X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Aranysárkány

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Aranysárkány - critical edition
Dátum: 2014
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Sajtó alá rendező:
Bengi László
és
Parádi Andrea
Lektor:
Csillag István
és
Takáts László
Gyorsírás:
Lipa Tímea
Nyelvek: latin
Kulcsszavak:
  • Kosztolányi Dezső
  • regény
  • 20. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014.
  • Szövegforrás PH: A regény első közlése folyóiratban. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany-sárkány: Regény, Pesti Hírlap, hetenkénti folytatásokban 1924. május 11-től 1925. április 5-ig.
  • Szövegforrás AS1: A regény első kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany sárkány, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1925.
  • Szövegforrás AS2: A regény második kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány, Genius, Budapest, é. n. [1929], 2. kiadás.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Bengi László
XML szerkesztő: Mihály Eszter
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2014 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
V.  
Azzal, amit a leánytól hallott, nem tudott mit
csinálni. Mit kell ilyenkor tenni? Hová
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csinálni. Hová
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kell futni? Tervei összezavarodtak.  
Ijedelmében büszke lett, tanácstalanságában elszánt és férfias, örült annak, amitől félt, majd mindent, amit érzett és gondolt,
elmosott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elmosodott
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a belső intelem, hogy tanulnia kell az
érettségire
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
érettségire,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megpihent az iskola jótékony gyámságában.  
Tibor egyik tanárjánál lakott, már nyolc éve, a természetrajz professzoránál, Nyerge Lázárnál.  
A virágok és állatok e gyengéd barátja imádta a pénzt. Becsvágyó, mohó ember lévén nem érte be fizetésével, erején felül dolgozott, sok magánórát vállalt s tulajdon
tanítványait
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is
tanította.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitotta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arról ábrándozott, hogy évek
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vesz majd egy
szőlőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szőllőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Kosztosokat tartott, Tiboron
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
még kettőt. Csak
jómódú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jómódu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákokat fogadott el, földbirtokosok, gazdag szülők gyermekeit, kik a kialkudott
díjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
dijon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
liszttel,
zsírral,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsirral,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olykor egy
fél disznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
féldisznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
féldisznóval hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a háztartáshoz. Maga a családjával, két
kislányával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kis lányával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már
gimnáziumba járó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnáziumbajáró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy udvari szobába szorult, eszébe se jutva, hogy ez
másképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
máskép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is lehetne és a kosztosok kaptak mindent, ami kényelmes, finom, közös ebédek alkalmával nekik tálaltak először, a legjobb falatok az ő tányérjukra kerültek.  
Tibort az édesanyja hozta Sárszegre, már
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korában, özvegy Csajkás Gáborné, ki származására nézve grófnő volt és
Sopron megyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sopronmegyei
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
birtokán élt. Azt
akarta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a karta
n
Jegyzet [sh.]
,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy a törékeny
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
erőre kapjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
erőrekapjon
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
délen, az
„egészséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
„egészséges,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vidéki levegőben” s a tanári felügyelet alatt komolyan dolgozzék. Nem is lehetett panasz sem nevelője ellen, sem
őellene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ő ellene.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Nyerge kordában tartotta, ő pedig valamicskét megerősödött s noha egy
tárgy iránt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tárgy tárgy
n
Jegyzet két lap határán
iránt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott hajlamot, szorgalmasan tanult, a tanév végén jó-elégséges
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyitványt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt haza, amivel a
grófnő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
frófnő
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
meg volt elégedve.  
Nyergéék Tibort megbecsülték, családtagnak tekintették. Kevesebbet fizetett, mint a többiek, de mégis az történt, amit óhajtott, és Nyergéné gyakran megkérdezte tőle, hogy mit főzzön. Ebben a tekintetben alig volt
kívánsága.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánsága.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Keveset evett, nem
ínyeskedett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
inyeskedett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ő neki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
adták a nagy, világos szobát, mely teremnek is beillett, a széles ágyat, a hencsert, az
íróasztalt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s diákotthonát, melyet
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kora óta lakott, a maga
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint rendezhette be, egy egyetemi hallgató önállóságával. Arcképtartókat tett a falra, melyeket
teletűzdelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teletüzdelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korán elhunyt édesatyja fényképeivel,
hadnagyi,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hadnagyi.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
századosi egyenruhában, illatszert használt, mely az egész házat belengte. Közte és lakásadói közt kellemes udvariasság alakult ki, mely egymás kölcsönös
kímélésén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kimélésén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és a figyelmen alapult. Ha csöngetett, azonnal beszaladtak, tudták, hogy szereti a csöndet s a kisebb kosztosoknak halkabban kellett beszélniök, a hangos
Nyerge lányokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lányokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig sokszor elküldték hazulról, hogy ne zavarják őt.  
Édesanyja évente kétszer meglátogatta, a karácsonyi és
húsvéti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
husvéti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szünet
előtt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s magával vitte a birtokra, pihenni. Igénytelen katonaözvegy lett a grófnőből. Az állomásról bérkocsin hajtatott a városba. Tibor az anyja mellett ült, ki törékeny pergamentarcát legyezővel védte a nap ellen s minden zajra összerezzent. Ilyenkor Nyergéékhez szállott egy napra. Bement fia szobájába, kezét ölébe téve csöndes imádattal nézte őt. Nyergéék sütöttek-főztek, még jobban ügyeltek a csöndre. A grófnőt
idegesítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
idegesitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a társaság. Igyekezett kedvesnek mutatkozni, többször kifejezte
megelégedését
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megelégedését,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind a családdal, mind az intézettel szemben, s öt arany
jutalomdíjat tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
jutalomdijat tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki annak a tanulónak, ki Tibor osztályában a legszebb előmenetelt
tanúsítja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanusitja.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Amikor elutazott, Nyergéék
kísérték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikisérték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az állomásra.
Áhítattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Áhitattal
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Áhitattal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vegyes ámulattal látták, hogy a grófnő fiával együtt egy bérelt,
első osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fülkébe száll.  
A diákot hazulról bőven ellátták pénzzel, melynek itt felét sem tudta elkölteni. Aki kért
tőle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tőle,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tanulótársai közül, annak adott.
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mozdulattal
átnyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
erszényét, hogy vegyen ki belőle annyit, amennyit akar. Barátja nem volt egy sem. Kedvelték őt, ő is kedvelte a többieket. De nem szerette különösebben sem a sportot, sem a könyveket, sem a sakkot, sem a kis diákszenvedélyeket, a
gyorsírást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyorsirást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és önképzőkört s
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meglehetősen egyedül maradt akkor, mikor társai rekordokról, drámákról, vezércselekről,
vitaírási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vitairási
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jelényekről és szavalatokról vitáztak. Leckéje végeztével nagy, kék
bélyegkönyvébe ímmel-ámmal beleragasztotta újonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bélyegkönyvébe immel-ámmal beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bélyegkönyvébe beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vásárolt bélyegeit, melyek szétszórtan hevertek asztalokon, székeken, anélkül, hogy az otthoniak hozzájuk mertek volna
nyúlni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyulni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fuvolázni is tudott. Mégis ritkán fuvolázott.
Tulajdonképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tulajdonkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem érdekelte semmi.  
Hatodikos korában,
június
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
junius
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vége felé, délután növénytanórára ment, kezében pár virággal. A templom előtt megpillantotta Novák
Hildát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hildát.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki láthatólag minden cél nélkül kószált.
Föltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Föltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
neki, hogy mennyire kócos.  
Köszöntötte őt, mert régebbről ismerte, felületesen, társaságokból s többször látta
az utcán is. Hilda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccán. Hilda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csak bólintott, mosoly és kedveskedés nélkül, ami kislánytól szokatlan.  
Tibor azt érezte, amit eddig sohasem érzett: hogy
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Most vette észre először, hogy milyen
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arra gondolt, hogy nincs anyja, azért oly tépett. Majd arra gondolt, hogy több a másik lányoknál, azért nincs ideje öltözködni. Torka egyszerre kiszáradt.  
Hilda hátrafordult, nyugodtan. Még nem tudta, mit keltett föl ebben a
fiúban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de ő mindig hátrafordult, mintha mindig várt volna valamit, vagy valakit, valahonnan.  
Erre a diák
hozzá csatlakozott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hozzácsatlakozott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az izgalomtól szédülve. Hilda ezen nem lepődött meg, legalább nem mutatta. Természetesnek találta, hogy egy nagydiák őt
hazakísérje.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hazakisérje.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Ő beszélt, ügyelve arra, hogy mindig egy kis csönd legyen szavai között.  
Amint házuk elé értek, Hilda
behívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
behivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bahívta
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
a kertbe. Tibor nem ment be. Pár nap
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bement a kertbe s a lakásba is. Novák Antal nem volt otthon, Mari rájuk se nézett, az megszokta már, hogy ide diákok járjanak. Hilda szobájába vezette s bár az ajtó nyitva volt, kitárta karját, engedte, hogy
megölelje. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. Ő odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
megölelje. És odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ajkát, kétségbeesetten, mint egy harmincéves asszony.  
Tibor ekkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ekkor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókolt először lányt. A többi csók, a
társasjátékoknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
társasjátékoknál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egyebütt, ostobaság volt, unalom. Azok rövid ideig tartottak s nem értették meg, hogy az emberek miért
csókolóznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókoloznak
n
Jegyzet [sh.]
.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
E félperces csókok mindenről
fölvilágosították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fölvilágositották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
tizenhét éves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tizenhétéves
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki utánuk
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tántorgott ki a kerten, mintha nem látná az utat.  
Este a legkisebb, kilencéves
Nyerge lány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
titokban levelet adott át, melyet kockás
irkapapírra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irkapapirra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
írtak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irtak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
irónra göngyöltek, aztán több helyütt keresztben behorpasztottak. Tibor kibontotta és
elhűlt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elhült,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor látta, hogy Hilda
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki másnap reggel már találkát adott, a városon
kívül.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem értette, hogy lehet valaki ily meggondolatlan, hogy mer dacolni az édes veszedelemmel, kétfelé, otthon és itten s megrémült, hogy akár Novák megtudja, akár Nyerge.  
Hilda megvetette az embereket, lenézte a felnőttek
megfigyelőképességét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megfigyelő képességét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, neki volt igaza. Nem jártak pórul. Találkoztak ők nemcsak a városon
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hanem a városban is, forgalmas
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tereken, reggel, délben, este, iskola előtt és után, amikor akartak, néha naponta ötször is. Mindez már intézményessé vált. Leveleket hoztak-vittek a futárok. Néhányszor
késő délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
késődélután
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölsurrantak a gimnázium elhagyott tantermeibe. Az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottok már csak arra szolgáltak, hogy gyorsan megbeszéljék, mi másnapra a
teendő.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teendő.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Tibor a leány biztatására elment hozzájuk, akár otthon volt Novák, akár nem. Itt olykor órákat töltött. A leány megmutatta apja aranybagolyfejes tanári zsebkönyvét, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
borzongó örömmel kezébe vett, elárulta a titkos jegyek értelmét, mert Novák Antal titkos jegyeket
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– mindig csak vonalakat, melyek egyeseknek látszottak, de kettest, hármast, négyest jelentettek, aszerint, hogy a négyszög melyik sarkába helyezte el, – sőt egyszer átadta neki az iskolai dolgozatot is, melyet apja előzően
elkészített.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elkészitett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor ezt lemásolta,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
akkor a hetedik osztály egy része, több mint fele, jeles
dolgozatot adott be.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dolgozatot nyujtott be.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák, aki elfáradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Már nyiltan járt hozzájuk. Novák, ki elfáradt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
tanításban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitásban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
való szüntelen foglalkozás következtében eltompult nevelési hivatása körébe tartozó mindennapi dolgokkal szemben, figyelemre
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
méltatta a csöndes, rokonszenves
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kit egyre gyakrabban talált ott. Hilda gondoskodott ürügyekről. Minthogy Tibor nevetségesen gyámoltalan volt és ötlettelen,
kitanította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kitanitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őt. Vagy egy „könyvet hozott olvasni”, vagy egy „könyvet vitt”, vagy azt a Schumann-füzetet adta kölcsön, melyet
színpadi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinpadi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kellékül valamelyikük mindig magánál hordozott, a végső veszedelem esetére.  
Februárban erősen havazott. Egy este Novák a fizikai
szertárból jövet a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szertárból távozott, mikor a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hó fehér függönyén át megpillantott két árnyat, Hildát és Tibort, kik egymásba karoltak. Erre föllépett. Beszélt külön a leányával, még aznap este, külön a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
másnap a tanári szobában, s később maga elé
állítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
álllítva
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mindkettőjüket, értésükre adta: semmi kifogása az ellen, hogy néha lássák egymást, de csak hetente egyszer, vasárnap, mikor ő is otthon van. Tibor párszor meg is jelent náluk, vasárnap délután. De később elmaradt.  
Nem fogadták el ők az élettől ezt a
koldusi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
koldúsi
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ajándékot. Annál sokkal gazdagabbak, büszkébbek voltak. Más alkalmakat kerestek, melyeket az ellenőrzés nehezebbé tett, a tilalom érdekesebbé. Ismét kiszorultak
az utcára. Flóri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccára, mint kezdetben. Flóri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nénit ekkor avatták be mindenbe és Lenkét is, Hilda barátnőjét, ki az önzetlen őrszem szerepét
vállalta a nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vállalta nagyobb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
légyottok
alatt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alatt. Tibor ekkor már egészen rab volt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Mielőtt Tibor letette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt letette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a hetedik osztály vizsgáját, Hilda emlékül adott neki egy értéktelen ezüstláncot s azt
kívánta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy ezt, mint eljegyzésük jelképét,
erősíttesse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erősittesse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karjára,
úgy, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy, hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugyhogy
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ne láthassa más és
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehessen levenni. Együtt mentek az
aranymíveshez,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
aranymiveshez,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a láncot Tibor jobb karjára forrasztotta.
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
utazott el, megláncoltan, a nyári vakációra. Otthon valahányszor
úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
Fertő tóban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Fertő-tóban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
boldogan pillantotta meg ezt a csöpp ezüstbéklyót, mely a jövendőre emlékezteti és a mellén
himbálózó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hinbálózó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
arany
Szűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szüz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Máriát, édesanyja talizmánját, mely
múltját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
régi családját hozza eszébe. Hilda leveleiben szalagokat, hajfürtöket is küldött, hogy ezek a
bálványkák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bályványkák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
megtartsák őt számára s minél előbb visszahozzák.
Tibor,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
várva a szünidő
végét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
végét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vissza is utazott, s azóta folyt a nyugtalan élet,
vígan-szomorúan, úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vigan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vígan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vigan-szomoruan, ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint két éve.  
Amíg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Amig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanult, ezek a kis és nagy emlékek végigviharzottak rajta, nem összefüggően, időrendi sorban, hanem szeszélyesen s mégis csodálatosan-együtt, mint valami, ami
van,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
van
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fájdalmas egységben, egy örökkévalóság óta s nem lehet megbolygatni. A
legújabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legujabb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mely megdöbbentett volna egy felnőttet is, nem változtatott semmit. Vacsora után
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látnia kellett, azonnal látnia, még egyszer, hogy meggyőződjék, él-e még s milyen az arca és szeme.  
Csak egy
nagy utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nagyuccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
nagy uccán
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
csapott
át
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
át,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egy
kisutcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisuccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg egy kisközön. Gázlámpa égett minden ház előtt. De az övék előtt
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
égett a gázlámpa, mint a csillag.  
Ilyenkor
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudta, mit tesz, nem mérte föl a kockázatot, melyet maga ellen idéz. Hilda ablakán kopogott. Nem válaszolt senki. Erre megkerülte a
gyepűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepüt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepűt,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gyepüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kapuból látta, hogy a lógó lámpa alatt Novák vacsorázik leányával.  
Tibor fütyült. A
walkür-motívumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
walkür-motivumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fütyülte, mely rég-megbeszélt jelük volt, élesen, vadul, hogy átröpüljön a fák
lombkoronáján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lombkorongján
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s megüsse az ő dobhártyáját. Hilda
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tett, mintha nem hallotta volna. De
negyed perc múlva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
negyedperc mulva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor
elmúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elmult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az a lehetőség, hogy apja észrevette, lassan fölkelt az asztaltól s valamit mondva
apjának,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifelé jött.  
A kapu nyitva volt. Tibor beszökött s egy lucfenyő törzse mögé
bújt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bujt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Röpült feléje a lány, kis viharos szoknyáival, melyek fölkavarták az
éjszakát. Meg se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
éjszakát, meg sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
törölte
hústól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hustól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
zsíros
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsiros
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
száját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ajkát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s az már ott aludt
a neki való szájon. Gyorsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a neki-való ajkon. Gyorsan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csókolóztak. A szájak nem akartak elszakadni.
Szívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szivták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egymást, görcsösen, hogy szinte fájt és aztán megdagadva, jóllakottan hullottak le egymásról, mint a nadályok, melyek teleitták magukat vérrel.  
De a lány, ki háttal állt verandán ülő apjának, biztos ösztönével megérezte, hogy elég, vissza kell szaladnia, a vacsorához. Tibor suttogott valamit, hogy mikor,
mikor?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mikor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda erre már nem tudott felelni.  
Rohant a fasorban, befelé. Jókor
odaért. Egy pillanat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
odaért. Pillanat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ismét ott ült a
kivilágított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivilágitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
verandán, közönyösen, engedelmesen, az apjával szemben, ki egy pohár vizet töltött.  
A diák mindig ekkor riadt meg merészségétől. Elbódult annak a képzeletére, hogy tanárja, kitől mindnyájan rettegnek, akármelyik pillanatban szembekerülhetett volna. Mindez csak fokozta a kaland varázsát.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rémlett, hogy ezért még jobban szereti, különben nem is szeretné ennyire.  
Óvatosan kisompolygott a kertből, vissza-visszatekintve a lámpafényben
úszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
idillre. Görnyedten járt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vitte kifelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vitte, kifelé,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vitte kifelé,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
elviselhetetlen boldogságát.  
 
 
V.  
Azzal, amit a leánytól hallott, nem tudott mit
csinálni. Mit kell ilyenkor tenni? Hová
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csinálni. Hová
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kell futni? Tervei összezavarodtak.  
Ijedelmében büszke lett, tanácstalanságában elszánt és férfias, örült annak, amitől félt, majd mindent, amit érzett és gondolt,
elmosott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elmosodott
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a belső intelem, hogy tanulnia kell az
érettségire
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
érettségire,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megpihent az iskola jótékony gyámságában.  
Tibor egyik tanárjánál lakott, már nyolc éve, a természetrajz professzoránál, Nyerge Lázárnál.  
A virágok és állatok e gyengéd barátja imádta a pénzt. Becsvágyó, mohó ember lévén nem érte be fizetésével, erején felül dolgozott, sok magánórát vállalt s tulajdon
tanítványait
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is
tanította.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitotta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arról ábrándozott, hogy évek
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vesz majd egy
szőlőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szőllőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Kosztosokat tartott, Tiboron
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
még kettőt. Csak
jómódú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jómódu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákokat fogadott el, földbirtokosok, gazdag szülők gyermekeit, kik a kialkudott
díjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
dijon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
liszttel,
zsírral,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsirral,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olykor egy
fél disznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
féldisznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
féldisznóval hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a háztartáshoz. Maga a családjával, két
kislányával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kis lányával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már
gimnáziumba járó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnáziumbajáró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy udvari szobába szorult, eszébe se jutva, hogy ez
másképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
máskép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is lehetne és a kosztosok kaptak mindent, ami kényelmes, finom, közös ebédek alkalmával nekik tálaltak először, a legjobb falatok az ő tányérjukra kerültek.  
Tibort az édesanyja hozta Sárszegre, már
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korában, özvegy Csajkás Gáborné, ki származására nézve grófnő volt és
Sopron megyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sopronmegyei
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
birtokán élt. Azt
akarta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a karta
n
Jegyzet [sh.]
,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy a törékeny
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
erőre kapjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
erőrekapjon
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
délen, az
„egészséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
„egészséges,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vidéki levegőben” s a tanári felügyelet alatt komolyan dolgozzék. Nem is lehetett panasz sem nevelője ellen, sem
őellene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ő ellene.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Nyerge kordában tartotta, ő pedig valamicskét megerősödött s noha egy
tárgy iránt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tárgy tárgy
n
Jegyzet két lap határán
iránt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott hajlamot, szorgalmasan tanult, a tanév végén jó-elégséges
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyitványt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt haza, amivel a
grófnő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
frófnő
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
meg volt elégedve.  
Nyergéék Tibort megbecsülték, családtagnak tekintették. Kevesebbet fizetett, mint a többiek, de mégis az történt, amit óhajtott, és Nyergéné gyakran megkérdezte tőle, hogy mit főzzön. Ebben a tekintetben alig volt
kívánsága.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánsága.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Keveset evett, nem
ínyeskedett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
inyeskedett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ő neki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
adták a nagy, világos szobát, mely teremnek is beillett, a széles ágyat, a hencsert, az
íróasztalt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s diákotthonát, melyet
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kora óta lakott, a maga
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint rendezhette be, egy egyetemi hallgató önállóságával. Arcképtartókat tett a falra, melyeket
teletűzdelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teletüzdelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korán elhunyt édesatyja fényképeivel,
hadnagyi,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hadnagyi.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
századosi egyenruhában, illatszert használt, mely az egész házat belengte. Közte és lakásadói közt kellemes udvariasság alakult ki, mely egymás kölcsönös
kímélésén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kimélésén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és a figyelmen alapult. Ha csöngetett, azonnal beszaladtak, tudták, hogy szereti a csöndet s a kisebb kosztosoknak halkabban kellett beszélniök, a hangos
Nyerge lányokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lányokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig sokszor elküldték hazulról, hogy ne zavarják őt.  
Édesanyja évente kétszer meglátogatta, a karácsonyi és
húsvéti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
husvéti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szünet
előtt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s magával vitte a birtokra, pihenni. Igénytelen katonaözvegy lett a grófnőből. Az állomásról bérkocsin hajtatott a városba. Tibor az anyja mellett ült, ki törékeny pergamentarcát legyezővel védte a nap ellen s minden zajra összerezzent. Ilyenkor Nyergéékhez szállott egy napra. Bement fia szobájába, kezét ölébe téve csöndes imádattal nézte őt. Nyergéék sütöttek-főztek, még jobban ügyeltek a csöndre. A grófnőt
idegesítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
idegesitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a társaság. Igyekezett kedvesnek mutatkozni, többször kifejezte
megelégedését
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megelégedését,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind a családdal, mind az intézettel szemben, s öt arany
jutalomdíjat tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
jutalomdijat tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki annak a tanulónak, ki Tibor osztályában a legszebb előmenetelt
tanúsítja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanusitja.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Amikor elutazott, Nyergéék
kísérték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikisérték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az állomásra.
Áhítattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Áhitattal
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Áhitattal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vegyes ámulattal látták, hogy a grófnő fiával együtt egy bérelt,
első osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fülkébe száll.  
A diákot hazulról bőven ellátták pénzzel, melynek itt felét sem tudta elkölteni. Aki kért
tőle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tőle,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tanulótársai közül, annak adott.
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mozdulattal
átnyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
erszényét, hogy vegyen ki belőle annyit, amennyit akar. Barátja nem volt egy sem. Kedvelték őt, ő is kedvelte a többieket. De nem szerette különösebben sem a sportot, sem a könyveket, sem a sakkot, sem a kis diákszenvedélyeket, a
gyorsírást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyorsirást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és önképzőkört s
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meglehetősen egyedül maradt akkor, mikor társai rekordokról, drámákról, vezércselekről,
vitaírási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vitairási
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jelényekről és szavalatokról vitáztak. Leckéje végeztével nagy, kék
bélyegkönyvébe ímmel-ámmal beleragasztotta újonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bélyegkönyvébe immel-ámmal beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bélyegkönyvébe beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vásárolt bélyegeit, melyek szétszórtan hevertek asztalokon, székeken, anélkül, hogy az otthoniak hozzájuk mertek volna
nyúlni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyulni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fuvolázni is tudott. Mégis ritkán fuvolázott.
Tulajdonképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tulajdonkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem érdekelte semmi.  
Hatodikos korában,
június
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
junius
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vége felé, délután növénytanórára ment, kezében pár virággal. A templom előtt megpillantotta Novák
Hildát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hildát.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki láthatólag minden cél nélkül kószált.
Föltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Föltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
neki, hogy mennyire kócos.  
Köszöntötte őt, mert régebbről ismerte, felületesen, társaságokból s többször látta
az utcán is. Hilda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccán. Hilda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csak bólintott, mosoly és kedveskedés nélkül, ami kislánytól szokatlan.  
Tibor azt érezte, amit eddig sohasem érzett: hogy
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Most vette észre először, hogy milyen
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arra gondolt, hogy nincs anyja, azért oly tépett. Majd arra gondolt, hogy több a másik lányoknál, azért nincs ideje öltözködni. Torka egyszerre kiszáradt.  
Hilda hátrafordult, nyugodtan. Még nem tudta, mit keltett föl ebben a
fiúban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de ő mindig hátrafordult, mintha mindig várt volna valamit, vagy valakit, valahonnan.  
Erre a diák
hozzá csatlakozott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hozzácsatlakozott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az izgalomtól szédülve. Hilda ezen nem lepődött meg, legalább nem mutatta. Természetesnek találta, hogy egy nagydiák őt
hazakísérje.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hazakisérje.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Ő beszélt, ügyelve arra, hogy mindig egy kis csönd legyen szavai között.  
Amint házuk elé értek, Hilda
behívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
behivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bahívta
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
a kertbe. Tibor nem ment be. Pár nap
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bement a kertbe s a lakásba is. Novák Antal nem volt otthon, Mari rájuk se nézett, az megszokta már, hogy ide diákok járjanak. Hilda szobájába vezette s bár az ajtó nyitva volt, kitárta karját, engedte, hogy
megölelje. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. Ő odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
megölelje. És odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ajkát, kétségbeesetten, mint egy harmincéves asszony.  
Tibor ekkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ekkor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókolt először lányt. A többi csók, a
társasjátékoknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
társasjátékoknál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egyebütt, ostobaság volt, unalom. Azok rövid ideig tartottak s nem értették meg, hogy az emberek miért
csókolóznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókoloznak
n
Jegyzet [sh.]
.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
E félperces csókok mindenről
fölvilágosították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fölvilágositották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
tizenhét éves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tizenhétéves
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki utánuk
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tántorgott ki a kerten, mintha nem látná az utat.  
Este a legkisebb, kilencéves
Nyerge lány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
titokban levelet adott át, melyet kockás
irkapapírra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irkapapirra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
írtak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irtak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
irónra göngyöltek, aztán több helyütt keresztben behorpasztottak. Tibor kibontotta és
elhűlt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elhült,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor látta, hogy Hilda
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki másnap reggel már találkát adott, a városon
kívül.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem értette, hogy lehet valaki ily meggondolatlan, hogy mer dacolni az édes veszedelemmel, kétfelé, otthon és itten s megrémült, hogy akár Novák megtudja, akár Nyerge.  
Hilda megvetette az embereket, lenézte a felnőttek
megfigyelőképességét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megfigyelő képességét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, neki volt igaza. Nem jártak pórul. Találkoztak ők nemcsak a városon
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hanem a városban is, forgalmas
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tereken, reggel, délben, este, iskola előtt és után, amikor akartak, néha naponta ötször is. Mindez már intézményessé vált. Leveleket hoztak-vittek a futárok. Néhányszor
késő délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
késődélután
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölsurrantak a gimnázium elhagyott tantermeibe. Az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottok már csak arra szolgáltak, hogy gyorsan megbeszéljék, mi másnapra a
teendő.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teendő.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Tibor a leány biztatására elment hozzájuk, akár otthon volt Novák, akár nem. Itt olykor órákat töltött. A leány megmutatta apja aranybagolyfejes tanári zsebkönyvét, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
borzongó örömmel kezébe vett, elárulta a titkos jegyek értelmét, mert Novák Antal titkos jegyeket
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– mindig csak vonalakat, melyek egyeseknek látszottak, de kettest, hármast, négyest jelentettek, aszerint, hogy a négyszög melyik sarkába helyezte el, – sőt egyszer átadta neki az iskolai dolgozatot is, melyet apja előzően
elkészített.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elkészitett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor ezt lemásolta,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
akkor a hetedik osztály egy része, több mint fele, jeles
dolgozatot adott be.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dolgozatot nyujtott be.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák, aki elfáradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Már nyiltan járt hozzájuk. Novák, ki elfáradt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
tanításban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitásban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
való szüntelen foglalkozás következtében eltompult nevelési hivatása körébe tartozó mindennapi dolgokkal szemben, figyelemre
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
méltatta a csöndes, rokonszenves
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kit egyre gyakrabban talált ott. Hilda gondoskodott ürügyekről. Minthogy Tibor nevetségesen gyámoltalan volt és ötlettelen,
kitanította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kitanitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őt. Vagy egy „könyvet hozott olvasni”, vagy egy „könyvet vitt”, vagy azt a Schumann-füzetet adta kölcsön, melyet
színpadi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinpadi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kellékül valamelyikük mindig magánál hordozott, a végső veszedelem esetére.  
Februárban erősen havazott. Egy este Novák a fizikai
szertárból jövet a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szertárból távozott, mikor a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hó fehér függönyén át megpillantott két árnyat, Hildát és Tibort, kik egymásba karoltak. Erre föllépett. Beszélt külön a leányával, még aznap este, külön a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
másnap a tanári szobában, s később maga elé
állítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
álllítva
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mindkettőjüket, értésükre adta: semmi kifogása az ellen, hogy néha lássák egymást, de csak hetente egyszer, vasárnap, mikor ő is otthon van. Tibor párszor meg is jelent náluk, vasárnap délután. De később elmaradt.  
Nem fogadták el ők az élettől ezt a
koldusi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
koldúsi
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ajándékot. Annál sokkal gazdagabbak, büszkébbek voltak. Más alkalmakat kerestek, melyeket az ellenőrzés nehezebbé tett, a tilalom érdekesebbé. Ismét kiszorultak
az utcára. Flóri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccára, mint kezdetben. Flóri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nénit ekkor avatták be mindenbe és Lenkét is, Hilda barátnőjét, ki az önzetlen őrszem szerepét
vállalta a nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vállalta nagyobb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
légyottok
alatt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alatt. Tibor ekkor már egészen rab volt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Mielőtt Tibor letette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt letette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a hetedik osztály vizsgáját, Hilda emlékül adott neki egy értéktelen ezüstláncot s azt
kívánta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy ezt, mint eljegyzésük jelképét,
erősíttesse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erősittesse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karjára,
úgy, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy, hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugyhogy
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ne láthassa más és
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehessen levenni. Együtt mentek az
aranymíveshez,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
aranymiveshez,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a láncot Tibor jobb karjára forrasztotta.
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
utazott el, megláncoltan, a nyári vakációra. Otthon valahányszor
úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
Fertő tóban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Fertő-tóban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
boldogan pillantotta meg ezt a csöpp ezüstbéklyót, mely a jövendőre emlékezteti és a mellén
himbálózó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hinbálózó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
arany
Szűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szüz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Máriát, édesanyja talizmánját, mely
múltját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
régi családját hozza eszébe. Hilda leveleiben szalagokat, hajfürtöket is küldött, hogy ezek a
bálványkák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bályványkák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
megtartsák őt számára s minél előbb visszahozzák.
Tibor,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
várva a szünidő
végét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
végét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vissza is utazott, s azóta folyt a nyugtalan élet,
vígan-szomorúan, úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vigan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vígan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vigan-szomoruan, ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint két éve.  
Amíg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Amig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanult, ezek a kis és nagy emlékek végigviharzottak rajta, nem összefüggően, időrendi sorban, hanem szeszélyesen s mégis csodálatosan-együtt, mint valami, ami
van,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
van
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fájdalmas egységben, egy örökkévalóság óta s nem lehet megbolygatni. A
legújabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legujabb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mely megdöbbentett volna egy felnőttet is, nem változtatott semmit. Vacsora után
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látnia kellett, azonnal látnia, még egyszer, hogy meggyőződjék, él-e még s milyen az arca és szeme.  
Csak egy
nagy utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nagyuccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
nagy uccán
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
csapott
át
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
át,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egy
kisutcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisuccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg egy kisközön. Gázlámpa égett minden ház előtt. De az övék előtt
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
égett a gázlámpa, mint a csillag.  
Ilyenkor
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudta, mit tesz, nem mérte föl a kockázatot, melyet maga ellen idéz. Hilda ablakán kopogott. Nem válaszolt senki. Erre megkerülte a
gyepűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepüt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepűt,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gyepüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kapuból látta, hogy a lógó lámpa alatt Novák vacsorázik leányával.  
Tibor fütyült. A
walkür-motívumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
walkür-motivumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fütyülte, mely rég-megbeszélt jelük volt, élesen, vadul, hogy átröpüljön a fák
lombkoronáján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lombkorongján
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s megüsse az ő dobhártyáját. Hilda
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tett, mintha nem hallotta volna. De
negyed perc múlva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
negyedperc mulva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor
elmúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elmult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az a lehetőség, hogy apja észrevette, lassan fölkelt az asztaltól s valamit mondva
apjának,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifelé jött.  
A kapu nyitva volt. Tibor beszökött s egy lucfenyő törzse mögé
bújt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bujt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Röpült feléje a lány, kis viharos szoknyáival, melyek fölkavarták az
éjszakát. Meg se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
éjszakát, meg sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
törölte
hústól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hustól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
zsíros
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsiros
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
száját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ajkát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s az már ott aludt
a neki való szájon. Gyorsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a neki-való ajkon. Gyorsan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csókolóztak. A szájak nem akartak elszakadni.
Szívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szivták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egymást, görcsösen, hogy szinte fájt és aztán megdagadva, jóllakottan hullottak le egymásról, mint a nadályok, melyek teleitták magukat vérrel.  
De a lány, ki háttal állt verandán ülő apjának, biztos ösztönével megérezte, hogy elég, vissza kell szaladnia, a vacsorához. Tibor suttogott valamit, hogy mikor,
mikor?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mikor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda erre már nem tudott felelni.  
Rohant a fasorban, befelé. Jókor
odaért. Egy pillanat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
odaért. Pillanat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ismét ott ült a
kivilágított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivilágitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
verandán, közönyösen, engedelmesen, az apjával szemben, ki egy pohár vizet töltött.  
A diák mindig ekkor riadt meg merészségétől. Elbódult annak a képzeletére, hogy tanárja, kitől mindnyájan rettegnek, akármelyik pillanatban szembekerülhetett volna. Mindez csak fokozta a kaland varázsát.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rémlett, hogy ezért még jobban szereti, különben nem is szeretné ennyire.  
Óvatosan kisompolygott a kertből, vissza-visszatekintve a lámpafényben
úszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
idillre. Görnyedten járt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vitte kifelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vitte, kifelé,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vitte kifelé,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
elviselhetetlen boldogságát.  
 
 
V.  
Azzal, amit a leánytól hallott, nem tudott mit
csinálni. Mit kell ilyenkor tenni? Hová
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csinálni. Hová
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kell futni? Tervei összezavarodtak.  
Ijedelmében büszke lett, tanácstalanságában elszánt és férfias, örült annak, amitől félt, majd mindent, amit érzett és gondolt,
elmosott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elmosodott
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a belső intelem, hogy tanulnia kell az
érettségire
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
érettségire,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megpihent az iskola jótékony gyámságában.  
Tibor egyik tanárjánál lakott, már nyolc éve, a természetrajz professzoránál, Nyerge Lázárnál.  
A virágok és állatok e gyengéd barátja imádta a pénzt. Becsvágyó, mohó ember lévén nem érte be fizetésével, erején felül dolgozott, sok magánórát vállalt s tulajdon
tanítványait
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is
tanította.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitotta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arról ábrándozott, hogy évek
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vesz majd egy
szőlőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szőllőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Kosztosokat tartott, Tiboron
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
még kettőt. Csak
jómódú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jómódu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákokat fogadott el, földbirtokosok, gazdag szülők gyermekeit, kik a kialkudott
díjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
dijon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
liszttel,
zsírral,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsirral,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olykor egy
fél disznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
féldisznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
féldisznóval hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a háztartáshoz. Maga a családjával, két
kislányával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kis lányával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már
gimnáziumba járó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnáziumbajáró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy udvari szobába szorult, eszébe se jutva, hogy ez
másképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
máskép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is lehetne és a kosztosok kaptak mindent, ami kényelmes, finom, közös ebédek alkalmával nekik tálaltak először, a legjobb falatok az ő tányérjukra kerültek.  
Tibort az édesanyja hozta Sárszegre, már
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korában, özvegy Csajkás Gáborné, ki származására nézve grófnő volt és
Sopron megyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sopronmegyei
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
birtokán élt. Azt
akarta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a karta
n
Jegyzet [sh.]
,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy a törékeny
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
erőre kapjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
erőrekapjon
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
délen, az
„egészséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
„egészséges,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vidéki levegőben” s a tanári felügyelet alatt komolyan dolgozzék. Nem is lehetett panasz sem nevelője ellen, sem
őellene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ő ellene.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Nyerge kordában tartotta, ő pedig valamicskét megerősödött s noha egy
tárgy iránt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tárgy tárgy
n
Jegyzet két lap határán
iránt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott hajlamot, szorgalmasan tanult, a tanév végén jó-elégséges
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyitványt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt haza, amivel a
grófnő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
frófnő
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
meg volt elégedve.  
Nyergéék Tibort megbecsülték, családtagnak tekintették. Kevesebbet fizetett, mint a többiek, de mégis az történt, amit óhajtott, és Nyergéné gyakran megkérdezte tőle, hogy mit főzzön. Ebben a tekintetben alig volt
kívánsága.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánsága.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Keveset evett, nem
ínyeskedett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
inyeskedett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ő neki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
adták a nagy, világos szobát, mely teremnek is beillett, a széles ágyat, a hencsert, az
íróasztalt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s diákotthonát, melyet
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kora óta lakott, a maga
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint rendezhette be, egy egyetemi hallgató önállóságával. Arcképtartókat tett a falra, melyeket
teletűzdelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teletüzdelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korán elhunyt édesatyja fényképeivel,
hadnagyi,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hadnagyi.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
századosi egyenruhában, illatszert használt, mely az egész házat belengte. Közte és lakásadói közt kellemes udvariasság alakult ki, mely egymás kölcsönös
kímélésén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kimélésén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és a figyelmen alapult. Ha csöngetett, azonnal beszaladtak, tudták, hogy szereti a csöndet s a kisebb kosztosoknak halkabban kellett beszélniök, a hangos
Nyerge lányokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lányokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig sokszor elküldték hazulról, hogy ne zavarják őt.  
Édesanyja évente kétszer meglátogatta, a karácsonyi és
húsvéti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
husvéti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szünet
előtt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s magával vitte a birtokra, pihenni. Igénytelen katonaözvegy lett a grófnőből. Az állomásról bérkocsin hajtatott a városba. Tibor az anyja mellett ült, ki törékeny pergamentarcát legyezővel védte a nap ellen s minden zajra összerezzent. Ilyenkor Nyergéékhez szállott egy napra. Bement fia szobájába, kezét ölébe téve csöndes imádattal nézte őt. Nyergéék sütöttek-főztek, még jobban ügyeltek a csöndre. A grófnőt
idegesítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
idegesitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a társaság. Igyekezett kedvesnek mutatkozni, többször kifejezte
megelégedését
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megelégedését,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind a családdal, mind az intézettel szemben, s öt arany
jutalomdíjat tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
jutalomdijat tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki annak a tanulónak, ki Tibor osztályában a legszebb előmenetelt
tanúsítja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanusitja.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Amikor elutazott, Nyergéék
kísérték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikisérték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az állomásra.
Áhítattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Áhitattal
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Áhitattal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vegyes ámulattal látták, hogy a grófnő fiával együtt egy bérelt,
első osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fülkébe száll.  
A diákot hazulról bőven ellátták pénzzel, melynek itt felét sem tudta elkölteni. Aki kért
tőle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tőle,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tanulótársai közül, annak adott.
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mozdulattal
átnyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
erszényét, hogy vegyen ki belőle annyit, amennyit akar. Barátja nem volt egy sem. Kedvelték őt, ő is kedvelte a többieket. De nem szerette különösebben sem a sportot, sem a könyveket, sem a sakkot, sem a kis diákszenvedélyeket, a
gyorsírást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyorsirást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és önképzőkört s
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meglehetősen egyedül maradt akkor, mikor társai rekordokról, drámákról, vezércselekről,
vitaírási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vitairási
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jelényekről és szavalatokról vitáztak. Leckéje végeztével nagy, kék
bélyegkönyvébe ímmel-ámmal beleragasztotta újonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bélyegkönyvébe immel-ámmal beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bélyegkönyvébe beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vásárolt bélyegeit, melyek szétszórtan hevertek asztalokon, székeken, anélkül, hogy az otthoniak hozzájuk mertek volna
nyúlni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyulni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fuvolázni is tudott. Mégis ritkán fuvolázott.
Tulajdonképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tulajdonkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem érdekelte semmi.  
Hatodikos korában,
június
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
junius
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vége felé, délután növénytanórára ment, kezében pár virággal. A templom előtt megpillantotta Novák
Hildát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hildát.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki láthatólag minden cél nélkül kószált.
Föltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Föltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
neki, hogy mennyire kócos.  
Köszöntötte őt, mert régebbről ismerte, felületesen, társaságokból s többször látta
az utcán is. Hilda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccán. Hilda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csak bólintott, mosoly és kedveskedés nélkül, ami kislánytól szokatlan.  
Tibor azt érezte, amit eddig sohasem érzett: hogy
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Most vette észre először, hogy milyen
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arra gondolt, hogy nincs anyja, azért oly tépett. Majd arra gondolt, hogy több a másik lányoknál, azért nincs ideje öltözködni. Torka egyszerre kiszáradt.  
Hilda hátrafordult, nyugodtan. Még nem tudta, mit keltett föl ebben a
fiúban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de ő mindig hátrafordult, mintha mindig várt volna valamit, vagy valakit, valahonnan.  
Erre a diák
hozzá csatlakozott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hozzácsatlakozott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az izgalomtól szédülve. Hilda ezen nem lepődött meg, legalább nem mutatta. Természetesnek találta, hogy egy nagydiák őt
hazakísérje.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hazakisérje.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Ő beszélt, ügyelve arra, hogy mindig egy kis csönd legyen szavai között.  
Amint házuk elé értek, Hilda
behívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
behivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bahívta
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
a kertbe. Tibor nem ment be. Pár nap
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bement a kertbe s a lakásba is. Novák Antal nem volt otthon, Mari rájuk se nézett, az megszokta már, hogy ide diákok járjanak. Hilda szobájába vezette s bár az ajtó nyitva volt, kitárta karját, engedte, hogy
megölelje. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. Ő odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
megölelje. És odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ajkát, kétségbeesetten, mint egy harmincéves asszony.  
Tibor ekkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ekkor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókolt először lányt. A többi csók, a
társasjátékoknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
társasjátékoknál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egyebütt, ostobaság volt, unalom. Azok rövid ideig tartottak s nem értették meg, hogy az emberek miért
csókolóznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókoloznak
n
Jegyzet [sh.]
.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
E félperces csókok mindenről
fölvilágosították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fölvilágositották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
tizenhét éves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tizenhétéves
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki utánuk
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tántorgott ki a kerten, mintha nem látná az utat.  
Este a legkisebb, kilencéves
Nyerge lány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
titokban levelet adott át, melyet kockás
irkapapírra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irkapapirra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
írtak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irtak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
irónra göngyöltek, aztán több helyütt keresztben behorpasztottak. Tibor kibontotta és
elhűlt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elhült,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor látta, hogy Hilda
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki másnap reggel már találkát adott, a városon
kívül.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem értette, hogy lehet valaki ily meggondolatlan, hogy mer dacolni az édes veszedelemmel, kétfelé, otthon és itten s megrémült, hogy akár Novák megtudja, akár Nyerge.  
Hilda megvetette az embereket, lenézte a felnőttek
megfigyelőképességét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megfigyelő képességét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, neki volt igaza. Nem jártak pórul. Találkoztak ők nemcsak a városon
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hanem a városban is, forgalmas
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tereken, reggel, délben, este, iskola előtt és után, amikor akartak, néha naponta ötször is. Mindez már intézményessé vált. Leveleket hoztak-vittek a futárok. Néhányszor
késő délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
késődélután
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölsurrantak a gimnázium elhagyott tantermeibe. Az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottok már csak arra szolgáltak, hogy gyorsan megbeszéljék, mi másnapra a
teendő.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teendő.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Tibor a leány biztatására elment hozzájuk, akár otthon volt Novák, akár nem. Itt olykor órákat töltött. A leány megmutatta apja aranybagolyfejes tanári zsebkönyvét, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
borzongó örömmel kezébe vett, elárulta a titkos jegyek értelmét, mert Novák Antal titkos jegyeket
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– mindig csak vonalakat, melyek egyeseknek látszottak, de kettest, hármast, négyest jelentettek, aszerint, hogy a négyszög melyik sarkába helyezte el, – sőt egyszer átadta neki az iskolai dolgozatot is, melyet apja előzően
elkészített.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elkészitett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor ezt lemásolta,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
akkor a hetedik osztály egy része, több mint fele, jeles
dolgozatot adott be.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dolgozatot nyujtott be.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák, aki elfáradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Már nyiltan járt hozzájuk. Novák, ki elfáradt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
tanításban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitásban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
való szüntelen foglalkozás következtében eltompult nevelési hivatása körébe tartozó mindennapi dolgokkal szemben, figyelemre
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
méltatta a csöndes, rokonszenves
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kit egyre gyakrabban talált ott. Hilda gondoskodott ürügyekről. Minthogy Tibor nevetségesen gyámoltalan volt és ötlettelen,
kitanította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kitanitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őt. Vagy egy „könyvet hozott olvasni”, vagy egy „könyvet vitt”, vagy azt a Schumann-füzetet adta kölcsön, melyet
színpadi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinpadi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kellékül valamelyikük mindig magánál hordozott, a végső veszedelem esetére.  
Februárban erősen havazott. Egy este Novák a fizikai
szertárból jövet a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szertárból távozott, mikor a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hó fehér függönyén át megpillantott két árnyat, Hildát és Tibort, kik egymásba karoltak. Erre föllépett. Beszélt külön a leányával, még aznap este, külön a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
másnap a tanári szobában, s később maga elé
állítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
álllítva
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mindkettőjüket, értésükre adta: semmi kifogása az ellen, hogy néha lássák egymást, de csak hetente egyszer, vasárnap, mikor ő is otthon van. Tibor párszor meg is jelent náluk, vasárnap délután. De később elmaradt.  
Nem fogadták el ők az élettől ezt a
koldusi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
koldúsi
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ajándékot. Annál sokkal gazdagabbak, büszkébbek voltak. Más alkalmakat kerestek, melyeket az ellenőrzés nehezebbé tett, a tilalom érdekesebbé. Ismét kiszorultak
az utcára. Flóri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccára, mint kezdetben. Flóri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nénit ekkor avatták be mindenbe és Lenkét is, Hilda barátnőjét, ki az önzetlen őrszem szerepét
vállalta a nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vállalta nagyobb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
légyottok
alatt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alatt. Tibor ekkor már egészen rab volt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Mielőtt Tibor letette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt letette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a hetedik osztály vizsgáját, Hilda emlékül adott neki egy értéktelen ezüstláncot s azt
kívánta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy ezt, mint eljegyzésük jelképét,
erősíttesse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erősittesse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karjára,
úgy, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy, hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugyhogy
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ne láthassa más és
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehessen levenni. Együtt mentek az
aranymíveshez,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
aranymiveshez,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a láncot Tibor jobb karjára forrasztotta.
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
utazott el, megláncoltan, a nyári vakációra. Otthon valahányszor
úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
Fertő tóban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Fertő-tóban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
boldogan pillantotta meg ezt a csöpp ezüstbéklyót, mely a jövendőre emlékezteti és a mellén
himbálózó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hinbálózó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
arany
Szűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szüz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Máriát, édesanyja talizmánját, mely
múltját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
régi családját hozza eszébe. Hilda leveleiben szalagokat, hajfürtöket is küldött, hogy ezek a
bálványkák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bályványkák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
megtartsák őt számára s minél előbb visszahozzák.
Tibor,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
várva a szünidő
végét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
végét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vissza is utazott, s azóta folyt a nyugtalan élet,
vígan-szomorúan, úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vigan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vígan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vigan-szomoruan, ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint két éve.  
Amíg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Amig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanult, ezek a kis és nagy emlékek végigviharzottak rajta, nem összefüggően, időrendi sorban, hanem szeszélyesen s mégis csodálatosan-együtt, mint valami, ami
van,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
van
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fájdalmas egységben, egy örökkévalóság óta s nem lehet megbolygatni. A
legújabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legujabb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mely megdöbbentett volna egy felnőttet is, nem változtatott semmit. Vacsora után
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látnia kellett, azonnal látnia, még egyszer, hogy meggyőződjék, él-e még s milyen az arca és szeme.  
Csak egy
nagy utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nagyuccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
nagy uccán
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
csapott
át
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
át,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egy
kisutcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisuccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg egy kisközön. Gázlámpa égett minden ház előtt. De az övék előtt
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
égett a gázlámpa, mint a csillag.  
Ilyenkor
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudta, mit tesz, nem mérte föl a kockázatot, melyet maga ellen idéz. Hilda ablakán kopogott. Nem válaszolt senki. Erre megkerülte a
gyepűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepüt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepűt,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gyepüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kapuból látta, hogy a lógó lámpa alatt Novák vacsorázik leányával.  
Tibor fütyült. A
walkür-motívumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
walkür-motivumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fütyülte, mely rég-megbeszélt jelük volt, élesen, vadul, hogy átröpüljön a fák
lombkoronáján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lombkorongján
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s megüsse az ő dobhártyáját. Hilda
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tett, mintha nem hallotta volna. De
negyed perc múlva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
negyedperc mulva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor
elmúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elmult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az a lehetőség, hogy apja észrevette, lassan fölkelt az asztaltól s valamit mondva
apjának,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifelé jött.  
A kapu nyitva volt. Tibor beszökött s egy lucfenyő törzse mögé
bújt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bujt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Röpült feléje a lány, kis viharos szoknyáival, melyek fölkavarták az
éjszakát. Meg se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
éjszakát, meg sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
törölte
hústól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hustól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
zsíros
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsiros
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
száját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ajkát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s az már ott aludt
a neki való szájon. Gyorsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a neki-való ajkon. Gyorsan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csókolóztak. A szájak nem akartak elszakadni.
Szívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szivták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egymást, görcsösen, hogy szinte fájt és aztán megdagadva, jóllakottan hullottak le egymásról, mint a nadályok, melyek teleitták magukat vérrel.  
De a lány, ki háttal állt verandán ülő apjának, biztos ösztönével megérezte, hogy elég, vissza kell szaladnia, a vacsorához. Tibor suttogott valamit, hogy mikor,
mikor?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mikor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda erre már nem tudott felelni.  
Rohant a fasorban, befelé. Jókor
odaért. Egy pillanat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
odaért. Pillanat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ismét ott ült a
kivilágított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivilágitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
verandán, közönyösen, engedelmesen, az apjával szemben, ki egy pohár vizet töltött.  
A diák mindig ekkor riadt meg merészségétől. Elbódult annak a képzeletére, hogy tanárja, kitől mindnyájan rettegnek, akármelyik pillanatban szembekerülhetett volna. Mindez csak fokozta a kaland varázsát.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rémlett, hogy ezért még jobban szereti, különben nem is szeretné ennyire.  
Óvatosan kisompolygott a kertből, vissza-visszatekintve a lámpafényben
úszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
idillre. Görnyedten járt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vitte kifelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vitte, kifelé,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vitte kifelé,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
elviselhetetlen boldogságát.  
 
 
V.  
Azzal, amit a leánytól hallott, nem tudott mit
csinálni. Mit kell ilyenkor tenni? Hová
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csinálni. Hová
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kell futni? Tervei összezavarodtak.  
Ijedelmében büszke lett, tanácstalanságában elszánt és férfias, örült annak, amitől félt, majd mindent, amit érzett és gondolt,
elmosott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elmosodott
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a belső intelem, hogy tanulnia kell az
érettségire
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
érettségire,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megpihent az iskola jótékony gyámságában.  
Tibor egyik tanárjánál lakott, már nyolc éve, a természetrajz professzoránál, Nyerge Lázárnál.  
A virágok és állatok e gyengéd barátja imádta a pénzt. Becsvágyó, mohó ember lévén nem érte be fizetésével, erején felül dolgozott, sok magánórát vállalt s tulajdon
tanítványait
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is
tanította.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitotta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arról ábrándozott, hogy évek
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vesz majd egy
szőlőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szőllőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Kosztosokat tartott, Tiboron
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
még kettőt. Csak
jómódú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jómódu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákokat fogadott el, földbirtokosok, gazdag szülők gyermekeit, kik a kialkudott
díjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
dijon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
liszttel,
zsírral,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsirral,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olykor egy
fél disznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
féldisznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
féldisznóval hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a háztartáshoz. Maga a családjával, két
kislányával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kis lányával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már
gimnáziumba járó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnáziumbajáró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy udvari szobába szorult, eszébe se jutva, hogy ez
másképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
máskép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is lehetne és a kosztosok kaptak mindent, ami kényelmes, finom, közös ebédek alkalmával nekik tálaltak először, a legjobb falatok az ő tányérjukra kerültek.  
Tibort az édesanyja hozta Sárszegre, már
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korában, özvegy Csajkás Gáborné, ki származására nézve grófnő volt és
Sopron megyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sopronmegyei
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
birtokán élt. Azt
akarta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a karta
n
Jegyzet [sh.]
,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy a törékeny
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
erőre kapjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
erőrekapjon
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
délen, az
„egészséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
„egészséges,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vidéki levegőben” s a tanári felügyelet alatt komolyan dolgozzék. Nem is lehetett panasz sem nevelője ellen, sem
őellene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ő ellene.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Nyerge kordában tartotta, ő pedig valamicskét megerősödött s noha egy
tárgy iránt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tárgy tárgy
n
Jegyzet két lap határán
iránt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott hajlamot, szorgalmasan tanult, a tanév végén jó-elégséges
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyitványt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt haza, amivel a
grófnő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
frófnő
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
meg volt elégedve.  
Nyergéék Tibort megbecsülték, családtagnak tekintették. Kevesebbet fizetett, mint a többiek, de mégis az történt, amit óhajtott, és Nyergéné gyakran megkérdezte tőle, hogy mit főzzön. Ebben a tekintetben alig volt
kívánsága.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánsága.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Keveset evett, nem
ínyeskedett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
inyeskedett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ő neki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
adták a nagy, világos szobát, mely teremnek is beillett, a széles ágyat, a hencsert, az
íróasztalt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s diákotthonát, melyet
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kora óta lakott, a maga
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint rendezhette be, egy egyetemi hallgató önállóságával. Arcképtartókat tett a falra, melyeket
teletűzdelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teletüzdelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korán elhunyt édesatyja fényképeivel,
hadnagyi,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hadnagyi.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
századosi egyenruhában, illatszert használt, mely az egész házat belengte. Közte és lakásadói közt kellemes udvariasság alakult ki, mely egymás kölcsönös
kímélésén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kimélésén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és a figyelmen alapult. Ha csöngetett, azonnal beszaladtak, tudták, hogy szereti a csöndet s a kisebb kosztosoknak halkabban kellett beszélniök, a hangos
Nyerge lányokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lányokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig sokszor elküldték hazulról, hogy ne zavarják őt.  
Édesanyja évente kétszer meglátogatta, a karácsonyi és
húsvéti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
husvéti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szünet
előtt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s magával vitte a birtokra, pihenni. Igénytelen katonaözvegy lett a grófnőből. Az állomásról bérkocsin hajtatott a városba. Tibor az anyja mellett ült, ki törékeny pergamentarcát legyezővel védte a nap ellen s minden zajra összerezzent. Ilyenkor Nyergéékhez szállott egy napra. Bement fia szobájába, kezét ölébe téve csöndes imádattal nézte őt. Nyergéék sütöttek-főztek, még jobban ügyeltek a csöndre. A grófnőt
idegesítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
idegesitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a társaság. Igyekezett kedvesnek mutatkozni, többször kifejezte
megelégedését
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megelégedését,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind a családdal, mind az intézettel szemben, s öt arany
jutalomdíjat tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
jutalomdijat tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki annak a tanulónak, ki Tibor osztályában a legszebb előmenetelt
tanúsítja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanusitja.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Amikor elutazott, Nyergéék
kísérték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikisérték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az állomásra.
Áhítattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Áhitattal
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Áhitattal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vegyes ámulattal látták, hogy a grófnő fiával együtt egy bérelt,
első osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fülkébe száll.  
A diákot hazulról bőven ellátták pénzzel, melynek itt felét sem tudta elkölteni. Aki kért
tőle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tőle,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tanulótársai közül, annak adott.
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mozdulattal
átnyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
erszényét, hogy vegyen ki belőle annyit, amennyit akar. Barátja nem volt egy sem. Kedvelték őt, ő is kedvelte a többieket. De nem szerette különösebben sem a sportot, sem a könyveket, sem a sakkot, sem a kis diákszenvedélyeket, a
gyorsírást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyorsirást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és önképzőkört s
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meglehetősen egyedül maradt akkor, mikor társai rekordokról, drámákról, vezércselekről,
vitaírási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vitairási
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jelényekről és szavalatokról vitáztak. Leckéje végeztével nagy, kék
bélyegkönyvébe ímmel-ámmal beleragasztotta újonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bélyegkönyvébe immel-ámmal beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bélyegkönyvébe beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vásárolt bélyegeit, melyek szétszórtan hevertek asztalokon, székeken, anélkül, hogy az otthoniak hozzájuk mertek volna
nyúlni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyulni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fuvolázni is tudott. Mégis ritkán fuvolázott.
Tulajdonképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tulajdonkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem érdekelte semmi.  
Hatodikos korában,
június
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
junius
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vége felé, délután növénytanórára ment, kezében pár virággal. A templom előtt megpillantotta Novák
Hildát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hildát.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki láthatólag minden cél nélkül kószált.
Föltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Föltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
neki, hogy mennyire kócos.  
Köszöntötte őt, mert régebbről ismerte, felületesen, társaságokból s többször látta
az utcán is. Hilda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccán. Hilda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csak bólintott, mosoly és kedveskedés nélkül, ami kislánytól szokatlan.  
Tibor azt érezte, amit eddig sohasem érzett: hogy
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Most vette észre először, hogy milyen
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arra gondolt, hogy nincs anyja, azért oly tépett. Majd arra gondolt, hogy több a másik lányoknál, azért nincs ideje öltözködni. Torka egyszerre kiszáradt.  
Hilda hátrafordult, nyugodtan. Még nem tudta, mit keltett föl ebben a
fiúban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de ő mindig hátrafordult, mintha mindig várt volna valamit, vagy valakit, valahonnan.  
Erre a diák
hozzá csatlakozott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hozzácsatlakozott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az izgalomtól szédülve. Hilda ezen nem lepődött meg, legalább nem mutatta. Természetesnek találta, hogy egy nagydiák őt
hazakísérje.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hazakisérje.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Ő beszélt, ügyelve arra, hogy mindig egy kis csönd legyen szavai között.  
Amint házuk elé értek, Hilda
behívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
behivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bahívta
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
a kertbe. Tibor nem ment be. Pár nap
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bement a kertbe s a lakásba is. Novák Antal nem volt otthon, Mari rájuk se nézett, az megszokta már, hogy ide diákok járjanak. Hilda szobájába vezette s bár az ajtó nyitva volt, kitárta karját, engedte, hogy
megölelje. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. Ő odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
megölelje. És odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ajkát, kétségbeesetten, mint egy harmincéves asszony.  
Tibor ekkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ekkor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókolt először lányt. A többi csók, a
társasjátékoknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
társasjátékoknál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egyebütt, ostobaság volt, unalom. Azok rövid ideig tartottak s nem értették meg, hogy az emberek miért
csókolóznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókoloznak
n
Jegyzet [sh.]
.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
E félperces csókok mindenről
fölvilágosították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fölvilágositották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
tizenhét éves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tizenhétéves
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki utánuk
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tántorgott ki a kerten, mintha nem látná az utat.  
Este a legkisebb, kilencéves
Nyerge lány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
titokban levelet adott át, melyet kockás
irkapapírra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irkapapirra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
írtak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irtak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
irónra göngyöltek, aztán több helyütt keresztben behorpasztottak. Tibor kibontotta és
elhűlt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elhült,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor látta, hogy Hilda
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki másnap reggel már találkát adott, a városon
kívül.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem értette, hogy lehet valaki ily meggondolatlan, hogy mer dacolni az édes veszedelemmel, kétfelé, otthon és itten s megrémült, hogy akár Novák megtudja, akár Nyerge.  
Hilda megvetette az embereket, lenézte a felnőttek
megfigyelőképességét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megfigyelő képességét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, neki volt igaza. Nem jártak pórul. Találkoztak ők nemcsak a városon
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hanem a városban is, forgalmas
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tereken, reggel, délben, este, iskola előtt és után, amikor akartak, néha naponta ötször is. Mindez már intézményessé vált. Leveleket hoztak-vittek a futárok. Néhányszor
késő délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
késődélután
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölsurrantak a gimnázium elhagyott tantermeibe. Az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottok már csak arra szolgáltak, hogy gyorsan megbeszéljék, mi másnapra a
teendő.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teendő.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Tibor a leány biztatására elment hozzájuk, akár otthon volt Novák, akár nem. Itt olykor órákat töltött. A leány megmutatta apja aranybagolyfejes tanári zsebkönyvét, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
borzongó örömmel kezébe vett, elárulta a titkos jegyek értelmét, mert Novák Antal titkos jegyeket
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– mindig csak vonalakat, melyek egyeseknek látszottak, de kettest, hármast, négyest jelentettek, aszerint, hogy a négyszög melyik sarkába helyezte el, – sőt egyszer átadta neki az iskolai dolgozatot is, melyet apja előzően
elkészített.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elkészitett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor ezt lemásolta,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
akkor a hetedik osztály egy része, több mint fele, jeles
dolgozatot adott be.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dolgozatot nyujtott be.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák, aki elfáradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Már nyiltan járt hozzájuk. Novák, ki elfáradt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
tanításban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitásban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
való szüntelen foglalkozás következtében eltompult nevelési hivatása körébe tartozó mindennapi dolgokkal szemben, figyelemre
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
méltatta a csöndes, rokonszenves
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kit egyre gyakrabban talált ott. Hilda gondoskodott ürügyekről. Minthogy Tibor nevetségesen gyámoltalan volt és ötlettelen,
kitanította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kitanitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őt. Vagy egy „könyvet hozott olvasni”, vagy egy „könyvet vitt”, vagy azt a Schumann-füzetet adta kölcsön, melyet
színpadi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinpadi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kellékül valamelyikük mindig magánál hordozott, a végső veszedelem esetére.  
Februárban erősen havazott. Egy este Novák a fizikai
szertárból jövet a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szertárból távozott, mikor a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hó fehér függönyén át megpillantott két árnyat, Hildát és Tibort, kik egymásba karoltak. Erre föllépett. Beszélt külön a leányával, még aznap este, külön a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
másnap a tanári szobában, s később maga elé
állítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
álllítva
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mindkettőjüket, értésükre adta: semmi kifogása az ellen, hogy néha lássák egymást, de csak hetente egyszer, vasárnap, mikor ő is otthon van. Tibor párszor meg is jelent náluk, vasárnap délután. De később elmaradt.  
Nem fogadták el ők az élettől ezt a
koldusi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
koldúsi
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ajándékot. Annál sokkal gazdagabbak, büszkébbek voltak. Más alkalmakat kerestek, melyeket az ellenőrzés nehezebbé tett, a tilalom érdekesebbé. Ismét kiszorultak
az utcára. Flóri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccára, mint kezdetben. Flóri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nénit ekkor avatták be mindenbe és Lenkét is, Hilda barátnőjét, ki az önzetlen őrszem szerepét
vállalta a nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vállalta nagyobb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
légyottok
alatt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alatt. Tibor ekkor már egészen rab volt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Mielőtt Tibor letette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt letette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a hetedik osztály vizsgáját, Hilda emlékül adott neki egy értéktelen ezüstláncot s azt
kívánta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy ezt, mint eljegyzésük jelképét,
erősíttesse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erősittesse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karjára,
úgy, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy, hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugyhogy
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ne láthassa más és
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehessen levenni. Együtt mentek az
aranymíveshez,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
aranymiveshez,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a láncot Tibor jobb karjára forrasztotta.
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
utazott el, megláncoltan, a nyári vakációra. Otthon valahányszor
úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
Fertő tóban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Fertő-tóban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
boldogan pillantotta meg ezt a csöpp ezüstbéklyót, mely a jövendőre emlékezteti és a mellén
himbálózó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hinbálózó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
arany
Szűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szüz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Máriát, édesanyja talizmánját, mely
múltját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
régi családját hozza eszébe. Hilda leveleiben szalagokat, hajfürtöket is küldött, hogy ezek a
bálványkák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bályványkák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
megtartsák őt számára s minél előbb visszahozzák.
Tibor,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
várva a szünidő
végét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
végét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vissza is utazott, s azóta folyt a nyugtalan élet,
vígan-szomorúan, úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vigan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vígan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vigan-szomoruan, ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint két éve.  
Amíg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Amig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanult, ezek a kis és nagy emlékek végigviharzottak rajta, nem összefüggően, időrendi sorban, hanem szeszélyesen s mégis csodálatosan-együtt, mint valami, ami
van,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
van
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fájdalmas egységben, egy örökkévalóság óta s nem lehet megbolygatni. A
legújabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legujabb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mely megdöbbentett volna egy felnőttet is, nem változtatott semmit. Vacsora után
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látnia kellett, azonnal látnia, még egyszer, hogy meggyőződjék, él-e még s milyen az arca és szeme.  
Csak egy
nagy utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nagyuccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
nagy uccán
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
csapott
át
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
át,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egy
kisutcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisuccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg egy kisközön. Gázlámpa égett minden ház előtt. De az övék előtt
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
égett a gázlámpa, mint a csillag.  
Ilyenkor
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudta, mit tesz, nem mérte föl a kockázatot, melyet maga ellen idéz. Hilda ablakán kopogott. Nem válaszolt senki. Erre megkerülte a
gyepűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepüt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepűt,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gyepüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kapuból látta, hogy a lógó lámpa alatt Novák vacsorázik leányával.  
Tibor fütyült. A
walkür-motívumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
walkür-motivumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fütyülte, mely rég-megbeszélt jelük volt, élesen, vadul, hogy átröpüljön a fák
lombkoronáján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lombkorongján
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s megüsse az ő dobhártyáját. Hilda
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tett, mintha nem hallotta volna. De
negyed perc múlva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
negyedperc mulva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor
elmúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elmult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az a lehetőség, hogy apja észrevette, lassan fölkelt az asztaltól s valamit mondva
apjának,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifelé jött.  
A kapu nyitva volt. Tibor beszökött s egy lucfenyő törzse mögé
bújt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bujt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Röpült feléje a lány, kis viharos szoknyáival, melyek fölkavarták az
éjszakát. Meg se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
éjszakát, meg sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
törölte
hústól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hustól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
zsíros
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsiros
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
száját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ajkát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s az már ott aludt
a neki való szájon. Gyorsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a neki-való ajkon. Gyorsan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csókolóztak. A szájak nem akartak elszakadni.
Szívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szivták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egymást, görcsösen, hogy szinte fájt és aztán megdagadva, jóllakottan hullottak le egymásról, mint a nadályok, melyek teleitták magukat vérrel.  
De a lány, ki háttal állt verandán ülő apjának, biztos ösztönével megérezte, hogy elég, vissza kell szaladnia, a vacsorához. Tibor suttogott valamit, hogy mikor,
mikor?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mikor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda erre már nem tudott felelni.  
Rohant a fasorban, befelé. Jókor
odaért. Egy pillanat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
odaért. Pillanat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ismét ott ült a
kivilágított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivilágitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
verandán, közönyösen, engedelmesen, az apjával szemben, ki egy pohár vizet töltött.  
A diák mindig ekkor riadt meg merészségétől. Elbódult annak a képzeletére, hogy tanárja, kitől mindnyájan rettegnek, akármelyik pillanatban szembekerülhetett volna. Mindez csak fokozta a kaland varázsát.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rémlett, hogy ezért még jobban szereti, különben nem is szeretné ennyire.  
Óvatosan kisompolygott a kertből, vissza-visszatekintve a lámpafényben
úszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
idillre. Görnyedten járt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vitte kifelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vitte, kifelé,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vitte kifelé,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
elviselhetetlen boldogságát.