X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Aranysárkány

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Aranysárkány - critical edition
Dátum: 2014
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Sajtó alá rendező:
Bengi László
és
Parádi Andrea
Lektor:
Csillag István
és
Takáts László
Gyorsírás:
Lipa Tímea
Nyelvek: latin
Kulcsszavak:
  • Kosztolányi Dezső
  • regény
  • 20. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014.
  • Szövegforrás PH: A regény első közlése folyóiratban. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany-sárkány: Regény, Pesti Hírlap, hetenkénti folytatásokban 1924. május 11-től 1925. április 5-ig.
  • Szövegforrás AS1: A regény első kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany sárkány, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1925.
  • Szövegforrás AS2: A regény második kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány, Genius, Budapest, é. n. [1929], 2. kiadás.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Bengi László
XML szerkesztő: Mihály Eszter
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2014 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
III.  
Amint a diákok ebből a fényes reggelből beléptek a régi, rozoga gimnázium előcsarnokába, minden elsötétedett előttük.  
Nem láttak semmit.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy hirtelen megvakultak,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy még éjszaka van.  
Azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fáztak is.  
Ez a kongó, széles előcsarnok, mely kánikulában is hideg, most valami
pinceleheletet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pince-leheletet
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
küldött feléjük s egy szagot is, azt a
régen-ismert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
régenismert
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az első kiadásban a kötőjel sorvégre esett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
iskolaszagot, mely irkákból, szivacsokból, krétából, porzóból,
meg elsavanyodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
meg az elsavanyodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tintából
bűzölög
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzölög
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és
elémelyíti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elémelyiti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a gyomrot.  
Káprázó szemük lassanként különböztette meg a tárgyakat:
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugrópokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugró-pokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a faliórát a
n
Jegyzet [sh.]
tornacsarnok
c
Szövegkritikai jegyzet a szedő föltehetőleg egy sort átugrott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt és az üvegezett szekrényt, melyben római bigák, quadrigák gipszmása állott. Fölötte a klasszikusok mellszobrai sorakoztak, kiket személyes ellenségüknek tekintettek, a latin és görög
remekírók,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
remekirók,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olyan fakó,
zöldesszürke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zöldes-szürke
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
arccal, mint a rákbetegek.  
Gergely, az iskolaszolga, a csengőt rázta, másodszor csöngetett, a háromnegyed nyolcat.  
Az ő arca
virított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
viritott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a latin és görög remekíróké.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem mint a latin és görög remekiróké.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a klasszikusoké. A kicsinyek előre köszöntek neki, de ő nem fogadta, a nagyobbaknak ő köszönt előre, de viszont azok ezt nem fogadták. Megvetették a tanárok e cinkosát, ki lepénzelés reményében hizeleg s tekintély hiján is, a tanárok tekintélyét védelmezi, akár a nincstelen házmester a gazdag háziurat, ki Glück Laci szerint „a kapitalizmus szolgája.” Nem tudni, kit gyűlöltek jobban, Gergelyt-e, vagy a latin és görög remekirókat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egy kis fegyelmetlenség is előfordult. A végtelennek látszó földszinti folyosó végén a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
valamit üldöztek. Könyveket, tollszárakat vágtak hozzá. Egy patkány
kibújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kibujt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az udvar vasrostélyos csatornájából,
felszökött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fölszökött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gimnáziumba, a falak mentén rohant
előre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előre,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bár az osztályok testületileg csatlakoztak az üldözőkhöz, végül mégis sikerült megmenekülnie, fönn a második emeleten, hol a padlás vasajtója alatt
eltűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris két öklét melléhez
szorítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
futólépésben próbálta elérni a rendetlenkedőket. A kisebbek halántékhaját
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölfelé, a nagyobbakat oldalba boxolta.  
A harmadik csöngetés után elcsöndesedett a gimnázium.
Nyíltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyiltak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztályok
ajtajai,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ajtai,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bementek a tanárok. Több helyről kihallatszott: „Szentlélek
Úristen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uristen,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emeld föl hozzád
szíveinket...
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szíveinket...,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy a szépet és nemeset megérthessük... megérthessük...” A diákok sebesen mormolták mindennapi imájukat s a tanárok a dobogón mellükre kulcsolták a kezüket és szemüket szemérmesen lesütötték. Keresztet vetettek, leültek,
írták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztálykönyvet. Egy diák az első padból kilépett, a tanár füléhez
hajolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajolva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bediktálta a hiányzókat, oly bizalmasan, mintha édes titkot közölne, mely csak
őrájuk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ő rájuk,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kettőjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kettejükre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonatkozik. Mozgolódás támadt, tankönyveket lapoztak, máris feleltek. Feleltek mindenről a világon: Isten létéről, világos érvekkel
bizonyítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bizonyitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a legnagyobb Szellem szükségképiségét, báró Lisztius Lászlóról, a német verstanról, a gerundiumról, illetve a gerundivumról, a
mi-végű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mi-végü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igékről, a pragmatica sanctióról, az
ízelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lábú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lábu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
rovarokról, a
kamatos-kamatszámításról,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kamatos-kamatszámitásról,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a folyadékok felületi feszültségéről, annyi tudásról
tanúskodva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuskodva,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
amennyit egyszerre a világ legelső tudósai és lángelméi
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudnak. De a szegény diákok tudnak.  
Novák Antal a tanári szobában élvezettel
szívogatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivogatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jól-szelelő
virzsíniáját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniáját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kollégáival, kiknek szintén lyukas órájuk volt, a korpótlékról beszélgetett. Mire véget
ért a virzsíniája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ért a virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ért virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölkelt s a fizikai szertárba indult, mely a nyolcadik osztály tőszomszédságában volt, az
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folyosó végén.  
A nyolcadik osztály nagy szárnyas ajtaját és három ablakát kinyitották, hogy az osztályfőnök
utasítása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
utasitása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint az előadás előtt szellőzzenek. Csakhogy az előadó tanár, noha már
fél kilencre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilencre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
járt, még mindig a tanári szobában merengett. Emelkedett hangulatban várták.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanult. Vili az ablakdeszkára ugrott, megnézni, hogy mit csinál a sárkány s miután innen nem látta, legalább
fölhúzózkodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felhúzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az ablak keresztfájára és megmutatta a hasizmot.  
Jókedvüknek több oka volt. Először az, hogy délutánjuk kivételesen szabad s ez a kis szabadság gondolata már reggel fölvillanyozta őket. Másodszor ez az egyetlen nap, mikor nincs se számtan, se fizika, az a két komisz tárgy, melytől a legjobb diákok is, hiába tagadták, egyformán rettegtek.
Harmadszor, az első
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Harmadszor első
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Harmadszor, első
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
óra történelem, melyet az áldott Tálas Béla
tanított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki rendesen fél után jött
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s már olyan fáradt volt, hogy semmit se bánt, semmit se vett rossz néven.  
Első
gimnazista koruktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnazista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gimnázista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fogva minden ugratást kipróbáltak rajta. Eleinte tollat búgattak,
papírgalacsinnal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirgalancsinnal
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fricskázták,
vízbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizbe
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ültették, tollszárát gumiarabikummal kenték meg, spárgával kötötték be felöltője két szárát s óráira békákat, egereket hoztak, melyeket
szabadon engedtek. Majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szabadonengedtek .Majd
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tréfákat
finomították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
finomitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt megjelent, becsukták az összes ablaktáblákat,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindenre
egyptomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyformán
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sötétség borult, vagy hirtelen a földre kuporodtak,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tanterem üresnek látszott. Később a
diákcsínyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diákcsinyeket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
művészet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
müvészet
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tökélyére emelték.
Kifordították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kiforditották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemgolyóikat, akár az
iskolaorvos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
iskolaorvos,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
trachomavizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
trachoma-vizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
karba tett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karbatett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kézzel ültek, azon mulatva, hogy ők nem látják a tanárt, de a tanár látja őket. Legutolsó számuk, már nyolcadikos
korukban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
korukban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy a padokat, izmos combjaikkal emelve, lassan és óvatosan előrerukkoltatták, minden percben vagy egy arasznyit, minek következtében csöngetés előtt az egész osztály közvetlen a katedra közelében foglalt helyet, eltüntetve azt a tisztes távolságot, mely egyébként katedra és padok között van, s az osztály csak akkor vonult vissza a tekenősbékák lomha mozdulatával, mikor az agg professzor erre külön megkért mindenkit. Ezek az elévült vásottságok
kísértettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisértettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
képzeletükben, melyeket alapjában már meg is untak, de most tanulástól elgyötört testükben a szabadulás reménye visszaidézte s az utolsó megpróbáltatástól való félelem sajgó akasztófahumorral föllobogtatta emlékeiket. Ennélfogva lármáztak. Csak a lárma izgatta még őket, a lárma, mely mindig érdekes.  
Nem
összevissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
össze-vissza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lármáztak, hanem szépen, ütemesen. Vili a dobogó tanári székére pattanva karmesterként verte a taktust, fortissimo és pianissimo, hogy a zaj,
amint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a mint
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kell, megdagadjon, vagy elhalkuljon. Ő volt a vigyázó. Novák Antal itt, a nyolcadikban
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szüntette meg ezt a kisdiákos intézményt, mert tudta, hogy a diákok csak diákok maradnak,
azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedagógiai elve volt, hogy a
tanulóifjaknak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanuló-ifjaknak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuló-ifjaknak,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az egymásra való ügyelés önérzetet ad. De a különös zsivajt mégis sokallta. Megállt a nyitott ajtóban,
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor, mikor Vili leugrott a székről s inkább
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoruan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint haragudva ezt mondta:  
– A vesztüket érzik? Szép dolog, nagyon szép. Önök, akik felnőtt emberek.  
Várt kicsit, bólintgatott.  
– Csak az érettségin is
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
halljam a hangjukat.  
Az érettségi, az érettségi. Rettenetes volt.  
– Kinek lesz órája?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– Milyen óra lesz?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egyszerre, mind a huszonhárman:  
– Tálas tanár úrnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
– Történelem, történelem.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– Tálas tanár urnak.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Novák csóválta fejét.  
– Hallottam.  
Rosszallása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Rosszalása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
részint a zajongóknak szólt, részint Tálas Bélának, ki ilyen hanyag s
fél kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilenc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
után is magára hagyja az osztályt.  
– Foglalkozzanak
valamivel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
valamivel. Csöndesen legyenek.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili már illedelmesen állt a dobogón s megszólalt, mint vigyázó:  
– Én kérem, tanár
úr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ur,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindig mondom nekik. De ők mindig lármáznak, tanár
úr.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ur.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Novák, ki mindent látott, nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ezt a szemtelenséget, Vili padjára mutatott, a hetedik padra.  
– Menjen a helyére.  
Vili helyére ment. A hetedik padból fölemelkedett Huszár Bandi és
Packa s beengedte őt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Packa, beengedve őt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Két bajnoktársa közt ült, kik mint testőrei vigyáztak rá.  
Novák alig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák azonban alig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
távozott el a fizikai szertár felé, Vili
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fölkelt. Csöndet intett és félhangon, általános figyelem közepette,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szólt:  
Gyerekek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Gyerekek
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
láttátok?  
– Mit?  
– A szalmakalapot. Nohát – mondta ámuldozva. – Tóni fölvette a szalmakalapot. Pokoli.  
Mindenki nevetett. Már iskolába jövet elmosolyodtak azon, hogy Novák Tóni fölvette a szalmakalapot.  
Nováknak volt egy sapkája és két kalapja. A nyusztsapkát, melyet két lecsatolható fülvédő
egészített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egészitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, a megfázástól
félvén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félvén,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már november elsején előkereste s február végéig hordta. Március elején
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fején egy
széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
széleskarimájú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
széleskarimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
nemezkalap, melyet áprilisig bezáróan lehetett észlelni s ősszel, szeptemberben és októberben. A melegebb tavaszi napokon a fekete,
púpos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pupos,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igen fura szalmakalap jelent meg s egészen a nyár végéig uralkodott. Mind a hármat jól ismerték a diákok. Most a szalmakalapját látták, amiből azt következtették, hogy
huzamosabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzamosabb
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szép idő lesz. Nyugodtan lehetett
utána igazodni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
utánaigazodni.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Időjósi tehetségét a város is sokra becsülte. Szájról-szájra röppent a gimnáziumban a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nap
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
eseménye. Az öreg fölvette a szalmakalapot. Láttátok-e, gyerekek, a szalmakalapot? Hogyne látták volna. Roppant nevetséges volt a szalmakalapban. Ősszel viszont a nemezkalapban volt roppant nevetséges. Télen pedig a nyusztsapkában volt roppant nevetséges.  
De nemcsak kalapjait tartották ennyire számon, hanem minden egyes ruhadarabját. Két öltözet barna,
gyapjúszövetből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyapjuszövetből
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
készült ruhája
színben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinben
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
alig
különbözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különbözöt
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egymástól – az egyik csak valamivel világosabb, mint a másik – s ezeket fölváltva viselte, télen-nyáron. Mindkettő kissé bolyhos, de igen tartós, alkalmas arra, hogy testét megóvja az időjárás viszontagságai ellen. Mellényein nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a kivágást, állig gombolódtak és csak egy kicsiny,
egyenlő oldalú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyenlő oldalu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egyenlőoldalú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyenlőoldalu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
háromszöget hagyatott a nyakkendők számára. Harmadik rend ruháját, a fekete-ünnepit, vasárnap a templomban s az iskolai ünnepélyeken mustrálgatták, a szalonkabátot, mely térdét verte s a megzöldült nadrágot, melyet
éppúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ép ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kitérdelt s ritkán vasaltatott, akár a többieket. Ő, aki ismerte a természettudományból azt, ami örökkévaló, nem vette figyelembe a divatot, mely mulandó, esetleges, mindig-változó.
Cúgos cipőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Cugos-cipőt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hordott, melynek
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott a
húzója
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzója
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és fehér
félharisnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fél-harisnyát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely ki-kivillant, hogy lábait keresztbe téve a nadrágja
fölhúzódott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzódott.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Nadrágtartóját is látták egyesek, a gőzfürdőben, mikor kabinjában öltözködött s ha ezek nem hazudnak és szavuknak csakugyan hitelt lehet adni,
kékcsíkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kékcsikos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vászon nadrágtartó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vászonnadrágtartó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emelte s
oltalmazta a leesés veszedelmétől Novák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
oltalmazta Novák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Antal nadrágjait. Ezekre a holmikra, melyeket tanári mivoltával fontossá tett, mintegy megszentelt, borzongással elegy
kíváncsisággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsisággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekintett az
ifjúság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A nyolcadik osztály merészebb növendékei a rettegett számtan- és
fizikaórákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fizika-órákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fizikai-órákon
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tenyerükkel meg is érintették kabátja szélét, egy pillanatra, sőt Oláh Gyuszi azzal dicsekedett, hogy egyszer halálos elszántsággal a nadrágját is megfogta, valamivel a comb fölött, amint padja elé lépve
hátat fordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hátat forditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hátatforditott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az osztálynak s a magyarázat hevében a táblára tekintett, egy képletre. Ez nem is közönséges kabát és nadrág volt, hanem
tanárkabát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-kabát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanárnadrág,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-nadrág,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a posztója
tanárposztó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-posztó,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely nem
hasonlítható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitható
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
semmi más
posztóhoz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
posztóhoz.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Ami a nyakkendőit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ami nyakkendőit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
illeti, azokkal könnyebben végezhetünk. Mindössze kettő vendégszerepelt az iskolában: egy szürke,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyem, melyben hétköznapokon gyönyörködtek s egy fekete, szintén
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kisebb, a szalonkabáthoz. Volt ugyan egy harmadik is, egy fehér batiszt, vörös babokkal, de azt már több mint egy éve nem viselte. Tavaly tudniillik néhány
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az alábbi
nyílt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyiltlevelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
intézte hozzá: „Tónikám, ma reggel láttuk az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vörösbabos nyakkendődet. Tisztelettel közöljük, hogy nagyon rosszul áll neked s veszélyezteti tanári komolyságod. Kérünk, ne vedd föl többet,
már csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
márcsak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
saját jól
fölfogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
felfogott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
érdekedben is.”
Aláírás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Aláirás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
helyett: „Több
jóakaratú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jóakaratu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
diákod.” Novák az
ízetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izetlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
levelezőlapot széttépte. De másnap az egész osztály csöndes derülésére csakugyan nem vette föl s tény az, hogy ez a nyakkendő azóta befejezte rövid pályafutását
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szekrénye egyik ajtaján lógott, a zsinegen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szekré-
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet két lap határán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A tárgyak közül általában a nagyokat kedvelte. Haragudott a kis tárgyakra, rajzszögekre, tűkre, melyek elvesznek. Vastollal
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melynek olyan az alakja, mint a lapáté, s óriási irónnal, mely az ácsok ceruzájához
hasonlított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsebkendőzsebéből több tollszár és
vörös-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vöröskék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ceruza
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ki. Mellényzsebében fedőlap nélküli órája foglalt helyet, mely minden szépészeti szempont kikapcsolásával kizárólag az idő mérésére szolgált s rajta a
XII.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
XII
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szám, akár a hőmérőn a lázvonal, kárminnal volt kipingálva, jelezve számára, hogy vége az előadásnak. Kabátzsebeit
lehúzták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehuzták
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a belerakott holmik, a többféle kulcskötegek, a kapukulcsa, melyet
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
felejtett otthon, a
rézsúlyok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsulyok,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérővesszők, egy
gumicső,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gummicső,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vagy
üvegdarabka,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveg-darabka,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
esetleg egy véső, vagy harapófogó is.  
Tóninak nevezték a tanulók bizalmasan, de ez a
becenév
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bece-név
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem illett hozzá. Mindenekelőtt igen komoly ember volt. Aztán nem szolgált rá arra, hogy
gúnyolják.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gunyolják.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Haladott,
szabadelvű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szabadelvü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nézeteket vallott, barátkozott a diákokkal az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, anélkül, hogy cimboráskodnék velük s nemrégiben a közvetlen viszony ápolására „teadélutánok”-at
honosított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
honositott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meg, melyekre
meghívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
meghivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
felsőbb osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felsőbbosztályú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
felsőbbosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
növendékeket. Ezek a teadélutánok nem sikerültek. A diákok elfogultan viselkedtek a
szigorú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de kedves tanár otthonában, nem mertek a süteményhez
nyúlni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyulni,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
beszélni is csak Ebeczky Dezső beszélt,
főképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
főkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
számtani kérdésekről,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többiek nevetgéltek és unták a teadélutánnak elkeresztelt
pótszámtanórát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pót-számtanórát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák nem is invitálta többé lakásába
tanítványait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mégse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mégsem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mondott le arról, hogy az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
keresse a társas érintkezést és
megszilárdítsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszilárditsa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a baráti kapcsolatot. Ő maga mulatott legjobban azon a rideg
tanáralakon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-alakon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mit
c
Szövegkritikai jegyzet a kézirat írásképe megtévesztő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris, kit az
élclapok, véleménye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
élclapok ,véleménye
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerint, joggal
állítanak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitanak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
állitarak
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
pellengérre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pelengérre,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pelengérre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a másikon,
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ellentétén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ellentétén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tálas Bélán, ki nem ügyel méltóságára.
Kettőjük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kettéjük
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
között állt, a
középúton,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
középuton,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a szigor igazságával, higgadtan és méltóságosan. De azért ő is jó pofa volt.  
Hogy miért „jó pofa” egy férfikora javában lévő, tisztes
férfiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
férfiu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki nyájas mindenkihez, leereszkedő, elnéző a
tanulóifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanulóifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemben, feddhetlen
életű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
életü,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vaskalaposság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vaskalaposság,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy korlátoltság,
elfogultság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elfogultság,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy különösebb modorosság nélkül, egy tanár, ki immár
húsz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
husz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
évi paedagógiai
múltra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekinthet vissza, évek óta előfizetője a „Mathematikai és Fizikai Lapok”-nak s a „Természettudományi Közlöny”-nek,
újabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujabban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
pedig a meteorológiai intézetnek tesz hasznos szolgálatot, amennyiben a zivatarokat figyeli, egy tudós, ki pompásan érti két nehéz szakmáját, a mennyiségtant és természettant, egy nevelő, ki mindig tapintatos és uralkodik magán: minderre nem oly
könnyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
könnyü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
felelni. A diákok „jó pofá”-nak tartották, az eszesek és buták, az illedelmesek és modortalanok egyaránt s igazuk is
volt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novák Tóni tényleg jó pofa volt.  
Csak látni kellett, amint végigment az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
örökké-csikorgó, bő cipőjében, barna botjával, barna
ruhájában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ruhájában,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s fogai közé dugott egy barna
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és azt
meggyújtotta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meggyujtotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
aztán bejött az iskolába, ugyanebben a cipőben, ugyanezzel a bottal, ugyanebben a ruhában s ugyanezzel a
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az már elegendő volt arra, hogy az ember nem rosszindulattal, hanem valami szánakozó jóérzéssel elmosolyodjék. Micsoda édes egy alak az öreg, mikor szép, ápolt, fehér kezeit lefekteti az asztal lapjára s percekig gyönyörködik bennük, vagy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az orrát kockás zsebkendőjével s a zsebkendőt utána gondosan összehajtogatja, mintha mi sem történt volna. Ti azt nem érthetitek. Nem lehet azt oly röviden elmondani. Szédültek a diákok a röhögéstől, melyet vissza kellett
nyelniök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelniök,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gyomrukba. Néha a folyosón
megszólításával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszólitásával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tüntetett ki egyeseket, kiket
karon fogott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karonfogott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
beszélgetett velük, közvetlenül, legalább ő azt hitte, hogy közvetlenül s a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meg is hatódtak,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemtől-szemben álltak vele, de mihelyt elfordult tőlük s ők osztálytársaik felé
sandítottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sanditottak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
olyan
savanyú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
savanyu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vigyor
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl arcukon, mintha ecetet ittak volna és szájukba kellene tartaniok, csak később köphetik ki, sziszegő, kéjes örömmel, a diákok meghitt társaságában. Nem ugratták soha, csak befelé. Ebben az érzésben azonban minden tanulója egyesült.  
Nevetséges volt-e tehát? Ezt tisztáznunk kell. Kicsit az volt, de föltétlenül az volt. Elsősorban azért, mert ember volt és minden ember nevetséges. Nevetséges volt, mert zömök, kappanhájjal födött törzsén egy golyóbist hordozott, melyet egyébként fejnek neveznek, emeletes fején pedig egy
szöszcsombók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szösz-csombók
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látszott, melyet egyébként hajnak neveznek, az arcán két
pislogó-világító
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pislogó-világitó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kör, melyet egyébként szemnek neveznek, egy
alig-vörhenyes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alig-vörnyeges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
dudor, a fej szelelőlyuka, melyet egyébként orrnak neveznek, aztán egy piros
húsdarab,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hús-darab,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hus-darab,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet egyébként szájnak neveznek, kissé elferdülve a barna bajusz alatt, a szája, az ő szája, Novák Tóni szája, mellyel az iskolában beszélni szokott, de enni is, titokban, akkor,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
amikor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem látják a diákok. Ha nyál fröccsent rá, előadás közben, gyorsan és zavartan letörölte. Köhögni is szokott, köszörülni torkát, sőt néha prüsszenteni is, amikor ezt az egész osztály egészségére
kívánta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vegyük ezekhez azt is, hogy
kisujjával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kisújjával
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
olykor megvakarintotta fejét,
csontvégű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csontvégü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
irónjával, mellyel a szekundákat szokta
beírni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
beirni,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piszkálgatta fülét és gusztusosan ropogtatta tanári zsebkönyvecskéjét, melynek födelén az
aranybagoly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-bagoly
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fénylett, Pallas Athéne madara, a tudás jelképe.  
Aztán sokféle históriát hallottak róla, melyen
iszonyúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
iszonyuan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lehetett vidulni. Vili például közölte, hogy boltjukban tegnap sonkacsülköt vásárolt, vagy valaki elmesélte, hogy az öreg szakácsnéja vesét-velőt vett a mészárosnál, vagy halat a piacon,
ennélfogva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ennél fogva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
délután, mikor
bejött a fizikaórára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bejött a fizika-órára,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bejött fizika-órára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az egész osztály tudta, hogy ebédre sonka volt, vagy vesevelő, vagy hal s az ételeket, melyeket az élettan törvényei szerint már emésztett, szinte látták gyomrában, mintegy üvegfalon keresztül. Ilyenkor az ember megveszhetett a jókedvtől, ha arcára csalafinta tiszteletet erőltetve, szemébe meredve, magában többször ezt kérdezte tőle: „Jó volt-e, Kobak, a sonkacsülök,
ízlett-e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlett-e
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vesevelő, nem volt-e kissé büdös a hal, Butykos?”
Két csúfnévvel is rendelkezett, jeléül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Két csufnevét emlegették, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Két csúfnevét emlegették, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Két csufnévvel is rendelkezett, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
annak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
annak.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hogy egyik
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ragadt rá s nem tudták eltalálni az igazit. Kobaknak
hívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hivták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szép koponyája miatt és Butykosnak, nem tudni miért. Az iskolából
távozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
eltávozó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
diáknemzedékek nem is adták át az ifjabbaknak, mint a többi tanárokét, kiknek modorosságát szerencsésen és maradandóan megbélyegezték.  
Kétségtelen, hogy a higgadt polgárok, kik érintkeztek vele, a tanulóifjak szülei, vagy azok gyámjai, semmi mulatságosat nem találtak ezen a fölöttébb tiszteletreméltó
tanáron
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tanáron,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bizonyára vállat vonnak, vagy gyerekségnek
minősítik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
minősitik,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy milyen ellenállhatatlan kacajt kelt minden diákban egy-egy szokása. Azok azonban nem nézték őt ilyen közelről. Azok nem látták őt nyolc álló esztendeig, délelőtt-délután, fönn a dobogón ülni, a katedrán, mely a padlótól csak tizenöt centiméternyi
magasságban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magasságban,
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
van, de ijedelmes tekintélyt,
megközelíthetetlenséget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megközelithetetlenséget
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ad neki, mintha fellegekben lebegne s alatta mélyen, lenn valahol a völgyben, padokba
elszórva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elszórva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
az osztály, mely két tárgyától állandóan hideglelős félelmet érez és rémült kajánsággal lesi minden szavát, mozdulatát. Azok
gyöngébb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
gyengébb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megfigyelők. Csak a diákok, a nyolcadikosok ismerték igazán, jobban, mint tulajdon édesapjukat, ki ekkor már elhanyagolta őket. Ott állt folyton a nyilvánosság kereszttüzében. Nincs az a
színész,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szinész,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az az ünnepelt hőstenor, kit oly élesen
bírálnának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birálnának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
színházi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szinházi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kritikusok, ezek a fáradt, kiábrándult emberek. Az ő kritikusainak, a diákoknak a szeme kegyetlen
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
valt,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
agya friss, ösztöne
szűzien-ősi.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szüzien-ősi.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Nemcsak az óra alatt játszott nekik, hanem azután is, hogy elment haza, ők pedig gondolatban szövögették azt, amit láttak-hallottak tőle. Ennek az előadásnak
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szakadt vége. A legrosszabb diákok is kissé barátjuknak tartották, a legjobbak is kissé ellenségüknek. Ezért figyelték. Észrevették azt, hogy kissé sápadtabb, mint egyébkor s arra gondoltak, hogy rosszul reggelizett. Ezen nevettek.
Észrevették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Észre vették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
azt is, hogy kissé pirosabb, s arra gondoltak, hogy jól reggelizett. Ezen is nevettek. Nevetséges volt
karneolköves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karneolvörös
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gyűrűje,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyürüje,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vattája a bal fülében,
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszu,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lélekzetvétele,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzetvétele,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mely a pirongatást és nevelői prédikációt előzte meg. Egyáltalán mindene nevetséges volt, a teste is, a lelke is.  
Ez a huszonhárom nevelt fia, a nyolcadik osztály növendékei, aprólékos kandisággal részekre bontották
őt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
ők,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akár játékukat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akár azt a játékukat,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyet egykor szerettek s
elrontottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elrontották,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy megnézzék, mi lehet benne. Közelébe férkőztek, beléje hatoltak, kotnyelesen és
kíváncsian,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsian,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinte testi közelségbe kerülve a folytonos együttlétek alatt s azt hitték, hogy az tiszteletlenség vagy pimaszság, pedig csak
mélységes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mélységes,
c
Szövegkritikai jegyzet a kézirat írásképe megtévesztő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
érdeklődés volt, testvéri mosolygás, a humor, a legnagyobb emberi szeretet. Fogalomként lebegett fölöttük s
ábrándoztak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ábrándztak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
róla.
Vajon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vajjon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mit csinálhat most? De hiába ismerték ezer természetes gyarlóságát,
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senki sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
győzhette volna meg diákjait, hogy ő is csak olyan
ember,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ember
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mint a többi, hogy ő is született és meghal s alá van vetve a mulandóság törvényeinek. Nem egészen hitték volna el azt sem, hogy megsebzi a kés. Ennek
folytán kevés részvétet éreztek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
folytán semmi részvétet nem éreztek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
iránta.
Múltját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Multját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és jövendőjét nem tudták elképzelni. Csak a jelenét, mely valami biztos és állandó. Az, hogy valaha gyerek volt s apja-anyja is lehetett, furcsa, nagyon tréfás gondolatnak
tetszett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tetszet.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novemberben két napig nem jött iskolába, más
helyettesítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
helyettesitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Azoknak a
hírharangoknak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hirharangoknak,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kik beszáguldták a várost, sikerült megtudniok, hogy beteg. Micsoda muris egy dolog: Tóni ágyban fekszik iskolaidő alatt is. Halálra kacagták magukat. Nem is volt ő ember. Kevesebb volt és több, mint ember. Ő Novák Antal dr. volt, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja, a fizikai szertár őre, az országos meteorológiai intézet zivatar-megfigyelője.  
Mikor a szertárba ért, a nyolcadik osztály felől fölzendült egy dörgedelmes éljen, ami azt jelentette, hogy a történelem tanára bement az órára. Tálas Bélát, szegényt, mindig megéljenezték, jövet is, menet is. Az
öregúr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bólongva nyugtázta a lelkes magyar
ifjúság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszésnyilvánulását.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tetszésnyilvánitását.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novák elmosolyodott.  
A szertárban enyhe, nem-kellemetlen gázszag csapta meg, mely a szakadatlan munka gondolatát keltette benne. Lekapcsolta kézelőjét. Egy deszkát
fűrészelt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűrészelt
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
fürészelt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szájába véve a szegeket. Valami állványt
készített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy
kísérlethez.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérlethez.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az asztalos- és
lakatosmunkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lakatos-munkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindig maga végezte.  
Nagyon meleg volt. A tavasz, ebbe a terembe zárva, tombolt. Ragyogott a leideni palackon, a rókafarkon, az ejtőgépen s a gömbtükrökön olyan szivárványos
színeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szineket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vetett,
amilyeneket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a milyeneket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a falon lévő fénytani ábrákon látni.  
Csak a csengő ébresztette föl munkájából s akkor megtartotta óráját, a hatodikban, utána a negyedikben és elsőben.  
Nem fáradtan, a
tanítástól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitástól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
felüdülten haladt a fényes délben. Diákok köszöntek, ő pedig nyájasan köszönt vissza fekete
szalmakalapjával. A
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szalmakalapjával, melyet ismét megbámultak. A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
fákon verebek csiripeltek, szemtelenül és bájosan, mint a
madártársadalom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
madár-társadalom
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
örökifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
örökifju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákjai.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
diákjai. Önérzetesen lépdelt. Ugy érezte, hogy ily csöndes, tiszta napokért születünk a földre, ez az élet értelme s szép és érdemes élni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
 
 
III.  
Amint a diákok ebből a fényes reggelből beléptek a régi, rozoga gimnázium előcsarnokába, minden elsötétedett előttük.  
Nem láttak semmit.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy hirtelen megvakultak,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy még éjszaka van.  
Azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fáztak is.  
Ez a kongó, széles előcsarnok, mely kánikulában is hideg, most valami
pinceleheletet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pince-leheletet
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
küldött feléjük s egy szagot is, azt a
régen-ismert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
régenismert
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az első kiadásban a kötőjel sorvégre esett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
iskolaszagot, mely irkákból, szivacsokból, krétából, porzóból,
meg elsavanyodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
meg az elsavanyodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tintából
bűzölög
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzölög
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és
elémelyíti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elémelyiti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a gyomrot.  
Káprázó szemük lassanként különböztette meg a tárgyakat:
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugrópokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugró-pokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a faliórát a
n
Jegyzet [sh.]
tornacsarnok
c
Szövegkritikai jegyzet a szedő föltehetőleg egy sort átugrott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt és az üvegezett szekrényt, melyben római bigák, quadrigák gipszmása állott. Fölötte a klasszikusok mellszobrai sorakoztak, kiket személyes ellenségüknek tekintettek, a latin és görög
remekírók,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
remekirók,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olyan fakó,
zöldesszürke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zöldes-szürke
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
arccal, mint a rákbetegek.  
Gergely, az iskolaszolga, a csengőt rázta, másodszor csöngetett, a háromnegyed nyolcat.  
Az ő arca
virított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
viritott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a latin és görög remekíróké.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem mint a latin és görög remekiróké.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a klasszikusoké. A kicsinyek előre köszöntek neki, de ő nem fogadta, a nagyobbaknak ő köszönt előre, de viszont azok ezt nem fogadták. Megvetették a tanárok e cinkosát, ki lepénzelés reményében hizeleg s tekintély hiján is, a tanárok tekintélyét védelmezi, akár a nincstelen házmester a gazdag háziurat, ki Glück Laci szerint „a kapitalizmus szolgája.” Nem tudni, kit gyűlöltek jobban, Gergelyt-e, vagy a latin és görög remekirókat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egy kis fegyelmetlenség is előfordult. A végtelennek látszó földszinti folyosó végén a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
valamit üldöztek. Könyveket, tollszárakat vágtak hozzá. Egy patkány
kibújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kibujt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az udvar vasrostélyos csatornájából,
felszökött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fölszökött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gimnáziumba, a falak mentén rohant
előre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előre,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bár az osztályok testületileg csatlakoztak az üldözőkhöz, végül mégis sikerült megmenekülnie, fönn a második emeleten, hol a padlás vasajtója alatt
eltűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris két öklét melléhez
szorítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
futólépésben próbálta elérni a rendetlenkedőket. A kisebbek halántékhaját
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölfelé, a nagyobbakat oldalba boxolta.  
A harmadik csöngetés után elcsöndesedett a gimnázium.
Nyíltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyiltak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztályok
ajtajai,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ajtai,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bementek a tanárok. Több helyről kihallatszott: „Szentlélek
Úristen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uristen,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emeld föl hozzád
szíveinket...
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szíveinket...,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy a szépet és nemeset megérthessük... megérthessük...” A diákok sebesen mormolták mindennapi imájukat s a tanárok a dobogón mellükre kulcsolták a kezüket és szemüket szemérmesen lesütötték. Keresztet vetettek, leültek,
írták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztálykönyvet. Egy diák az első padból kilépett, a tanár füléhez
hajolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajolva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bediktálta a hiányzókat, oly bizalmasan, mintha édes titkot közölne, mely csak
őrájuk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ő rájuk,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kettőjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kettejükre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonatkozik. Mozgolódás támadt, tankönyveket lapoztak, máris feleltek. Feleltek mindenről a világon: Isten létéről, világos érvekkel
bizonyítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bizonyitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a legnagyobb Szellem szükségképiségét, báró Lisztius Lászlóról, a német verstanról, a gerundiumról, illetve a gerundivumról, a
mi-végű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mi-végü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igékről, a pragmatica sanctióról, az
ízelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lábú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lábu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
rovarokról, a
kamatos-kamatszámításról,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kamatos-kamatszámitásról,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a folyadékok felületi feszültségéről, annyi tudásról
tanúskodva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuskodva,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
amennyit egyszerre a világ legelső tudósai és lángelméi
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudnak. De a szegény diákok tudnak.  
Novák Antal a tanári szobában élvezettel
szívogatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivogatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jól-szelelő
virzsíniáját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniáját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kollégáival, kiknek szintén lyukas órájuk volt, a korpótlékról beszélgetett. Mire véget
ért a virzsíniája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ért a virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ért virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölkelt s a fizikai szertárba indult, mely a nyolcadik osztály tőszomszédságában volt, az
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folyosó végén.  
A nyolcadik osztály nagy szárnyas ajtaját és három ablakát kinyitották, hogy az osztályfőnök
utasítása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
utasitása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint az előadás előtt szellőzzenek. Csakhogy az előadó tanár, noha már
fél kilencre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilencre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
járt, még mindig a tanári szobában merengett. Emelkedett hangulatban várták.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanult. Vili az ablakdeszkára ugrott, megnézni, hogy mit csinál a sárkány s miután innen nem látta, legalább
fölhúzózkodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felhúzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az ablak keresztfájára és megmutatta a hasizmot.  
Jókedvüknek több oka volt. Először az, hogy délutánjuk kivételesen szabad s ez a kis szabadság gondolata már reggel fölvillanyozta őket. Másodszor ez az egyetlen nap, mikor nincs se számtan, se fizika, az a két komisz tárgy, melytől a legjobb diákok is, hiába tagadták, egyformán rettegtek.
Harmadszor, az első
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Harmadszor első
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Harmadszor, első
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
óra történelem, melyet az áldott Tálas Béla
tanított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki rendesen fél után jött
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s már olyan fáradt volt, hogy semmit se bánt, semmit se vett rossz néven.  
Első
gimnazista koruktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnazista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gimnázista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fogva minden ugratást kipróbáltak rajta. Eleinte tollat búgattak,
papírgalacsinnal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirgalancsinnal
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fricskázták,
vízbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizbe
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ültették, tollszárát gumiarabikummal kenték meg, spárgával kötötték be felöltője két szárát s óráira békákat, egereket hoztak, melyeket
szabadon engedtek. Majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szabadonengedtek .Majd
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tréfákat
finomították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
finomitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt megjelent, becsukták az összes ablaktáblákat,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindenre
egyptomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyformán
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sötétség borult, vagy hirtelen a földre kuporodtak,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tanterem üresnek látszott. Később a
diákcsínyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diákcsinyeket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
művészet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
müvészet
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tökélyére emelték.
Kifordították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kiforditották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemgolyóikat, akár az
iskolaorvos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
iskolaorvos,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
trachomavizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
trachoma-vizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
karba tett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karbatett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kézzel ültek, azon mulatva, hogy ők nem látják a tanárt, de a tanár látja őket. Legutolsó számuk, már nyolcadikos
korukban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
korukban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy a padokat, izmos combjaikkal emelve, lassan és óvatosan előrerukkoltatták, minden percben vagy egy arasznyit, minek következtében csöngetés előtt az egész osztály közvetlen a katedra közelében foglalt helyet, eltüntetve azt a tisztes távolságot, mely egyébként katedra és padok között van, s az osztály csak akkor vonult vissza a tekenősbékák lomha mozdulatával, mikor az agg professzor erre külön megkért mindenkit. Ezek az elévült vásottságok
kísértettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisértettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
képzeletükben, melyeket alapjában már meg is untak, de most tanulástól elgyötört testükben a szabadulás reménye visszaidézte s az utolsó megpróbáltatástól való félelem sajgó akasztófahumorral föllobogtatta emlékeiket. Ennélfogva lármáztak. Csak a lárma izgatta még őket, a lárma, mely mindig érdekes.  
Nem
összevissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
össze-vissza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lármáztak, hanem szépen, ütemesen. Vili a dobogó tanári székére pattanva karmesterként verte a taktust, fortissimo és pianissimo, hogy a zaj,
amint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a mint
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kell, megdagadjon, vagy elhalkuljon. Ő volt a vigyázó. Novák Antal itt, a nyolcadikban
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szüntette meg ezt a kisdiákos intézményt, mert tudta, hogy a diákok csak diákok maradnak,
azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedagógiai elve volt, hogy a
tanulóifjaknak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanuló-ifjaknak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuló-ifjaknak,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az egymásra való ügyelés önérzetet ad. De a különös zsivajt mégis sokallta. Megállt a nyitott ajtóban,
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor, mikor Vili leugrott a székről s inkább
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoruan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint haragudva ezt mondta:  
– A vesztüket érzik? Szép dolog, nagyon szép. Önök, akik felnőtt emberek.  
Várt kicsit, bólintgatott.  
– Csak az érettségin is
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
halljam a hangjukat.  
Az érettségi, az érettségi. Rettenetes volt.  
– Kinek lesz órája?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– Milyen óra lesz?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egyszerre, mind a huszonhárman:  
– Tálas tanár úrnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
– Történelem, történelem.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– Tálas tanár urnak.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Novák csóválta fejét.  
– Hallottam.  
Rosszallása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Rosszalása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
részint a zajongóknak szólt, részint Tálas Bélának, ki ilyen hanyag s
fél kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilenc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
után is magára hagyja az osztályt.  
– Foglalkozzanak
valamivel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
valamivel. Csöndesen legyenek.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili már illedelmesen állt a dobogón s megszólalt, mint vigyázó:  
– Én kérem, tanár
úr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ur,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindig mondom nekik. De ők mindig lármáznak, tanár
úr.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ur.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Novák, ki mindent látott, nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ezt a szemtelenséget, Vili padjára mutatott, a hetedik padra.  
– Menjen a helyére.  
Vili helyére ment. A hetedik padból fölemelkedett Huszár Bandi és
Packa s beengedte őt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Packa, beengedve őt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Két bajnoktársa közt ült, kik mint testőrei vigyáztak rá.  
Novák alig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák azonban alig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
távozott el a fizikai szertár felé, Vili
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fölkelt. Csöndet intett és félhangon, általános figyelem közepette,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szólt:  
Gyerekek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Gyerekek
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
láttátok?  
– Mit?  
– A szalmakalapot. Nohát – mondta ámuldozva. – Tóni fölvette a szalmakalapot. Pokoli.  
Mindenki nevetett. Már iskolába jövet elmosolyodtak azon, hogy Novák Tóni fölvette a szalmakalapot.  
Nováknak volt egy sapkája és két kalapja. A nyusztsapkát, melyet két lecsatolható fülvédő
egészített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egészitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, a megfázástól
félvén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félvén,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már november elsején előkereste s február végéig hordta. Március elején
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fején egy
széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
széleskarimájú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
széleskarimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
nemezkalap, melyet áprilisig bezáróan lehetett észlelni s ősszel, szeptemberben és októberben. A melegebb tavaszi napokon a fekete,
púpos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pupos,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igen fura szalmakalap jelent meg s egészen a nyár végéig uralkodott. Mind a hármat jól ismerték a diákok. Most a szalmakalapját látták, amiből azt következtették, hogy
huzamosabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzamosabb
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szép idő lesz. Nyugodtan lehetett
utána igazodni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
utánaigazodni.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Időjósi tehetségét a város is sokra becsülte. Szájról-szájra röppent a gimnáziumban a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nap
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
eseménye. Az öreg fölvette a szalmakalapot. Láttátok-e, gyerekek, a szalmakalapot? Hogyne látták volna. Roppant nevetséges volt a szalmakalapban. Ősszel viszont a nemezkalapban volt roppant nevetséges. Télen pedig a nyusztsapkában volt roppant nevetséges.  
De nemcsak kalapjait tartották ennyire számon, hanem minden egyes ruhadarabját. Két öltözet barna,
gyapjúszövetből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyapjuszövetből
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
készült ruhája
színben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinben
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
alig
különbözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különbözöt
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egymástól – az egyik csak valamivel világosabb, mint a másik – s ezeket fölváltva viselte, télen-nyáron. Mindkettő kissé bolyhos, de igen tartós, alkalmas arra, hogy testét megóvja az időjárás viszontagságai ellen. Mellényein nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a kivágást, állig gombolódtak és csak egy kicsiny,
egyenlő oldalú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyenlő oldalu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egyenlőoldalú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyenlőoldalu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
háromszöget hagyatott a nyakkendők számára. Harmadik rend ruháját, a fekete-ünnepit, vasárnap a templomban s az iskolai ünnepélyeken mustrálgatták, a szalonkabátot, mely térdét verte s a megzöldült nadrágot, melyet
éppúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ép ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kitérdelt s ritkán vasaltatott, akár a többieket. Ő, aki ismerte a természettudományból azt, ami örökkévaló, nem vette figyelembe a divatot, mely mulandó, esetleges, mindig-változó.
Cúgos cipőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Cugos-cipőt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hordott, melynek
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott a
húzója
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzója
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és fehér
félharisnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fél-harisnyát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely ki-kivillant, hogy lábait keresztbe téve a nadrágja
fölhúzódott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzódott.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Nadrágtartóját is látták egyesek, a gőzfürdőben, mikor kabinjában öltözködött s ha ezek nem hazudnak és szavuknak csakugyan hitelt lehet adni,
kékcsíkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kékcsikos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vászon nadrágtartó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vászonnadrágtartó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emelte s
oltalmazta a leesés veszedelmétől Novák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
oltalmazta Novák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Antal nadrágjait. Ezekre a holmikra, melyeket tanári mivoltával fontossá tett, mintegy megszentelt, borzongással elegy
kíváncsisággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsisággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekintett az
ifjúság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A nyolcadik osztály merészebb növendékei a rettegett számtan- és
fizikaórákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fizika-órákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fizikai-órákon
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tenyerükkel meg is érintették kabátja szélét, egy pillanatra, sőt Oláh Gyuszi azzal dicsekedett, hogy egyszer halálos elszántsággal a nadrágját is megfogta, valamivel a comb fölött, amint padja elé lépve
hátat fordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hátat forditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hátatforditott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az osztálynak s a magyarázat hevében a táblára tekintett, egy képletre. Ez nem is közönséges kabát és nadrág volt, hanem
tanárkabát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-kabát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanárnadrág,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-nadrág,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a posztója
tanárposztó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-posztó,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely nem
hasonlítható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitható
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
semmi más
posztóhoz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
posztóhoz.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Ami a nyakkendőit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ami nyakkendőit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
illeti, azokkal könnyebben végezhetünk. Mindössze kettő vendégszerepelt az iskolában: egy szürke,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyem, melyben hétköznapokon gyönyörködtek s egy fekete, szintén
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kisebb, a szalonkabáthoz. Volt ugyan egy harmadik is, egy fehér batiszt, vörös babokkal, de azt már több mint egy éve nem viselte. Tavaly tudniillik néhány
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az alábbi
nyílt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyiltlevelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
intézte hozzá: „Tónikám, ma reggel láttuk az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vörösbabos nyakkendődet. Tisztelettel közöljük, hogy nagyon rosszul áll neked s veszélyezteti tanári komolyságod. Kérünk, ne vedd föl többet,
már csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
márcsak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
saját jól
fölfogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
felfogott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
érdekedben is.”
Aláírás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Aláirás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
helyett: „Több
jóakaratú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jóakaratu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
diákod.” Novák az
ízetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izetlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
levelezőlapot széttépte. De másnap az egész osztály csöndes derülésére csakugyan nem vette föl s tény az, hogy ez a nyakkendő azóta befejezte rövid pályafutását
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szekrénye egyik ajtaján lógott, a zsinegen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szekré-
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet két lap határán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A tárgyak közül általában a nagyokat kedvelte. Haragudott a kis tárgyakra, rajzszögekre, tűkre, melyek elvesznek. Vastollal
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melynek olyan az alakja, mint a lapáté, s óriási irónnal, mely az ácsok ceruzájához
hasonlított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsebkendőzsebéből több tollszár és
vörös-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vöröskék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ceruza
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ki. Mellényzsebében fedőlap nélküli órája foglalt helyet, mely minden szépészeti szempont kikapcsolásával kizárólag az idő mérésére szolgált s rajta a
XII.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
XII
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szám, akár a hőmérőn a lázvonal, kárminnal volt kipingálva, jelezve számára, hogy vége az előadásnak. Kabátzsebeit
lehúzták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehuzták
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a belerakott holmik, a többféle kulcskötegek, a kapukulcsa, melyet
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
felejtett otthon, a
rézsúlyok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsulyok,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérővesszők, egy
gumicső,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gummicső,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vagy
üvegdarabka,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveg-darabka,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
esetleg egy véső, vagy harapófogó is.  
Tóninak nevezték a tanulók bizalmasan, de ez a
becenév
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bece-név
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem illett hozzá. Mindenekelőtt igen komoly ember volt. Aztán nem szolgált rá arra, hogy
gúnyolják.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gunyolják.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Haladott,
szabadelvű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szabadelvü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nézeteket vallott, barátkozott a diákokkal az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, anélkül, hogy cimboráskodnék velük s nemrégiben a közvetlen viszony ápolására „teadélutánok”-at
honosított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
honositott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meg, melyekre
meghívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
meghivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
felsőbb osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felsőbbosztályú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
felsőbbosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
növendékeket. Ezek a teadélutánok nem sikerültek. A diákok elfogultan viselkedtek a
szigorú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de kedves tanár otthonában, nem mertek a süteményhez
nyúlni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyulni,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
beszélni is csak Ebeczky Dezső beszélt,
főképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
főkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
számtani kérdésekről,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többiek nevetgéltek és unták a teadélutánnak elkeresztelt
pótszámtanórát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pót-számtanórát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák nem is invitálta többé lakásába
tanítványait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mégse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mégsem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mondott le arról, hogy az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
keresse a társas érintkezést és
megszilárdítsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszilárditsa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a baráti kapcsolatot. Ő maga mulatott legjobban azon a rideg
tanáralakon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-alakon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mit
c
Szövegkritikai jegyzet a kézirat írásképe megtévesztő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris, kit az
élclapok, véleménye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
élclapok ,véleménye
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerint, joggal
állítanak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitanak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
állitarak
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
pellengérre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pelengérre,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pelengérre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a másikon,
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ellentétén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ellentétén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tálas Bélán, ki nem ügyel méltóságára.
Kettőjük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kettéjük
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
között állt, a
középúton,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
középuton,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a szigor igazságával, higgadtan és méltóságosan. De azért ő is jó pofa volt.  
Hogy miért „jó pofa” egy férfikora javában lévő, tisztes
férfiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
férfiu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki nyájas mindenkihez, leereszkedő, elnéző a
tanulóifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanulóifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemben, feddhetlen
életű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
életü,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vaskalaposság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vaskalaposság,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy korlátoltság,
elfogultság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elfogultság,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy különösebb modorosság nélkül, egy tanár, ki immár
húsz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
husz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
évi paedagógiai
múltra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekinthet vissza, évek óta előfizetője a „Mathematikai és Fizikai Lapok”-nak s a „Természettudományi Közlöny”-nek,
újabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujabban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
pedig a meteorológiai intézetnek tesz hasznos szolgálatot, amennyiben a zivatarokat figyeli, egy tudós, ki pompásan érti két nehéz szakmáját, a mennyiségtant és természettant, egy nevelő, ki mindig tapintatos és uralkodik magán: minderre nem oly
könnyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
könnyü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
felelni. A diákok „jó pofá”-nak tartották, az eszesek és buták, az illedelmesek és modortalanok egyaránt s igazuk is
volt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novák Tóni tényleg jó pofa volt.  
Csak látni kellett, amint végigment az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
örökké-csikorgó, bő cipőjében, barna botjával, barna
ruhájában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ruhájában,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s fogai közé dugott egy barna
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és azt
meggyújtotta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meggyujtotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
aztán bejött az iskolába, ugyanebben a cipőben, ugyanezzel a bottal, ugyanebben a ruhában s ugyanezzel a
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az már elegendő volt arra, hogy az ember nem rosszindulattal, hanem valami szánakozó jóérzéssel elmosolyodjék. Micsoda édes egy alak az öreg, mikor szép, ápolt, fehér kezeit lefekteti az asztal lapjára s percekig gyönyörködik bennük, vagy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az orrát kockás zsebkendőjével s a zsebkendőt utána gondosan összehajtogatja, mintha mi sem történt volna. Ti azt nem érthetitek. Nem lehet azt oly röviden elmondani. Szédültek a diákok a röhögéstől, melyet vissza kellett
nyelniök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelniök,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gyomrukba. Néha a folyosón
megszólításával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszólitásával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tüntetett ki egyeseket, kiket
karon fogott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karonfogott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
beszélgetett velük, közvetlenül, legalább ő azt hitte, hogy közvetlenül s a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meg is hatódtak,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemtől-szemben álltak vele, de mihelyt elfordult tőlük s ők osztálytársaik felé
sandítottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sanditottak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
olyan
savanyú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
savanyu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vigyor
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl arcukon, mintha ecetet ittak volna és szájukba kellene tartaniok, csak később köphetik ki, sziszegő, kéjes örömmel, a diákok meghitt társaságában. Nem ugratták soha, csak befelé. Ebben az érzésben azonban minden tanulója egyesült.  
Nevetséges volt-e tehát? Ezt tisztáznunk kell. Kicsit az volt, de föltétlenül az volt. Elsősorban azért, mert ember volt és minden ember nevetséges. Nevetséges volt, mert zömök, kappanhájjal födött törzsén egy golyóbist hordozott, melyet egyébként fejnek neveznek, emeletes fején pedig egy
szöszcsombók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szösz-csombók
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látszott, melyet egyébként hajnak neveznek, az arcán két
pislogó-világító
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pislogó-világitó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kör, melyet egyébként szemnek neveznek, egy
alig-vörhenyes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alig-vörnyeges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
dudor, a fej szelelőlyuka, melyet egyébként orrnak neveznek, aztán egy piros
húsdarab,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hús-darab,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hus-darab,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet egyébként szájnak neveznek, kissé elferdülve a barna bajusz alatt, a szája, az ő szája, Novák Tóni szája, mellyel az iskolában beszélni szokott, de enni is, titokban, akkor,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
amikor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem látják a diákok. Ha nyál fröccsent rá, előadás közben, gyorsan és zavartan letörölte. Köhögni is szokott, köszörülni torkát, sőt néha prüsszenteni is, amikor ezt az egész osztály egészségére
kívánta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vegyük ezekhez azt is, hogy
kisujjával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kisújjával
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
olykor megvakarintotta fejét,
csontvégű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csontvégü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
irónjával, mellyel a szekundákat szokta
beírni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
beirni,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piszkálgatta fülét és gusztusosan ropogtatta tanári zsebkönyvecskéjét, melynek födelén az
aranybagoly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-bagoly
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fénylett, Pallas Athéne madara, a tudás jelképe.  
Aztán sokféle históriát hallottak róla, melyen
iszonyúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
iszonyuan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lehetett vidulni. Vili például közölte, hogy boltjukban tegnap sonkacsülköt vásárolt, vagy valaki elmesélte, hogy az öreg szakácsnéja vesét-velőt vett a mészárosnál, vagy halat a piacon,
ennélfogva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ennél fogva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
délután, mikor
bejött a fizikaórára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bejött a fizika-órára,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bejött fizika-órára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az egész osztály tudta, hogy ebédre sonka volt, vagy vesevelő, vagy hal s az ételeket, melyeket az élettan törvényei szerint már emésztett, szinte látták gyomrában, mintegy üvegfalon keresztül. Ilyenkor az ember megveszhetett a jókedvtől, ha arcára csalafinta tiszteletet erőltetve, szemébe meredve, magában többször ezt kérdezte tőle: „Jó volt-e, Kobak, a sonkacsülök,
ízlett-e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlett-e
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vesevelő, nem volt-e kissé büdös a hal, Butykos?”
Két csúfnévvel is rendelkezett, jeléül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Két csufnevét emlegették, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Két csúfnevét emlegették, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Két csufnévvel is rendelkezett, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
annak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
annak.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hogy egyik
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ragadt rá s nem tudták eltalálni az igazit. Kobaknak
hívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hivták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szép koponyája miatt és Butykosnak, nem tudni miért. Az iskolából
távozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
eltávozó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
diáknemzedékek nem is adták át az ifjabbaknak, mint a többi tanárokét, kiknek modorosságát szerencsésen és maradandóan megbélyegezték.  
Kétségtelen, hogy a higgadt polgárok, kik érintkeztek vele, a tanulóifjak szülei, vagy azok gyámjai, semmi mulatságosat nem találtak ezen a fölöttébb tiszteletreméltó
tanáron
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tanáron,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bizonyára vállat vonnak, vagy gyerekségnek
minősítik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
minősitik,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy milyen ellenállhatatlan kacajt kelt minden diákban egy-egy szokása. Azok azonban nem nézték őt ilyen közelről. Azok nem látták őt nyolc álló esztendeig, délelőtt-délután, fönn a dobogón ülni, a katedrán, mely a padlótól csak tizenöt centiméternyi
magasságban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magasságban,
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
van, de ijedelmes tekintélyt,
megközelíthetetlenséget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megközelithetetlenséget
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ad neki, mintha fellegekben lebegne s alatta mélyen, lenn valahol a völgyben, padokba
elszórva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elszórva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
az osztály, mely két tárgyától állandóan hideglelős félelmet érez és rémült kajánsággal lesi minden szavát, mozdulatát. Azok
gyöngébb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
gyengébb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megfigyelők. Csak a diákok, a nyolcadikosok ismerték igazán, jobban, mint tulajdon édesapjukat, ki ekkor már elhanyagolta őket. Ott állt folyton a nyilvánosság kereszttüzében. Nincs az a
színész,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szinész,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az az ünnepelt hőstenor, kit oly élesen
bírálnának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birálnának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
színházi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szinházi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kritikusok, ezek a fáradt, kiábrándult emberek. Az ő kritikusainak, a diákoknak a szeme kegyetlen
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
valt,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
agya friss, ösztöne
szűzien-ősi.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szüzien-ősi.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Nemcsak az óra alatt játszott nekik, hanem azután is, hogy elment haza, ők pedig gondolatban szövögették azt, amit láttak-hallottak tőle. Ennek az előadásnak
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szakadt vége. A legrosszabb diákok is kissé barátjuknak tartották, a legjobbak is kissé ellenségüknek. Ezért figyelték. Észrevették azt, hogy kissé sápadtabb, mint egyébkor s arra gondoltak, hogy rosszul reggelizett. Ezen nevettek.
Észrevették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Észre vették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
azt is, hogy kissé pirosabb, s arra gondoltak, hogy jól reggelizett. Ezen is nevettek. Nevetséges volt
karneolköves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karneolvörös
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gyűrűje,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyürüje,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vattája a bal fülében,
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszu,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lélekzetvétele,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzetvétele,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mely a pirongatást és nevelői prédikációt előzte meg. Egyáltalán mindene nevetséges volt, a teste is, a lelke is.  
Ez a huszonhárom nevelt fia, a nyolcadik osztály növendékei, aprólékos kandisággal részekre bontották
őt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
ők,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akár játékukat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akár azt a játékukat,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyet egykor szerettek s
elrontottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elrontották,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy megnézzék, mi lehet benne. Közelébe férkőztek, beléje hatoltak, kotnyelesen és
kíváncsian,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsian,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinte testi közelségbe kerülve a folytonos együttlétek alatt s azt hitték, hogy az tiszteletlenség vagy pimaszság, pedig csak
mélységes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mélységes,
c
Szövegkritikai jegyzet a kézirat írásképe megtévesztő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
érdeklődés volt, testvéri mosolygás, a humor, a legnagyobb emberi szeretet. Fogalomként lebegett fölöttük s
ábrándoztak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ábrándztak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
róla.
Vajon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vajjon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mit csinálhat most? De hiába ismerték ezer természetes gyarlóságát,
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senki sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
győzhette volna meg diákjait, hogy ő is csak olyan
ember,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ember
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mint a többi, hogy ő is született és meghal s alá van vetve a mulandóság törvényeinek. Nem egészen hitték volna el azt sem, hogy megsebzi a kés. Ennek
folytán kevés részvétet éreztek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
folytán semmi részvétet nem éreztek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
iránta.
Múltját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Multját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és jövendőjét nem tudták elképzelni. Csak a jelenét, mely valami biztos és állandó. Az, hogy valaha gyerek volt s apja-anyja is lehetett, furcsa, nagyon tréfás gondolatnak
tetszett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tetszet.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novemberben két napig nem jött iskolába, más
helyettesítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
helyettesitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Azoknak a
hírharangoknak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hirharangoknak,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kik beszáguldták a várost, sikerült megtudniok, hogy beteg. Micsoda muris egy dolog: Tóni ágyban fekszik iskolaidő alatt is. Halálra kacagták magukat. Nem is volt ő ember. Kevesebb volt és több, mint ember. Ő Novák Antal dr. volt, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja, a fizikai szertár őre, az országos meteorológiai intézet zivatar-megfigyelője.  
Mikor a szertárba ért, a nyolcadik osztály felől fölzendült egy dörgedelmes éljen, ami azt jelentette, hogy a történelem tanára bement az órára. Tálas Bélát, szegényt, mindig megéljenezték, jövet is, menet is. Az
öregúr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bólongva nyugtázta a lelkes magyar
ifjúság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszésnyilvánulását.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tetszésnyilvánitását.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novák elmosolyodott.  
A szertárban enyhe, nem-kellemetlen gázszag csapta meg, mely a szakadatlan munka gondolatát keltette benne. Lekapcsolta kézelőjét. Egy deszkát
fűrészelt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűrészelt
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
fürészelt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szájába véve a szegeket. Valami állványt
készített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy
kísérlethez.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérlethez.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az asztalos- és
lakatosmunkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lakatos-munkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindig maga végezte.  
Nagyon meleg volt. A tavasz, ebbe a terembe zárva, tombolt. Ragyogott a leideni palackon, a rókafarkon, az ejtőgépen s a gömbtükrökön olyan szivárványos
színeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szineket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vetett,
amilyeneket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a milyeneket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a falon lévő fénytani ábrákon látni.  
Csak a csengő ébresztette föl munkájából s akkor megtartotta óráját, a hatodikban, utána a negyedikben és elsőben.  
Nem fáradtan, a
tanítástól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitástól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
felüdülten haladt a fényes délben. Diákok köszöntek, ő pedig nyájasan köszönt vissza fekete
szalmakalapjával. A
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szalmakalapjával, melyet ismét megbámultak. A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
fákon verebek csiripeltek, szemtelenül és bájosan, mint a
madártársadalom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
madár-társadalom
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
örökifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
örökifju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákjai.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
diákjai. Önérzetesen lépdelt. Ugy érezte, hogy ily csöndes, tiszta napokért születünk a földre, ez az élet értelme s szép és érdemes élni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
 
 
III.  
Amint a diákok ebből a fényes reggelből beléptek a régi, rozoga gimnázium előcsarnokába, minden elsötétedett előttük.  
Nem láttak semmit.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy hirtelen megvakultak,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy még éjszaka van.  
Azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fáztak is.  
Ez a kongó, széles előcsarnok, mely kánikulában is hideg, most valami
pinceleheletet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pince-leheletet
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
küldött feléjük s egy szagot is, azt a
régen-ismert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
régenismert
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az első kiadásban a kötőjel sorvégre esett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
iskolaszagot, mely irkákból, szivacsokból, krétából, porzóból,
meg elsavanyodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
meg az elsavanyodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tintából
bűzölög
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzölög
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és
elémelyíti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elémelyiti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a gyomrot.  
Káprázó szemük lassanként különböztette meg a tárgyakat:
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugrópokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugró-pokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a faliórát a
n
Jegyzet [sh.]
tornacsarnok
c
Szövegkritikai jegyzet a szedő föltehetőleg egy sort átugrott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt és az üvegezett szekrényt, melyben római bigák, quadrigák gipszmása állott. Fölötte a klasszikusok mellszobrai sorakoztak, kiket személyes ellenségüknek tekintettek, a latin és görög
remekírók,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
remekirók,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olyan fakó,
zöldesszürke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zöldes-szürke
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
arccal, mint a rákbetegek.  
Gergely, az iskolaszolga, a csengőt rázta, másodszor csöngetett, a háromnegyed nyolcat.  
Az ő arca
virított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
viritott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a latin és görög remekíróké.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem mint a latin és görög remekiróké.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a klasszikusoké. A kicsinyek előre köszöntek neki, de ő nem fogadta, a nagyobbaknak ő köszönt előre, de viszont azok ezt nem fogadták. Megvetették a tanárok e cinkosát, ki lepénzelés reményében hizeleg s tekintély hiján is, a tanárok tekintélyét védelmezi, akár a nincstelen házmester a gazdag háziurat, ki Glück Laci szerint „a kapitalizmus szolgája.” Nem tudni, kit gyűlöltek jobban, Gergelyt-e, vagy a latin és görög remekirókat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egy kis fegyelmetlenség is előfordult. A végtelennek látszó földszinti folyosó végén a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
valamit üldöztek. Könyveket, tollszárakat vágtak hozzá. Egy patkány
kibújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kibujt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az udvar vasrostélyos csatornájából,
felszökött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fölszökött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gimnáziumba, a falak mentén rohant
előre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előre,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bár az osztályok testületileg csatlakoztak az üldözőkhöz, végül mégis sikerült megmenekülnie, fönn a második emeleten, hol a padlás vasajtója alatt
eltűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris két öklét melléhez
szorítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
futólépésben próbálta elérni a rendetlenkedőket. A kisebbek halántékhaját
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölfelé, a nagyobbakat oldalba boxolta.  
A harmadik csöngetés után elcsöndesedett a gimnázium.
Nyíltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyiltak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztályok
ajtajai,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ajtai,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bementek a tanárok. Több helyről kihallatszott: „Szentlélek
Úristen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uristen,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emeld föl hozzád
szíveinket...
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szíveinket...,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy a szépet és nemeset megérthessük... megérthessük...” A diákok sebesen mormolták mindennapi imájukat s a tanárok a dobogón mellükre kulcsolták a kezüket és szemüket szemérmesen lesütötték. Keresztet vetettek, leültek,
írták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztálykönyvet. Egy diák az első padból kilépett, a tanár füléhez
hajolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajolva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bediktálta a hiányzókat, oly bizalmasan, mintha édes titkot közölne, mely csak
őrájuk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ő rájuk,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kettőjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kettejükre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonatkozik. Mozgolódás támadt, tankönyveket lapoztak, máris feleltek. Feleltek mindenről a világon: Isten létéről, világos érvekkel
bizonyítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bizonyitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a legnagyobb Szellem szükségképiségét, báró Lisztius Lászlóról, a német verstanról, a gerundiumról, illetve a gerundivumról, a
mi-végű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mi-végü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igékről, a pragmatica sanctióról, az
ízelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lábú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lábu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
rovarokról, a
kamatos-kamatszámításról,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kamatos-kamatszámitásról,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a folyadékok felületi feszültségéről, annyi tudásról
tanúskodva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuskodva,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
amennyit egyszerre a világ legelső tudósai és lángelméi
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudnak. De a szegény diákok tudnak.  
Novák Antal a tanári szobában élvezettel
szívogatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivogatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jól-szelelő
virzsíniáját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniáját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kollégáival, kiknek szintén lyukas órájuk volt, a korpótlékról beszélgetett. Mire véget
ért a virzsíniája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ért a virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ért virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölkelt s a fizikai szertárba indult, mely a nyolcadik osztály tőszomszédságában volt, az
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folyosó végén.  
A nyolcadik osztály nagy szárnyas ajtaját és három ablakát kinyitották, hogy az osztályfőnök
utasítása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
utasitása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint az előadás előtt szellőzzenek. Csakhogy az előadó tanár, noha már
fél kilencre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilencre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
járt, még mindig a tanári szobában merengett. Emelkedett hangulatban várták.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanult. Vili az ablakdeszkára ugrott, megnézni, hogy mit csinál a sárkány s miután innen nem látta, legalább
fölhúzózkodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felhúzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az ablak keresztfájára és megmutatta a hasizmot.  
Jókedvüknek több oka volt. Először az, hogy délutánjuk kivételesen szabad s ez a kis szabadság gondolata már reggel fölvillanyozta őket. Másodszor ez az egyetlen nap, mikor nincs se számtan, se fizika, az a két komisz tárgy, melytől a legjobb diákok is, hiába tagadták, egyformán rettegtek.
Harmadszor, az első
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Harmadszor első
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Harmadszor, első
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
óra történelem, melyet az áldott Tálas Béla
tanított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki rendesen fél után jött
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s már olyan fáradt volt, hogy semmit se bánt, semmit se vett rossz néven.  
Első
gimnazista koruktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnazista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gimnázista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fogva minden ugratást kipróbáltak rajta. Eleinte tollat búgattak,
papírgalacsinnal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirgalancsinnal
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fricskázták,
vízbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizbe
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ültették, tollszárát gumiarabikummal kenték meg, spárgával kötötték be felöltője két szárát s óráira békákat, egereket hoztak, melyeket
szabadon engedtek. Majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szabadonengedtek .Majd
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tréfákat
finomították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
finomitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt megjelent, becsukták az összes ablaktáblákat,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindenre
egyptomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyformán
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sötétség borult, vagy hirtelen a földre kuporodtak,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tanterem üresnek látszott. Később a
diákcsínyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diákcsinyeket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
művészet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
müvészet
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tökélyére emelték.
Kifordították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kiforditották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemgolyóikat, akár az
iskolaorvos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
iskolaorvos,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
trachomavizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
trachoma-vizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
karba tett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karbatett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kézzel ültek, azon mulatva, hogy ők nem látják a tanárt, de a tanár látja őket. Legutolsó számuk, már nyolcadikos
korukban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
korukban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy a padokat, izmos combjaikkal emelve, lassan és óvatosan előrerukkoltatták, minden percben vagy egy arasznyit, minek következtében csöngetés előtt az egész osztály közvetlen a katedra közelében foglalt helyet, eltüntetve azt a tisztes távolságot, mely egyébként katedra és padok között van, s az osztály csak akkor vonult vissza a tekenősbékák lomha mozdulatával, mikor az agg professzor erre külön megkért mindenkit. Ezek az elévült vásottságok
kísértettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisértettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
képzeletükben, melyeket alapjában már meg is untak, de most tanulástól elgyötört testükben a szabadulás reménye visszaidézte s az utolsó megpróbáltatástól való félelem sajgó akasztófahumorral föllobogtatta emlékeiket. Ennélfogva lármáztak. Csak a lárma izgatta még őket, a lárma, mely mindig érdekes.  
Nem
összevissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
össze-vissza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lármáztak, hanem szépen, ütemesen. Vili a dobogó tanári székére pattanva karmesterként verte a taktust, fortissimo és pianissimo, hogy a zaj,
amint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a mint
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kell, megdagadjon, vagy elhalkuljon. Ő volt a vigyázó. Novák Antal itt, a nyolcadikban
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szüntette meg ezt a kisdiákos intézményt, mert tudta, hogy a diákok csak diákok maradnak,
azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedagógiai elve volt, hogy a
tanulóifjaknak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanuló-ifjaknak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuló-ifjaknak,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az egymásra való ügyelés önérzetet ad. De a különös zsivajt mégis sokallta. Megállt a nyitott ajtóban,
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor, mikor Vili leugrott a székről s inkább
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoruan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint haragudva ezt mondta:  
– A vesztüket érzik? Szép dolog, nagyon szép. Önök, akik felnőtt emberek.  
Várt kicsit, bólintgatott.  
– Csak az érettségin is
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
halljam a hangjukat.  
Az érettségi, az érettségi. Rettenetes volt.  
– Kinek lesz órája?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– Milyen óra lesz?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egyszerre, mind a huszonhárman:  
– Tálas tanár úrnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
– Történelem, történelem.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– Tálas tanár urnak.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Novák csóválta fejét.  
– Hallottam.  
Rosszallása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Rosszalása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
részint a zajongóknak szólt, részint Tálas Bélának, ki ilyen hanyag s
fél kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilenc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
után is magára hagyja az osztályt.  
– Foglalkozzanak
valamivel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
valamivel. Csöndesen legyenek.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili már illedelmesen állt a dobogón s megszólalt, mint vigyázó:  
– Én kérem, tanár
úr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ur,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindig mondom nekik. De ők mindig lármáznak, tanár
úr.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ur.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Novák, ki mindent látott, nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ezt a szemtelenséget, Vili padjára mutatott, a hetedik padra.  
– Menjen a helyére.  
Vili helyére ment. A hetedik padból fölemelkedett Huszár Bandi és
Packa s beengedte őt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Packa, beengedve őt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Két bajnoktársa közt ült, kik mint testőrei vigyáztak rá.  
Novák alig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák azonban alig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
távozott el a fizikai szertár felé, Vili
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fölkelt. Csöndet intett és félhangon, általános figyelem közepette,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szólt:  
Gyerekek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Gyerekek
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
láttátok?  
– Mit?  
– A szalmakalapot. Nohát – mondta ámuldozva. – Tóni fölvette a szalmakalapot. Pokoli.  
Mindenki nevetett. Már iskolába jövet elmosolyodtak azon, hogy Novák Tóni fölvette a szalmakalapot.  
Nováknak volt egy sapkája és két kalapja. A nyusztsapkát, melyet két lecsatolható fülvédő
egészített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egészitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, a megfázástól
félvén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félvén,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már november elsején előkereste s február végéig hordta. Március elején
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fején egy
széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
széleskarimájú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
széleskarimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
nemezkalap, melyet áprilisig bezáróan lehetett észlelni s ősszel, szeptemberben és októberben. A melegebb tavaszi napokon a fekete,
púpos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pupos,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igen fura szalmakalap jelent meg s egészen a nyár végéig uralkodott. Mind a hármat jól ismerték a diákok. Most a szalmakalapját látták, amiből azt következtették, hogy
huzamosabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzamosabb
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szép idő lesz. Nyugodtan lehetett
utána igazodni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
utánaigazodni.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Időjósi tehetségét a város is sokra becsülte. Szájról-szájra röppent a gimnáziumban a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nap
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
eseménye. Az öreg fölvette a szalmakalapot. Láttátok-e, gyerekek, a szalmakalapot? Hogyne látták volna. Roppant nevetséges volt a szalmakalapban. Ősszel viszont a nemezkalapban volt roppant nevetséges. Télen pedig a nyusztsapkában volt roppant nevetséges.  
De nemcsak kalapjait tartották ennyire számon, hanem minden egyes ruhadarabját. Két öltözet barna,
gyapjúszövetből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyapjuszövetből
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
készült ruhája
színben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinben
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
alig
különbözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különbözöt
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egymástól – az egyik csak valamivel világosabb, mint a másik – s ezeket fölváltva viselte, télen-nyáron. Mindkettő kissé bolyhos, de igen tartós, alkalmas arra, hogy testét megóvja az időjárás viszontagságai ellen. Mellényein nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a kivágást, állig gombolódtak és csak egy kicsiny,
egyenlő oldalú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyenlő oldalu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egyenlőoldalú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyenlőoldalu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
háromszöget hagyatott a nyakkendők számára. Harmadik rend ruháját, a fekete-ünnepit, vasárnap a templomban s az iskolai ünnepélyeken mustrálgatták, a szalonkabátot, mely térdét verte s a megzöldült nadrágot, melyet
éppúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ép ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kitérdelt s ritkán vasaltatott, akár a többieket. Ő, aki ismerte a természettudományból azt, ami örökkévaló, nem vette figyelembe a divatot, mely mulandó, esetleges, mindig-változó.
Cúgos cipőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Cugos-cipőt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hordott, melynek
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott a
húzója
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzója
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és fehér
félharisnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fél-harisnyát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely ki-kivillant, hogy lábait keresztbe téve a nadrágja
fölhúzódott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzódott.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Nadrágtartóját is látták egyesek, a gőzfürdőben, mikor kabinjában öltözködött s ha ezek nem hazudnak és szavuknak csakugyan hitelt lehet adni,
kékcsíkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kékcsikos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vászon nadrágtartó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vászonnadrágtartó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emelte s
oltalmazta a leesés veszedelmétől Novák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
oltalmazta Novák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Antal nadrágjait. Ezekre a holmikra, melyeket tanári mivoltával fontossá tett, mintegy megszentelt, borzongással elegy
kíváncsisággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsisággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekintett az
ifjúság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A nyolcadik osztály merészebb növendékei a rettegett számtan- és
fizikaórákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fizika-órákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fizikai-órákon
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tenyerükkel meg is érintették kabátja szélét, egy pillanatra, sőt Oláh Gyuszi azzal dicsekedett, hogy egyszer halálos elszántsággal a nadrágját is megfogta, valamivel a comb fölött, amint padja elé lépve
hátat fordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hátat forditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hátatforditott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az osztálynak s a magyarázat hevében a táblára tekintett, egy képletre. Ez nem is közönséges kabát és nadrág volt, hanem
tanárkabát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-kabát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanárnadrág,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-nadrág,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a posztója
tanárposztó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-posztó,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely nem
hasonlítható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitható
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
semmi más
posztóhoz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
posztóhoz.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Ami a nyakkendőit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ami nyakkendőit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
illeti, azokkal könnyebben végezhetünk. Mindössze kettő vendégszerepelt az iskolában: egy szürke,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyem, melyben hétköznapokon gyönyörködtek s egy fekete, szintén
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kisebb, a szalonkabáthoz. Volt ugyan egy harmadik is, egy fehér batiszt, vörös babokkal, de azt már több mint egy éve nem viselte. Tavaly tudniillik néhány
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az alábbi
nyílt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyiltlevelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
intézte hozzá: „Tónikám, ma reggel láttuk az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vörösbabos nyakkendődet. Tisztelettel közöljük, hogy nagyon rosszul áll neked s veszélyezteti tanári komolyságod. Kérünk, ne vedd föl többet,
már csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
márcsak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
saját jól
fölfogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
felfogott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
érdekedben is.”
Aláírás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Aláirás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
helyett: „Több
jóakaratú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jóakaratu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
diákod.” Novák az
ízetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izetlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
levelezőlapot széttépte. De másnap az egész osztály csöndes derülésére csakugyan nem vette föl s tény az, hogy ez a nyakkendő azóta befejezte rövid pályafutását
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szekrénye egyik ajtaján lógott, a zsinegen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szekré-
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet két lap határán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A tárgyak közül általában a nagyokat kedvelte. Haragudott a kis tárgyakra, rajzszögekre, tűkre, melyek elvesznek. Vastollal
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melynek olyan az alakja, mint a lapáté, s óriási irónnal, mely az ácsok ceruzájához
hasonlított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsebkendőzsebéből több tollszár és
vörös-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vöröskék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ceruza
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ki. Mellényzsebében fedőlap nélküli órája foglalt helyet, mely minden szépészeti szempont kikapcsolásával kizárólag az idő mérésére szolgált s rajta a
XII.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
XII
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szám, akár a hőmérőn a lázvonal, kárminnal volt kipingálva, jelezve számára, hogy vége az előadásnak. Kabátzsebeit
lehúzták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehuzták
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a belerakott holmik, a többféle kulcskötegek, a kapukulcsa, melyet
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
felejtett otthon, a
rézsúlyok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsulyok,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérővesszők, egy
gumicső,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gummicső,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vagy
üvegdarabka,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveg-darabka,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
esetleg egy véső, vagy harapófogó is.  
Tóninak nevezték a tanulók bizalmasan, de ez a
becenév
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bece-név
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem illett hozzá. Mindenekelőtt igen komoly ember volt. Aztán nem szolgált rá arra, hogy
gúnyolják.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gunyolják.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Haladott,
szabadelvű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szabadelvü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nézeteket vallott, barátkozott a diákokkal az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, anélkül, hogy cimboráskodnék velük s nemrégiben a közvetlen viszony ápolására „teadélutánok”-at
honosított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
honositott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meg, melyekre
meghívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
meghivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
felsőbb osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felsőbbosztályú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
felsőbbosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
növendékeket. Ezek a teadélutánok nem sikerültek. A diákok elfogultan viselkedtek a
szigorú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de kedves tanár otthonában, nem mertek a süteményhez
nyúlni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyulni,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
beszélni is csak Ebeczky Dezső beszélt,
főképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
főkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
számtani kérdésekről,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többiek nevetgéltek és unták a teadélutánnak elkeresztelt
pótszámtanórát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pót-számtanórát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák nem is invitálta többé lakásába
tanítványait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mégse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mégsem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mondott le arról, hogy az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
keresse a társas érintkezést és
megszilárdítsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszilárditsa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a baráti kapcsolatot. Ő maga mulatott legjobban azon a rideg
tanáralakon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-alakon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mit
c
Szövegkritikai jegyzet a kézirat írásképe megtévesztő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris, kit az
élclapok, véleménye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
élclapok ,véleménye
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerint, joggal
állítanak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitanak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
állitarak
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
pellengérre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pelengérre,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pelengérre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a másikon,
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ellentétén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ellentétén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tálas Bélán, ki nem ügyel méltóságára.
Kettőjük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kettéjük
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
között állt, a
középúton,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
középuton,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a szigor igazságával, higgadtan és méltóságosan. De azért ő is jó pofa volt.  
Hogy miért „jó pofa” egy férfikora javában lévő, tisztes
férfiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
férfiu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki nyájas mindenkihez, leereszkedő, elnéző a
tanulóifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanulóifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemben, feddhetlen
életű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
életü,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vaskalaposság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vaskalaposság,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy korlátoltság,
elfogultság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elfogultság,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy különösebb modorosság nélkül, egy tanár, ki immár
húsz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
husz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
évi paedagógiai
múltra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekinthet vissza, évek óta előfizetője a „Mathematikai és Fizikai Lapok”-nak s a „Természettudományi Közlöny”-nek,
újabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujabban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
pedig a meteorológiai intézetnek tesz hasznos szolgálatot, amennyiben a zivatarokat figyeli, egy tudós, ki pompásan érti két nehéz szakmáját, a mennyiségtant és természettant, egy nevelő, ki mindig tapintatos és uralkodik magán: minderre nem oly
könnyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
könnyü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
felelni. A diákok „jó pofá”-nak tartották, az eszesek és buták, az illedelmesek és modortalanok egyaránt s igazuk is
volt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novák Tóni tényleg jó pofa volt.  
Csak látni kellett, amint végigment az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
örökké-csikorgó, bő cipőjében, barna botjával, barna
ruhájában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ruhájában,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s fogai közé dugott egy barna
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és azt
meggyújtotta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meggyujtotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
aztán bejött az iskolába, ugyanebben a cipőben, ugyanezzel a bottal, ugyanebben a ruhában s ugyanezzel a
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az már elegendő volt arra, hogy az ember nem rosszindulattal, hanem valami szánakozó jóérzéssel elmosolyodjék. Micsoda édes egy alak az öreg, mikor szép, ápolt, fehér kezeit lefekteti az asztal lapjára s percekig gyönyörködik bennük, vagy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az orrát kockás zsebkendőjével s a zsebkendőt utána gondosan összehajtogatja, mintha mi sem történt volna. Ti azt nem érthetitek. Nem lehet azt oly röviden elmondani. Szédültek a diákok a röhögéstől, melyet vissza kellett
nyelniök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelniök,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gyomrukba. Néha a folyosón
megszólításával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszólitásával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tüntetett ki egyeseket, kiket
karon fogott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karonfogott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
beszélgetett velük, közvetlenül, legalább ő azt hitte, hogy közvetlenül s a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meg is hatódtak,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemtől-szemben álltak vele, de mihelyt elfordult tőlük s ők osztálytársaik felé
sandítottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sanditottak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
olyan
savanyú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
savanyu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vigyor
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl arcukon, mintha ecetet ittak volna és szájukba kellene tartaniok, csak később köphetik ki, sziszegő, kéjes örömmel, a diákok meghitt társaságában. Nem ugratták soha, csak befelé. Ebben az érzésben azonban minden tanulója egyesült.  
Nevetséges volt-e tehát? Ezt tisztáznunk kell. Kicsit az volt, de föltétlenül az volt. Elsősorban azért, mert ember volt és minden ember nevetséges. Nevetséges volt, mert zömök, kappanhájjal födött törzsén egy golyóbist hordozott, melyet egyébként fejnek neveznek, emeletes fején pedig egy
szöszcsombók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szösz-csombók
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látszott, melyet egyébként hajnak neveznek, az arcán két
pislogó-világító
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pislogó-világitó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kör, melyet egyébként szemnek neveznek, egy
alig-vörhenyes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alig-vörnyeges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
dudor, a fej szelelőlyuka, melyet egyébként orrnak neveznek, aztán egy piros
húsdarab,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hús-darab,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hus-darab,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet egyébként szájnak neveznek, kissé elferdülve a barna bajusz alatt, a szája, az ő szája, Novák Tóni szája, mellyel az iskolában beszélni szokott, de enni is, titokban, akkor,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
amikor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem látják a diákok. Ha nyál fröccsent rá, előadás közben, gyorsan és zavartan letörölte. Köhögni is szokott, köszörülni torkát, sőt néha prüsszenteni is, amikor ezt az egész osztály egészségére
kívánta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vegyük ezekhez azt is, hogy
kisujjával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kisújjával
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
olykor megvakarintotta fejét,
csontvégű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csontvégü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
irónjával, mellyel a szekundákat szokta
beírni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
beirni,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piszkálgatta fülét és gusztusosan ropogtatta tanári zsebkönyvecskéjét, melynek födelén az
aranybagoly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-bagoly
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fénylett, Pallas Athéne madara, a tudás jelképe.  
Aztán sokféle históriát hallottak róla, melyen
iszonyúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
iszonyuan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lehetett vidulni. Vili például közölte, hogy boltjukban tegnap sonkacsülköt vásárolt, vagy valaki elmesélte, hogy az öreg szakácsnéja vesét-velőt vett a mészárosnál, vagy halat a piacon,
ennélfogva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ennél fogva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
délután, mikor
bejött a fizikaórára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bejött a fizika-órára,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bejött fizika-órára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az egész osztály tudta, hogy ebédre sonka volt, vagy vesevelő, vagy hal s az ételeket, melyeket az élettan törvényei szerint már emésztett, szinte látták gyomrában, mintegy üvegfalon keresztül. Ilyenkor az ember megveszhetett a jókedvtől, ha arcára csalafinta tiszteletet erőltetve, szemébe meredve, magában többször ezt kérdezte tőle: „Jó volt-e, Kobak, a sonkacsülök,
ízlett-e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlett-e
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vesevelő, nem volt-e kissé büdös a hal, Butykos?”
Két csúfnévvel is rendelkezett, jeléül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Két csufnevét emlegették, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Két csúfnevét emlegették, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Két csufnévvel is rendelkezett, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
annak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
annak.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hogy egyik
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ragadt rá s nem tudták eltalálni az igazit. Kobaknak
hívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hivták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szép koponyája miatt és Butykosnak, nem tudni miért. Az iskolából
távozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
eltávozó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
diáknemzedékek nem is adták át az ifjabbaknak, mint a többi tanárokét, kiknek modorosságát szerencsésen és maradandóan megbélyegezték.  
Kétségtelen, hogy a higgadt polgárok, kik érintkeztek vele, a tanulóifjak szülei, vagy azok gyámjai, semmi mulatságosat nem találtak ezen a fölöttébb tiszteletreméltó
tanáron
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tanáron,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bizonyára vállat vonnak, vagy gyerekségnek
minősítik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
minősitik,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy milyen ellenállhatatlan kacajt kelt minden diákban egy-egy szokása. Azok azonban nem nézték őt ilyen közelről. Azok nem látták őt nyolc álló esztendeig, délelőtt-délután, fönn a dobogón ülni, a katedrán, mely a padlótól csak tizenöt centiméternyi
magasságban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magasságban,
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
van, de ijedelmes tekintélyt,
megközelíthetetlenséget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megközelithetetlenséget
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ad neki, mintha fellegekben lebegne s alatta mélyen, lenn valahol a völgyben, padokba
elszórva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elszórva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
az osztály, mely két tárgyától állandóan hideglelős félelmet érez és rémült kajánsággal lesi minden szavát, mozdulatát. Azok
gyöngébb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
gyengébb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megfigyelők. Csak a diákok, a nyolcadikosok ismerték igazán, jobban, mint tulajdon édesapjukat, ki ekkor már elhanyagolta őket. Ott állt folyton a nyilvánosság kereszttüzében. Nincs az a
színész,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szinész,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az az ünnepelt hőstenor, kit oly élesen
bírálnának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birálnának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
színházi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szinházi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kritikusok, ezek a fáradt, kiábrándult emberek. Az ő kritikusainak, a diákoknak a szeme kegyetlen
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
valt,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
agya friss, ösztöne
szűzien-ősi.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szüzien-ősi.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Nemcsak az óra alatt játszott nekik, hanem azután is, hogy elment haza, ők pedig gondolatban szövögették azt, amit láttak-hallottak tőle. Ennek az előadásnak
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szakadt vége. A legrosszabb diákok is kissé barátjuknak tartották, a legjobbak is kissé ellenségüknek. Ezért figyelték. Észrevették azt, hogy kissé sápadtabb, mint egyébkor s arra gondoltak, hogy rosszul reggelizett. Ezen nevettek.
Észrevették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Észre vették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
azt is, hogy kissé pirosabb, s arra gondoltak, hogy jól reggelizett. Ezen is nevettek. Nevetséges volt
karneolköves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karneolvörös
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gyűrűje,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyürüje,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vattája a bal fülében,
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszu,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lélekzetvétele,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzetvétele,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mely a pirongatást és nevelői prédikációt előzte meg. Egyáltalán mindene nevetséges volt, a teste is, a lelke is.  
Ez a huszonhárom nevelt fia, a nyolcadik osztály növendékei, aprólékos kandisággal részekre bontották
őt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
ők,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akár játékukat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akár azt a játékukat,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyet egykor szerettek s
elrontottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elrontották,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy megnézzék, mi lehet benne. Közelébe férkőztek, beléje hatoltak, kotnyelesen és
kíváncsian,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsian,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinte testi közelségbe kerülve a folytonos együttlétek alatt s azt hitték, hogy az tiszteletlenség vagy pimaszság, pedig csak
mélységes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mélységes,
c
Szövegkritikai jegyzet a kézirat írásképe megtévesztő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
érdeklődés volt, testvéri mosolygás, a humor, a legnagyobb emberi szeretet. Fogalomként lebegett fölöttük s
ábrándoztak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ábrándztak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
róla.
Vajon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vajjon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mit csinálhat most? De hiába ismerték ezer természetes gyarlóságát,
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senki sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
győzhette volna meg diákjait, hogy ő is csak olyan
ember,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ember
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mint a többi, hogy ő is született és meghal s alá van vetve a mulandóság törvényeinek. Nem egészen hitték volna el azt sem, hogy megsebzi a kés. Ennek
folytán kevés részvétet éreztek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
folytán semmi részvétet nem éreztek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
iránta.
Múltját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Multját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és jövendőjét nem tudták elképzelni. Csak a jelenét, mely valami biztos és állandó. Az, hogy valaha gyerek volt s apja-anyja is lehetett, furcsa, nagyon tréfás gondolatnak
tetszett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tetszet.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novemberben két napig nem jött iskolába, más
helyettesítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
helyettesitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Azoknak a
hírharangoknak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hirharangoknak,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kik beszáguldták a várost, sikerült megtudniok, hogy beteg. Micsoda muris egy dolog: Tóni ágyban fekszik iskolaidő alatt is. Halálra kacagták magukat. Nem is volt ő ember. Kevesebb volt és több, mint ember. Ő Novák Antal dr. volt, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja, a fizikai szertár őre, az országos meteorológiai intézet zivatar-megfigyelője.  
Mikor a szertárba ért, a nyolcadik osztály felől fölzendült egy dörgedelmes éljen, ami azt jelentette, hogy a történelem tanára bement az órára. Tálas Bélát, szegényt, mindig megéljenezték, jövet is, menet is. Az
öregúr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bólongva nyugtázta a lelkes magyar
ifjúság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszésnyilvánulását.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tetszésnyilvánitását.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novák elmosolyodott.  
A szertárban enyhe, nem-kellemetlen gázszag csapta meg, mely a szakadatlan munka gondolatát keltette benne. Lekapcsolta kézelőjét. Egy deszkát
fűrészelt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűrészelt
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
fürészelt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szájába véve a szegeket. Valami állványt
készített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy
kísérlethez.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérlethez.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az asztalos- és
lakatosmunkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lakatos-munkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindig maga végezte.  
Nagyon meleg volt. A tavasz, ebbe a terembe zárva, tombolt. Ragyogott a leideni palackon, a rókafarkon, az ejtőgépen s a gömbtükrökön olyan szivárványos
színeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szineket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vetett,
amilyeneket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a milyeneket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a falon lévő fénytani ábrákon látni.  
Csak a csengő ébresztette föl munkájából s akkor megtartotta óráját, a hatodikban, utána a negyedikben és elsőben.  
Nem fáradtan, a
tanítástól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitástól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
felüdülten haladt a fényes délben. Diákok köszöntek, ő pedig nyájasan köszönt vissza fekete
szalmakalapjával. A
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szalmakalapjával, melyet ismét megbámultak. A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
fákon verebek csiripeltek, szemtelenül és bájosan, mint a
madártársadalom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
madár-társadalom
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
örökifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
örökifju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákjai.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
diákjai. Önérzetesen lépdelt. Ugy érezte, hogy ily csöndes, tiszta napokért születünk a földre, ez az élet értelme s szép és érdemes élni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
 
 
III.  
Amint a diákok ebből a fényes reggelből beléptek a régi, rozoga gimnázium előcsarnokába, minden elsötétedett előttük.  
Nem láttak semmit.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy hirtelen megvakultak,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy még éjszaka van.  
Azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fáztak is.  
Ez a kongó, széles előcsarnok, mely kánikulában is hideg, most valami
pinceleheletet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pince-leheletet
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
küldött feléjük s egy szagot is, azt a
régen-ismert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
régenismert
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az első kiadásban a kötőjel sorvégre esett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
iskolaszagot, mely irkákból, szivacsokból, krétából, porzóból,
meg elsavanyodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
meg az elsavanyodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tintából
bűzölög
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzölög
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és
elémelyíti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elémelyiti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a gyomrot.  
Káprázó szemük lassanként különböztette meg a tárgyakat:
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugrópokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugró-pokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a faliórát a
n
Jegyzet [sh.]
tornacsarnok
c
Szövegkritikai jegyzet a szedő föltehetőleg egy sort átugrott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt és az üvegezett szekrényt, melyben római bigák, quadrigák gipszmása állott. Fölötte a klasszikusok mellszobrai sorakoztak, kiket személyes ellenségüknek tekintettek, a latin és görög
remekírók,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
remekirók,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olyan fakó,
zöldesszürke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zöldes-szürke
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
arccal, mint a rákbetegek.  
Gergely, az iskolaszolga, a csengőt rázta, másodszor csöngetett, a háromnegyed nyolcat.  
Az ő arca
virított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
viritott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a latin és görög remekíróké.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem mint a latin és görög remekiróké.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a klasszikusoké. A kicsinyek előre köszöntek neki, de ő nem fogadta, a nagyobbaknak ő köszönt előre, de viszont azok ezt nem fogadták. Megvetették a tanárok e cinkosát, ki lepénzelés reményében hizeleg s tekintély hiján is, a tanárok tekintélyét védelmezi, akár a nincstelen házmester a gazdag háziurat, ki Glück Laci szerint „a kapitalizmus szolgája.” Nem tudni, kit gyűlöltek jobban, Gergelyt-e, vagy a latin és görög remekirókat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egy kis fegyelmetlenség is előfordult. A végtelennek látszó földszinti folyosó végén a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
valamit üldöztek. Könyveket, tollszárakat vágtak hozzá. Egy patkány
kibújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kibujt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az udvar vasrostélyos csatornájából,
felszökött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fölszökött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gimnáziumba, a falak mentén rohant
előre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előre,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bár az osztályok testületileg csatlakoztak az üldözőkhöz, végül mégis sikerült megmenekülnie, fönn a második emeleten, hol a padlás vasajtója alatt
eltűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris két öklét melléhez
szorítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
futólépésben próbálta elérni a rendetlenkedőket. A kisebbek halántékhaját
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölfelé, a nagyobbakat oldalba boxolta.  
A harmadik csöngetés után elcsöndesedett a gimnázium.
Nyíltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyiltak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztályok
ajtajai,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ajtai,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bementek a tanárok. Több helyről kihallatszott: „Szentlélek
Úristen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uristen,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emeld föl hozzád
szíveinket...
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szíveinket...,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy a szépet és nemeset megérthessük... megérthessük...” A diákok sebesen mormolták mindennapi imájukat s a tanárok a dobogón mellükre kulcsolták a kezüket és szemüket szemérmesen lesütötték. Keresztet vetettek, leültek,
írták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztálykönyvet. Egy diák az első padból kilépett, a tanár füléhez
hajolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajolva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bediktálta a hiányzókat, oly bizalmasan, mintha édes titkot közölne, mely csak
őrájuk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ő rájuk,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kettőjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kettejükre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonatkozik. Mozgolódás támadt, tankönyveket lapoztak, máris feleltek. Feleltek mindenről a világon: Isten létéről, világos érvekkel
bizonyítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bizonyitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a legnagyobb Szellem szükségképiségét, báró Lisztius Lászlóról, a német verstanról, a gerundiumról, illetve a gerundivumról, a
mi-végű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mi-végü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igékről, a pragmatica sanctióról, az
ízelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lábú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lábu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
rovarokról, a
kamatos-kamatszámításról,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kamatos-kamatszámitásról,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a folyadékok felületi feszültségéről, annyi tudásról
tanúskodva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuskodva,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
amennyit egyszerre a világ legelső tudósai és lángelméi
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudnak. De a szegény diákok tudnak.  
Novák Antal a tanári szobában élvezettel
szívogatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivogatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jól-szelelő
virzsíniáját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniáját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kollégáival, kiknek szintén lyukas órájuk volt, a korpótlékról beszélgetett. Mire véget
ért a virzsíniája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ért a virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ért virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölkelt s a fizikai szertárba indult, mely a nyolcadik osztály tőszomszédságában volt, az
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folyosó végén.  
A nyolcadik osztály nagy szárnyas ajtaját és három ablakát kinyitották, hogy az osztályfőnök
utasítása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
utasitása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint az előadás előtt szellőzzenek. Csakhogy az előadó tanár, noha már
fél kilencre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilencre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
járt, még mindig a tanári szobában merengett. Emelkedett hangulatban várták.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanult. Vili az ablakdeszkára ugrott, megnézni, hogy mit csinál a sárkány s miután innen nem látta, legalább
fölhúzózkodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felhúzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az ablak keresztfájára és megmutatta a hasizmot.  
Jókedvüknek több oka volt. Először az, hogy délutánjuk kivételesen szabad s ez a kis szabadság gondolata már reggel fölvillanyozta őket. Másodszor ez az egyetlen nap, mikor nincs se számtan, se fizika, az a két komisz tárgy, melytől a legjobb diákok is, hiába tagadták, egyformán rettegtek.
Harmadszor, az első
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Harmadszor első
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Harmadszor, első
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
óra történelem, melyet az áldott Tálas Béla
tanított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki rendesen fél után jött
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s már olyan fáradt volt, hogy semmit se bánt, semmit se vett rossz néven.  
Első
gimnazista koruktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnazista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gimnázista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fogva minden ugratást kipróbáltak rajta. Eleinte tollat búgattak,
papírgalacsinnal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirgalancsinnal
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fricskázták,
vízbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizbe
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ültették, tollszárát gumiarabikummal kenték meg, spárgával kötötték be felöltője két szárát s óráira békákat, egereket hoztak, melyeket
szabadon engedtek. Majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szabadonengedtek .Majd
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tréfákat
finomították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
finomitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt megjelent, becsukták az összes ablaktáblákat,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindenre
egyptomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyformán
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sötétség borult, vagy hirtelen a földre kuporodtak,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tanterem üresnek látszott. Később a
diákcsínyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diákcsinyeket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
művészet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
müvészet
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tökélyére emelték.
Kifordították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kiforditották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemgolyóikat, akár az
iskolaorvos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
iskolaorvos,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
trachomavizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
trachoma-vizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
karba tett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karbatett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kézzel ültek, azon mulatva, hogy ők nem látják a tanárt, de a tanár látja őket. Legutolsó számuk, már nyolcadikos
korukban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
korukban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy a padokat, izmos combjaikkal emelve, lassan és óvatosan előrerukkoltatták, minden percben vagy egy arasznyit, minek következtében csöngetés előtt az egész osztály közvetlen a katedra közelében foglalt helyet, eltüntetve azt a tisztes távolságot, mely egyébként katedra és padok között van, s az osztály csak akkor vonult vissza a tekenősbékák lomha mozdulatával, mikor az agg professzor erre külön megkért mindenkit. Ezek az elévült vásottságok
kísértettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisértettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
képzeletükben, melyeket alapjában már meg is untak, de most tanulástól elgyötört testükben a szabadulás reménye visszaidézte s az utolsó megpróbáltatástól való félelem sajgó akasztófahumorral föllobogtatta emlékeiket. Ennélfogva lármáztak. Csak a lárma izgatta még őket, a lárma, mely mindig érdekes.  
Nem
összevissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
össze-vissza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lármáztak, hanem szépen, ütemesen. Vili a dobogó tanári székére pattanva karmesterként verte a taktust, fortissimo és pianissimo, hogy a zaj,
amint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a mint
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kell, megdagadjon, vagy elhalkuljon. Ő volt a vigyázó. Novák Antal itt, a nyolcadikban
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szüntette meg ezt a kisdiákos intézményt, mert tudta, hogy a diákok csak diákok maradnak,
azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedagógiai elve volt, hogy a
tanulóifjaknak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanuló-ifjaknak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuló-ifjaknak,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az egymásra való ügyelés önérzetet ad. De a különös zsivajt mégis sokallta. Megállt a nyitott ajtóban,
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor, mikor Vili leugrott a székről s inkább
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoruan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint haragudva ezt mondta:  
– A vesztüket érzik? Szép dolog, nagyon szép. Önök, akik felnőtt emberek.  
Várt kicsit, bólintgatott.  
– Csak az érettségin is
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
halljam a hangjukat.  
Az érettségi, az érettségi. Rettenetes volt.  
– Kinek lesz órája?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– Milyen óra lesz?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egyszerre, mind a huszonhárman:  
– Tálas tanár úrnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
– Történelem, történelem.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– Tálas tanár urnak.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Novák csóválta fejét.  
– Hallottam.  
Rosszallása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Rosszalása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
részint a zajongóknak szólt, részint Tálas Bélának, ki ilyen hanyag s
fél kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilenc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
után is magára hagyja az osztályt.  
– Foglalkozzanak
valamivel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
valamivel. Csöndesen legyenek.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili már illedelmesen állt a dobogón s megszólalt, mint vigyázó:  
– Én kérem, tanár
úr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ur,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindig mondom nekik. De ők mindig lármáznak, tanár
úr.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ur.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Novák, ki mindent látott, nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ezt a szemtelenséget, Vili padjára mutatott, a hetedik padra.  
– Menjen a helyére.  
Vili helyére ment. A hetedik padból fölemelkedett Huszár Bandi és
Packa s beengedte őt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Packa, beengedve őt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Két bajnoktársa közt ült, kik mint testőrei vigyáztak rá.  
Novák alig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák azonban alig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
távozott el a fizikai szertár felé, Vili
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fölkelt. Csöndet intett és félhangon, általános figyelem közepette,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szólt:  
Gyerekek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Gyerekek
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
láttátok?  
– Mit?  
– A szalmakalapot. Nohát – mondta ámuldozva. – Tóni fölvette a szalmakalapot. Pokoli.  
Mindenki nevetett. Már iskolába jövet elmosolyodtak azon, hogy Novák Tóni fölvette a szalmakalapot.  
Nováknak volt egy sapkája és két kalapja. A nyusztsapkát, melyet két lecsatolható fülvédő
egészített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egészitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, a megfázástól
félvén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félvén,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már november elsején előkereste s február végéig hordta. Március elején
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fején egy
széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
széleskarimájú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
széleskarimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
nemezkalap, melyet áprilisig bezáróan lehetett észlelni s ősszel, szeptemberben és októberben. A melegebb tavaszi napokon a fekete,
púpos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pupos,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igen fura szalmakalap jelent meg s egészen a nyár végéig uralkodott. Mind a hármat jól ismerték a diákok. Most a szalmakalapját látták, amiből azt következtették, hogy
huzamosabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzamosabb
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szép idő lesz. Nyugodtan lehetett
utána igazodni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
utánaigazodni.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Időjósi tehetségét a város is sokra becsülte. Szájról-szájra röppent a gimnáziumban a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nap
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
eseménye. Az öreg fölvette a szalmakalapot. Láttátok-e, gyerekek, a szalmakalapot? Hogyne látták volna. Roppant nevetséges volt a szalmakalapban. Ősszel viszont a nemezkalapban volt roppant nevetséges. Télen pedig a nyusztsapkában volt roppant nevetséges.  
De nemcsak kalapjait tartották ennyire számon, hanem minden egyes ruhadarabját. Két öltözet barna,
gyapjúszövetből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyapjuszövetből
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
készült ruhája
színben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinben
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
alig
különbözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különbözöt
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egymástól – az egyik csak valamivel világosabb, mint a másik – s ezeket fölváltva viselte, télen-nyáron. Mindkettő kissé bolyhos, de igen tartós, alkalmas arra, hogy testét megóvja az időjárás viszontagságai ellen. Mellényein nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a kivágást, állig gombolódtak és csak egy kicsiny,
egyenlő oldalú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyenlő oldalu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egyenlőoldalú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyenlőoldalu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
háromszöget hagyatott a nyakkendők számára. Harmadik rend ruháját, a fekete-ünnepit, vasárnap a templomban s az iskolai ünnepélyeken mustrálgatták, a szalonkabátot, mely térdét verte s a megzöldült nadrágot, melyet
éppúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ép ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kitérdelt s ritkán vasaltatott, akár a többieket. Ő, aki ismerte a természettudományból azt, ami örökkévaló, nem vette figyelembe a divatot, mely mulandó, esetleges, mindig-változó.
Cúgos cipőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Cugos-cipőt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hordott, melynek
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott a
húzója
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzója
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és fehér
félharisnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fél-harisnyát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely ki-kivillant, hogy lábait keresztbe téve a nadrágja
fölhúzódott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzódott.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Nadrágtartóját is látták egyesek, a gőzfürdőben, mikor kabinjában öltözködött s ha ezek nem hazudnak és szavuknak csakugyan hitelt lehet adni,
kékcsíkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kékcsikos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vászon nadrágtartó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vászonnadrágtartó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emelte s
oltalmazta a leesés veszedelmétől Novák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
oltalmazta Novák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Antal nadrágjait. Ezekre a holmikra, melyeket tanári mivoltával fontossá tett, mintegy megszentelt, borzongással elegy
kíváncsisággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsisággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekintett az
ifjúság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A nyolcadik osztály merészebb növendékei a rettegett számtan- és
fizikaórákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fizika-órákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fizikai-órákon
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tenyerükkel meg is érintették kabátja szélét, egy pillanatra, sőt Oláh Gyuszi azzal dicsekedett, hogy egyszer halálos elszántsággal a nadrágját is megfogta, valamivel a comb fölött, amint padja elé lépve
hátat fordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hátat forditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hátatforditott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az osztálynak s a magyarázat hevében a táblára tekintett, egy képletre. Ez nem is közönséges kabát és nadrág volt, hanem
tanárkabát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-kabát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanárnadrág,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-nadrág,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a posztója
tanárposztó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-posztó,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely nem
hasonlítható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitható
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
semmi más
posztóhoz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
posztóhoz.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Ami a nyakkendőit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ami nyakkendőit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
illeti, azokkal könnyebben végezhetünk. Mindössze kettő vendégszerepelt az iskolában: egy szürke,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyem, melyben hétköznapokon gyönyörködtek s egy fekete, szintén
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kisebb, a szalonkabáthoz. Volt ugyan egy harmadik is, egy fehér batiszt, vörös babokkal, de azt már több mint egy éve nem viselte. Tavaly tudniillik néhány
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az alábbi
nyílt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyiltlevelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
intézte hozzá: „Tónikám, ma reggel láttuk az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vörösbabos nyakkendődet. Tisztelettel közöljük, hogy nagyon rosszul áll neked s veszélyezteti tanári komolyságod. Kérünk, ne vedd föl többet,
már csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
márcsak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
saját jól
fölfogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
felfogott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
érdekedben is.”
Aláírás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Aláirás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
helyett: „Több
jóakaratú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jóakaratu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
diákod.” Novák az
ízetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izetlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
levelezőlapot széttépte. De másnap az egész osztály csöndes derülésére csakugyan nem vette föl s tény az, hogy ez a nyakkendő azóta befejezte rövid pályafutását
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szekrénye egyik ajtaján lógott, a zsinegen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szekré-
n
Jegyzet [sh.]