X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Aranysárkány

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Aranysárkány - critical edition
Dátum: 2014
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Sajtó alá rendező:
Bengi László
és
Parádi Andrea
Lektor:
Csillag István
és
Takáts László
Gyorsírás:
Lipa Tímea
Nyelvek: latin
Kulcsszavak:
  • Kosztolányi Dezső
  • regény
  • 20. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014.
  • Szövegforrás PH: A regény első közlése folyóiratban. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany-sárkány: Regény, Pesti Hírlap, hetenkénti folytatásokban 1924. május 11-től 1925. április 5-ig.
  • Szövegforrás AS1: A regény első kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany sárkány, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1925.
  • Szövegforrás AS2: A regény második kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány, Genius, Budapest, é. n. [1929], 2. kiadás.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Bengi László
XML szerkesztő: Mihály Eszter
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2014 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
IV.  
Ha jól kilép az ember,
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
perc alatt eljuthat a gimnáziumtól Novák Antal házához, mely a városerdőtől északkeletre van. De az utat kényelmesen sétálva is megtehetjük negyedóra alatt. Novák többször lemérte s azt is tudta, hány katonalépés.  
Most inkább ballagott, mint iparkodott s nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyemeletes háza, melyet négy magyar holdnyi gyümölcsös vett körül s a barnára festett
kerítés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kerités,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyre körös-körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
melyre gyepüül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyre gyepűül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
melyre köröskörül bodza
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajlik, nehéz illatot terjesztve.  
A takaros,
vastag falú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagfalú,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vastagfalu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
régimódi ház
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
épült, hogy csak két ablaka nézett az
utcácskára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccácskára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a két
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ablak, a járdához alig valamivel többre, mint egy méterre, mert a ház az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szintje alatt mélyen feküdt, az emelet is alacsony
volt, annyira, hogy a földszinti szobák falai pince
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt, a földszinti szobák pedig annyira lesüppedtek, hogy falaik pince
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
átnedvesedtek és ők maguk nem is lakták. A
kisutcáról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis uccáról
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kisuccáról
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nem lehetett bejárni, csak a kerten át, a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kapuján, mely egy tágasabb
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyílt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Innen már az egész telek látható volt.  
Lucfenyőkkel szegett
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egyenes
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vezetett a házhoz, melyre gesztenyefák borultak, majdnem eltakarva a felső
ablakokat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ablakokat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
falakat.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A
kaputól szembeötlött egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kaputól azonnal szembe ötlött egy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas
üveges veranda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveges-veranda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, mely valamit kiugrott a
földszinti lakás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
földszint ilakás
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elé. Középütt puszpángokkal
díszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diszített
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
diszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gyepágyban rózsatők vártak a nyárra, karóikra támaszkodva. Baloldalt konyhakert terült el, mely ellátta Novák Antal háztartását. Káposztát, tököt, uborkát, fokhagymát termesztettek itt, hüvelyes veteményeket, még bazsalikomot is. A régi, csigás
kút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
közelében kis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelében egy kis,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elhanyagolt épület látszott, a mosókonyha.  
Maga a kert zimankós, decemberi és februári napokon, mikor a gallyak roskadoztak a hó terhe alatt, nem volt ily vadregényes, mint most. Virágban állott
a gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a nagy gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A bemeszelt barackfák, ringlófák, mandulafák fehérlettek a szirmok hózivatarában s a virágpihék egy fuvalomtól elkapva mesebeli hópehelyként pilinkéltek alá a már nagy
fűbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fübe,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pitypangok, pásztortáskák közé. Cseresznyefák görnyedeztek nászi ruhájukban, melyet bő, fehér szoknyaként
terítettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terebélyes termetükre. Fiatal, áldott anyákhoz
hasonlítottak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitottak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hátulról lombok
zúgása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hallott,
sejtetve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sejttetve,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy milyen mély a kert, mely a ház mögött, a lucfenyőkkel szegett
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mentén lefutott a telek lábáig, a haragoszöld vadszőlővel
függönyözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
függönyzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falig. Ez volt a kert nagyobbik része. Itt diófák terebélyesedtek, idecsalogatva egy mókust is, mely föl-fölbukkant vörnyeges farkával az ágakon. Aztán következett a kert vége, gazzal vert ösvénykéivel, egy
kőpadig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kőpadig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
egy szökőkútig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egy kiszáradt szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy kiszáradt szökőkútig,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egy szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hol jávorfák hajoltak össze s rekkenő melegben is pár fokkal
lehűtötték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehütötték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a levegőt,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
itt mindig nyirkos volt és sötét.  
Novák a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mellett
ballagva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ballagva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
föltekintett a derült égbe, melyen egyetlen foltnyi felhő
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatkozott s egyszerre megpillantotta a levegőben a leányát.  
Hilda magasan röpült, fönn a gyümölcsfák koronája fölött. Átölelve a hinta
kötelét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kötelét
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hátravetett
fejjel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fejjel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szelte a levegőt,
magas szárú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszárú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
magasszáru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
cipőinek orrát kisleányosan föltartva. Száját kinyitotta, mintha
innék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
inna
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
valamit. Hol lebukott a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
alá, hol fölszállt s fokozta az iramot, hogy még jobban érezze azt a kéjes viszketést, mely lábától agyvelejéig bizsereg. Egészen odaadta magát az örvénylő szédületnek.  
A hinta kenetlen kapcsai jajgattak.  
Novák elkomolyodott. Az ütemes nyikorgás lassult,
megszűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Hilda, ki tudta, hogy apja nem szereti a szilaj hintázást,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, észrevette, hogy jön. Mire a kapuhoz ért, leánya már csak álmatagon lógázta magát.  
– Apus – kiáltott feléje – kezed csókolom.  
Leugrott a hinta előtti gyöpre, rendezte
haját. Kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
haját. Apjának kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Szervusz, kislányom – mondta Novák.  
Megcsókolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Megcsókolta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyöngéden.  
– Hogy vagy? – kérdezte.  
– Jól.  
Vontatottan beszélgettek, oly hangon, melynek a szokás adta meg ütemét.  
– Nem járt itt senki?  
– Senki.  
Novák körülnézett.  
– Flóri néni se?  
– Az se.  
– Te se voltál sehol –
állítóan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitóan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kérdés nélkül.  
– Sehol.  
– Mit csináltál?  
– Olvastam.  
– Mért vagy oly rekedt?  
Hilda
köszörülte a torkát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszörülte torkát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Nem vagyok
rekedt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rekedt.
 
– Mérted magad?
 
– Harminchatkilenc – szólt és a lázmérőre mutatott, mely bádogtokjából kivéve a hinta melletti padon csillogott, üveg-fénnyel.
 
– Helyes. Szóval a tegnapi…
 
– Szénaláz volt – egészitette ki a leány.
 
Hilda tavasszal rendesen megkapta a szénalázat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák megveregette arcát.  
– Csak ne hevülj föl ennyire. Vigyázz magadra.  
Ránézett leányára. A tanár arcán aggódó szeretet tükröződött s oly fürkész figyelem, melyet az iskolában
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott. A legkedvesebbre tekintett, ki az övé.  
– Milyen rendetlen vagy. Kislány, nagylány. Lompos vagy. Nem
szégyelled
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyeled
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magad?  
Hilda szoknyájához
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda a szoknyájához
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kapott, kissé fölemelve
megigazította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megigazitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
gumi harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gumi-harisnyakötőt, huzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gumi-harisnyakötőt, húzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gumi-harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Egy pillanatra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Pillanatra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölvillant térdéből egy fehér foltocska. Majd
szép alakú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szépalakú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
szépalaku
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lábikráján kifeszült a harisnya, szoborrá formálva a kecses
húst.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hust.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Mindig ilyen elhanyagolt vagy – pirongatta apja s
rosszallóan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rosszalóan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félrenézett.  
Az anyátlan lány elhanyagoltsága volt ez, kire akárhogy is ügyelnek, rendetlen. Novák ezt rég megfigyelte. Hilda már akkor lerongyolódott, mikor boldogult felesége megbetegedett s egyik szanatóriumból a másikba került.  
Gergely köszönt a
konyhakertből, az iskolaszolga, ki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
konyhakertből, ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már hazaért az iskolából s itt
ingujjban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ingújjban
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kapált.  
Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ez az
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
iskolaszolga náluk lakott, egy földszinti szobában,
segített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
segitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a háztartás körül, minek ellenében ősszel diót, almát kapott, pár szütyő mákot.  
– Menjünk be, – mondta Novák, átölelve Hilda
fejét. – Gyerünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejét. Gyerünk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ebédelni. Éhes vagyok.  
A verandán
terítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
teritve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt a
gömbölyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
gömbölyü
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztal, két személyre. Szemben a
kapuval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kapuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hildának, háttal a kapuval Nováknak. A harmadik
hely közöttük üres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hely, közöttük, üres
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt, már hat éve.  
Egy kisasztalkán, a sarokban három palack
malagaaszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
malaga-aszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
állott, egy szalmafonatos üveg, valami pálinka,
papírcsipkés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papircsipkés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
skatulyában nedves,
ízes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
izes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
datolya s egy doboz szivar, szalaggal átkötve.  
– Mi ez? – kérdezte Novák a leányától.  
– Neked küldték.  
– Kicsoda?  
Hilda rámutatott a névjegyre, melyet az üveg szalmafonatába döftek.  
Novák elolvasta: „Liszner
Kálmán”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Kálmán.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Májusi ajándék, – szólt
Hilda. – Május
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda. Május
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elseje van.  
Az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
évente többször ajándékkal kedveskedett a tanároknak, kik az ő rossz, haszontalan fiával vesződtek. Hálából, a vesztegetés szándéka nélkül, a tanári kar minden egyes tagjának küldött ilyesmit, azoknak is, kik Vilit nem
tanították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindössze azt óhajtotta az apa, hogy – amint kifejezte magát –
„fölhívja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„fölhivja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tanár urak figyelmét s megkérje őket, hogy fogják esztrengába azt a gonosz lurkót, faragjanak embert
belőle”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belőle.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris egyszer és mindenkorra
visszautasította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
visszautasitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de a
tanárok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanarok
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy része közönyből, tapintatból, elfogadta. Nyerge Lázár mindig. Novák Antal csak egyszer, mikor Vili még alsóbb osztályba járt.  
Most megbotránkozott.  
– Ezt azonnal vissza kell küldeni.  
– Miért?  
– Csak. Nem szeretem az
ilyesmit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ilyent.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Rosszul tanul?  
– Nem, – válaszolta Novák kitérően, ki még leánya előtt
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyilatkozott a diákok tanulmányi előmeneteléről, lévén az hivatalos
titok. – De
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
titok. De
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
minek ez?
Ízléstelenség.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Izléstelenség.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem torkoskodtál belőle?  
– Dehogy – szólt Hilda.  
Három datolyát evett.  
Hívd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Hivd
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ide Gergelyt.  
Az iskolaszolgának meghagyta, hogy vigye vissza s mondja meg az öreg Lisznernek, hogy a tanár
úr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
igen köszöni, de legnagyobb sajnálatára nem fogadhatja el. Magában elhatározta, hogy alkalomadtán beszól a kereskedőhöz s megmagyarázza, hogy erre nincs szükség, ő minden diákjával egyaránt
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
foglalkozik, csak tanuljanak, tudjanak, akkor rendben van minden.
Vilit különben sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vilit különben sohasem buktatta meg. Nincs mitől tartania.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Vilit különösen
n
Jegyzet [sh.]
sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Gergely belenyalábolta a holmikat egy
füles kosárba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füleskosárba,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
máris vitte.  
Kár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kár,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– mondta Hilda.  
– Majd veszek neked, kislányom. Datolyát akarsz?  
– Nem.  
– No majd kapsz datolyát. Banánt, banánt. Tudom, azt szereted. Menjünk ebédelni.
Mari!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mari
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
– kiáltott Novák az öreg szakácsnőnek.  
Mari a konyhában lábasai, csuprai között dörmögött. Kövér, nem egészen tiszta nő volt, kit még a néhai asszony hozott ide szüleitől, mikor tizenhét évvel ezelőtt
férjhez ment.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
férjhezment.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Azóta
itt ragadt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ittragadt,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint
házibútor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házibutor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Elborultan, magányosan éldegélt konyhájában,
ahonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
honnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem szeretett kimozdulni, az ő birodalmában,
ahova
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hova
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem engedett látogatókat, még a háziakat sem, kiket az asszony halála
után korholt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
után szembe korholt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a rendetlenségük miatt és magázott. Többször értésükre adta, hogy ő itt már nem törődik semmivel, tőle fölfordulhat ez a bolond
ház. Bálványa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ház, de azért nem tartotta érdemesnek helyet változtatni, maradt, az otthoniak pedig alávetették magukat szeszélyeinek, mert kitünően főzött. Bálványa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
még mindig a régi nagysága volt, ki szépen énekelt, zongorázott s meghalt, fiatalon.  
Loncsos szoknyáival kijött a konyhából
s barátságtalan szemöldökét morcolva a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s morcolva barátságtalan szemöldökét, a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
húslevest
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huslevest
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a két tányérba öntötte.  
Novák a dolgozószobájába ment. Arca egy árnyalattal elsötétült. Ebben a házban, melyet hozományul kapott, még mindig minden a feleségére emlékeztette, a tárgyak s az az ágy is, melyben az asszony meghalt egy novemberi hajnalon. A szalonban lógott a képe. Azt beszélték, hogy utolsó években nem szerette az urát, mindenkivel udvaroltatott s egy fiatal orvossal, kit a szanatóriumban ismert meg, viszonya volt. Hogy mi ebből az igaz, azt
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tudta. A fiatal orvos az asszonyt
halálos ágyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
halálos-ágyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haláloságyán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
többször meglátogatta, de pár évre rá ő is meghalt.  
Novák, hogy a tintapecséteket horzsolókővel ledörzsölte kezéről, az asztalhoz ült.  
Hildát kereste. Az a lány mindig
eltűnik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Valahonnan a kertből bukkant elő.  
Kihűl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kihül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a levesed – figyelmeztette Novák, ki már étvággyal kanalazta, kissé
szürcsölve. – Egyél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szürcsölve. Egyél.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Igen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
,– Igen.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Marhahúst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Marhahust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hoztak
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
burgonyával,
paradicsommártással.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
paradicsom-mártással.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hilda vett egy kanál mártást, szétkente tányérjába. Festett vele a
porcelánra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
porcellánra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tájképet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tájképeket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Apja megintette:  
Miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem eszel?  
– Eszem.  
– Ez egészséges – biztatta az apja s villájára
tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy burgonyát – tápláló.  
– Nincs étvágyam – panaszkodott Hilda.  
– Bizonyára megint jóllaktál.  
Hilda délelőtt szentjánoskenyeret rágcsált, mely illó olajával csiklandta orrát. Általában kedvelte a gyermekételeket: az édesgyökeret, a tejberizst sok fahéjjal, meg a madártejet, mely sárga felületén tojáshabok
pöttyeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pöty-
új sor
nyeit
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ringatja. Undorodott a főzéstől, de ezeket maga kotyvasztotta, saját
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint. Reszelt
csokoládéval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csokládéval
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szórta meg a sárgadinnye gerezdjeit, az almát leöntötte feketekávéval. Ilyen nyalánkságok izgatták
ínyét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inyét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
azért is, mert tilosak s apja
szigorúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoruan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őrködött, hogy ne rontsa étvágyát, csak a rendes étkezési időn egyék. Suttyomban valóságos kis raktárt tett félre magának a kamra egy polcán, drótburával
beborítva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
beboritva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Ez volt a babakoszt. A
kisbaba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis baba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
babakosztot
kívánt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
A tésztához alig
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hozzá.  
– Nem jó? – érdeklődött Novák.  
Karbolízű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Karbolizű.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Karbolizü.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Csacsi – felelte az apja mosolyogva.  
Hilda tudta,
hogy ma apjának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hogy apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nincs órája, de azt is tudta, hogy ebéd után rendesen le szokott heveredni.  
Most az
íróasztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalnál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyakorlatokat
javított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
javitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piros tintával.  
Háromra járt, közeledett a találka. Hilda az öt szoba minden óráját nézte. Aztán bekopogott hozzá:  
– Lefekszel?  
– Nem.  
– Feküdj le, apus – mondta.  
Többnyire nem élt semmi fogással. A
ravaszság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ra
új sor
vaszság
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyik legjobb módja az, hogy nem ravaszkodunk, csak azt közöljük, amit akarunk, hogy megtörténjék, könnyedén, félvállról, hogy ne
lássék a szándékunk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lássék szándékunk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallotta, hogy apja kijön a dolgozószobából s a hálóba nyit, ott
lefekszik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
le
új sor
fekszik.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Hamar elaludt, jó álma volt.  
Hilda az udvarra sietett Gergelyhez, ki a gyümölcsfákat hernyózta. Vállára tette kezét.  
Szüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem szenvedhette az iskolaszolgát, mert fokhagymabűz csapott ki szájából, de szüksége
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt rá, le kellett kenyereznie.
Megkínálta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Megkinálta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyemcukorral, melyet köténye zsebéből vett ki, két
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet apjától lopott. Gergely bácsi hálásan megköszönte.  
Őt
ekképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ekép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ekkép
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
elintézte. Mari nem
számított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
számitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kirohant kötényében, hajadonfőtt, a napfényben égő
utcára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
uccára.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
A harmadik
utcáig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccáig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szaladt. Itt egy csinos földszintes házba surrant, zörgetett a rézkilincsen, menedéket keresve, mint
akit ellenség
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
akit éjjel ellenség
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üldöz. A csengő ebben a házban
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szólt.  
Gyöngyös, fekete ruhában, magas,
szikár,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szikár
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rendkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rendkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agilis
úrinő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
urinő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyitott ajtót, ki tornyos frizurát viselt és soványsága ellenére
fűzte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Mi az
szívecském,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivecském,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak nem kaptatok megint össze?  
– Flóri néni – énekelte Hilda édesen, könyörögve – Flóri néni.  
Flóri néni születésétől fogva ismerte őt, édesanyja legjobb barátnője volt. Ura korán meghalt s özvegysége éveit azzal
édesítette,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
édesitette,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy társadalmi akciókat
indított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inditott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szervezett mindent, amit szervezni lehetséges.  
– Hilda, mindent mondj el a Flóri néninek.  
– Találkozni kell vele.  
– Itt?  
– Idejön.  
– Jaj, tudod, hogy ezt nem szeretem. És mikor?  
Mindjárt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mingyárt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
most.  
Flóri néni szeme fölcsillant egy
láthatatlan édes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
láthatatlan-édes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gondolattól.  
– Mondd, nagyon szeretitek egymást?  
Hilda odament hozzá, megölelte, tragikusan.  
– Flóri néni.  
– Mi az?  
– Meghalok.  
– Ugyan, te szamár – és nevetett.  
Hilda egy
fényképalbumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lapozott. Flóri néni titkolózva
újságolta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságolta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Ma láttam.  
– Mikor?  
– Délben. Erre ment. Bizonyosan megint téged keresett.  
Hilda kezét imára kulcsolta:  
– Egy szót se, Flóri néni, senkinek, apusnak se, Flóri néni.  
Flóri néni nem fecsegett soha. Átjárt hozzájuk a régi barátság
címén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
cimén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ha valami jót sütött, küldött nekik, amit ők hasonlóval viszonoztak. Novák Antal azonban nem kedvelte őt. Feleségének barátnője kellemetlen emléket ébresztett
benne s biztosra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
benne, biztosra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vette, hogy sokat tud arról a fiatal orvosról, kire
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolt. Leányát nem
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látta vele
együtt. Közönséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
együtt, tilos volt fölkeresnie. Közönséges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pletykafészeknek tartotta.  
Ez nem volt egészen igaz.  
Flóri néni szintén aggodalommal nézte lakásán a titkos találkákat, melyekhez csak kénytelen-kelletlen járult hozzá. De nem tehetett egyebet. Mióta Novák megtiltotta, hogy a fiatalok találkozzanak, nem
bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elviselni szenvedésüket, megesett rajtuk az ő jó
szíve.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szive.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szerette a fiatalokat, kik helyette élnek s a fiatalságot, mely már elröpült fölötte. Szerette az
újat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és meglepőt. Szerette a szép verseket is, melyeket kivágott az
újságok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különféle-rovatából. Szerette a
híreket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hireket,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a jókat és rosszakat, a regényeket és botrányokat, a műkedvelői előadások görögtüzes élőképeit, a fölvonulásokat, az ünnepélyeket s az esküvőket és a temetéseket. Nemcsak a
pletykákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pletykát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szerette. Flóri néni mindent szeretett, ami a világon van: az egész életet szerette.  
Kikukucskált az ablakon:  
– Jön – ujjongott, mintha az ő vőlegénye jönne.  
Hilda a
fényképalbummal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albummal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
babrált. Flóri néni most őt ölelte meg, sopánkodva:  
– Ó de bolond vagy, Hilda, – kacagott,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha ő
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bolond. – Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bolond. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehet veled
bírni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Tibor az asztalra vetette galambszürke
bőrkesztyűjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bőrkeztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bőrkesztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a lánytól, ki egy bársonyszéken foglalt helyet, a sarokban, messzire ült le, a
díványra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diványra.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Flóri néni magukra hagyta őket. Hallgatózni akart, de bár az ajtó nyitva volt, nem lehetett.  
Ezek különben is jelekkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ezek szinte jelekkel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
értették meg egymást, ajkuk mozgásáról olvasták le a szavakat, mint a süketnémák. Hilda sebesen beszélt, nem-suttogva, hangtalanul. Amit mondott, valóban nagyon fontos lehetett és nagyon komoly, mert a diák fölkelt, a szoba közepére ment, ott megállt, lógó karral, megsemmisülten.  
Mikor Flóri néni visszatért a szobába, ezt látta: a diák még mindig
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állt, sóbálvánnyá változva s a lány a bársonyszéken ült,
kisírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisirt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemmel, csipkekendőjét rágva.  
– Ejnye – mondta Flóri néni kedélyesen, – veszekedtetek? Te bolond lány. Mindig bolondozik – és Tiborra nézett.  
Hilda lenyelte könnyeit. Vizet kért. Megmosta piros szemét. Rizsport is kért. Azzal arcát hintette be.  
Flóri néni
kikísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kikisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket a kapualjára, hol
színes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szines
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
üvegek ragyogtak. Még egyszer lelkükre kötötte:  
– Gyerekek, ne veszekedjetek.  
Hilda
vágtatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vágtatott,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vissza. Tibor, miután meggyőződött, hogy az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üres, más irányba ment, lassan.  
 
 
IV.  
Ha jól kilép az ember,
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
perc alatt eljuthat a gimnáziumtól Novák Antal házához, mely a városerdőtől északkeletre van. De az utat kényelmesen sétálva is megtehetjük negyedóra alatt. Novák többször lemérte s azt is tudta, hány katonalépés.  
Most inkább ballagott, mint iparkodott s nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyemeletes háza, melyet négy magyar holdnyi gyümölcsös vett körül s a barnára festett
kerítés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kerités,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyre körös-körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
melyre gyepüül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyre gyepűül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
melyre köröskörül bodza
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajlik, nehéz illatot terjesztve.  
A takaros,
vastag falú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagfalú,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vastagfalu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
régimódi ház
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
épült, hogy csak két ablaka nézett az
utcácskára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccácskára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a két
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ablak, a járdához alig valamivel többre, mint egy méterre, mert a ház az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szintje alatt mélyen feküdt, az emelet is alacsony
volt, annyira, hogy a földszinti szobák falai pince
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt, a földszinti szobák pedig annyira lesüppedtek, hogy falaik pince
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
átnedvesedtek és ők maguk nem is lakták. A
kisutcáról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis uccáról
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kisuccáról
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nem lehetett bejárni, csak a kerten át, a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kapuján, mely egy tágasabb
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyílt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Innen már az egész telek látható volt.  
Lucfenyőkkel szegett
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egyenes
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vezetett a házhoz, melyre gesztenyefák borultak, majdnem eltakarva a felső
ablakokat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ablakokat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
falakat.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A
kaputól szembeötlött egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kaputól azonnal szembe ötlött egy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas
üveges veranda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveges-veranda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, mely valamit kiugrott a
földszinti lakás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
földszint ilakás
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elé. Középütt puszpángokkal
díszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diszített
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
diszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gyepágyban rózsatők vártak a nyárra, karóikra támaszkodva. Baloldalt konyhakert terült el, mely ellátta Novák Antal háztartását. Káposztát, tököt, uborkát, fokhagymát termesztettek itt, hüvelyes veteményeket, még bazsalikomot is. A régi, csigás
kút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
közelében kis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelében egy kis,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elhanyagolt épület látszott, a mosókonyha.  
Maga a kert zimankós, decemberi és februári napokon, mikor a gallyak roskadoztak a hó terhe alatt, nem volt ily vadregényes, mint most. Virágban állott
a gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a nagy gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A bemeszelt barackfák, ringlófák, mandulafák fehérlettek a szirmok hózivatarában s a virágpihék egy fuvalomtól elkapva mesebeli hópehelyként pilinkéltek alá a már nagy
fűbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fübe,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pitypangok, pásztortáskák közé. Cseresznyefák görnyedeztek nászi ruhájukban, melyet bő, fehér szoknyaként
terítettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terebélyes termetükre. Fiatal, áldott anyákhoz
hasonlítottak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitottak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hátulról lombok
zúgása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hallott,
sejtetve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sejttetve,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy milyen mély a kert, mely a ház mögött, a lucfenyőkkel szegett
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mentén lefutott a telek lábáig, a haragoszöld vadszőlővel
függönyözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
függönyzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falig. Ez volt a kert nagyobbik része. Itt diófák terebélyesedtek, idecsalogatva egy mókust is, mely föl-fölbukkant vörnyeges farkával az ágakon. Aztán következett a kert vége, gazzal vert ösvénykéivel, egy
kőpadig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kőpadig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
egy szökőkútig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egy kiszáradt szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy kiszáradt szökőkútig,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egy szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hol jávorfák hajoltak össze s rekkenő melegben is pár fokkal
lehűtötték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehütötték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a levegőt,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
itt mindig nyirkos volt és sötét.  
Novák a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mellett
ballagva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ballagva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
föltekintett a derült égbe, melyen egyetlen foltnyi felhő
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatkozott s egyszerre megpillantotta a levegőben a leányát.  
Hilda magasan röpült, fönn a gyümölcsfák koronája fölött. Átölelve a hinta
kötelét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kötelét
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hátravetett
fejjel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fejjel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szelte a levegőt,
magas szárú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszárú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
magasszáru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
cipőinek orrát kisleányosan föltartva. Száját kinyitotta, mintha
innék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
inna
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
valamit. Hol lebukott a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
alá, hol fölszállt s fokozta az iramot, hogy még jobban érezze azt a kéjes viszketést, mely lábától agyvelejéig bizsereg. Egészen odaadta magát az örvénylő szédületnek.  
A hinta kenetlen kapcsai jajgattak.  
Novák elkomolyodott. Az ütemes nyikorgás lassult,
megszűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Hilda, ki tudta, hogy apja nem szereti a szilaj hintázást,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, észrevette, hogy jön. Mire a kapuhoz ért, leánya már csak álmatagon lógázta magát.  
– Apus – kiáltott feléje – kezed csókolom.  
Leugrott a hinta előtti gyöpre, rendezte
haját. Kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
haját. Apjának kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Szervusz, kislányom – mondta Novák.  
Megcsókolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Megcsókolta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyöngéden.  
– Hogy vagy? – kérdezte.  
– Jól.  
Vontatottan beszélgettek, oly hangon, melynek a szokás adta meg ütemét.  
– Nem járt itt senki?  
– Senki.  
Novák körülnézett.  
– Flóri néni se?  
– Az se.  
– Te se voltál sehol –
állítóan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitóan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kérdés nélkül.  
– Sehol.  
– Mit csináltál?  
– Olvastam.  
– Mért vagy oly rekedt?  
Hilda
köszörülte a torkát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszörülte torkát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Nem vagyok
rekedt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rekedt.
 
– Mérted magad?
 
– Harminchatkilenc – szólt és a lázmérőre mutatott, mely bádogtokjából kivéve a hinta melletti padon csillogott, üveg-fénnyel.
 
– Helyes. Szóval a tegnapi…
 
– Szénaláz volt – egészitette ki a leány.
 
Hilda tavasszal rendesen megkapta a szénalázat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák megveregette arcát.  
– Csak ne hevülj föl ennyire. Vigyázz magadra.  
Ránézett leányára. A tanár arcán aggódó szeretet tükröződött s oly fürkész figyelem, melyet az iskolában
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott. A legkedvesebbre tekintett, ki az övé.  
– Milyen rendetlen vagy. Kislány, nagylány. Lompos vagy. Nem
szégyelled
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyeled
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magad?  
Hilda szoknyájához
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda a szoknyájához
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kapott, kissé fölemelve
megigazította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megigazitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
gumi harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gumi-harisnyakötőt, huzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gumi-harisnyakötőt, húzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gumi-harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Egy pillanatra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Pillanatra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölvillant térdéből egy fehér foltocska. Majd
szép alakú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szépalakú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
szépalaku
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lábikráján kifeszült a harisnya, szoborrá formálva a kecses
húst.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hust.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Mindig ilyen elhanyagolt vagy – pirongatta apja s
rosszallóan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rosszalóan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félrenézett.  
Az anyátlan lány elhanyagoltsága volt ez, kire akárhogy is ügyelnek, rendetlen. Novák ezt rég megfigyelte. Hilda már akkor lerongyolódott, mikor boldogult felesége megbetegedett s egyik szanatóriumból a másikba került.  
Gergely köszönt a
konyhakertből, az iskolaszolga, ki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
konyhakertből, ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már hazaért az iskolából s itt
ingujjban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ingújjban
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kapált.  
Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ez az
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
iskolaszolga náluk lakott, egy földszinti szobában,
segített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
segitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a háztartás körül, minek ellenében ősszel diót, almát kapott, pár szütyő mákot.  
– Menjünk be, – mondta Novák, átölelve Hilda
fejét. – Gyerünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejét. Gyerünk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ebédelni. Éhes vagyok.  
A verandán
terítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
teritve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt a
gömbölyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
gömbölyü
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztal, két személyre. Szemben a
kapuval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kapuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hildának, háttal a kapuval Nováknak. A harmadik
hely közöttük üres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hely, közöttük, üres
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt, már hat éve.  
Egy kisasztalkán, a sarokban három palack
malagaaszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
malaga-aszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
állott, egy szalmafonatos üveg, valami pálinka,
papírcsipkés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papircsipkés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
skatulyában nedves,
ízes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
izes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
datolya s egy doboz szivar, szalaggal átkötve.  
– Mi ez? – kérdezte Novák a leányától.  
– Neked küldték.  
– Kicsoda?  
Hilda rámutatott a névjegyre, melyet az üveg szalmafonatába döftek.  
Novák elolvasta: „Liszner
Kálmán”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Kálmán.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Májusi ajándék, – szólt
Hilda. – Május
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda. Május
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elseje van.  
Az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
évente többször ajándékkal kedveskedett a tanároknak, kik az ő rossz, haszontalan fiával vesződtek. Hálából, a vesztegetés szándéka nélkül, a tanári kar minden egyes tagjának küldött ilyesmit, azoknak is, kik Vilit nem
tanították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindössze azt óhajtotta az apa, hogy – amint kifejezte magát –
„fölhívja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„fölhivja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tanár urak figyelmét s megkérje őket, hogy fogják esztrengába azt a gonosz lurkót, faragjanak embert
belőle”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belőle.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris egyszer és mindenkorra
visszautasította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
visszautasitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de a
tanárok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanarok
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy része közönyből, tapintatból, elfogadta. Nyerge Lázár mindig. Novák Antal csak egyszer, mikor Vili még alsóbb osztályba járt.  
Most megbotránkozott.  
– Ezt azonnal vissza kell küldeni.  
– Miért?  
– Csak. Nem szeretem az
ilyesmit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ilyent.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Rosszul tanul?  
– Nem, – válaszolta Novák kitérően, ki még leánya előtt
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyilatkozott a diákok tanulmányi előmeneteléről, lévén az hivatalos
titok. – De
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
titok. De
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
minek ez?
Ízléstelenség.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Izléstelenség.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem torkoskodtál belőle?  
– Dehogy – szólt Hilda.  
Három datolyát evett.  
Hívd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Hivd
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ide Gergelyt.  
Az iskolaszolgának meghagyta, hogy vigye vissza s mondja meg az öreg Lisznernek, hogy a tanár
úr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
igen köszöni, de legnagyobb sajnálatára nem fogadhatja el. Magában elhatározta, hogy alkalomadtán beszól a kereskedőhöz s megmagyarázza, hogy erre nincs szükség, ő minden diákjával egyaránt
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
foglalkozik, csak tanuljanak, tudjanak, akkor rendben van minden.
Vilit különben sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vilit különben sohasem buktatta meg. Nincs mitől tartania.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Vilit különösen
n
Jegyzet [sh.]
sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Gergely belenyalábolta a holmikat egy
füles kosárba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füleskosárba,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
máris vitte.  
Kár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kár,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– mondta Hilda.  
– Majd veszek neked, kislányom. Datolyát akarsz?  
– Nem.  
– No majd kapsz datolyát. Banánt, banánt. Tudom, azt szereted. Menjünk ebédelni.
Mari!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mari
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
– kiáltott Novák az öreg szakácsnőnek.  
Mari a konyhában lábasai, csuprai között dörmögött. Kövér, nem egészen tiszta nő volt, kit még a néhai asszony hozott ide szüleitől, mikor tizenhét évvel ezelőtt
férjhez ment.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
férjhezment.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Azóta
itt ragadt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ittragadt,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint
házibútor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házibutor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Elborultan, magányosan éldegélt konyhájában,
ahonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
honnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem szeretett kimozdulni, az ő birodalmában,
ahova
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hova
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem engedett látogatókat, még a háziakat sem, kiket az asszony halála
után korholt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
után szembe korholt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a rendetlenségük miatt és magázott. Többször értésükre adta, hogy ő itt már nem törődik semmivel, tőle fölfordulhat ez a bolond
ház. Bálványa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ház, de azért nem tartotta érdemesnek helyet változtatni, maradt, az otthoniak pedig alávetették magukat szeszélyeinek, mert kitünően főzött. Bálványa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
még mindig a régi nagysága volt, ki szépen énekelt, zongorázott s meghalt, fiatalon.  
Loncsos szoknyáival kijött a konyhából
s barátságtalan szemöldökét morcolva a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s morcolva barátságtalan szemöldökét, a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
húslevest
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huslevest
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a két tányérba öntötte.  
Novák a dolgozószobájába ment. Arca egy árnyalattal elsötétült. Ebben a házban, melyet hozományul kapott, még mindig minden a feleségére emlékeztette, a tárgyak s az az ágy is, melyben az asszony meghalt egy novemberi hajnalon. A szalonban lógott a képe. Azt beszélték, hogy utolsó években nem szerette az urát, mindenkivel udvaroltatott s egy fiatal orvossal, kit a szanatóriumban ismert meg, viszonya volt. Hogy mi ebből az igaz, azt
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tudta. A fiatal orvos az asszonyt
halálos ágyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
halálos-ágyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haláloságyán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
többször meglátogatta, de pár évre rá ő is meghalt.  
Novák, hogy a tintapecséteket horzsolókővel ledörzsölte kezéről, az asztalhoz ült.  
Hildát kereste. Az a lány mindig
eltűnik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Valahonnan a kertből bukkant elő.  
Kihűl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kihül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a levesed – figyelmeztette Novák, ki már étvággyal kanalazta, kissé
szürcsölve. – Egyél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szürcsölve. Egyél.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Igen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
,– Igen.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Marhahúst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Marhahust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hoztak
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
burgonyával,
paradicsommártással.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
paradicsom-mártással.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hilda vett egy kanál mártást, szétkente tányérjába. Festett vele a
porcelánra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
porcellánra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tájképet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tájképeket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Apja megintette:  
Miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem eszel?  
– Eszem.  
– Ez egészséges – biztatta az apja s villájára
tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy burgonyát – tápláló.  
– Nincs étvágyam – panaszkodott Hilda.  
– Bizonyára megint jóllaktál.  
Hilda délelőtt szentjánoskenyeret rágcsált, mely illó olajával csiklandta orrát. Általában kedvelte a gyermekételeket: az édesgyökeret, a tejberizst sok fahéjjal, meg a madártejet, mely sárga felületén tojáshabok
pöttyeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pöty-
új sor
nyeit
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ringatja. Undorodott a főzéstől, de ezeket maga kotyvasztotta, saját
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint. Reszelt
csokoládéval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csokládéval
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szórta meg a sárgadinnye gerezdjeit, az almát leöntötte feketekávéval. Ilyen nyalánkságok izgatták
ínyét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inyét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
azért is, mert tilosak s apja
szigorúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoruan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őrködött, hogy ne rontsa étvágyát, csak a rendes étkezési időn egyék. Suttyomban valóságos kis raktárt tett félre magának a kamra egy polcán, drótburával
beborítva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
beboritva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Ez volt a babakoszt. A
kisbaba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis baba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
babakosztot
kívánt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
A tésztához alig
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hozzá.  
– Nem jó? – érdeklődött Novák.  
Karbolízű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Karbolizű.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Karbolizü.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Csacsi – felelte az apja mosolyogva.  
Hilda tudta,
hogy ma apjának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hogy apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nincs órája, de azt is tudta, hogy ebéd után rendesen le szokott heveredni.  
Most az
íróasztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalnál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyakorlatokat
javított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
javitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piros tintával.  
Háromra járt, közeledett a találka. Hilda az öt szoba minden óráját nézte. Aztán bekopogott hozzá:  
– Lefekszel?  
– Nem.  
– Feküdj le, apus – mondta.  
Többnyire nem élt semmi fogással. A
ravaszság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ra
új sor
vaszság
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyik legjobb módja az, hogy nem ravaszkodunk, csak azt közöljük, amit akarunk, hogy megtörténjék, könnyedén, félvállról, hogy ne
lássék a szándékunk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lássék szándékunk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallotta, hogy apja kijön a dolgozószobából s a hálóba nyit, ott
lefekszik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
le
új sor
fekszik.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Hamar elaludt, jó álma volt.  
Hilda az udvarra sietett Gergelyhez, ki a gyümölcsfákat hernyózta. Vállára tette kezét.  
Szüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem szenvedhette az iskolaszolgát, mert fokhagymabűz csapott ki szájából, de szüksége
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt rá, le kellett kenyereznie.
Megkínálta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Megkinálta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyemcukorral, melyet köténye zsebéből vett ki, két
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet apjától lopott. Gergely bácsi hálásan megköszönte.  
Őt
ekképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ekép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ekkép
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
elintézte. Mari nem
számított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
számitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kirohant kötényében, hajadonfőtt, a napfényben égő
utcára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
uccára.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
A harmadik
utcáig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccáig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szaladt. Itt egy csinos földszintes házba surrant, zörgetett a rézkilincsen, menedéket keresve, mint
akit ellenség
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
akit éjjel ellenség
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üldöz. A csengő ebben a házban
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szólt.  
Gyöngyös, fekete ruhában, magas,
szikár,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szikár
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rendkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rendkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agilis
úrinő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
urinő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyitott ajtót, ki tornyos frizurát viselt és soványsága ellenére
fűzte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Mi az
szívecském,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivecském,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak nem kaptatok megint össze?  
– Flóri néni – énekelte Hilda édesen, könyörögve – Flóri néni.  
Flóri néni születésétől fogva ismerte őt, édesanyja legjobb barátnője volt. Ura korán meghalt s özvegysége éveit azzal
édesítette,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
édesitette,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy társadalmi akciókat
indított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inditott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szervezett mindent, amit szervezni lehetséges.  
– Hilda, mindent mondj el a Flóri néninek.  
– Találkozni kell vele.  
– Itt?  
– Idejön.  
– Jaj, tudod, hogy ezt nem szeretem. És mikor?  
Mindjárt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mingyárt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
most.  
Flóri néni szeme fölcsillant egy
láthatatlan édes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
láthatatlan-édes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gondolattól.  
– Mondd, nagyon szeretitek egymást?  
Hilda odament hozzá, megölelte, tragikusan.  
– Flóri néni.  
– Mi az?  
– Meghalok.  
– Ugyan, te szamár – és nevetett.  
Hilda egy
fényképalbumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lapozott. Flóri néni titkolózva
újságolta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságolta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Ma láttam.  
– Mikor?  
– Délben. Erre ment. Bizonyosan megint téged keresett.  
Hilda kezét imára kulcsolta:  
– Egy szót se, Flóri néni, senkinek, apusnak se, Flóri néni.  
Flóri néni nem fecsegett soha. Átjárt hozzájuk a régi barátság
címén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
cimén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ha valami jót sütött, küldött nekik, amit ők hasonlóval viszonoztak. Novák Antal azonban nem kedvelte őt. Feleségének barátnője kellemetlen emléket ébresztett
benne s biztosra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
benne, biztosra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vette, hogy sokat tud arról a fiatal orvosról, kire
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolt. Leányát nem
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látta vele
együtt. Közönséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
együtt, tilos volt fölkeresnie. Közönséges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pletykafészeknek tartotta.  
Ez nem volt egészen igaz.  
Flóri néni szintén aggodalommal nézte lakásán a titkos találkákat, melyekhez csak kénytelen-kelletlen járult hozzá. De nem tehetett egyebet. Mióta Novák megtiltotta, hogy a fiatalok találkozzanak, nem
bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elviselni szenvedésüket, megesett rajtuk az ő jó
szíve.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szive.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szerette a fiatalokat, kik helyette élnek s a fiatalságot, mely már elröpült fölötte. Szerette az
újat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és meglepőt. Szerette a szép verseket is, melyeket kivágott az
újságok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különféle-rovatából. Szerette a
híreket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hireket,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a jókat és rosszakat, a regényeket és botrányokat, a műkedvelői előadások görögtüzes élőképeit, a fölvonulásokat, az ünnepélyeket s az esküvőket és a temetéseket. Nemcsak a
pletykákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pletykát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szerette. Flóri néni mindent szeretett, ami a világon van: az egész életet szerette.  
Kikukucskált az ablakon:  
– Jön – ujjongott, mintha az ő vőlegénye jönne.  
Hilda a
fényképalbummal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albummal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
babrált. Flóri néni most őt ölelte meg, sopánkodva:  
– Ó de bolond vagy, Hilda, – kacagott,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha ő
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bolond. – Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bolond. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehet veled
bírni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Tibor az asztalra vetette galambszürke
bőrkesztyűjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bőrkeztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bőrkesztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a lánytól, ki egy bársonyszéken foglalt helyet, a sarokban, messzire ült le, a
díványra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diványra.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Flóri néni magukra hagyta őket. Hallgatózni akart, de bár az ajtó nyitva volt, nem lehetett.  
Ezek különben is jelekkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ezek szinte jelekkel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
értették meg egymást, ajkuk mozgásáról olvasták le a szavakat, mint a süketnémák. Hilda sebesen beszélt, nem-suttogva, hangtalanul. Amit mondott, valóban nagyon fontos lehetett és nagyon komoly, mert a diák fölkelt, a szoba közepére ment, ott megállt, lógó karral, megsemmisülten.  
Mikor Flóri néni visszatért a szobába, ezt látta: a diák még mindig
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állt, sóbálvánnyá változva s a lány a bársonyszéken ült,
kisírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisirt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemmel, csipkekendőjét rágva.  
– Ejnye – mondta Flóri néni kedélyesen, – veszekedtetek? Te bolond lány. Mindig bolondozik – és Tiborra nézett.  
Hilda lenyelte könnyeit. Vizet kért. Megmosta piros szemét. Rizsport is kért. Azzal arcát hintette be.  
Flóri néni
kikísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kikisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket a kapualjára, hol
színes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szines
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
üvegek ragyogtak. Még egyszer lelkükre kötötte:  
– Gyerekek, ne veszekedjetek.  
Hilda
vágtatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vágtatott,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vissza. Tibor, miután meggyőződött, hogy az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üres, más irányba ment, lassan.  
 
 
IV.  
Ha jól kilép az ember,
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
perc alatt eljuthat a gimnáziumtól Novák Antal házához, mely a városerdőtől északkeletre van. De az utat kényelmesen sétálva is megtehetjük negyedóra alatt. Novák többször lemérte s azt is tudta, hány katonalépés.  
Most inkább ballagott, mint iparkodott s nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyemeletes háza, melyet négy magyar holdnyi gyümölcsös vett körül s a barnára festett
kerítés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kerités,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyre körös-körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
melyre gyepüül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyre gyepűül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
melyre köröskörül bodza
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajlik, nehéz illatot terjesztve.  
A takaros,
vastag falú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagfalú,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vastagfalu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
régimódi ház
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
épült, hogy csak két ablaka nézett az
utcácskára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccácskára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a két
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ablak, a járdához alig valamivel többre, mint egy méterre, mert a ház az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szintje alatt mélyen feküdt, az emelet is alacsony
volt, annyira, hogy a földszinti szobák falai pince
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt, a földszinti szobák pedig annyira lesüppedtek, hogy falaik pince
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
átnedvesedtek és ők maguk nem is lakták. A
kisutcáról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis uccáról
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kisuccáról
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nem lehetett bejárni, csak a kerten át, a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kapuján, mely egy tágasabb
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyílt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Innen már az egész telek látható volt.  
Lucfenyőkkel szegett
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egyenes
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vezetett a házhoz, melyre gesztenyefák borultak, majdnem eltakarva a felső
ablakokat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ablakokat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
falakat.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A
kaputól szembeötlött egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kaputól azonnal szembe ötlött egy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas
üveges veranda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveges-veranda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, mely valamit kiugrott a
földszinti lakás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
földszint ilakás
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elé. Középütt puszpángokkal
díszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diszített
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
diszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gyepágyban rózsatők vártak a nyárra, karóikra támaszkodva. Baloldalt konyhakert terült el, mely ellátta Novák Antal háztartását. Káposztát, tököt, uborkát, fokhagymát termesztettek itt, hüvelyes veteményeket, még bazsalikomot is. A régi, csigás
kút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
közelében kis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelében egy kis,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elhanyagolt épület látszott, a mosókonyha.  
Maga a kert zimankós, decemberi és februári napokon, mikor a gallyak roskadoztak a hó terhe alatt, nem volt ily vadregényes, mint most. Virágban állott
a gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a nagy gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A bemeszelt barackfák, ringlófák, mandulafák fehérlettek a szirmok hózivatarában s a virágpihék egy fuvalomtól elkapva mesebeli hópehelyként pilinkéltek alá a már nagy
fűbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fübe,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pitypangok, pásztortáskák közé. Cseresznyefák görnyedeztek nászi ruhájukban, melyet bő, fehér szoknyaként
terítettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terebélyes termetükre. Fiatal, áldott anyákhoz
hasonlítottak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitottak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hátulról lombok
zúgása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hallott,
sejtetve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sejttetve,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy milyen mély a kert, mely a ház mögött, a lucfenyőkkel szegett
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mentén lefutott a telek lábáig, a haragoszöld vadszőlővel
függönyözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
függönyzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falig. Ez volt a kert nagyobbik része. Itt diófák terebélyesedtek, idecsalogatva egy mókust is, mely föl-fölbukkant vörnyeges farkával az ágakon. Aztán következett a kert vége, gazzal vert ösvénykéivel, egy
kőpadig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kőpadig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
egy szökőkútig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egy kiszáradt szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy kiszáradt szökőkútig,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egy szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hol jávorfák hajoltak össze s rekkenő melegben is pár fokkal
lehűtötték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehütötték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a levegőt,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
itt mindig nyirkos volt és sötét.  
Novák a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mellett
ballagva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ballagva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
föltekintett a derült égbe, melyen egyetlen foltnyi felhő
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatkozott s egyszerre megpillantotta a levegőben a leányát.  
Hilda magasan röpült, fönn a gyümölcsfák koronája fölött. Átölelve a hinta
kötelét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kötelét
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hátravetett
fejjel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fejjel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szelte a levegőt,
magas szárú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszárú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
magasszáru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
cipőinek orrát kisleányosan föltartva. Száját kinyitotta, mintha
innék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
inna
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
valamit. Hol lebukott a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
alá, hol fölszállt s fokozta az iramot, hogy még jobban érezze azt a kéjes viszketést, mely lábától agyvelejéig bizsereg. Egészen odaadta magát az örvénylő szédületnek.  
A hinta kenetlen kapcsai jajgattak.  
Novák elkomolyodott. Az ütemes nyikorgás lassult,
megszűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Hilda, ki tudta, hogy apja nem szereti a szilaj hintázást,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, észrevette, hogy jön. Mire a kapuhoz ért, leánya már csak álmatagon lógázta magát.  
– Apus – kiáltott feléje – kezed csókolom.  
Leugrott a hinta előtti gyöpre, rendezte
haját. Kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
haját. Apjának kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Szervusz, kislányom – mondta Novák.  
Megcsókolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Megcsókolta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyöngéden.  
– Hogy vagy? – kérdezte.  
– Jól.  
Vontatottan beszélgettek, oly hangon, melynek a szokás adta meg ütemét.  
– Nem járt itt senki?  
– Senki.  
Novák körülnézett.  
– Flóri néni se?  
– Az se.  
– Te se voltál sehol –
állítóan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitóan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kérdés nélkül.  
– Sehol.  
– Mit csináltál?  
– Olvastam.  
– Mért vagy oly rekedt?  
Hilda
köszörülte a torkát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszörülte torkát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Nem vagyok
rekedt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rekedt.
 
– Mérted magad?
 
– Harminchatkilenc – szólt és a lázmérőre mutatott, mely bádogtokjából kivéve a hinta melletti padon csillogott, üveg-fénnyel.
 
– Helyes. Szóval a tegnapi…
 
– Szénaláz volt – egészitette ki a leány.
 
Hilda tavasszal rendesen megkapta a szénalázat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák megveregette arcát.  
– Csak ne hevülj föl ennyire. Vigyázz magadra.  
Ránézett leányára. A tanár arcán aggódó szeretet tükröződött s oly fürkész figyelem, melyet az iskolában
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott. A legkedvesebbre tekintett, ki az övé.  
– Milyen rendetlen vagy. Kislány, nagylány. Lompos vagy. Nem
szégyelled
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyeled
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magad?  
Hilda szoknyájához
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda a szoknyájához
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kapott, kissé fölemelve
megigazította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megigazitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
gumi harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gumi-harisnyakötőt, huzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gumi-harisnyakötőt, húzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gumi-harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Egy pillanatra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Pillanatra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölvillant térdéből egy fehér foltocska. Majd
szép alakú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szépalakú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
szépalaku
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lábikráján kifeszült a harisnya, szoborrá formálva a kecses
húst.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hust.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Mindig ilyen elhanyagolt vagy – pirongatta apja s
rosszallóan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rosszalóan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félrenézett.  
Az anyátlan lány elhanyagoltsága volt ez, kire akárhogy is ügyelnek, rendetlen. Novák ezt rég megfigyelte. Hilda már akkor lerongyolódott, mikor boldogult felesége megbetegedett s egyik szanatóriumból a másikba került.  
Gergely köszönt a
konyhakertből, az iskolaszolga, ki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
konyhakertből, ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már hazaért az iskolából s itt
ingujjban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ingújjban
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kapált.  
Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ez az
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
iskolaszolga náluk lakott, egy földszinti szobában,
segített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
segitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a háztartás körül, minek ellenében ősszel diót, almát kapott, pár szütyő mákot.  
– Menjünk be, – mondta Novák, átölelve Hilda
fejét. – Gyerünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejét. Gyerünk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ebédelni. Éhes vagyok.  
A verandán
terítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
teritve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt a
gömbölyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
gömbölyü
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztal, két személyre. Szemben a
kapuval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kapuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hildának, háttal a kapuval Nováknak. A harmadik
hely közöttük üres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hely, közöttük, üres
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt, már hat éve.  
Egy kisasztalkán, a sarokban három palack
malagaaszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
malaga-aszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
állott, egy szalmafonatos üveg, valami pálinka,
papírcsipkés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papircsipkés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
skatulyában nedves,
ízes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
izes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
datolya s egy doboz szivar, szalaggal átkötve.  
– Mi ez? – kérdezte Novák a leányától.  
– Neked küldték.  
– Kicsoda?  
Hilda rámutatott a névjegyre, melyet az üveg szalmafonatába döftek.  
Novák elolvasta: „Liszner
Kálmán”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Kálmán.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Májusi ajándék, – szólt
Hilda. – Május
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda. Május
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elseje van.  
Az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
évente többször ajándékkal kedveskedett a tanároknak, kik az ő rossz, haszontalan fiával vesződtek. Hálából, a vesztegetés szándéka nélkül, a tanári kar minden egyes tagjának küldött ilyesmit, azoknak is, kik Vilit nem
tanították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindössze azt óhajtotta az apa, hogy – amint kifejezte magát –
„fölhívja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„fölhivja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tanár urak figyelmét s megkérje őket, hogy fogják esztrengába azt a gonosz lurkót, faragjanak embert
belőle”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belőle.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris egyszer és mindenkorra
visszautasította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
visszautasitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de a
tanárok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanarok
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy része közönyből, tapintatból, elfogadta. Nyerge Lázár mindig. Novák Antal csak egyszer, mikor Vili még alsóbb osztályba járt.  
Most megbotránkozott.  
– Ezt azonnal vissza kell küldeni.  
– Miért?  
– Csak. Nem szeretem az
ilyesmit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ilyent.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Rosszul tanul?  
– Nem, – válaszolta Novák kitérően, ki még leánya előtt
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyilatkozott a diákok tanulmányi előmeneteléről, lévén az hivatalos
titok. – De
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
titok. De
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
minek ez?
Ízléstelenség.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Izléstelenség.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem torkoskodtál belőle?  
– Dehogy – szólt Hilda.  
Három datolyát evett.  
Hívd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Hivd
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ide Gergelyt.  
Az iskolaszolgának meghagyta, hogy vigye vissza s mondja meg az öreg Lisznernek, hogy a tanár
úr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
igen köszöni, de legnagyobb sajnálatára nem fogadhatja el. Magában elhatározta, hogy alkalomadtán beszól a kereskedőhöz s megmagyarázza, hogy erre nincs szükség, ő minden diákjával egyaránt
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
foglalkozik, csak tanuljanak, tudjanak, akkor rendben van minden.
Vilit különben sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vilit különben sohasem buktatta meg. Nincs mitől tartania.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Vilit különösen
n
Jegyzet [sh.]
sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Gergely belenyalábolta a holmikat egy
füles kosárba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füleskosárba,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
máris vitte.  
Kár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kár,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– mondta Hilda.  
– Majd veszek neked, kislányom. Datolyát akarsz?  
– Nem.  
– No majd kapsz datolyát. Banánt, banánt. Tudom, azt szereted. Menjünk ebédelni.
Mari!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mari
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
– kiáltott Novák az öreg szakácsnőnek.  
Mari a konyhában lábasai, csuprai között dörmögött. Kövér, nem egészen tiszta nő volt, kit még a néhai asszony hozott ide szüleitől, mikor tizenhét évvel ezelőtt
férjhez ment.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
férjhezment.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Azóta
itt ragadt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ittragadt,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint
házibútor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házibutor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Elborultan, magányosan éldegélt konyhájában,
ahonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
honnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem szeretett kimozdulni, az ő birodalmában,
ahova
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hova
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem engedett látogatókat, még a háziakat sem, kiket az asszony halála
után korholt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
után szembe korholt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a rendetlenségük miatt és magázott. Többször értésükre adta, hogy ő itt már nem törődik semmivel, tőle fölfordulhat ez a bolond
ház. Bálványa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ház, de azért nem tartotta érdemesnek helyet változtatni, maradt, az otthoniak pedig alávetették magukat szeszélyeinek, mert kitünően főzött. Bálványa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
még mindig a régi nagysága volt, ki szépen énekelt, zongorázott s meghalt, fiatalon.  
Loncsos szoknyáival kijött a konyhából
s barátságtalan szemöldökét morcolva a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s morcolva barátságtalan szemöldökét, a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
húslevest
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huslevest
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a két tányérba öntötte.  
Novák a dolgozószobájába ment. Arca egy árnyalattal elsötétült. Ebben a házban, melyet hozományul kapott, még mindig minden a feleségére emlékeztette, a tárgyak s az az ágy is, melyben az asszony meghalt egy novemberi hajnalon. A szalonban lógott a képe. Azt beszélték, hogy utolsó években nem szerette az urát, mindenkivel udvaroltatott s egy fiatal orvossal, kit a szanatóriumban ismert meg, viszonya volt. Hogy mi ebből az igaz, azt
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tudta. A fiatal orvos az asszonyt
halálos ágyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
halálos-ágyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haláloságyán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
többször meglátogatta, de pár évre rá ő is meghalt.  
Novák, hogy a tintapecséteket horzsolókővel ledörzsölte kezéről, az asztalhoz ült.  
Hildát kereste. Az a lány mindig
eltűnik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Valahonnan a kertből bukkant elő.  
Kihűl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kihül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a levesed – figyelmeztette Novák, ki már étvággyal kanalazta, kissé
szürcsölve. – Egyél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szürcsölve. Egyél.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Igen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
,– Igen.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Marhahúst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Marhahust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hoztak
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
burgonyával,
paradicsommártással.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
paradicsom-mártással.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hilda vett egy kanál mártást, szétkente tányérjába. Festett vele a
porcelánra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
porcellánra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tájképet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tájképeket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Apja megintette:  
Miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem eszel?  
– Eszem.  
– Ez egészséges – biztatta az apja s villájára
tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy burgonyát – tápláló.  
– Nincs étvágyam – panaszkodott Hilda.  
– Bizonyára megint jóllaktál.  
Hilda délelőtt szentjánoskenyeret rágcsált, mely illó olajával csiklandta orrát. Általában kedvelte a gyermekételeket: az édesgyökeret, a tejberizst sok fahéjjal, meg a madártejet, mely sárga felületén tojáshabok
pöttyeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pöty-
új sor
nyeit
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ringatja. Undorodott a főzéstől, de ezeket maga kotyvasztotta, saját
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint. Reszelt
csokoládéval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csokládéval
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szórta meg a sárgadinnye gerezdjeit, az almát leöntötte feketekávéval. Ilyen nyalánkságok izgatták
ínyét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inyét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
azért is, mert tilosak s apja
szigorúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoruan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őrködött, hogy ne rontsa étvágyát, csak a rendes étkezési időn egyék. Suttyomban valóságos kis raktárt tett félre magának a kamra egy polcán, drótburával
beborítva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
beboritva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Ez volt a babakoszt. A
kisbaba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis baba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
babakosztot
kívánt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
A tésztához alig
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hozzá.  
– Nem jó? – érdeklődött Novák.  
Karbolízű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Karbolizű.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Karbolizü.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Csacsi – felelte az apja mosolyogva.  
Hilda tudta,
hogy ma apjának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hogy apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nincs órája, de azt is tudta, hogy ebéd után rendesen le szokott heveredni.  
Most az
íróasztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalnál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyakorlatokat
javított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
javitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piros tintával.  
Háromra járt, közeledett a találka. Hilda az öt szoba minden óráját nézte. Aztán bekopogott hozzá:  
– Lefekszel?  
– Nem.  
– Feküdj le, apus – mondta.  
Többnyire nem élt semmi fogással. A
ravaszság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ra
új sor
vaszság
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyik legjobb módja az, hogy nem ravaszkodunk, csak azt közöljük, amit akarunk, hogy megtörténjék, könnyedén, félvállról, hogy ne
lássék a szándékunk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lássék szándékunk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallotta, hogy apja kijön a dolgozószobából s a hálóba nyit, ott
lefekszik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
le
új sor
fekszik.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Hamar elaludt, jó álma volt.  
Hilda az udvarra sietett Gergelyhez, ki a gyümölcsfákat hernyózta. Vállára tette kezét.  
Szüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem szenvedhette az iskolaszolgát, mert fokhagymabűz csapott ki szájából, de szüksége
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt rá, le kellett kenyereznie.
Megkínálta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Megkinálta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyemcukorral, melyet köténye zsebéből vett ki, két
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet apjától lopott. Gergely bácsi hálásan megköszönte.  
Őt
ekképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ekép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ekkép
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
elintézte. Mari nem
számított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
számitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kirohant kötényében, hajadonfőtt, a napfényben égő
utcára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
uccára.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
A harmadik
utcáig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccáig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szaladt. Itt egy csinos földszintes házba surrant, zörgetett a rézkilincsen, menedéket keresve, mint
akit ellenség
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
akit éjjel ellenség
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üldöz. A csengő ebben a házban
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szólt.  
Gyöngyös, fekete ruhában, magas,
szikár,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szikár
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rendkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rendkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agilis
úrinő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
urinő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyitott ajtót, ki tornyos frizurát viselt és soványsága ellenére
fűzte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Mi az
szívecském,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivecském,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak nem kaptatok megint össze?  
– Flóri néni – énekelte Hilda édesen, könyörögve – Flóri néni.  
Flóri néni születésétől fogva ismerte őt, édesanyja legjobb barátnője volt. Ura korán meghalt s özvegysége éveit azzal
édesítette,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
édesitette,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy társadalmi akciókat
indított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inditott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szervezett mindent, amit szervezni lehetséges.  
– Hilda, mindent mondj el a Flóri néninek.  
– Találkozni kell vele.  
– Itt?  
– Idejön.  
– Jaj, tudod, hogy ezt nem szeretem. És mikor?  
Mindjárt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mingyárt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
most.  
Flóri néni szeme fölcsillant egy
láthatatlan édes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
láthatatlan-édes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gondolattól.  
– Mondd, nagyon szeretitek egymást?  
Hilda odament hozzá, megölelte, tragikusan.  
– Flóri néni.  
– Mi az?  
– Meghalok.  
– Ugyan, te szamár – és nevetett.  
Hilda egy
fényképalbumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lapozott. Flóri néni titkolózva
újságolta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságolta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Ma láttam.  
– Mikor?  
– Délben. Erre ment. Bizonyosan megint téged keresett.  
Hilda kezét imára kulcsolta:  
– Egy szót se, Flóri néni, senkinek, apusnak se, Flóri néni.  
Flóri néni nem fecsegett soha. Átjárt hozzájuk a régi barátság
címén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
cimén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ha valami jót sütött, küldött nekik, amit ők hasonlóval viszonoztak. Novák Antal azonban nem kedvelte őt. Feleségének barátnője kellemetlen emléket ébresztett
benne s biztosra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
benne, biztosra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vette, hogy sokat tud arról a fiatal orvosról, kire
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolt. Leányát nem
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látta vele
együtt. Közönséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
együtt, tilos volt fölkeresnie. Közönséges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pletykafészeknek tartotta.  
Ez nem volt egészen igaz.  
Flóri néni szintén aggodalommal nézte lakásán a titkos találkákat, melyekhez csak kénytelen-kelletlen járult hozzá. De nem tehetett egyebet. Mióta Novák megtiltotta, hogy a fiatalok találkozzanak, nem
bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elviselni szenvedésüket, megesett rajtuk az ő jó
szíve.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szive.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szerette a fiatalokat, kik helyette élnek s a fiatalságot, mely már elröpült fölötte. Szerette az
újat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és meglepőt. Szerette a szép verseket is, melyeket kivágott az
újságok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különféle-rovatából. Szerette a
híreket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hireket,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a jókat és rosszakat, a regényeket és botrányokat, a műkedvelői előadások görögtüzes élőképeit, a fölvonulásokat, az ünnepélyeket s az esküvőket és a temetéseket. Nemcsak a
pletykákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pletykát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szerette. Flóri néni mindent szeretett, ami a világon van: az egész életet szerette.  
Kikukucskált az ablakon:  
– Jön – ujjongott, mintha az ő vőlegénye jönne.  
Hilda a
fényképalbummal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albummal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
babrált. Flóri néni most őt ölelte meg, sopánkodva:  
– Ó de bolond vagy, Hilda, – kacagott,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha ő
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bolond. – Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bolond. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehet veled
bírni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Tibor az asztalra vetette galambszürke
bőrkesztyűjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bőrkeztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bőrkesztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a lánytól, ki egy bársonyszéken foglalt helyet, a sarokban, messzire ült le, a
díványra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diványra.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Flóri néni magukra hagyta őket. Hallgatózni akart, de bár az ajtó nyitva volt, nem lehetett.  
Ezek különben is jelekkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ezek szinte jelekkel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
értették meg egymást, ajkuk mozgásáról olvasták le a szavakat, mint a süketnémák. Hilda sebesen beszélt, nem-suttogva, hangtalanul. Amit mondott, valóban nagyon fontos lehetett és nagyon komoly, mert a diák fölkelt, a szoba közepére ment, ott megállt, lógó karral, megsemmisülten.  
Mikor Flóri néni visszatért a szobába, ezt látta: a diák még mindig
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állt, sóbálvánnyá változva s a lány a bársonyszéken ült,
kisírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisirt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemmel, csipkekendőjét rágva.  
– Ejnye – mondta Flóri néni kedélyesen, – veszekedtetek? Te bolond lány. Mindig bolondozik – és Tiborra nézett.  
Hilda lenyelte könnyeit. Vizet kért. Megmosta piros szemét. Rizsport is kért. Azzal arcát hintette be.  
Flóri néni
kikísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kikisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket a kapualjára, hol
színes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szines
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
üvegek ragyogtak. Még egyszer lelkükre kötötte:  
– Gyerekek, ne veszekedjetek.  
Hilda
vágtatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vágtatott,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vissza. Tibor, miután meggyőződött, hogy az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üres, más irányba ment, lassan.  
 
 
IV.  
Ha jól kilép az ember,
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
perc alatt eljuthat a gimnáziumtól Novák Antal házához, mely a városerdőtől északkeletre van. De az utat kényelmesen sétálva is megtehetjük negyedóra alatt. Novák többször lemérte s azt is tudta, hány katonalépés.  
Most inkább ballagott, mint iparkodott s nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyemeletes háza, melyet négy magyar holdnyi gyümölcsös vett körül s a barnára festett
kerítés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kerités,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyre körös-körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
melyre gyepüül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyre gyepűül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
melyre köröskörül bodza
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajlik, nehéz illatot terjesztve.  
A takaros,
vastag falú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagfalú,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vastagfalu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
régimódi ház
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
épült, hogy csak két ablaka nézett az
utcácskára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccácskára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a két
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ablak, a járdához alig valamivel többre, mint egy méterre, mert a ház az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szintje alatt mélyen feküdt, az emelet is alacsony
volt, annyira, hogy a földszinti szobák falai pince
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt, a földszinti szobák pedig annyira lesüppedtek, hogy falaik pince
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
átnedvesedtek és ők maguk nem is lakták. A
kisutcáról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis uccáról
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kisuccáról
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nem lehetett bejárni, csak a kerten át, a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kapuján, mely egy tágasabb
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyílt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Innen már az egész telek látható volt.  
Lucfenyőkkel szegett
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egyenes
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vezetett a házhoz, melyre gesztenyefák borultak, majdnem eltakarva a felső
ablakokat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ablakokat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
falakat.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A
kaputól szembeötlött egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kaputól azonnal szembe ötlött egy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas
üveges veranda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveges-veranda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, mely valamit kiugrott a
földszinti lakás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
földszint ilakás
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elé. Középütt puszpángokkal
díszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diszített
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
diszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gyepágyban rózsatők vártak a nyárra, karóikra támaszkodva. Baloldalt konyhakert terült el, mely ellátta Novák Antal háztartását. Káposztát, tököt, uborkát, fokhagymát termesztettek itt, hüvelyes veteményeket, még bazsalikomot is. A régi, csigás
kút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
közelében kis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelében egy kis,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elhanyagolt épület látszott, a mosókonyha.  
Maga a kert zimankós, decemberi és februári napokon, mikor a gallyak roskadoztak a hó terhe alatt, nem volt ily vadregényes, mint most. Virágban állott
a gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a nagy gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A bemeszelt barackfák, ringlófák, mandulafák fehérlettek a szirmok hózivatarában s a virágpihék egy fuvalomtól elkapva mesebeli hópehelyként pilinkéltek alá a már nagy
fűbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fübe,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pitypangok, pásztortáskák közé. Cseresznyefák görnyedeztek nászi ruhájukban, melyet bő, fehér szoknyaként
terítettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terebélyes termetükre. Fiatal, áldott anyákhoz
hasonlítottak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitottak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hátulról lombok
zúgása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hallott,
sejtetve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sejttetve,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy milyen mély a kert, mely a ház mögött, a lucfenyőkkel szegett
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mentén lefutott a telek lábáig, a haragoszöld vadszőlővel
függönyözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
függönyzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falig. Ez volt a kert nagyobbik része. Itt diófák terebélyesedtek, idecsalogatva egy mókust is, mely föl-fölbukkant vörnyeges farkával az ágakon. Aztán következett a kert vége, gazzal vert ösvénykéivel, egy
kőpadig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kőpadig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
egy szökőkútig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egy kiszáradt szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy kiszáradt szökőkútig,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egy szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hol jávorfák hajoltak össze s rekkenő melegben is pár fokkal
lehűtötték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehütötték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a levegőt,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
itt mindig nyirkos volt és sötét.  
Novák a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mellett
ballagva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ballagva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
föltekintett a derült égbe, melyen egyetlen foltnyi felhő
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatkozott s egyszerre megpillantotta a levegőben a leányát.  
Hilda magasan röpült, fönn a gyümölcsfák koronája fölött. Átölelve a hinta
kötelét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kötelét
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hátravetett
fejjel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fejjel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szelte a levegőt,
magas szárú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszárú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
magasszáru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
cipőinek orrát kisleányosan föltartva. Száját kinyitotta, mintha
innék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
inna
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
valamit. Hol lebukott a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
alá, hol fölszállt s fokozta az iramot, hogy még jobban érezze azt a kéjes viszketést, mely lábától agyvelejéig bizsereg. Egészen odaadta magát az örvénylő szédületnek.  
A hinta kenetlen kapcsai jajgattak.  
Novák elkomolyodott. Az ütemes nyikorgás lassult,
megszűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Hilda, ki tudta, hogy apja nem szereti a szilaj hintázást,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, észrevette, hogy jön. Mire a kapuhoz ért, leánya már csak álmatagon lógázta magát.  
– Apus – kiáltott feléje – kezed csókolom.  
Leugrott a hinta előtti gyöpre, rendezte
haját. Kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
haját. Apjának kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Szervusz, kislányom – mondta Novák.  
Megcsókolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Megcsókolta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyöngéden.  
– Hogy vagy? – kérdezte.  
– Jól.  
Vontatottan beszélgettek, oly hangon, melynek a szokás adta meg ütemét.  
– Nem járt itt senki?  
– Senki.  
Novák körülnézett.  
– Flóri néni se?  
– Az se.  
– Te se voltál sehol –
állítóan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitóan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kérdés nélkül.  
– Sehol.  
– Mit csináltál?  
– Olvastam.  
– Mért vagy oly rekedt?  
Hilda
köszörülte a torkát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszörülte torkát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Nem vagyok
rekedt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rekedt.
 
– Mérted magad?
 
– Harminchatkilenc – szólt és a lázmérőre mutatott, mely bádogtokjából kivéve a hinta melletti padon csillogott, üveg-fénnyel.
 
– Helyes. Szóval a tegnapi…
 
– Szénaláz volt – egészitette ki a leány.
 
Hilda tavasszal rendesen megkapta a szénalázat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák megveregette arcát.  
– Csak ne hevülj föl ennyire. Vigyázz magadra.  
Ránézett leányára. A tanár arcán aggódó szeretet tükröződött s oly fürkész figyelem, melyet az iskolában
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott. A legkedvesebbre tekintett, ki az övé.  
– Milyen rendetlen vagy. Kislány, nagylány. Lompos vagy. Nem
szégyelled
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyeled
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magad?  
Hilda szoknyájához
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda a szoknyájához
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kapott, kissé fölemelve
megigazította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megigazitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
gumi harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gumi-harisnyakötőt, huzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gumi-harisnyakötőt, húzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gumi-harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Egy pillanatra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Pillanatra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölvillant térdéből egy fehér foltocska. Majd
szép alakú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szépalakú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
szépalaku
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lábikráján kifeszült a harisnya, szoborrá formálva a kecses
húst.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hust.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Mindig ilyen elhanyagolt vagy – pirongatta apja s
rosszallóan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rosszalóan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félrenézett.  
Az anyátlan lány elhanyagoltsága volt ez, kire akárhogy is ügyelnek, rendetlen. Novák ezt rég megfigyelte. Hilda már akkor lerongyolódott, mikor boldogult felesége megbetegedett s egyik szanatóriumból a másikba került.  
Gergely köszönt a
konyhakertből, az iskolaszolga, ki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
konyhakertből, ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már hazaért az iskolából s itt
ingujjban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ingújjban
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kapált.  
Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ez az
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
iskolaszolga náluk lakott, egy földszinti szobában,
segített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
segitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a háztartás körül, minek ellenében ősszel diót, almát kapott, pár szütyő mákot.  
– Menjünk be, – mondta Novák, átölelve Hilda
fejét. – Gyerünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejét. Gyerünk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ebédelni. Éhes vagyok.  
A verandán
terítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
teritve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt a
gömbölyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
gömbölyü
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztal, két személyre. Szemben a
kapuval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kapuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hildának, háttal a kapuval Nováknak. A harmadik
hely közöttük üres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hely, közöttük, üres
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt, már hat éve.  
Egy kisasztalkán, a sarokban három palack
malagaaszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
malaga-aszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
állott, egy szalmafonatos üveg, valami pálinka,
papírcsipkés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papircsipkés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
skatulyában nedves,
ízes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
izes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
datolya s egy doboz szivar, szalaggal átkötve.  
– Mi ez? – kérdezte Novák a leányától.  
– Neked küldték.  
– Kicsoda?  
Hilda rámutatott a névjegyre, melyet az üveg szalmafonatába döftek.  
Novák elolvasta: „Liszner
Kálmán”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Kálmán.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Májusi ajándék, – szólt
Hilda. – Május
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda. Május
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elseje van.  
Az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
évente többször ajándékkal kedveskedett a tanároknak, kik az ő rossz, haszontalan fiával vesződtek. Hálából, a vesztegetés szándéka nélkül, a tanári kar minden egyes tagjának küldött ilyesmit, azoknak is, kik Vilit nem
tanították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindössze azt óhajtotta az apa, hogy – amint kifejezte magát –
„fölhívja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„fölhivja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tanár urak figyelmét s megkérje őket, hogy fogják esztrengába azt a gonosz lurkót, faragjanak embert
belőle”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belőle.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris egyszer és mindenkorra
visszautasította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
visszautasitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de a
tanárok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanarok
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy része közönyből, tapintatból, elfogadta. Nyerge Lázár mindig. Novák Antal csak egyszer, mikor Vili még alsóbb osztályba járt.  
Most megbotránkozott.  
– Ezt azonnal vissza kell küldeni.  
– Miért?  
– Csak. Nem szeretem az
ilyesmit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ilyent.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Rosszul tanul?  
– Nem, – válaszolta Novák kitérően, ki még leánya előtt
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyilatkozott a diákok tanulmányi előmeneteléről, lévén az hivatalos
titok. – De
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
titok. De
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
minek ez?
Ízléstelenség.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Izléstelenség.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem torkoskodtál belőle?  
– Dehogy – szólt Hilda.  
Három datolyát evett.  
Hívd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Hivd
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ide Gergelyt.  
Az iskolaszolgának meghagyta, hogy vigye vissza s mondja meg az öreg Lisznernek, hogy a tanár
úr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
igen köszöni, de legnagyobb sajnálatára nem fogadhatja el. Magában elhatározta, hogy alkalomadtán beszól a kereskedőhöz s megmagyarázza, hogy erre nincs szükség, ő minden diákjával egyaránt
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
foglalkozik, csak tanuljanak, tudjanak, akkor rendben van minden.
Vilit különben sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vilit különben sohasem buktatta meg. Nincs mitől tartania.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Vilit különösen
n
Jegyzet [sh.]
sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Gergely belenyalábolta a holmikat egy
füles kosárba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füleskosárba,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
máris vitte.  
Kár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kár,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– mondta Hilda.  
– Majd veszek neked, kislányom. Datolyát akarsz?  
– Nem.  
– No majd kapsz datolyát. Banánt, banánt. Tudom, azt szereted. Menjünk ebédelni.
Mari!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mari
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
– kiáltott Novák az öreg szakácsnőnek.  
Mari a konyhában lábasai, csuprai között dörmögött. Kövér, nem egészen tiszta nő volt, kit még a néhai asszony hozott ide szüleitől, mikor tizenhét évvel ezelőtt
férjhez ment.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
férjhezment.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Azóta
itt ragadt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ittragadt,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint
házibútor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házibutor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Elborultan, magányosan éldegélt konyhájában,
ahonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
honnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem szeretett kimozdulni, az ő birodalmában,
ahova
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hova
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem engedett látogatókat, még a háziakat sem, kiket az asszony halála
után korholt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
után szembe korholt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a rendetlenségük miatt és magázott. Többször értésükre adta, hogy ő itt már nem törődik semmivel, tőle fölfordulhat ez a bolond
ház. Bálványa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ház, de azért nem tartotta érdemesnek helyet változtatni, maradt, az otthoniak pedig alávetették magukat szeszélyeinek, mert kitünően főzött. Bálványa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
még mindig a régi nagysága volt, ki szépen énekelt, zongorázott s meghalt, fiatalon.  
Loncsos szoknyáival kijött a konyhából
s barátságtalan szemöldökét morcolva a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s morcolva barátságtalan szemöldökét, a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
húslevest
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huslevest
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a két tányérba öntötte.  
Novák a dolgozószobájába ment. Arca egy árnyalattal elsötétült. Ebben a házban, melyet hozományul kapott, még mindig minden a feleségére emlékeztette, a tárgyak s az az ágy is, melyben az asszony meghalt egy novemberi hajnalon. A szalonban lógott a képe. Azt beszélték, hogy utolsó években nem szerette az urát, mindenkivel udvaroltatott s egy fiatal orvossal, kit a szanatóriumban ismert meg, viszonya volt. Hogy mi ebből az igaz, azt
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tudta. A fiatal orvos az asszonyt
halálos ágyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
halálos-ágyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haláloságyán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
többször meglátogatta, de pár évre rá ő is meghalt.  
Novák, hogy a tintapecséteket horzsolókővel ledörzsölte kezéről, az asztalhoz ült.  
Hildát kereste. Az a lány mindig
eltűnik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Valahonnan a kertből bukkant elő.  
Kihűl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kihül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a levesed – figyelmeztette Novák, ki már étvággyal kanalazta, kissé
szürcsölve. – Egyél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szürcsölve. Egyél.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Igen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
,– Igen.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Marhahúst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Marhahust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hoztak
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
burgonyával,
paradicsommártással.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
paradicsom-mártással.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hilda vett egy kanál mártást, szétkente tányérjába. Festett vele a
porcelánra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
porcellánra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tájképet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tájképeket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Apja megintette:  
Miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem eszel?  
– Eszem.  
– Ez egészséges – biztatta az apja s villájára
tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy burgonyát – tápláló.  
– Nincs étvágyam – panaszkodott Hilda.  
– Bizonyára megint jóllaktál.  
Hilda délelőtt szentjánoskenyeret rágcsált, mely illó olajával csiklandta orrát. Általában kedvelte a gyermekételeket: az édesgyökeret, a tejberizst sok fahéjjal, meg a madártejet, mely sárga felületén tojáshabok
pöttyeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pöty-
új sor
nyeit
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ringatja. Undorodott a főzéstől, de ezeket maga kotyvasztotta, saját
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint. Reszelt
csokoládéval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csokládéval
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szórta meg a sárgadinnye gerezdjeit, az almát leöntötte feketekávéval. Ilyen nyalánkságok izgatták
ínyét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inyét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
azért is, mert tilosak s apja
szigorúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoruan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őrködött, hogy ne rontsa étvágyát, csak a rendes étkezési időn egyék. Suttyomban valóságos kis raktárt tett félre magának a kamra egy polcán, drótburával
beborítva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
beboritva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Ez volt a babakoszt. A
kisbaba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis baba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
babakosztot
kívánt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
A tésztához alig
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hozzá.  
– Nem jó? – érdeklődött Novák.  
Karbolízű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Karbolizű.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Karbolizü.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Csacsi – felelte az apja mosolyogva.  
Hilda tudta,
hogy ma apjának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hogy apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nincs órája, de azt is tudta, hogy ebéd után rendesen le szokott heveredni.  
Most az
íróasztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalnál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyakorlatokat
javított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
javitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piros tintával.  
Háromra járt, közeledett a találka. Hilda az öt szoba minden óráját nézte. Aztán bekopogott hozzá:  
– Lefekszel?  
– Nem.  
– Feküdj le, apus – mondta.  
Többnyire nem élt semmi fogással. A
ravaszság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ra
új sor
vaszság
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyik legjobb módja az, hogy nem ravaszkodunk, csak azt közöljük, amit akarunk, hogy megtörténjék, könnyedén, félvállról, hogy ne
lássék a szándékunk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lássék szándékunk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallotta, hogy apja kijön a dolgozószobából s a hálóba nyit, ott
lefekszik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
le
új sor
fekszik.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Hamar elaludt, jó álma volt.  
Hilda az udvarra sietett Gergelyhez, ki a gyümölcsfákat hernyózta. Vállára tette kezét.  
Szüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem szenvedhette az iskolaszolgát, mert fokhagymabűz csapott ki szájából, de szüksége
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt rá, le kellett kenyereznie.
Megkínálta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Megkinálta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyemcukorral, melyet köténye zsebéből vett ki, két
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet apjától lopott. Gergely bácsi hálásan megköszönte.  
Őt
ekképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ekép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ekkép
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
elintézte. Mari nem
számított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
számitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kirohant kötényében, hajadonfőtt, a napfényben égő
utcára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
uccára.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
A harmadik
utcáig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccáig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szaladt. Itt egy csinos földszintes házba surrant, zörgetett a rézkilincsen, menedéket keresve, mint
akit ellenség
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
akit éjjel ellenség
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üldöz. A csengő ebben a házban
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szólt.  
Gyöngyös, fekete ruhában, magas,
szikár,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szikár
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rendkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rendkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agilis
úrinő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
urinő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyitott ajtót, ki tornyos frizurát viselt és soványsága ellenére
fűzte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Mi az
szívecském,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivecském,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak nem kaptatok megint össze?  
– Flóri néni – énekelte Hilda édesen, könyörögve – Flóri néni.  
Flóri néni születésétől fogva ismerte őt, édesanyja legjobb barátnője volt. Ura korán meghalt s özvegysége éveit azzal
édesítette,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
édesitette,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy társadalmi akciókat
indított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inditott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szervezett mindent, amit szervezni lehetséges.  
– Hilda, mindent mondj el a Flóri néninek.  
– Találkozni kell vele.  
– Itt?  
– Idejön.  
– Jaj, tudod, hogy ezt nem szeretem. És mikor?  
Mindjárt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mingyárt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
most.  
Flóri néni szeme fölcsillant egy
láthatatlan édes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
láthatatlan-édes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gondolattól.  
– Mondd, nagyon szeretitek egymást?  
Hilda odament hozzá, megölelte, tragikusan.  
– Flóri néni.  
– Mi az?  
– Meghalok.  
– Ugyan, te szamár – és nevetett.  
Hilda egy
fényképalbumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lapozott. Flóri néni titkolózva
újságolta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságolta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Ma láttam.  
– Mikor?  
– Délben. Erre ment. Bizonyosan megint téged keresett.  
Hilda kezét imára kulcsolta:  
– Egy szót se, Flóri néni, senkinek, apusnak se, Flóri néni.  
Flóri néni nem fecsegett soha. Átjárt hozzájuk a régi barátság
címén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
cimén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ha valami jót sütött, küldött nekik, amit ők hasonlóval viszonoztak. Novák Antal azonban nem kedvelte őt. Feleségének barátnője kellemetlen emléket ébresztett
benne s biztosra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
benne, biztosra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vette, hogy sokat tud arról a fiatal orvosról, kire
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolt. Leányát nem
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látta vele
együtt. Közönséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
együtt, tilos volt fölkeresnie. Közönséges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pletykafészeknek tartotta.  
Ez nem volt egészen igaz.  
Flóri néni szintén aggodalommal nézte lakásán a titkos találkákat, melyekhez csak kénytelen-kelletlen járult hozzá. De nem tehetett egyebet. Mióta Novák megtiltotta, hogy a fiatalok találkozzanak, nem
bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elviselni szenvedésüket, megesett rajtuk az ő jó
szíve.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szive.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szerette a fiatalokat, kik helyette élnek s a fiatalságot, mely már elröpült fölötte. Szerette az
újat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és meglepőt. Szerette a szép verseket is, melyeket kivágott az
újságok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különféle-rovatából. Szerette a
híreket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hireket,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a jókat és rosszakat, a regényeket és botrányokat, a műkedvelői előadások görögtüzes élőképeit, a fölvonulásokat, az ünnepélyeket s az esküvőket és a temetéseket. Nemcsak a
pletykákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pletykát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szerette. Flóri néni mindent szeretett, ami a világon van: az egész életet szerette.  
Kikukucskált az ablakon:  
– Jön – ujjongott, mintha az ő vőlegénye jönne.  
Hilda a
fényképalbummal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albummal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
babrált. Flóri néni most őt ölelte meg, sopánkodva:  
– Ó de bolond vagy, Hilda, – kacagott,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha ő
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bolond. – Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bolond. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehet veled
bírni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Tibor az asztalra vetette galambszürke
bőrkesztyűjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bőrkeztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bőrkesztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a lánytól, ki egy bársonyszéken foglalt helyet, a sarokban, messzire ült le, a
díványra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diványra.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Flóri néni magukra hagyta őket. Hallgatózni akart, de bár az ajtó nyitva volt, nem lehetett.  
Ezek különben is jelekkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ezek szinte jelekkel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
értették meg egymást, ajkuk mozgásáról olvasták le a szavakat, mint a süketnémák. Hilda sebesen beszélt, nem-suttogva, hangtalanul. Amit mondott, valóban nagyon fontos lehetett és nagyon komoly, mert a diák fölkelt, a szoba közepére ment, ott megállt, lógó karral, megsemmisülten.  
Mikor Flóri néni visszatért a szobába, ezt látta: a diák még mindig
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állt, sóbálvánnyá változva s a lány a bársonyszéken ült,
kisírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisirt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemmel, csipkekendőjét rágva.  
– Ejnye – mondta Flóri néni kedélyesen, – veszekedtetek? Te bolond lány. Mindig bolondozik – és Tiborra nézett.  
Hilda lenyelte könnyeit. Vizet kért. Megmosta piros szemét. Rizsport is kért. Azzal arcát hintette be.  
Flóri néni
kikísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kikisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket a kapualjára, hol
színes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szines
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
üvegek ragyogtak. Még egyszer lelkükre kötötte:  
– Gyerekek, ne veszekedjetek.  
Hilda
vágtatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vágtatott,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vissza. Tibor, miután meggyőződött, hogy az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üres, más irányba ment, lassan.