyszer üvöltött:  
Hajrá!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hajrá.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Most már hunyt szemmel,
öntudatlanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
öntudatlanul,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
robogott előre.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszett, hogy egy másodperc alatt tette meg a hátralevő utat. Tárt karokkal, szárnyalva szédült be a
célhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
célhoz,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s mellkasa máris
elszakította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elszakitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rózsaszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírszalagot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papir-szalagot,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyet két osztálytársa
feszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki.  
A
célbíró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ekkor
lerögzítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lerögzitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a versenyóra nagymutatóját, mely kényelmesen sétált a számlapon. Torkaszakadtából
ordította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az eredményt, hogy a gyöpön lévő érdeklődők, a sportegylet tagjai is meghallhassák.  
Tizenegynyolc!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Tizenegynyolc.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tizennyolc!
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili ezt nem hallotta. Ő tovább futott, lábait kapkodva, szökdécselve, ahogy pesti futóbajnokoktól látta s nem törődött az idővel, mintha nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
reá
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vonatkoznék. Csak később fordult vissza.  
Távolról kérdezte:  
– Mennyi?  
A diákok arról tárgyaltak, hogy Vili, ki tavaly Pesten a vándorserleget és zászlót nyerte meg a gimnáziumnak, ismét rekordot
javított s így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
javitott, igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
javitott s igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
még
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futott.  
Egyszerre öten-hatan válaszoltak:  
– Tizenegynyolc, tizenegynyolc.  
Vili feléjük jött. Lábikráján dagadoztak a kidolgozott izmok,
görcsösen-csúnyán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
görcsösen-csunyán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szájába zsebkendőt gyömöszölt.  
Ezt lihegte:  
– Két
lélekzettel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Két
lélekzettel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futotta a százat.  
– Jó volt, öregem – szóltak a
szakértők,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szakértők.
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– jó volt, – s csak a szemük mondta, hogy mennyire jó volt.  
– De ne hányd annyira a lábad.  
– Igen, – bólintott Vili, mert tudta, hogy ez a hibája.  
Liszner Vili nem-szépen futott. Ha
stílust
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
stilust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akart teremteni, mindig elrontotta a futamot. Pusztán a
marhaerejével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
marha-erejével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bírta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Egyik pajtása leemelt a galagonyabokorról egy kabátot, vállára tette, panyókára.  
– Vedd föl, – szólt – megfázol. Még
hűvös
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hüvös
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
van. Különben is mára elég.  
Azért még nehányszor lekuporodott, sprintelt, végigszaladta a pályát. Utána átengedte két barátjának, Packának, Huszár Bandinak, kik tizenkettő, tizenhárom alatt teszik meg s alapjában rokonszenves
műkedvelőknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mükedvelőknek
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Egy darabig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Darabig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nézte őket.  
Ez a szokásos tavaszi munka volt, az
előtréning,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtraining,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
melyben a nyolcadik osztály sok diákja vett részt. Kék-fehér tornainget viseltek, sportnadrágot, mely szabadon hagyta térdüket, ellenben
szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak neki
volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a többiek csak vezényszóra, tapsra indultak, nem pisztolylövésre. Az is csak őt illette meg.  
Elkérte pisztolyát, belekarolt barátjaiba s félrevonta őket beszélgetni. Most
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl, hogy Vili, ki a télen töltötte be huszadik évét, egy fejjel magasodott ki közülök.  
Körötte a városerdő
lélekzett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzett,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
titáni, zöld tüdejével. Amerre
lépett, a szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lépett, szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lépett, a szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyöngyvirágokat,
vadnefelejcseket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vadnefelejtseket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tiport, melyek tejkéken derengtek a világosbarna rögökön. Zsendült minden fa, cserje. Az orgonák tömör falat alkottak, belengve a vidéket
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
keserü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
leheletükkel.  
Ebbe a déli városkába előbb érkezett a tavasz, mint egyebüvé. Áprilisban leesett egy forró zápor, megmosdatta a fasudarakat, porhanyóvá tette a göröngyöket s a ködben füstölt a termékeny élet. Aztán megeredtek a hajtások, a vetemények, a rügyek tokjából egyetlen éjszakán kibomlottak a lombok,
összegöngyölt, zöld selyem zsebkendők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
összegöngyölt selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
összegöngyölt, zöld selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
módjára, melyeket hirtelen kinyitnak és meglobogtatnak a szélben.  
Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vili,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a két bajnokkal a gyöpön egy valamivel lejjebb levő tisztásra tartott. A fanyar homályban
rezgő nyárfák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rezgőnyárfák
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
törzsei feszültek, mint a székesegyház pillérjei és lombkoronáik
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
zúgtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugtak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a gyenge szellőben, mint a
templomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tem-
új sor
plomi
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
orgonák. Topolyafák keresték seprős ágaikkal az eget. Tölgyek bólongtak, komolyan, a
vízesés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizesés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szakadatlan moraját utánozva. Itt a nagydiákok majdnem gyermekeknek rémlettek.  
– Hány óra lehet? – kérdezte Vili.  
A
célbíró,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Packa, a versenyórára meredt, melynek rendszerint csak másodperceit nézte s most a valóságra
ocsúdott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ocsudott:
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Hat.  
Vili lehorgasztotta fejét. Eszébe jutott az, ami ott messze van, a gimnázium s hogy a hat után a hét következik, majd a nyolc. Átvette versenyóráját.  
Nem közönséges óra volt ez.  
Azon a három mutatón
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely minden zsebórán megtalálható, még kettő mozgott: egy nagymutató, melyet az indulásnál pöccentenek
el
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
el,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s egy másik másodpercmutató-féle, mely nagyobb távoknál külön méri a perceket. Apjától, az öreg Liszner Kálmántól kapta, mikor
átcsúszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átcsuszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a hatodik osztály vizsgáján.  
De akárhogy babrálgatta, mégis hat óra volt.  
Hirtelenül zene szólalt meg. A hang irányába
emelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
emlték
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fejüket. Innen a tisztásról a vigályos erdőn át kilátás
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nyári vendéglőre. Egy-egy napsugár tört át a fákon, arannyal
csíkozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csikozva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az eget.  
Künn a vendéglő előtt egy cigánybanda valami keringőt
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely édesen ringatta a lelket, mint a hullám. A bajnokok, kik naponta reggel öttől
fél nyolcig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolcig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az erdőben dolgoztak, akár egy munkateremben, eleinte nem tudták, hogy mi ez a muzsika.  
Huszár Bandi mondta, aztán:  
– Május elseje.  
A cigányok hajadonfőtt muzsikáltak, költői fejüket
hegedűjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hegedüjükre
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajtva. Éji, cingár alakjuk, mely többnyire kávéházak füstjében pácolódott, különösen hatott itt korán, a tiszta levegőben, rigók és harkályok társaságában. A tavaszt köszöntötték. Egy kertész a melegházból cserepeket hozott ki és az ágyásba rakosgatta, noha máskor mindig megvárták az Orbánt, a májusi fagyok miatt. De az idén oly meleg volt a tavasz, mint a nyár.  
Köröskörül Sárszeg laposan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Köröskörül még aludt a város, mely laposan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lepényszerűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lepényszerüen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terpeszkedett el a homokon.  
Hat óra után a városerdő melletti elhagyott
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megjelent egy magas, sápadt
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
is, Csajkás Tibor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Az nem jött a többiek közé, csak járkált le-föl a parasztkunyhók között, melyek ablakaiban muskátlik
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Olyan galambszürke ruhát viselt, mely nyolcadik osztályos diákhoz nem illő, csak gavallérhoz. Csenevész, selymesszőke hajacskáját középütt választotta el. Kezében
nyúlszőr kalapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyúlszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nyulszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt. Tankönyveit otthon hagyta, csak a megfelelő oldalakat tépte ki, s ezeket zsebébe
süllyesztette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sülyesztette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Bizonytalannak látszott. Várt
valakit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
va-
új sor
kit.
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az, akit várt.  
Novák Hilda az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
végéről jött,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ahogy szokott: nem sietve, fejét lehajtva, titkos
bűntudattal.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büntudattal.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Most kelt az ágyból, megszökve édesapjától, ki csak később ébred, a dolgozószobájában.  
Amikor a diákhoz ért, gyorsan mellé ugrott és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ment mellette, mintha nem is mellette menne, két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ment mellette, két
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az úgy utalószó a kimaradt tagmondatra vonatkozik
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lépés távolságra, minden pillanatban készen arra, hogy egy ismerős közeledtére ellenkező irányba csapjon, vagy
szembeforduljon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szembe forduljon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor találkoznának. Egy Schumann-füzetet
szorongatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szorongatott.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Hilda folyton tekintgetett, előre, hátra,
oldalt. Tibor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
oldalt. Csajkás Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megkérdezte:  
– Mi az?  
– Sokan vannak.  
Csakugyan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Csakugyan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a május elseje megzavarta
légyottjukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottjukat
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Másik, zegzugos
utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
siettek. Itt
Tibor közeledett hozzá,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor közel ment hozzá,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kezéhez ért. A lány hagyta.  
Széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Széles-karimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
florentinkalapja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
florentin-kalapja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
árnyat vetett arcára, mely egyébként is sötétlett
gesztenyeszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajától,
mély
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szemétől. Kislányos batisztruhát hordott,
magas szárú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszáru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fekete cipőt, melynek kissé elkopott a
sarka. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sarka. Nyakára bársonyszalagot kötött. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mosolygott. Komoly volt, nagyon komoly.  
Tibor nézte hullámos, nagy száját. Annyira nézte, mintha a lány mondott volna valamit, pedig az hallgatott. Csak ő dadogta, néha:  
– Édes.  
Hilda engedte, hogy arcára záporozzék az egyetlen szó, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tudott.  
Mást nem beszéltek. Régen nem volt már semmi mondanivalójuk. Aki őket meglátja,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
együtt, amint némán
ballagnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mennek,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a régi szerelmesek természetes, jó közönyével, az megdöbben.  
Hétköznapi dolgokról ejtettek egy-két szót, csupa
pozitívumról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pozitivumról.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Tibor szokása szerint ezt kérdezte:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor vallatta:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
baj?  
– Nincs.  
– Alszik még?  
– Hogyne.  
– Valaki jön – mondta a diák.  
– Gyorsan menj át a másik oldalra – mondta a lány.  
Tibor átment a másik oldalra,
visszajött. Folyton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
visszajött, sokszor. Folyton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zavarták
őket.
 
Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket. Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
haladtak,
papírbokrétás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbokrétás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lovakkal, fölpántlikázott ostorokkal. Kirándulók tódultak a városerdőbe, kik a tavasz hivatalos ünnepének
ezen a napon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ezen az egyetlen napon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
áldoznak, családostól. Férjek,
feleségek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
feleségek,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kisgyermekeket vezettek, kézen.  
Messziről már harsogott a
tűzoltóbanda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
rézlármája: a trombiták és cintányérok az ébresztőt adták.  
Hilda idegesen fakadt ki:  
– Undorodom.  
– Mitől?  
– Ezektől – s rámutatott egy távoli társaságra, mely már fölvirágozva baktatott az
utcán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Ismét
vargabetűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vargabetüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kellett csinálniok. A törvényszék mögött Hilda tétovázva
súgta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sugta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Beszélnem kell veled.  
– Mit?  
– Itt nem lehet.  
– Fontos?  
– Nagyon.  
– Komoly?  
– Nagyon.  
Tibor unszolta. Hilda nemet intett, határozottan.  
– Majd délután. Háromkor. Flóri néninél.  
Máris
búcsúzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
búcsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bucsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
de Tibor követte, nem tudott tőle elszakadni.
Kísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a népesedő
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Liszner Kálmán
fűszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Itt megálltak.  
A
fűszeresbolt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres bolt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresbolt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt egy jegenye meredezett, melyet azelőtt nem láttak, nyilván éjjel ásták a kövezetbe, mert körötte még nehány
kiszakított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiszakitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gránitkocka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gránit-kocka
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hevert s pár kapányi föld: a májusfa, melyet az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tétetett ide, hogy reggel majd meglepje a várost.  
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé néztek, tátott szájjal.  
Ágain cifra kendők, almák, narancsok,
fügekoszorúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fügekoszoruk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
himbálóztak, felül
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
üveg pezsgő, melyet a nap annyira
átvilágított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átvilágitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy látni vélték gyöngyeit s tajtékját is. Mellette bájos,
karcsú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
karcsu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
palackokban zöld, kék, lila likőrök.  
Isten tudja, valamit
hasonlított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ez a karácsonyfához, de mégis tündéribb volt nála és érdekesebb. Ez a pogány fa nem
fűtött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fütött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szobában
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, tükrök között, hanem az
utcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyíltan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindenkinek az élet ajándékait
kínálgatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kinálgatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Lenn egyik gallyán
vattaruhában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vatta-ruhában
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott egy
bábu,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bábú,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tél apó, minden nyavalya és romlás hozója, kit most május jöttén ünnepélyesen fölakasztottak.  
Kicsit álldogáltak a májusfa alatt. Egy
tiszthelyettes tűnt föl, kit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiszthelyettes tünt föl, kit
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiszthelyettes közeledett, kit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda látásból ismert. Odaszólt a diáknak:  
– Most menj vissza az erdőbe.  
– Miért?  
– Hogy lássanak. Menj.  
Kézfogás, köszönés nélkül
otthagyta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ott hagyta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tibort.  
Az visszafordult a városerdő felé. Mögötte jött a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tűzoltó-banda,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzoltóbanda,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely szintén arra tartott. Vele ment ki,
búsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
busan
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és izgatottan, de a muzsika ütemére lépkedve.  
Ott már fölborult minden rend.  
Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban estek az orgonabokroknak s egy szempillantás alatt letarolták. Gyerekek másztak fákra, madárfészket csenni. Bokrok fecsegtek
embernyelven,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-nyelven,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fák gondolkoztak
emberagyvelővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-agyvelővel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ember-agyvelővel
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kövekben is
emberszív
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
embersziv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dobogott. Emberek lüktettek mindenütt, elhozva a természethez a vágyat. Zsongott az erdő. Megdézsmálták, kifosztották, ellopták mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördösték harmatos ágait,
belélekezték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belélegezték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fűszerszámát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszerszámát.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Agg nénikék
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szagolgatták a jácintot, mintha azonnal megszépülnének tőle. Közben a még álmos égen egészen fölébredt a nap. Diadalmas
tűzárral
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzárral
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
borította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
boritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a tájat,
átnyilallt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyilalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rézsút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sugaraival a lombokon, sárga pocsolyákban forrt a fénye, melengette a vért, csiklandta a kebleket, kéjesen viszkettette a torkokat, végsőkig
feszítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszitve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az életkedvet, melyben dac volt,
kihívás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kihivás, halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kihivás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
is. Mindebbe pedig beleharsant a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely itt termett, fölemelte trombitáit a tavaszba s a trombiták ragyogtak és a fény trombitált.  
Legtöbben letelepültek a fehérrel
terített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztalokhoz, melyeket kihoztak a fák alá. Pincérek röpültek asztalkendőjük
sirályszárnyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sirály-szárnyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tömeg e viharában, tizenöt tányérral, tizenöt söröskorsóval, hogy a falánk gyomornak legyen mit enni és inni. Faltak mindnyájan, mint valami táborozó hadsereg, harapták a sóskiflit, a virstlit, kortyolták a májusi bort, szopták a tejet, pohárból, mintegy anyamellből. Leányok ültek
fiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiukkal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a leányok férfikalapban, a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
napernyők alatt. Egy fiatalasszony magasra emelte
boglárkacsokrát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boglárka-csokrát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és haja kibomlott. Trécselésük elvegyült a fecskék csicsergésével. Pillék, bogarak koppantak hozzájuk. A konfetti tányérjukra porzott, szájukba-orrukba röppent s kacagva köpködték a földre.  
Tibor kisietett ebből a zenebonából a fasorba, hol a nyolcadik osztály növendékei gyülekeztek.  
Vili most a földön hevert, egy fa árnyékában. Megvetően pillantott a fasorra, melyen idegen alakok lézengtek, kik
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jártak itt.  
Egyre többet beszéltek a tananyagról is. Ebeczky Dezső vitte a szót, a nyolcadik osztály legjobb tanulója, kit mindnyájan őszintén utáltak. Nem azért, mert jól tanult. Jól tanulni elvégre lehet. De olyan jól tanulni, mint ő, az már
undorító.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
undoritó.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Vili csak hallgatta-hallgatta. Nyálazta körmeit s
tintaceruzájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tinta-ceruzájával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
telefirkálta, mind a tizet.  
Fölpislantott rá. Megkérdezte tőle:  
– Hát te hogy kerülsz ide?  
– Csak kijöttem, barátom – dalolta Ebeczky Dezső, ki személyes megjelenésével tisztelte meg az erdőt és láthatóan mélyet szippantott
levegőjéből. – Ah
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
levegőjéből. Ah
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a természet.  
Vili ezt nem értette. Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van, fa meg föld s azon nincs mit lelkesedni.  
Különben egyiküket sem érdekelte a természet, mely egy volt velük. Ők még csak befelé néztek, magukba, nem kifelé, mint az öregek.  
Ebeczky Dezső azonban jeles magyar dolgozatokat szokott
írni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irni
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a természet szépségeiről.  
Ezért mondta:  
– Nincs
gyönyörűbb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörübb,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint a természet.  
– És a számtan? – ingerkedett Vili.  
– Az is
szép,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szép
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
barátom. Minden szép. A maga helyén.  
Olyan nyomasztóan hatott megjelenése, mintha
legalábbis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legalább is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy tanár jött volna közéjük, a gimnázium minden borzalmát magával hozva.  
Vili végigmérte tekintetével Ebeczky Dezső selyempapirosba kötött könyveit, melyekre hetente tiszta ruhát adott,
hízásra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hizásra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hajlamos arcát, ezt az idegen csillagról idepottyant fickót, ki boldogan élt az iskola kalodájában,
logarithmuskönyvével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
logarithmus-könyvével,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oknyomozó történelmével, görög
nyelvtanával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelvtanával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s elbiggyesztette száját.  
Ebeczky
Dezső így szólt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Dezső kivette aranyóráját. Igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Dezső igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Jó
lesz indulni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lesz cihelődni. Siessünk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili öltözködni kezdett. Egy padon voltak a holmijai.  
Lassan
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nadrágját, mely
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt és bő, a tornaingre kabátját, mely rövid volt és
szűk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szük
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s szárából kikandikáltak a csuklói.
Lerúgta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lerugta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a kedves
szöges cipőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az ormótlan,
vastag talpú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagtalpu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fűzőst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzőst
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vette föl helyette, mellyel sokáig bajlódott.  
Fejébe csapta tornasipkáját, mert attól nem vált meg. Kalapot
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
viselt.  
Mind elindultak.  
 
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Kosztolányi Dezső
 
Arany sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
 
Második kiadás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
I.  
A pisztoly eldördült.  
Egy diák, ki a futó mögött foglalt helyet, a mésszel
írt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vonalnál, az ég felé tartotta a csövet s bámulta a füstfelhőcskét, mely nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oszlott el a hajnali levegőben.  
A másik, mihelyt megpillantotta a lángot,
elindította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elinditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a versenyórát. De nem állhatta meg, hogy el ne kiáltsa magát:  
Rajta!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rajta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Vili már futott.  
A start tökéletes volt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ugrott ki, mint a párduc, egyenletesen, minden megtorpanás nélkül emelkedett a magasba s pár pillanat
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teljes iramban rohant a cél felé.  
Szemében vágtattak a rétek.
Szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karmolta a talajt. Fejét, melyet cigányos haj vert, hátravetette s arcát
eltorzította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
eltorzitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
csikorgó
erőfeszítéssel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erőfeszitéssel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A föld dobogott.  
Mikor a pálya felén lehetett, az, aki az órát figyelte, még egyszer üvöltött:  
Hajrá!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hajrá.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Most már hunyt szemmel,
öntudatlanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
öntudatlanul,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
robogott előre.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszett, hogy egy másodperc alatt tette meg a hátralevő utat. Tárt karokkal, szárnyalva szédült be a
célhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
célhoz,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s mellkasa máris
elszakította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elszakitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rózsaszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírszalagot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papir-szalagot,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyet két osztálytársa
feszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki.  
A
célbíró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ekkor
lerögzítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lerögzitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a versenyóra nagymutatóját, mely kényelmesen sétált a számlapon. Torkaszakadtából
ordította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az eredményt, hogy a gyöpön lévő érdeklődők, a sportegylet tagjai is meghallhassák.  
Tizenegynyolc!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Tizenegynyolc.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tizennyolc!
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili ezt nem hallotta. Ő tovább futott, lábait kapkodva, szökdécselve, ahogy pesti futóbajnokoktól látta s nem törődött az idővel, mintha nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
reá
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vonatkoznék. Csak később fordult vissza.  
Távolról kérdezte:  
– Mennyi?  
A diákok arról tárgyaltak, hogy Vili, ki tavaly Pesten a vándorserleget és zászlót nyerte meg a gimnáziumnak, ismét rekordot
javított s így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
javitott, igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
javitott s igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
még
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futott.  
Egyszerre öten-hatan válaszoltak:  
– Tizenegynyolc, tizenegynyolc.  
Vili feléjük jött. Lábikráján dagadoztak a kidolgozott izmok,
görcsösen-csúnyán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
görcsösen-csunyán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szájába zsebkendőt gyömöszölt.  
Ezt lihegte:  
– Két
lélekzettel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Két
lélekzettel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futotta a százat.  
– Jó volt, öregem – szóltak a
szakértők,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szakértők.
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– jó volt, – s csak a szemük mondta, hogy mennyire jó volt.  
– De ne hányd annyira a lábad.  
– Igen, – bólintott Vili, mert tudta, hogy ez a hibája.  
Liszner Vili nem-szépen futott. Ha
stílust
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
stilust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akart teremteni, mindig elrontotta a futamot. Pusztán a
marhaerejével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
marha-erejével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bírta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Egyik pajtása leemelt a galagonyabokorról egy kabátot, vállára tette, panyókára.  
– Vedd föl, – szólt – megfázol. Még
hűvös
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hüvös
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
van. Különben is mára elég.  
Azért még nehányszor lekuporodott, sprintelt, végigszaladta a pályát. Utána átengedte két barátjának, Packának, Huszár Bandinak, kik tizenkettő, tizenhárom alatt teszik meg s alapjában rokonszenves
műkedvelőknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mükedvelőknek
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Egy darabig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Darabig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nézte őket.  
Ez a szokásos tavaszi munka volt, az
előtréning,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtraining,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
melyben a nyolcadik osztály sok diákja vett részt. Kék-fehér tornainget viseltek, sportnadrágot, mely szabadon hagyta térdüket, ellenben
szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak neki
volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a többiek csak vezényszóra, tapsra indultak, nem pisztolylövésre. Az is csak őt illette meg.  
Elkérte pisztolyát, belekarolt barátjaiba s félrevonta őket beszélgetni. Most
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl, hogy Vili, ki a télen töltötte be huszadik évét, egy fejjel magasodott ki közülök.  
Körötte a városerdő
lélekzett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzett,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
titáni, zöld tüdejével. Amerre
lépett, a szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lépett, szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lépett, a szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyöngyvirágokat,
vadnefelejcseket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vadnefelejtseket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tiport, melyek tejkéken derengtek a világosbarna rögökön. Zsendült minden fa, cserje. Az orgonák tömör falat alkottak, belengve a vidéket
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
keserü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
leheletükkel.  
Ebbe a déli városkába előbb érkezett a tavasz, mint egyebüvé. Áprilisban leesett egy forró zápor, megmosdatta a fasudarakat, porhanyóvá tette a göröngyöket s a ködben füstölt a termékeny élet. Aztán megeredtek a hajtások, a vetemények, a rügyek tokjából egyetlen éjszakán kibomlottak a lombok,
összegöngyölt, zöld selyem zsebkendők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
összegöngyölt selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
összegöngyölt, zöld selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
módjára, melyeket hirtelen kinyitnak és meglobogtatnak a szélben.  
Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vili,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a két bajnokkal a gyöpön egy valamivel lejjebb levő tisztásra tartott. A fanyar homályban
rezgő nyárfák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rezgőnyárfák
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
törzsei feszültek, mint a székesegyház pillérjei és lombkoronáik
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
zúgtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugtak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a gyenge szellőben, mint a
templomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tem-
új sor
plomi
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
orgonák. Topolyafák keresték seprős ágaikkal az eget. Tölgyek bólongtak, komolyan, a
vízesés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizesés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szakadatlan moraját utánozva. Itt a nagydiákok majdnem gyermekeknek rémlettek.  
– Hány óra lehet? – kérdezte Vili.  
A
célbíró,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Packa, a versenyórára meredt, melynek rendszerint csak másodperceit nézte s most a valóságra
ocsúdott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ocsudott:
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Hat.  
Vili lehorgasztotta fejét. Eszébe jutott az, ami ott messze van, a gimnázium s hogy a hat után a hét következik, majd a nyolc. Átvette versenyóráját.  
Nem közönséges óra volt ez.  
Azon a három mutatón
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely minden zsebórán megtalálható, még kettő mozgott: egy nagymutató, melyet az indulásnál pöccentenek
el
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
el,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s egy másik másodpercmutató-féle, mely nagyobb távoknál külön méri a perceket. Apjától, az öreg Liszner Kálmántól kapta, mikor
átcsúszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átcsuszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a hatodik osztály vizsgáján.  
De akárhogy babrálgatta, mégis hat óra volt.  
Hirtelenül zene szólalt meg. A hang irányába
emelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
emlték
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fejüket. Innen a tisztásról a vigályos erdőn át kilátás
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nyári vendéglőre. Egy-egy napsugár tört át a fákon, arannyal
csíkozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csikozva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az eget.  
Künn a vendéglő előtt egy cigánybanda valami keringőt
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely édesen ringatta a lelket, mint a hullám. A bajnokok, kik naponta reggel öttől
fél nyolcig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolcig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az erdőben dolgoztak, akár egy munkateremben, eleinte nem tudták, hogy mi ez a muzsika.  
Huszár Bandi mondta, aztán:  
– Május elseje.  
A cigányok hajadonfőtt muzsikáltak, költői fejüket
hegedűjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hegedüjükre
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajtva. Éji, cingár alakjuk, mely többnyire kávéházak füstjében pácolódott, különösen hatott itt korán, a tiszta levegőben, rigók és harkályok társaságában. A tavaszt köszöntötték. Egy kertész a melegházból cserepeket hozott ki és az ágyásba rakosgatta, noha máskor mindig megvárták az Orbánt, a májusi fagyok miatt. De az idén oly meleg volt a tavasz, mint a nyár.  
Köröskörül Sárszeg laposan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Köröskörül még aludt a város, mely laposan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lepényszerűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lepényszerüen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terpeszkedett el a homokon.  
Hat óra után a városerdő melletti elhagyott
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megjelent egy magas, sápadt
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
is, Csajkás Tibor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Az nem jött a többiek közé, csak járkált le-föl a parasztkunyhók között, melyek ablakaiban muskátlik
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Olyan galambszürke ruhát viselt, mely nyolcadik osztályos diákhoz nem illő, csak gavallérhoz. Csenevész, selymesszőke hajacskáját középütt választotta el. Kezében
nyúlszőr kalapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyúlszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nyulszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt. Tankönyveit otthon hagyta, csak a megfelelő oldalakat tépte ki, s ezeket zsebébe
süllyesztette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sülyesztette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Bizonytalannak látszott. Várt
valakit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
va-
új sor
kit.
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az, akit várt.  
Novák Hilda az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
végéről jött,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ahogy szokott: nem sietve, fejét lehajtva, titkos
bűntudattal.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büntudattal.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Most kelt az ágyból, megszökve édesapjától, ki csak később ébred, a dolgozószobájában.  
Amikor a diákhoz ért, gyorsan mellé ugrott és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ment mellette, mintha nem is mellette menne, két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ment mellette, két
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az úgy utalószó a kimaradt tagmondatra vonatkozik
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lépés távolságra, minden pillanatban készen arra, hogy egy ismerős közeledtére ellenkező irányba csapjon, vagy
szembeforduljon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szembe forduljon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor találkoznának. Egy Schumann-füzetet
szorongatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szorongatott.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Hilda folyton tekintgetett, előre, hátra,
oldalt. Tibor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
oldalt. Csajkás Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megkérdezte:  
– Mi az?  
– Sokan vannak.  
Csakugyan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Csakugyan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a május elseje megzavarta
légyottjukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottjukat
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Másik, zegzugos
utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
siettek. Itt
Tibor közeledett hozzá,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor közel ment hozzá,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kezéhez ért. A lány hagyta.  
Széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Széles-karimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
florentinkalapja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
florentin-kalapja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
árnyat vetett arcára, mely egyébként is sötétlett
gesztenyeszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajától,
mély
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szemétől. Kislányos batisztruhát hordott,
magas szárú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszáru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fekete cipőt, melynek kissé elkopott a
sarka. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sarka. Nyakára bársonyszalagot kötött. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mosolygott. Komoly volt, nagyon komoly.  
Tibor nézte hullámos, nagy száját. Annyira nézte, mintha a lány mondott volna valamit, pedig az hallgatott. Csak ő dadogta, néha:  
– Édes.  
Hilda engedte, hogy arcára záporozzék az egyetlen szó, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tudott.  
Mást nem beszéltek. Régen nem volt már semmi mondanivalójuk. Aki őket meglátja,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
együtt, amint némán
ballagnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mennek,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a régi szerelmesek természetes, jó közönyével, az megdöbben.  
Hétköznapi dolgokról ejtettek egy-két szót, csupa
pozitívumról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pozitivumról.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Tibor szokása szerint ezt kérdezte:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor vallatta:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
baj?  
– Nincs.  
– Alszik még?  
– Hogyne.  
– Valaki jön – mondta a diák.  
– Gyorsan menj át a másik oldalra – mondta a lány.  
Tibor átment a másik oldalra,
visszajött. Folyton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
visszajött, sokszor. Folyton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zavarták
őket.
 
Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket. Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
haladtak,
papírbokrétás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbokrétás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lovakkal, fölpántlikázott ostorokkal. Kirándulók tódultak a városerdőbe, kik a tavasz hivatalos ünnepének
ezen a napon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ezen az egyetlen napon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
áldoznak, családostól. Férjek,
feleségek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
feleségek,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kisgyermekeket vezettek, kézen.  
Messziről már harsogott a
tűzoltóbanda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
rézlármája: a trombiták és cintányérok az ébresztőt adták.  
Hilda idegesen fakadt ki:  
– Undorodom.  
– Mitől?  
– Ezektől – s rámutatott egy távoli társaságra, mely már fölvirágozva baktatott az
utcán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Ismét
vargabetűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vargabetüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kellett csinálniok. A törvényszék mögött Hilda tétovázva
súgta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sugta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Beszélnem kell veled.  
– Mit?  
– Itt nem lehet.  
– Fontos?  
– Nagyon.  
– Komoly?  
– Nagyon.  
Tibor unszolta. Hilda nemet intett, határozottan.  
– Majd délután. Háromkor. Flóri néninél.  
Máris
búcsúzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
búcsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bucsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
de Tibor követte, nem tudott tőle elszakadni.
Kísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a népesedő
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Liszner Kálmán
fűszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Itt megálltak.  
A
fűszeresbolt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres bolt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresbolt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt egy jegenye meredezett, melyet azelőtt nem láttak, nyilván éjjel ásták a kövezetbe, mert körötte még nehány
kiszakított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiszakitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gránitkocka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gránit-kocka
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hevert s pár kapányi föld: a májusfa, melyet az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tétetett ide, hogy reggel majd meglepje a várost.  
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé néztek, tátott szájjal.  
Ágain cifra kendők, almák, narancsok,
fügekoszorúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fügekoszoruk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
himbálóztak, felül
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
üveg pezsgő, melyet a nap annyira
átvilágított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átvilágitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy látni vélték gyöngyeit s tajtékját is. Mellette bájos,
karcsú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
karcsu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
palackokban zöld, kék, lila likőrök.  
Isten tudja, valamit
hasonlított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ez a karácsonyfához, de mégis tündéribb volt nála és érdekesebb. Ez a pogány fa nem
fűtött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fütött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szobában
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, tükrök között, hanem az
utcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyíltan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindenkinek az élet ajándékait
kínálgatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kinálgatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Lenn egyik gallyán
vattaruhában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vatta-ruhában
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott egy
bábu,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bábú,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tél apó, minden nyavalya és romlás hozója, kit most május jöttén ünnepélyesen fölakasztottak.  
Kicsit álldogáltak a májusfa alatt. Egy
tiszthelyettes tűnt föl, kit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiszthelyettes tünt föl, kit
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiszthelyettes közeledett, kit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda látásból ismert. Odaszólt a diáknak:  
– Most menj vissza az erdőbe.  
– Miért?  
– Hogy lássanak. Menj.  
Kézfogás, köszönés nélkül
otthagyta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ott hagyta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tibort.  
Az visszafordult a városerdő felé. Mögötte jött a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tűzoltó-banda,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzoltóbanda,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely szintén arra tartott. Vele ment ki,
búsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
busan
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és izgatottan, de a muzsika ütemére lépkedve.  
Ott már fölborult minden rend.  
Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban estek az orgonabokroknak s egy szempillantás alatt letarolták. Gyerekek másztak fákra, madárfészket csenni. Bokrok fecsegtek
embernyelven,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-nyelven,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fák gondolkoztak
emberagyvelővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-agyvelővel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ember-agyvelővel
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kövekben is
emberszív
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
embersziv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dobogott. Emberek lüktettek mindenütt, elhozva a természethez a vágyat. Zsongott az erdő. Megdézsmálták, kifosztották, ellopták mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördösték harmatos ágait,
belélekezték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belélegezték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fűszerszámát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszerszámát.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Agg nénikék
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szagolgatták a jácintot, mintha azonnal megszépülnének tőle. Közben a még álmos égen egészen fölébredt a nap. Diadalmas
tűzárral
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzárral
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
borította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
boritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a tájat,
átnyilallt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyilalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rézsút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sugaraival a lombokon, sárga pocsolyákban forrt a fénye, melengette a vért, csiklandta a kebleket, kéjesen viszkettette a torkokat, végsőkig
feszítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszitve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az életkedvet, melyben dac volt,
kihívás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kihivás, halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kihivás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
is. Mindebbe pedig beleharsant a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely itt termett, fölemelte trombitáit a tavaszba s a trombiták ragyogtak és a fény trombitált.  
Legtöbben letelepültek a fehérrel
terített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztalokhoz, melyeket kihoztak a fák alá. Pincérek röpültek asztalkendőjük
sirályszárnyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sirály-szárnyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tömeg e viharában, tizenöt tányérral, tizenöt söröskorsóval, hogy a falánk gyomornak legyen mit enni és inni. Faltak mindnyájan, mint valami táborozó hadsereg, harapták a sóskiflit, a virstlit, kortyolták a májusi bort, szopták a tejet, pohárból, mintegy anyamellből. Leányok ültek
fiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiukkal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a leányok férfikalapban, a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
napernyők alatt. Egy fiatalasszony magasra emelte
boglárkacsokrát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boglárka-csokrát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és haja kibomlott. Trécselésük elvegyült a fecskék csicsergésével. Pillék, bogarak koppantak hozzájuk. A konfetti tányérjukra porzott, szájukba-orrukba röppent s kacagva köpködték a földre.  
Tibor kisietett ebből a zenebonából a fasorba, hol a nyolcadik osztály növendékei gyülekeztek.  
Vili most a földön hevert, egy fa árnyékában. Megvetően pillantott a fasorra, melyen idegen alakok lézengtek, kik
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jártak itt.  
Egyre többet beszéltek a tananyagról is. Ebeczky Dezső vitte a szót, a nyolcadik osztály legjobb tanulója, kit mindnyájan őszintén utáltak. Nem azért, mert jól tanult. Jól tanulni elvégre lehet. De olyan jól tanulni, mint ő, az már
undorító.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
undoritó.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Vili csak hallgatta-hallgatta. Nyálazta körmeit s
tintaceruzájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tinta-ceruzájával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
telefirkálta, mind a tizet.  
Fölpislantott rá. Megkérdezte tőle:  
– Hát te hogy kerülsz ide?  
– Csak kijöttem, barátom – dalolta Ebeczky Dezső, ki személyes megjelenésével tisztelte meg az erdőt és láthatóan mélyet szippantott
levegőjéből. – Ah
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
levegőjéből. Ah
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a természet.  
Vili ezt nem értette. Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van, fa meg föld s azon nincs mit lelkesedni.  
Különben egyiküket sem érdekelte a természet, mely egy volt velük. Ők még csak befelé néztek, magukba, nem kifelé, mint az öregek.  
Ebeczky Dezső azonban jeles magyar dolgozatokat szokott
írni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irni
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a természet szépségeiről.  
Ezért mondta:  
– Nincs
gyönyörűbb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörübb,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint a természet.  
– És a számtan? – ingerkedett Vili.  
– Az is
szép,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szép
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
barátom. Minden szép. A maga helyén.  
Olyan nyomasztóan hatott megjelenése, mintha
legalábbis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legalább is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy tanár jött volna közéjük, a gimnázium minden borzalmát magával hozva.  
Vili végigmérte tekintetével Ebeczky Dezső selyempapirosba kötött könyveit, melyekre hetente tiszta ruhát adott,
hízásra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hizásra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hajlamos arcát, ezt az idegen csillagról idepottyant fickót, ki boldogan élt az iskola kalodájában,
logarithmuskönyvével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
logarithmus-könyvével,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oknyomozó történelmével, görög
nyelvtanával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelvtanával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s elbiggyesztette száját.  
Ebeczky
Dezső így szólt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Dezső kivette aranyóráját. Igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Dezső igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Jó
lesz indulni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lesz cihelődni. Siessünk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili öltözködni kezdett. Egy padon voltak a holmijai.  
Lassan
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nadrágját, mely
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt és bő, a tornaingre kabátját, mely rövid volt és
szűk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szük
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s szárából kikandikáltak a csuklói.
Lerúgta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lerugta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a kedves
szöges cipőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az ormótlan,
vastag talpú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagtalpu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fűzőst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzőst
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vette föl helyette, mellyel sokáig bajlódott.  
Fejébe csapta tornasipkáját, mert attól nem vált meg. Kalapot
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
viselt.  
Mind elindultak.  
 
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Kosztolányi Dezső
 
Arany sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
 
Második kiadás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
I.  
A pisztoly eldördült.  
Egy diák, ki a futó mögött foglalt helyet, a mésszel
írt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vonalnál, az ég felé tartotta a csövet s bámulta a füstfelhőcskét, mely nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oszlott el a hajnali levegőben.  
A másik, mihelyt megpillantotta a lángot,
elindította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elinditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a versenyórát. De nem állhatta meg, hogy el ne kiáltsa magát:  
Rajta!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rajta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Vili már futott.  
A start tökéletes volt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ugrott ki, mint a párduc, egyenletesen, minden megtorpanás nélkül emelkedett a magasba s pár pillanat
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teljes iramban rohant a cél felé.  
Szemében vágtattak a rétek.
Szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karmolta a talajt. Fejét, melyet cigányos haj vert, hátravetette s arcát
eltorzította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
eltorzitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
csikorgó
erőfeszítéssel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erőfeszitéssel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A föld dobogott.  
Mikor a pálya felén lehetett, az, aki az órát figyelte, még egyszer üvöltött:  
Hajrá!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hajrá.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Most már hunyt szemmel,
öntudatlanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
öntudatlanul,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
robogott előre.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszett, hogy egy másodperc alatt tette meg a hátralevő utat. Tárt karokkal, szárnyalva szédült be a
célhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
célhoz,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s mellkasa máris
elszakította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elszakitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rózsaszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírszalagot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papir-szalagot,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyet két osztálytársa
feszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki.  
A
célbíró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ekkor
lerögzítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lerögzitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a versenyóra nagymutatóját, mely kényelmesen sétált a számlapon. Torkaszakadtából
ordította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az eredményt, hogy a gyöpön lévő érdeklődők, a sportegylet tagjai is meghallhassák.  
Tizenegynyolc!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Tizenegynyolc.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tizennyolc!
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili ezt nem hallotta. Ő tovább futott, lábait kapkodva, szökdécselve, ahogy pesti futóbajnokoktól látta s nem törődött az idővel, mintha nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
reá
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vonatkoznék. Csak később fordult vissza.  
Távolról kérdezte:  
– Mennyi?  
A diákok arról tárgyaltak, hogy Vili, ki tavaly Pesten a vándorserleget és zászlót nyerte meg a gimnáziumnak, ismét rekordot
javított s így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
javitott, igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
javitott s igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
még
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futott.  
Egyszerre öten-hatan válaszoltak:  
– Tizenegynyolc, tizenegynyolc.  
Vili feléjük jött. Lábikráján dagadoztak a kidolgozott izmok,
görcsösen-csúnyán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
görcsösen-csunyán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szájába zsebkendőt gyömöszölt.  
Ezt lihegte:  
– Két
lélekzettel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Két
lélekzettel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futotta a százat.  
– Jó volt, öregem – szóltak a
szakértők,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szakértők.
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– jó volt, – s csak a szemük mondta, hogy mennyire jó volt.  
– De ne hányd annyira a lábad.  
– Igen, – bólintott Vili, mert tudta, hogy ez a hibája.  
Liszner Vili nem-szépen futott. Ha
stílust
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
stilust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akart teremteni, mindig elrontotta a futamot. Pusztán a
marhaerejével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
marha-erejével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bírta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Egyik pajtása leemelt a galagonyabokorról egy kabátot, vállára tette, panyókára.  
– Vedd föl, – szólt – megfázol. Még
hűvös
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hüvös
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
van. Különben is mára elég.  
Azért még nehányszor lekuporodott, sprintelt, végigszaladta a pályát. Utána átengedte két barátjának, Packának, Huszár Bandinak, kik tizenkettő, tizenhárom alatt teszik meg s alapjában rokonszenves
műkedvelőknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mükedvelőknek
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Egy darabig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Darabig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nézte őket.  
Ez a szokásos tavaszi munka volt, az
előtréning,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtraining,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
melyben a nyolcadik osztály sok diákja vett részt. Kék-fehér tornainget viseltek, sportnadrágot, mely szabadon hagyta térdüket, ellenben
szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak neki
volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a többiek csak vezényszóra, tapsra indultak, nem pisztolylövésre. Az is csak őt illette meg.  
Elkérte pisztolyát, belekarolt barátjaiba s félrevonta őket beszélgetni. Most
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl, hogy Vili, ki a télen töltötte be huszadik évét, egy fejjel magasodott ki közülök.  
Körötte a városerdő
lélekzett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzett,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
titáni, zöld tüdejével. Amerre
lépett, a szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lépett, szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lépett, a szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyöngyvirágokat,
vadnefelejcseket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vadnefelejtseket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tiport, melyek tejkéken derengtek a világosbarna rögökön. Zsendült minden fa, cserje. Az orgonák tömör falat alkottak, belengve a vidéket
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
keserü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
leheletükkel.  
Ebbe a déli városkába előbb érkezett a tavasz, mint egyebüvé. Áprilisban leesett egy forró zápor, megmosdatta a fasudarakat, porhanyóvá tette a göröngyöket s a ködben füstölt a termékeny élet. Aztán megeredtek a hajtások, a vetemények, a rügyek tokjából egyetlen éjszakán kibomlottak a lombok,
összegöngyölt, zöld selyem zsebkendők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
összegöngyölt selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
összegöngyölt, zöld selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
módjára, melyeket hirtelen kinyitnak és meglobogtatnak a szélben.  
Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vili,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a két bajnokkal a gyöpön egy valamivel lejjebb levő tisztásra tartott. A fanyar homályban
rezgő nyárfák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rezgőnyárfák
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
törzsei feszültek, mint a székesegyház pillérjei és lombkoronáik
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
zúgtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugtak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a gyenge szellőben, mint a
templomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tem-
új sor
plomi
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
orgonák. Topolyafák keresték seprős ágaikkal az eget. Tölgyek bólongtak, komolyan, a
vízesés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizesés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szakadatlan moraját utánozva. Itt a nagydiákok majdnem gyermekeknek rémlettek.  
– Hány óra lehet? – kérdezte Vili.  
A
célbíró,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Packa, a versenyórára meredt, melynek rendszerint csak másodperceit nézte s most a valóságra
ocsúdott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ocsudott:
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Hat.  
Vili lehorgasztotta fejét. Eszébe jutott az, ami ott messze van, a gimnázium s hogy a hat után a hét következik, majd a nyolc. Átvette versenyóráját.  
Nem közönséges óra volt ez.  
Azon a három mutatón
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely minden zsebórán megtalálható, még kettő mozgott: egy nagymutató, melyet az indulásnál pöccentenek
el
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
el,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s egy másik másodpercmutató-féle, mely nagyobb távoknál külön méri a perceket. Apjától, az öreg Liszner Kálmántól kapta, mikor
átcsúszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átcsuszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a hatodik osztály vizsgáján.  
De akárhogy babrálgatta, mégis hat óra volt.  
Hirtelenül zene szólalt meg. A hang irányába
emelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
emlték
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fejüket. Innen a tisztásról a vigályos erdőn át kilátás
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nyári vendéglőre. Egy-egy napsugár tört át a fákon, arannyal
csíkozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csikozva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az eget.  
Künn a vendéglő előtt egy cigánybanda valami keringőt
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely édesen ringatta a lelket, mint a hullám. A bajnokok, kik naponta reggel öttől
fél nyolcig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolcig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az erdőben dolgoztak, akár egy munkateremben, eleinte nem tudták, hogy mi ez a muzsika.  
Huszár Bandi mondta, aztán:  
– Május elseje.  
A cigányok hajadonfőtt muzsikáltak, költői fejüket
hegedűjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hegedüjükre
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajtva. Éji, cingár alakjuk, mely többnyire kávéházak füstjében pácolódott, különösen hatott itt korán, a tiszta levegőben, rigók és harkályok társaságában. A tavaszt köszöntötték. Egy kertész a melegházból cserepeket hozott ki és az ágyásba rakosgatta, noha máskor mindig megvárták az Orbánt, a májusi fagyok miatt. De az idén oly meleg volt a tavasz, mint a nyár.  
Köröskörül Sárszeg laposan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Köröskörül még aludt a város, mely laposan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lepényszerűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lepényszerüen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terpeszkedett el a homokon.  
Hat óra után a városerdő melletti elhagyott
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megjelent egy magas, sápadt
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
is, Csajkás Tibor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Az nem jött a többiek közé, csak járkált le-föl a parasztkunyhók között, melyek ablakaiban muskátlik
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Olyan galambszürke ruhát viselt, mely nyolcadik osztályos diákhoz nem illő, csak gavallérhoz. Csenevész, selymesszőke hajacskáját középütt választotta el. Kezében
nyúlszőr kalapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyúlszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nyulszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt. Tankönyveit otthon hagyta, csak a megfelelő oldalakat tépte ki, s ezeket zsebébe
süllyesztette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sülyesztette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Bizonytalannak látszott. Várt
valakit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
va-
új sor
kit.
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az, akit várt.  
Novák Hilda az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
végéről jött,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ahogy szokott: nem sietve, fejét lehajtva, titkos
bűntudattal.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büntudattal.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Most kelt az ágyból, megszökve édesapjától, ki csak később ébred, a dolgozószobájában.  
Amikor a diákhoz ért, gyorsan mellé ugrott és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ment mellette, mintha nem is mellette menne, két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ment mellette, két
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az úgy utalószó a kimaradt tagmondatra vonatkozik
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lépés távolságra, minden pillanatban készen arra, hogy egy ismerős közeledtére ellenkező irányba csapjon, vagy
szembeforduljon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szembe forduljon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor találkoznának. Egy Schumann-füzetet
szorongatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szorongatott.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Hilda folyton tekintgetett, előre, hátra,
oldalt. Tibor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
oldalt. Csajkás Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megkérdezte:  
– Mi az?  
– Sokan vannak.  
Csakugyan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Csakugyan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a május elseje megzavarta
légyottjukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottjukat
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Másik, zegzugos
utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
siettek. Itt
Tibor közeledett hozzá,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor közel ment hozzá,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kezéhez ért. A lány hagyta.  
Széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Széles-karimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
florentinkalapja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
florentin-kalapja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
árnyat vetett arcára, mely egyébként is sötétlett
gesztenyeszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajától,
mély
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szemétől. Kislányos batisztruhát hordott,
magas szárú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszáru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fekete cipőt, melynek kissé elkopott a
sarka. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sarka. Nyakára bársonyszalagot kötött. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mosolygott. Komoly volt, nagyon komoly.  
Tibor nézte hullámos, nagy száját. Annyira nézte, mintha a lány mondott volna valamit, pedig az hallgatott. Csak ő dadogta, néha:  
– Édes.  
Hilda engedte, hogy arcára záporozzék az egyetlen szó, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tudott.  
Mást nem beszéltek. Régen nem volt már semmi mondanivalójuk. Aki őket meglátja,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
együtt, amint némán
ballagnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mennek,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a régi szerelmesek természetes, jó közönyével, az megdöbben.  
Hétköznapi dolgokról ejtettek egy-két szót, csupa
pozitívumról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pozitivumról.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Tibor szokása szerint ezt kérdezte:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor vallatta:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
baj?  
– Nincs.  
– Alszik még?  
– Hogyne.  
– Valaki jön – mondta a diák.  
– Gyorsan menj át a másik oldalra – mondta a lány.  
Tibor átment a másik oldalra,
visszajött. Folyton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
visszajött, sokszor. Folyton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zavarták
őket.
 
Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket. Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
haladtak,
papírbokrétás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbokrétás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lovakkal, fölpántlikázott ostorokkal. Kirándulók tódultak a városerdőbe, kik a tavasz hivatalos ünnepének
ezen a napon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ezen az egyetlen napon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
áldoznak, családostól. Férjek,
feleségek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
feleségek,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kisgyermekeket vezettek, kézen.  
Messziről már harsogott a
tűzoltóbanda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
rézlármája: a trombiták és cintányérok az ébresztőt adták.  
Hilda idegesen fakadt ki:  
– Undorodom.  
– Mitől?  
– Ezektől – s rámutatott egy távoli társaságra, mely már fölvirágozva baktatott az
utcán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Ismét
vargabetűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vargabetüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kellett csinálniok. A törvényszék mögött Hilda tétovázva
súgta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sugta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Beszélnem kell veled.  
– Mit?  
– Itt nem lehet.  
– Fontos?  
– Nagyon.  
– Komoly?  
– Nagyon.  
Tibor unszolta. Hilda nemet intett, határozottan.  
– Majd délután. Háromkor. Flóri néninél.  
Máris
búcsúzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
búcsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bucsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
de Tibor követte, nem tudott tőle elszakadni.
Kísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a népesedő
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Liszner Kálmán
fűszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Itt megálltak.  
A
fűszeresbolt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres bolt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresbolt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt egy jegenye meredezett, melyet azelőtt nem láttak, nyilván éjjel ásták a kövezetbe, mert körötte még nehány
kiszakított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiszakitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gránitkocka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gránit-kocka
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hevert s pár kapányi föld: a májusfa, melyet az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tétetett ide, hogy reggel majd meglepje a várost.  
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé néztek, tátott szájjal.  
Ágain cifra kendők, almák, narancsok,
fügekoszorúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fügekoszoruk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
himbálóztak, felül
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
üveg pezsgő, melyet a nap annyira
átvilágított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átvilágitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy látni vélték gyöngyeit s tajtékját is. Mellette bájos,
karcsú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
karcsu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
palackokban zöld, kék, lila likőrök.  
Isten tudja, valamit
hasonlított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ez a karácsonyfához, de mégis tündéribb volt nála és érdekesebb. Ez a pogány fa nem
fűtött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fütött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szobában
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, tükrök között, hanem az
utcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyíltan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindenkinek az élet ajándékait
kínálgatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kinálgatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Lenn egyik gallyán
vattaruhában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vatta-ruhában
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott egy
bábu,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bábú,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tél apó, minden nyavalya és romlás hozója, kit most május jöttén ünnepélyesen fölakasztottak.  
Kicsit álldogáltak a májusfa alatt. Egy
tiszthelyettes tűnt föl, kit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiszthelyettes tünt föl, kit
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiszthelyettes közeledett, kit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda látásból ismert. Odaszólt a diáknak:  
– Most menj vissza az erdőbe.  
– Miért?  
– Hogy lássanak. Menj.  
Kézfogás, köszönés nélkül
otthagyta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ott hagyta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tibort.  
Az visszafordult a városerdő felé. Mögötte jött a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tűzoltó-banda,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzoltóbanda,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely szintén arra tartott. Vele ment ki,
búsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
busan
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és izgatottan, de a muzsika ütemére lépkedve.  
Ott már fölborult minden rend.  
Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban estek az orgonabokroknak s egy szempillantás alatt letarolták. Gyerekek másztak fákra, madárfészket csenni. Bokrok fecsegtek
embernyelven,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-nyelven,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fák gondolkoztak
emberagyvelővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-agyvelővel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ember-agyvelővel
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kövekben is
emberszív
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
embersziv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dobogott. Emberek lüktettek mindenütt, elhozva a természethez a vágyat. Zsongott az erdő. Megdézsmálták, kifosztották, ellopták mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördösték harmatos ágait,
belélekezték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belélegezték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fűszerszámát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszerszámát.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Agg nénikék
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szagolgatták a jácintot, mintha azonnal megszépülnének tőle. Közben a még álmos égen egészen fölébredt a nap. Diadalmas
tűzárral
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzárral
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
borította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
boritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a tájat,
átnyilallt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyilalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rézsút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sugaraival a lombokon, sárga pocsolyákban forrt a fénye, melengette a vért, csiklandta a kebleket, kéjesen viszkettette a torkokat, végsőkig
feszítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszitve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az életkedvet, melyben dac volt,
kihívás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kihivás, halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kihivás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
is. Mindebbe pedig beleharsant a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely itt termett, fölemelte trombitáit a tavaszba s a trombiták ragyogtak és a fény trombitált.  
Legtöbben letelepültek a fehérrel
terített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztalokhoz, melyeket kihoztak a fák alá. Pincérek röpültek asztalkendőjük
sirályszárnyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sirály-szárnyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tömeg e viharában, tizenöt tányérral, tizenöt söröskorsóval, hogy a falánk gyomornak legyen mit enni és inni. Faltak mindnyájan, mint valami táborozó hadsereg, harapták a sóskiflit, a virstlit, kortyolták a májusi bort, szopták a tejet, pohárból, mintegy anyamellből. Leányok ültek
fiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiukkal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a leányok férfikalapban, a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
napernyők alatt. Egy fiatalasszony magasra emelte
boglárkacsokrát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boglárka-csokrát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és haja kibomlott. Trécselésük elvegyült a fecskék csicsergésével. Pillék, bogarak koppantak hozzájuk. A konfetti tányérjukra porzott, szájukba-orrukba röppent s kacagva köpködték a földre.  
Tibor kisietett ebből a zenebonából a fasorba, hol a nyolcadik osztály növendékei gyülekeztek.  
Vili most a földön hevert, egy fa árnyékában. Megvetően pillantott a fasorra, melyen idegen alakok lézengtek, kik
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jártak itt.  
Egyre többet beszéltek a tananyagról is. Ebeczky Dezső vitte a szót, a nyolcadik osztály legjobb tanulója, kit mindnyájan őszintén utáltak. Nem azért, mert jól tanult. Jól tanulni elvégre lehet. De olyan jól tanulni, mint ő, az már
undorító.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
undoritó.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Vili csak hallgatta-hallgatta. Nyálazta körmeit s
tintaceruzájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tinta-ceruzájával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
telefirkálta, mind a tizet.  
Fölpislantott rá. Megkérdezte tőle:  
– Hát te hogy kerülsz ide?  
– Csak kijöttem, barátom – dalolta Ebeczky Dezső, ki személyes megjelenésével tisztelte meg az erdőt és láthatóan mélyet szippantott
levegőjéből. – Ah
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
levegőjéből. Ah
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a természet.  
Vili ezt nem értette. Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van, fa meg föld s azon nincs mit lelkesedni.  
Különben egyiküket sem érdekelte a természet, mely egy volt velük. Ők még csak befelé néztek, magukba, nem kifelé, mint az öregek.  
Ebeczky Dezső azonban jeles magyar dolgozatokat szokott
írni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irni
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a természet szépségeiről.  
Ezért mondta:  
– Nincs
gyönyörűbb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörübb,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint a természet.  
– És a számtan? – ingerkedett Vili.  
– Az is
szép,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szép
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
barátom. Minden szép. A maga helyén.  
Olyan nyomasztóan hatott megjelenése, mintha
legalábbis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legalább is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy tanár jött volna közéjük, a gimnázium minden borzalmát magával hozva.  
Vili végigmérte tekintetével Ebeczky Dezső selyempapirosba kötött könyveit, melyekre hetente tiszta ruhát adott,
hízásra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hizásra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hajlamos arcát, ezt az idegen csillagról idepottyant fickót, ki boldogan élt az iskola kalodájában,
logarithmuskönyvével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
logarithmus-könyvével,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oknyomozó történelmével, görög
nyelvtanával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelvtanával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s elbiggyesztette száját.  
Ebeczky
Dezső így szólt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Dezső kivette aranyóráját. Igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Dezső igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Jó
lesz indulni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lesz cihelődni. Siessünk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili öltözködni kezdett. Egy padon voltak a holmijai.  
Lassan
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nadrágját, mely
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt és bő, a tornaingre kabátját, mely rövid volt és
szűk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szük
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s szárából kikandikáltak a csuklói.
Lerúgta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lerugta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a kedves
szöges cipőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az ormótlan,
vastag talpú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagtalpu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fűzőst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzőst
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vette föl helyette, mellyel sokáig bajlódott.  
Fejébe csapta tornasipkáját, mert attól nem vált meg. Kalapot
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
viselt.  
Mind elindultak.  
 
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Kosztolányi Dezső
 
Arany sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
 
Második kiadás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
I.  
A pisztoly eldördült.  
Egy diák, ki a futó mögött foglalt helyet, a mésszel
írt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vonalnál, az ég felé tartotta a csövet s bámulta a füstfelhőcskét, mely nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oszlott el a hajnali levegőben.  
A másik, mihelyt megpillantotta a lángot,
elindította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elinditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a versenyórát. De nem állhatta meg, hogy el ne kiáltsa magát:  
Rajta!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rajta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Vili már futott.  
A start tökéletes volt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ugrott ki, mint a párduc, egyenletesen, minden megtorpanás nélkül emelkedett a magasba s pár pillanat
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teljes iramban rohant a cél felé.  
Szemében vágtattak a rétek.
Szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karmolta a talajt. Fejét, melyet cigányos haj vert, hátravetette s arcát
eltorzította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
eltorzitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
csikorgó
erőfeszítéssel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erőfeszitéssel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A föld dobogott.  
Mikor a pálya felén lehetett, az, aki az órát figyelte, még egyszer üvöltött:  
Hajrá!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hajrá.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Most már hunyt szemmel,
öntudatlanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
öntudatlanul,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
robogott előre.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszett, hogy egy másodperc alatt tette meg a hátralevő utat. Tárt karokkal, szárnyalva szédült be a
célhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
célhoz,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s mellkasa máris
elszakította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elszakitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rózsaszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírszalagot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papir-szalagot,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyet két osztálytársa
feszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki.  
A
célbíró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ekkor
lerögzítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lerögzitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a versenyóra nagymutatóját, mely kényelmesen sétált a számlapon. Torkaszakadtából
ordította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az eredményt, hogy a gyöpön lévő érdeklődők, a sportegylet tagjai is meghallhassák.  
Tizenegynyolc!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Tizenegynyolc.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tizennyolc!
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili ezt nem hallotta. Ő tovább futott, lábait kapkodva, szökdécselve, ahogy pesti futóbajnokoktól látta s nem törődött az idővel, mintha nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
reá
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vonatkoznék. Csak később fordult vissza.  
Távolról kérdezte:  
– Mennyi?  
A diákok arról tárgyaltak, hogy Vili, ki tavaly Pesten a vándorserleget és zászlót nyerte meg a gimnáziumnak, ismét rekordot
javított s így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
javitott, igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
javitott s igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
még
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futott.  
Egyszerre öten-hatan válaszoltak:  
– Tizenegynyolc, tizenegynyolc.  
Vili feléjük jött. Lábikráján dagadoztak a kidolgozott izmok,
görcsösen-csúnyán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
görcsösen-csunyán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szájába zsebkendőt gyömöszölt.  
Ezt lihegte:  
– Két
lélekzettel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Két
lélekzettel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futotta a százat.  
– Jó volt, öregem – szóltak a
szakértők,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szakértők.
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– jó volt, – s csak a szemük mondta, hogy mennyire jó volt.  
– De ne hányd annyira a lábad.  
– Igen, – bólintott Vili, mert tudta, hogy ez a hibája.  
Liszner Vili nem-szépen futott. Ha
stílust
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
stilust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akart teremteni, mindig elrontotta a futamot. Pusztán a
marhaerejével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
marha-erejével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bírta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Egyik pajtása leemelt a galagonyabokorról egy kabátot, vállára tette, panyókára.  
– Vedd föl, – szólt – megfázol. Még
hűvös
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hüvös
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
van. Különben is mára elég.  
Azért még nehányszor lekuporodott, sprintelt, végigszaladta a pályát. Utána átengedte két barátjának, Packának, Huszár Bandinak, kik tizenkettő, tizenhárom alatt teszik meg s alapjában rokonszenves
műkedvelőknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mükedvelőknek
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Egy darabig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Darabig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nézte őket.  
Ez a szokásos tavaszi munka volt, az
előtréning,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtraining,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
melyben a nyolcadik osztály sok diákja vett részt. Kék-fehér tornainget viseltek, sportnadrágot, mely szabadon hagyta térdüket, ellenben
szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak neki
volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a többiek csak vezényszóra, tapsra indultak, nem pisztolylövésre. Az is csak őt illette meg.  
Elkérte pisztolyát, belekarolt barátjaiba s félrevonta őket beszélgetni. Most
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl, hogy Vili, ki a télen töltötte be huszadik évét, egy fejjel magasodott ki közülök.  
Körötte a városerdő
lélekzett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzett,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
titáni, zöld tüdejével. Amerre
lépett, a szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lépett, szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lépett, a szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyöngyvirágokat,
vadnefelejcseket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vadnefelejtseket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tiport, melyek tejkéken derengtek a világosbarna rögökön. Zsendült minden fa, cserje. Az orgonák tömör falat alkottak, belengve a vidéket
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
keserü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
leheletükkel.  
Ebbe a déli városkába előbb érkezett a tavasz, mint egyebüvé. Áprilisban leesett egy forró zápor, megmosdatta a fasudarakat, porhanyóvá tette a göröngyöket s a ködben füstölt a termékeny élet. Aztán megeredtek a hajtások, a vetemények, a rügyek tokjából egyetlen éjszakán kibomlottak a lombok,
összegöngyölt, zöld selyem zsebkendők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
összegöngyölt selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
összegöngyölt, zöld selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
módjára, melyeket hirtelen kinyitnak és meglobogtatnak a szélben.  
Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vili,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a két bajnokkal a gyöpön egy valamivel lejjebb levő tisztásra tartott. A fanyar homályban
rezgő nyárfák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rezgőnyárfák
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
törzsei feszültek, mint a székesegyház pillérjei és lombkoronáik
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
zúgtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugtak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a gyenge szellőben, mint a
templomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tem-
új sor
plomi
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
orgonák. Topolyafák keresték seprős ágaikkal az eget. Tölgyek bólongtak, komolyan, a
vízesés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizesés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szakadatlan moraját utánozva. Itt a nagydiákok majdnem gyermekeknek rémlettek.  
– Hány óra lehet? – kérdezte Vili.  
A
célbíró,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Packa, a versenyórára meredt, melynek rendszerint csak másodperceit nézte s most a valóságra
ocsúdott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ocsudott:
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Hat.  
Vili lehorgasztotta fejét. Eszébe jutott az, ami ott messze van, a gimnázium s hogy a hat után a hét következik, majd a nyolc. Átvette versenyóráját.  
Nem közönséges óra volt ez.  
Azon a három mutatón
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely minden zsebórán megtalálható, még kettő mozgott: egy nagymutató, melyet az indulásnál pöccentenek
el
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
el,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s egy másik másodpercmutató-féle, mely nagyobb távoknál külön méri a perceket. Apjától, az öreg Liszner Kálmántól kapta, mikor
átcsúszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átcsuszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a hatodik osztály vizsgáján.  
De akárhogy babrálgatta, mégis hat óra volt.  
Hirtelenül zene szólalt meg. A hang irányába
emelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
emlték
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fejüket. Innen a tisztásról a vigályos erdőn át kilátás
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nyári vendéglőre. Egy-egy napsugár tört át a fákon, arannyal
csíkozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csikozva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az eget.  
Künn a vendéglő előtt egy cigánybanda valami keringőt
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely édesen ringatta a lelket, mint a hullám. A bajnokok, kik naponta reggel öttől
fél nyolcig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolcig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az erdőben dolgoztak, akár egy munkateremben, eleinte nem tudták, hogy mi ez a muzsika.  
Huszár Bandi mondta, aztán:  
– Május elseje.  
A cigányok hajadonfőtt muzsikáltak, költői fejüket
hegedűjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hegedüjükre
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajtva. Éji, cingár alakjuk, mely többnyire kávéházak füstjében pácolódott, különösen hatott itt korán, a tiszta levegőben, rigók és harkályok társaságában. A tavaszt köszöntötték. Egy kertész a melegházból cserepeket hozott ki és az ágyásba rakosgatta, noha máskor mindig megvárták az Orbánt, a májusi fagyok miatt. De az idén oly meleg volt a tavasz, mint a nyár.  
Köröskörül Sárszeg laposan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Köröskörül még aludt a város, mely laposan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lepényszerűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lepényszerüen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terpeszkedett el a homokon.  
Hat óra után a városerdő melletti elhagyott
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megjelent egy magas, sápadt
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
is, Csajkás Tibor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Az nem jött a többiek közé, csak járkált le-föl a parasztkunyhók között, melyek ablakaiban muskátlik
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Olyan galambszürke ruhát viselt, mely nyolcadik osztályos diákhoz nem illő, csak gavallérhoz. Csenevész, selymesszőke hajacskáját középütt választotta el. Kezében
nyúlszőr kalapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyúlszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nyulszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt. Tankönyveit otthon hagyta, csak a megfelelő oldalakat tépte ki, s ezeket zsebébe
süllyesztette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sülyesztette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Bizonytalannak látszott. Várt
valakit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
va-
új sor
kit.
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az, akit várt.  
Novák Hilda az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
végéről jött,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ahogy szokott: nem sietve, fejét lehajtva, titkos
bűntudattal.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büntudattal.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Most kelt az ágyból, megszökve édesapjától, ki csak később ébred, a dolgozószobájában.  
Amikor a diákhoz ért, gyorsan mellé ugrott és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ment mellette, mintha nem is mellette menne, két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ment mellette, két
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az úgy utalószó a kimaradt tagmondatra vonatkozik
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lépés távolságra, minden pillanatban készen arra, hogy egy ismerős közeledtére ellenkező irányba csapjon, vagy
szembeforduljon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szembe forduljon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor találkoznának. Egy Schumann-füzetet
szorongatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szorongatott.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Hilda folyton tekintgetett, előre, hátra,
oldalt. Tibor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
oldalt. Csajkás Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megkérdezte:  
– Mi az?  
– Sokan vannak.  
Csakugyan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Csakugyan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a május elseje megzavarta
légyottjukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottjukat
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Másik, zegzugos
utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
siettek. Itt
Tibor közeledett hozzá,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor közel ment hozzá,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kezéhez ért. A lány hagyta.  
Széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Széles-karimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
florentinkalapja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
florentin-kalapja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
árnyat vetett arcára, mely egyébként is sötétlett
gesztenyeszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajától,
mély
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szemétől. Kislányos batisztruhát hordott,
magas szárú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszáru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fekete cipőt, melynek kissé elkopott a
sarka. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sarka. Nyakára bársonyszalagot kötött. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mosolygott. Komoly volt, nagyon komoly.  
Tibor nézte hullámos, nagy száját. Annyira nézte, mintha a lány mondott volna valamit, pedig az hallgatott. Csak ő dadogta, néha:  
– Édes.  
Hilda engedte, hogy arcára záporozzék az egyetlen szó, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tudott.  
Mást nem beszéltek. Régen nem volt már semmi mondanivalójuk. Aki őket meglátja,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
együtt, amint némán
ballagnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mennek,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a régi szerelmesek természetes, jó közönyével, az megdöbben.  
Hétköznapi dolgokról ejtettek egy-két szót, csupa
pozitívumról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pozitivumról.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Tibor szokása szerint ezt kérdezte:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor vallatta:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
baj?  
– Nincs.  
– Alszik még?  
– Hogyne.  
– Valaki jön – mondta a diák.  
– Gyorsan menj át a másik oldalra – mondta a lány.  
Tibor átment a másik oldalra,
visszajött. Folyton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
visszajött, sokszor. Folyton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zavarták
őket.
 
Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket. Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
haladtak,
papírbokrétás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbokrétás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lovakkal, fölpántlikázott ostorokkal. Kirándulók tódultak a városerdőbe, kik a tavasz hivatalos ünnepének
ezen a napon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ezen az egyetlen napon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
áldoznak, családostól. Férjek,
feleségek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
feleségek,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kisgyermekeket vezettek, kézen.  
Messziről már harsogott a
tűzoltóbanda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
rézlármája: a trombiták és cintányérok az ébresztőt adták.  
Hilda idegesen fakadt ki:  
– Undorodom.  
– Mitől?  
– Ezektől – s rámutatott egy távoli társaságra, mely már fölvirágozva baktatott az
utcán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Ismét
vargabetűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vargabetüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kellett csinálniok. A törvényszék mögött Hilda tétovázva
súgta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sugta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Beszélnem kell veled.  
– Mit?  
– Itt nem lehet.  
– Fontos?  
– Nagyon.  
– Komoly?  
– Nagyon.  
Tibor unszolta. Hilda nemet intett, határozottan.  
– Majd délután. Háromkor. Flóri néninél.  
Máris
búcsúzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
búcsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bucsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
de Tibor követte, nem tudott tőle elszakadni.
Kísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a népesedő
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Liszner Kálmán
fűszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Itt megálltak.  
A
fűszeresbolt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres bolt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresbolt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt egy jegenye meredezett, melyet azelőtt nem láttak, nyilván éjjel ásták a kövezetbe, mert körötte még nehány
kiszakított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiszakitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gránitkocka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gránit-kocka
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hevert s pár kapányi föld: a májusfa, melyet az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tétetett ide, hogy reggel majd meglepje a várost.  
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé néztek, tátott szájjal.  
Ágain cifra kendők, almák, narancsok,
fügekoszorúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fügekoszoruk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
himbálóztak, felül
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
üveg pezsgő, melyet a nap annyira
átvilágított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átvilágitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy látni vélték gyöngyeit s tajtékját is. Mellette bájos,
karcsú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
karcsu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
palackokban zöld, kék, lila likőrök.  
Isten tudja, valamit
hasonlított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ez a karácsonyfához, de mégis tündéribb volt nála és érdekesebb. Ez a pogány fa nem
fűtött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fütött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szobában
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, tükrök között, hanem az
utcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyíltan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindenkinek az élet ajándékait
kínálgatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kinálgatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Lenn egyik gallyán
vattaruhában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vatta-ruhában
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott egy
bábu,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bábú,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tél apó, minden nyavalya és romlás hozója, kit most május jöttén ünnepélyesen fölakasztottak.  
Kicsit álldogáltak a májusfa alatt. Egy
tiszthelyettes tűnt föl, kit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiszthelyettes tünt föl, kit
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiszthelyettes közeledett, kit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda látásból ismert. Odaszólt a diáknak:  
– Most menj vissza az erdőbe.  
– Miért?  
– Hogy lássanak. Menj.  
Kézfogás, köszönés nélkül
otthagyta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ott hagyta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tibort.  
Az visszafordult a városerdő felé. Mögötte jött a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tűzoltó-banda,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzoltóbanda,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely szintén arra tartott. Vele ment ki,
búsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
busan
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és izgatottan, de a muzsika ütemére lépkedve.  
Ott már fölborult minden rend.  
Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban estek az orgonabokroknak s egy szempillantás alatt letarolták. Gyerekek másztak fákra, madárfészket csenni. Bokrok fecsegtek
embernyelven,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-nyelven,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fák gondolkoztak
emberagyvelővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-agyvelővel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ember-agyvelővel
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kövekben is
emberszív
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
embersziv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dobogott. Emberek lüktettek mindenütt, elhozva a természethez a vágyat. Zsongott az erdő. Megdézsmálták, kifosztották, ellopták mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördösték harmatos ágait,
belélekezték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belélegezték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fűszerszámát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszerszámát.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Agg nénikék
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szagolgatták a jácintot, mintha azonnal megszépülnének tőle. Közben a még álmos égen egészen fölébredt a nap. Diadalmas
tűzárral
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzárral
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
borította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
boritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a tájat,
átnyilallt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyilalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rézsút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sugaraival a lombokon, sárga pocsolyákban forrt a fénye, melengette a vért, csiklandta a kebleket, kéjesen viszkettette a torkokat, végsőkig
feszítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszitve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az életkedvet, melyben dac volt,
kihívás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kihivás, halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kihivás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
is. Mindebbe pedig beleharsant a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely itt termett, fölemelte trombitáit a tavaszba s a trombiták ragyogtak és a fény trombitált.  
Legtöbben letelepültek a fehérrel
terített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztalokhoz, melyeket kihoztak a fák alá. Pincérek röpültek asztalkendőjük
sirályszárnyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sirály-szárnyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tömeg e viharában, tizenöt tányérral, tizenöt söröskorsóval, hogy a falánk gyomornak legyen mit enni és inni. Faltak mindnyájan, mint valami táborozó hadsereg, harapták a sóskiflit, a virstlit, kortyolták a májusi bort, szopták a tejet, pohárból, mintegy anyamellből. Leányok ültek
fiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiukkal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a leányok férfikalapban, a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
napernyők alatt. Egy fiatalasszony magasra emelte
boglárkacsokrát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boglárka-csokrát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és haja kibomlott. Trécselésük elvegyült a fecskék csicsergésével. Pillék, bogarak koppantak hozzájuk. A konfetti tányérjukra porzott, szájukba-orrukba röppent s kacagva köpködték a földre.  
Tibor kisietett ebből a zenebonából a fasorba, hol a nyolcadik osztály növendékei gyülekeztek.  
Vili most a földön hevert, egy fa árnyékában. Megvetően pillantott a fasorra, melyen idegen alakok lézengtek, kik
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jártak itt.  
Egyre többet beszéltek a tananyagról is. Ebeczky Dezső vitte a szót, a nyolcadik osztály legjobb tanulója, kit mindnyájan őszintén utáltak. Nem azért, mert jól tanult. Jól tanulni elvégre lehet. De olyan jól tanulni, mint ő, az már
undorító.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
undoritó.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Vili csak hallgatta-hallgatta. Nyálazta körmeit s
tintaceruzájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tinta-ceruzájával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
telefirkálta, mind a tizet.  
Fölpislantott rá. Megkérdezte tőle:  
– Hát te hogy kerülsz ide?  
– Csak kijöttem, barátom – dalolta Ebeczky Dezső, ki személyes megjelenésével tisztelte meg az erdőt és láthatóan mélyet szippantott
levegőjéből. – Ah
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
levegőjéből. Ah
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a természet.  
Vili ezt nem értette. Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van, fa meg föld s azon nincs mit lelkesedni.  
Különben egyiküket sem érdekelte a természet, mely egy volt velük. Ők még csak befelé néztek, magukba, nem kifelé, mint az öregek.  
Ebeczky Dezső azonban jeles magyar dolgozatokat szokott
írni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irni
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a természet szépségeiről.  
Ezért mondta:  
– Nincs
gyönyörűbb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörübb,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint a természet.  
– És a számtan? – ingerkedett Vili.  
– Az is
szép,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szép
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
barátom. Minden szép. A maga helyén.  
Olyan nyomasztóan hatott megjelenése, mintha
legalábbis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legalább is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy tanár jött volna közéjük, a gimnázium minden borzalmát magával hozva.  
Vili végigmérte tekintetével Ebeczky Dezső selyempapirosba kötött könyveit, melyekre hetente tiszta ruhát adott,
hízásra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hizásra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hajlamos arcát, ezt az idegen csillagról idepottyant fickót, ki boldogan élt az iskola kalodájában,
logarithmuskönyvével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
logarithmus-könyvével,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oknyomozó történelmével, görög
nyelvtanával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelvtanával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s elbiggyesztette száját.  
Ebeczky
Dezső így szólt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Dezső kivette aranyóráját. Igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Dezső igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Jó
lesz indulni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lesz cihelődni. Siessünk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili öltözködni kezdett. Egy padon voltak a holmijai.  
Lassan
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nadrágját, mely
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt és bő, a tornaingre kabátját, mely rövid volt és
szűk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szük
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s szárából kikandikáltak a csuklói.
Lerúgta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lerugta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a kedves
szöges cipőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az ormótlan,
vastag talpú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagtalpu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fűzőst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzőst
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vette föl helyette, mellyel sokáig bajlódott.  
Fejébe csapta tornasipkáját, mert attól nem vált meg. Kalapot
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
viselt.  
Mind elindultak.