X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Aranysárkány

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Aranysárkány - critical edition
Dátum: 2014
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Sajtó alá rendező:
Bengi László
és
Parádi Andrea
Lektor:
Csillag István
és
Takáts László
Gyorsírás:
Lipa Tímea
Nyelvek: latin
Kulcsszavak:
  • Kosztolányi Dezső
  • regény
  • 20. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014.
  • Szövegforrás PH: A regény első közlése folyóiratban. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany-sárkány: Regény, Pesti Hírlap, hetenkénti folytatásokban 1924. május 11-től 1925. április 5-ig.
  • Szövegforrás AS1: A regény első kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany sárkány, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1925.
  • Szövegforrás AS2: A regény második kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány, Genius, Budapest, é. n. [1929], 2. kiadás.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Bengi László
XML szerkesztő: Mihály Eszter
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2014 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
VII.  
Délután nem volt iskola.  
Azaz, amint a diákok igen helyesen mondták, iskola az volt, mert iskola mindig van, sajnos, csak előadás nem volt, hála Istennek.  
Liszner Vili nagy, világos diákszobájában ült, fönn az első emeleten, az üzletük fölött. Csinosan kötött könyvet olvasott, „A bajnok”-ot, mely tanácsokat ad az atlétának, hogy kell élnie s
megállapította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megállapitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy semmit se vétett a szabályok ellen. Aztán elkomorodva „készülni” kezdett.  
Kiemelte a körzőt lila bársonyágyából, kört
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ahhoz egy érintőt, mely nem egészen érintette a kört. Tovább nem jutott.  
Elővette a fizikát, mely födél nélkül, meggyötört, salátás lapjaival kétszer vastagabbnak rémlett, mint a többieké, találomra kinyitotta egy oldalon s ott ezt látta:  
g=S√(1+4πrR/(T^2 g) 〖cos〗^2 φ-2 4πR/(r^2 g) 〖cos〗^2 φ)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
g=S√(1+4nrR/(T^2 g) 〖cos〗^2 φ-2 4nR/(r^2 g) 〖cos〗^2 φ)
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nézte a képletet, hosszan és türelmesen.  
Nem volt kedve élni.  
Mi ennek az értelme? Csodálkozott rajta. Ki találja ki az ilyent a diákok bosszantására? Düh
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
torkát. Mint a kukacok nyüzsögtek előtte a buta számok és
betűk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
betük,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint a giliszták.  
Ásított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ásitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyet. Tagjait
gyönge
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
gyenge
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
izomláz borzongatta a folytonos, erőszakos
tréningtől.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
trainingtől.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Azért itt várta meg
házitanítóját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házitanitóját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki minden délután eljön hozzájuk, hogy fejébe verje ezeket a szamárságokat. Vilinek a számtanból, fizikából különösen rosszul állt a szénája.  
Addig legalább a számtani példatárat lapozgatta, kelletlenül, mamlasz motozással.  
Órákig el tudta ezt olvasni. Valaki
öt méter
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ötméter
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
posztót vásárolt... az apa nyolc évvel ezelőtt pont százszor idősebb volt, mint a fia, nyolc év
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig négy év
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
háromszor volt idősebb, mint a fia... egy gazdag ember két bérest fogadott... Ezeken elábrándozott. Szórakoztatták a tények, az alakok, a tárgyak s eszébe se jutott, hogy a
föladatokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
feladatokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg lehet, meg kell oldani. Szőtte-szövögette lusta álmait.
Vajon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vajjon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
milyen
színű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinű
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szinü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a posztó? És ki az a bizonyos apa meg a
fiú?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu?
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Szakálla van-e az öregnek s a fia tud-e kerékpározni? Aztán hol lakhatott az a gazdag ember? Mihelyt azonban számolásra került a sor, elkedvetlenedett s azzal ütötte el az egészet, hogy posztóra semmi szüksége, az apa,
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
meg a gazdag ember mind unalmas, ostoba
marha.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
marha
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
marhák.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
Tollszárat rágcsált, melynek
lakkfestékjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lakk-festékjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
már leharapdálta. Mint
bajnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bajnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az egészsége érdekében nem cigarettázott. De évente elszopogatott néhány tollszárat,
kínjában.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kinjában.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nem lehetett azt
állítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
állitani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy nem tanult
semmit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
semimt.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Azt sem, hogy nem tudott semmit. Mindez tévedés
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és igazságtalanság. Vili tanult is, tudott is. Többet ült a könyv előtt, mint mások, de kedvetlenül és unatkozva, csak hogy az idő
múljék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
muljék.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fejében pedig rengeteg
mondatfoszlány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mondat-foszlány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gombolyodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gomolyodott
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
össze, ilyesmik: „veszem ennek a négyzetgyökét és aztán beszorzok...”, vagy: „az általa
kiszorított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kiszoritott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folyadék
súlya...”,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sulya...”,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vagy: „a beltagok és kültagok szorzata...”, vagy: „a gyökvonás műveleti törvénye nem egyéb...”, de ezek egymástól függetlenül lebegtek, valahogy nem voltak együtt.  
Becsapta a számtani példatárat, fejét ráhajtotta tornainges, csupasz karjára s azzal mulatott, hogy fogával elkapta a rajta pihédző
szőröket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szőrőket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
és addig emelte a bőrt, s vele együtt karját is,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tűrhetetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
türhetetlen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fájdalmat nem érzett.  
Glück Laci, a
házitanítója,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
házitanitója,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
belépett. Fekete,
dróthajú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
dróthaju
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt, fele
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt, kicsi, fele
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Vilinek. Ha együtt
mentek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jártak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gimnáziumba,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
festettek egymás mellett, mint a bernáthegyi mellett a puli.  
– Dolgoztál?  
– Aha.  
– Lássuk – mondta és már leült.  
Gyors volt a mozgása, gyors a beszéde, gyors az esze. Ezek versenyeztek egymással. De mozgása nem érte utol beszédét s beszéde sem érte utol eszét. Akárhogy hadart, szája csak kullogott
villanásszerűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
villanásszerüen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
működő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
müködő
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
agya után. Köpte a számokat.  
– Hol a rajz?  
– Itt.  
– Rossz – szólt Glück Laci és ledobta a
földre. – Rajzolj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
földre. Rajzolj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
újat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ujat.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili piszmogott. Nagyon tartott tőle. Az öreg Liszner arra is fölhatalmazta, hogy szükség esetén verje meg
tanítványát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitványát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de ő
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bántotta. Szerették egymást. Vili az iskolában védelmezte őt orvtámadások ellen, Glück Laci
súgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sugott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
neki.  
Pesztonka hozta ozsonnáját, kávét, sok föllel, mert Laci
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerette, három vizeszsömlyét, mert Laci azt is szerette. Kedvébe jártak. Szegény
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt, otthon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt, ki otthon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
alig evett.  
– No mi lesz? – kiáltott Vilire, nyomkodva orrát gombócba
gyúrt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyurt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vörös-kék zsebkendőjével – siessünk, nincs
időnk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
időnk
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
A kör mellé egy érintő. Megvan?  
Glück Lacit maga Novák ajánlotta ide. Azt mondta róla, hogy „logikus
elme”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elme.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Ő valóban nemcsak tudta a
számtant,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
számtan,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hanem „értette” is.
Mégpedig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Még pedig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hogyan. Kikapta Vili kezéből a körzőt meg a vonalzót, maga csinált meg mindent, mutogatott, fejtegetett, érvelt. Ha ez
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volna,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor az
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és viszont. Nohát persze, világos. Vili is bólintott, hogyne. De nem értette. Nehéz feje volt.  
Lassanként szállingóztak a többi diákok is.  
A lakásba a
fűszerkereskedésen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszerkereskedésen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
át kellett menni, a homályos csigalépcsőn, mely a gyömbér és bors szagát árasztotta, mint odafönn minden.  
Benn a boltban a kedves Liszner Kálmán bácsi fogadta fia vendégeit.  
Az
öregúr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
öregur
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egyszer és mindenkorra
meghívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meghivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Vili összes osztálytársait, hogy
délután,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
délután
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
amikor akarnak, nézzenek föl, tanuljanak együtt és a közös elmetornán, viták hevében pallérozzák
szellemüket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elméjüket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Fényes ozsonnát adott.  
Egy
nagy asztalon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyasztalon
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nyitott
szardíniás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szardiniás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dobozok álltak, finom
olajtóban ajókagyűrűk, vaj,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
olajtóban, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
olajtóban ajóka-gyűrűk, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
olajtóban ajókagyürük, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
sóskifli s ami a legjobb, diós birsalmasajt. Ki-ki
kínálás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kinálás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nélkül annyit vehetett, amennyit
kívánt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Mindent megtett volna a
szeretetre méltó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szeretetreméltó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
öreg ezért a
fiúért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuért.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Üsse a kő, gondolta, azt a pár száz
koronáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
koronát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falják föl az egész boltot, csak Vili
„átmenjen”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
„átmenjen.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Jámbor érkezett legelőbb. Az mindennap megjelent, nemcsak az ozsonnák, hanem
főképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
főkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Glück Laci értékes, hasznos előadása végett. Azonnal melléje telepedett s
áhítatosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
áhitatosan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csüngött ajkán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csüngött az ajkán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Neki is csak az volt a vágya, hogy „átmenjen” az érettségin, akárhogy, de
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sebzetlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lábbal, mint valami borzasztó
tűzvészen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzvészen.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Egész diákkorában folyton tanult, attól
remegve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
remegve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy elveszti
tandíjmentességét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tandijmentességét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet apja, egy szegény adótiszt, nem tudott volna megfizetni. Mozgott a szája, zsebkendőt tartott eléje, mintha fájna a foga. De nem fájt a foga.  
Ő a szóról-szóra-magolók, a rejtve-biflázók közé tartozott, kik beszedik magukba a mondatokat, tankönyveket nyelnek
le
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
le,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és ha kérdezik őket, a tanárok elé okádják. Akárhol kezdték el, tudta folytatni. Fejében nagyobb rend
honolt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
honolt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mint Viliében. Mégis félt, rettenetesen félt, hogy nem egészen érti. Jeges verejték gyöngyözött tenyerén,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hallgatta Glück Lacit.  
Még egyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Mégegyszer
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
– kérlelte őt – lassabban, lassabban – s utána mondta minden szavát.  
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is neki szüksége ilyesmire. Hiszen ő mindent tudott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is neki szükséges
 [!]
[sic!]
ilyesmire. Hiszen ő mindent tudott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
neki szüksége ilyesmire. Hiszen ő mindent tu-
új sor
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is
új sor
dott.
c
Szövegkritikai jegyzet a bekezdés első két sora fölcserélődött
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kívüle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kivüle
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
azonban fölnézett pár percre majdnem mindenki: Varjas Jóska, ki senkinek se tekintett szemébe, egy mogorva, dacos
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
sötét, mint a kos, kit apja kiskorától fogva vert s nem törődve azzal, hogy fia már nagyobb nála, most
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tett le rossz szokásáról és valahányszor Jóska intőt hozott haza, lecsatolta
nadrágszíját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nadrágsziját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
irgalmatlanul elpáholta őt, aztán Packa, az ismert
célbíró,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vili bajnoktársa, ki ádámcsutkás nyakával, lobogó hajával Petőfihez
hasonlított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s Petőfinek is nevezték, aztán Zöldy, ki pápaszemet hordott, mindig röhögött és csillagásznak készült, aztán Paróczay, ki a napra nézve
ujjait
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
újjait
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
villámgyorsan mozgatta a szeme előtt, aztán Kovács Sándor, egy beteg diák,
ki egy szót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki szót
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sem szólt, aztán Kertész Béla, ki áprilisban vesztette el édesanyját s
irigyelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
írigyelték
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
tőle szép
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyászruháját,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fekete nyakkendőjét, aztán még
nehányan:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nehányan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Latky Aladár, ki
nagy szamár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nagyszamár
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és Urbán Elemér, ki csak arról nevezetes, hogy minden lyukba belefér.  
Oláh Gyuszi Huszár Bandival, a másik bajnokkal nyitott be. Ezek barátkoztak. Egymás előtt ültek az osztályban s órák alatt leveleztek.  
Gyuszi a nyolcadik bohóca
volt, egy hetrefüles,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt, hetrefüles,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kedves nebuló, ki akarata ellenére csöppent ebbe a szerepbe, az öt nővére miatt. Állandóan bosszantották azzal, ami végre nem is oly nagy szégyen, hogy öt nővére van,
mégpedig:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
még pedig:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Oláh Böske, Oláh Ilka, Oláh Mariska, Oláh Teri és Oláh Gizi s nevüket
utána kiabálták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
utánakiabálták
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, bizonyos tiszteletlen kérdésekkel s kérésekkel kapcsolatban. Ennélfogva nevetségessé lett. Bronzarca volt, akárcsak nővéreinek, az
Oláh lányoknak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Oláh-lányoknak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Viszont Bandinak oly
hamvas rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hamvas-rózsaszín
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hamvas-rózsaszin
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
arca volt, mintha
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
abban a pillanatban hirtelen elpirult volna. Ugyanily arcbőrrel rendelkezett három bátyja is,
mégpedig:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
még pedig:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Huszár Elek, Huszár Géza, Huszár Bálint,
kik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vele együtt mind
nőhódítók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nőhóditók
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s az
Oláh lányoknak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Oláh-lányoknak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is udvaroltak, keresztül-kasul. Ez a két család, a bronz és
rózsaszín,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rózsaszin,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerette egymást.  
A diákok először is ettek, kivétel nélkül. Oláh Gyuszi a birsalmasajtot a körző hegyére
tűzte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzte,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint villára s fejesléniával kanalazta föl. Petőfi, a szabadság
lánglelkű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lánglelkü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
apostola, a
szardíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szardiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és sóskiflit pártolta. Egy-kettő
eltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
nagy asztalról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyasztalról
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
minden. Hová
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
el? A diákgyomrok feneketlen mélységébe.  
Gyuszi ugratta a többieket. Sokat nyelt osztálytársai miatt s mielőtt elvált volna tőlük, igyekezett visszaadni a kölcsönt.  
Elfanyalodott arccal mondta:  
– Én egy büdös
betűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
betüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
se tudok.
Becsületúristenemre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Becsületuristenemre.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
De nem tanulok. Mi történhetik?
Legfölebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Legföljebb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megbukom. Elmegyek
postásnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
póstásnak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Dörömbözött öklével, mint a
postás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
póstás,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki
ajánlott leveleket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ajánlott-leveleket
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nyomtat le.  
Ez a zaj izgatta a kedélyeket, még Glück Lacit is. Mindenkit érhet szerencsétlenség.  
Nem feleltek rá. Ismerték Gyuszit. Afféle ál-rossztanuló volt, kinek csak a szája járt s
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
„fújta” a leckét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fújta az a leckét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
„fujta” a leckét,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint „a
vízfolyás”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizfolyás.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vizfolyás”.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Most is önmagát
uszította:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uszitotta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Különben is az osztályvizsga semmi. Kár arra készülni. Hanem az érettségi,
fiúk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az érettségi. Rossz
híreim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hireim
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vannak.  
– Micsoda?  
– Csak az, hogy az idén még komiszabb
lesz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lesz
 [!]
[sic!]
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Honnan tudod? – kérdezte sápadt hangon szegény Jámbor.  
– Hallottam.  
– Kitől?  
– Hallottam.  
Jámbor megrőkönyödött. Gyuszi bizonyára hallotta. Olyan volt az arca, mint aki hallotta.  
Közelebb
húzódott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzódott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Glück Lacihoz, mint valami védőszenthez s arra kérte, még egyszer magyarázza gyorsan a rezgőmozgást.  
Kezdte is Glück Laci, de Gyuszi nem engedte odafigyelni, tovább szutyongatta őt meg a többieket, hideglelős rémülettel összehazudva zöldet, kéket. Félig-meddig maga is elhitte, amit kitalált.  
Megfogta Jámbor kabátgombját.  
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ám, öcsém. Mondd például, hogy
szólítod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szólitod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a főigazgatót?  
Jámbor fölugrott a székről, mintha már előtte lenne a főigazgató.  
– Hát – szólt vállat vonva – „főigazgató
úr”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
úr.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
[AS2] ur”.
*
 
 
– Az ám – mondta Gyuszi szánakozó
mosollyal. – Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mosollyal. Csak
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
próbáld meg. Majd
meglátod,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
meglátod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mi lesz. A főigazgatót „méltóságos
úr”-nak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ur”-nak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kell
szólítani.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szólitani.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
És aki csak egyszer is eltéveszti, az nem felel többé. Kizárják az ország összes intézetéből.  
– Hülye – szólt Varjas Jóska, vastag hangon,
komoran. – Tedd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
komoran. Tedd
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bolonddá az öregapádat.  
Huszár Bandi erősködött, hogy ez bizony
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
van.  
Jámbor megint elővette Gyuszit:  
– Honnan tudod ezt?  
– Hallottam.  
– Kitől?  
– Hallottam – mondta Gyuszi
bosszúsan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bosszusan,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint ki nem akarja elárulni előkelő,
megbízható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megbizható
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hírforrását,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hirforrását,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mellyel csak ő
rendelkezik. – Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rendelkezik. Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rendelkezik. – Ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ám. Egyfolytában kell mondanod a leckét, megállás nélkül. Ha
lélekzetet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzetet
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
veszel, vagy
kifújod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifujod
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az orrod, már elbuktál.  
– Ne butáskodj – nyugtatta magát Jámbor.  
– Ne butáskodjak? Jó, nem butáskodom. Majd meglátjuk. És tudod-e, Jámbor, milyen nehéz tételek vannak?
Hű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hü,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
barátom – és
Gyuszi most tenyerét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Gyuszi tenyerét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
az arcához
szorította.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szoritotta.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
– Egy
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
de ez már régen volt, nagyon régen, valami
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, – igen,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hívták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hivták,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, – olyan tételt
húzott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huzott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki, hogy mihelyt meglátta, ott a széken, a főigazgató előtt szörnyethalt.  
– Miért?  
– Mert oly irtózatosan nehéz volt.  
– Ez hihetetlen – szólt Jámbor, általános hahota közepette.  
– De igenis
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt – védekezett
Gyuszi. – Mindenki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Gyuszi. Mindenki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudja. Titokban temették el. Éjjel. Maguk a tanárok.  
– A tanárok?  
– Azok. Hogy botrány ne legyen. Eltussolták. A
sírját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sirját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
is láttam a temetőben.  
Ennek már
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dőlt be, nevettek, maga Gyuszi is, de azért mégis kellemetlen volt hallani.  
Jámbor arra gondolt, hogy talán ez is igaz.
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, ez nagyon
valószínűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
valószinűen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
valószinüen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hangzik,
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos.  
– Tanuljunk – rebegte alázatosan.  
– Tanuljunk –
zúgta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zugta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a kar, megszeppenve.  
Gyuszi legyintett kezével s társait bosszantva
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szomoru
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
öngúnnyal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
öngunnyal
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ismételte a régi, tanári szólamot:  
– Most már késő. Nyolc év
bűnös
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bünös
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mulasztását nem lehet egyetlen napon
jóvátenni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jóvá tenni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Mégis győzött az
indítvány,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inditvány,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyet még Vili is pártolt. Glück Laci előadta az irracionális
számot.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
számot,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Jámbor jegyzett a térdén, Vili az orrát piszkálta.
Fél óráig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Félóráig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanultak,
ímmel-ámmal.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
immel-ámmal.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Gyuszi ekkor az asztalra ült s váratlanul ezt kérdezte a társaságtól:  
– Mondjátok, gyerekek, mit adnátok, ha most, azonnal kikapnátok az érettségi
bizonyítványt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bizonyitványt?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Halotti csönd támadt.  
– Milyen osztályzattal? – érdeklődött Varjas Jóska.  
– Mondjuk, tiszta elégségessel.  
A kérdés érdekes volt. Érdemes volt vele foglalkozni.  
Jámbor jelentkezett először.  
– Én – szólt – nyomban levágnám a
bal kezemet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezemet.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
A diákok nézték a
bal kezüket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezüket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Észszerűnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Észszerünek,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tisztességesnek találták az üzletet. Minek is a
bal kéz?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkéz?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Ott a jobb.  
Huszár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– Huszár
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Bandi, mint sportember, ragaszkodott a
bal kezéhez.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezéhez.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Én – mondta – levenném ezt a körmöm. Egy szöget is vernék belé.  
Tépelődtek. Az fáj, de nem veszedelmes.  
Gyuszi fejezte be a
vitát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vitát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ezzel:  
– Én megennék négy
mezei poloskát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
mezeipoloskát.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Elevenen. Zöld piszkébe
bújtatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bujtatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mint a kinint ostyában.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
semmit se érezni.  
Az ám, ha ily olcsón hozzájuthatna az ember. De
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
köt
efféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ilyen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
különben méltányos megállapodásokat. Jámbornak megmarad a
bal keze,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkeze,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Huszár Bandinak a körme, Gyuszi
megkímélődik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megkimélődik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
attól, hogy négy
mezei poloskát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mezeipoloskát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megegyék éretlen piszkébe
bújtatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bujtatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Ellenben mindnyájuknak tanulni kell, vizsgázni, érettségezni. Ez ellen ők már nem tehetnek semmit.  
A könyvhöz kullogtak vissza. De már sokan zajongtak. Jámbor kezét összetéve kérte a rendetlenkedőket, hogy ne zavarják Glücköt, az előadót, ki egyre jobban kiabált egy
mártír
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mártir
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hősiességével, utolsó csöpp véréig védve a tudomány
népszerűtlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
népszerütlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
álláspontját. Végül a
garaboncások
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
garabonciások
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat és a XXX. fejezet analóg helye alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egészen felülkerekedtek.  
Gyuszi kiabált:  
„Ha diák
vagy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ne tanulj.”  
A lárma-párt rágyújtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
A lárma-párt máris rágyújtott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
A lámpa-párt
n
Jegyzet [sh.]
rágyujtott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a
diáknótára:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diák-nótára:
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
„Vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„Vigan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
élj és ne
búsulj,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
busulj,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Ha tanulsz is, ne sokat,  
Ölelgesd a lányokat.”  
Ismételték, majd a második szakot dalolták, mely még érdekesebb:  
„Ha
felszólít
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felszólit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tanár,”  
És a kar ráduplázott, egy hangnyolcaddal mélyebben, sokkal erősebben:  
„A szamár, a
szamár.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szamár.”
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Feleletre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
„Feleletre
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
készen állj.  
Mondd kevélyen, nem tanultam  
Egész éjjel...”  
Nem fejezhették be, mert
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az ajtó s az öreg Lisznerrel együtt, szelesen és mosolyogva bejött egy magas, kedves fiatalember, ki valami
felsőbb osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felsőbbosztályú
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
felsőbbosztályu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
diáknak látszott. De nem volt diák. Tanár volt. Biró
Gyurka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Gyula
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt, az áldott, angyali Biró Gyurka, minden diák pártfogója, ki az
összekötő kapcsot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
összekötőkapcsot
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
alkotta tanári kar és
ifjúság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjuság
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
közt, a magyar nyelv tanárja.  
– Mulat az
ifjúság?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjuság?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
– kérdezte. – Csak mulassatok – szólt
szomorúan.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szomoruan.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Biró Gyurka mindenkit tegezett.  
Halántékán őszült
gyönyörű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
csigás hollóhaja. Nyakkendője rendetlenül lógott alá. Kezében két palack csillagos konyakot tartott, melyet az üzletben vett, hitelre.  
Valaha nagy reményekkel, becsvággyal indult. Helsingforsban élt évekig, mint gazdag
fiú.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Beszélte a magyarokkal
rokon népek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
rokonnépek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyelveit, a vogult, az osztjákot, a cseremiszt és finn halászokkal sütött halat a tengerparton, kalyibákban hált velük. Sárszegre kerülve nagyon fiatalon megnősült, felesége pár év alatt elköltötte tekintélyes vagyonát, aztán megszökött egy katonatiszttel. Biró Gyurka a
harmincon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
harmincan
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
innen elszürkült. Elfelejtette a finn-ugor testvérnyelveket, nem ábrándozott már arról sem, hogy egykor a turáni népek váltják ki a magyart az osztrák rabigából. És hogy egykor lélek volt, azt csak azzal akarta
bizonyítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyitani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy borotválta szakállát-bajuszát, nem hordott botot, hajadonfőtt járt és barátkozott a diákokkal.  
– Hát ezt tudjátok-e? – kérdezte tőlük.  
„Pécsi hegyeken
fújnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fujnak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a szelek.”  
A diákok
unisono
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
unisomo
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folytatták:  
„Írtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„Irtam
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a rózsámnak nagy szerelmeket...”  
Elénekelték
együtt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
együtt, körülugrálták.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Egy diák
megkérdezte tőle, igaz-e,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megkérdezte, igaz-e,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hogy ez a finn mondat „kala uiskele vedesse”, csakugyan azt
jelenti, magyarul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jelenti, mint magyarul
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, hogy a hal
úszkál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uszkál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
vízben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizben.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Jámbor
kíváncsiskodott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsiskodott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy mi történt ma délután az ellenőrző értekezleten.  
Biró Gyurka megnyugtató eredményről
számolt be. Senki sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
számolt be. Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
számolt. Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
áll bukásra.  
– Csak tanuljatok, maturandusok. Még egy hónap és szabadok vagytok, – fölemelte a két
konyakos palackot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
konyakospalackot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– tietek a világ. No szervusztok. De ne
cigarettázzatok.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
cigarettázatok.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Nem cigarettázunk.  
– Nem cigarettáznak – ismételte az öreg Liszner, ki
lekísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lekisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
boltba. – Nálunk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
boltba. Nálunk,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanár
úr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ur,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
cigarettáznak. A Vili miatt. Annak nem szabad.  
Fönn Biró Gyurka biztató kijelentése véget vetett a tanulásnak.  
– Elég – kiáltott Vili, – elég volt – és káromkodott egy cifrát, keserveset, mert
csúnya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csunya
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szája volt.  
Minden rend fölborult. Az áradat a
házitanítót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
házitanitót
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is magával
söpörte.
 
Glück
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
söpörte. Glück
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Laci egy sarokba vonult, sakkozni Zöldyvel
s dróthaját tapsikolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
s dróthaját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s zöld haját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
s drót-haját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
spekulált. Pompásan sakkozott. Azt beszélték, Novákkal is
kiállhatna, pedig ő a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kiállhatna, ki a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
városban a legjobb sakkozó.  
Vili a másik szobába
ment. Itt a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ment, hol a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falon posztóval bevont fegyvertartón
vítőrök,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vitőrök,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mordályok, pisztolyok lógtak, az a pisztoly is, melyre indulni szokott. Gyuszi fölfegyverezte magát.
Vívókesztyűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vivókesztyüt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ki akarta próbálni, mily irtózatos pofont lehet vele adni. Le is kent néhány puha nyaklevest Jámbornak. Aztán kezet fogtak.  
A kerékpár csöngője csöngetett. Vili ült
rajta, a küszöbön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
rajta, ki a küszöbökön
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zökkenve végigcikázta a
szobákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szobákat,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s elengedve a kerékpár
fogantyúit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fogantyuit,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lábait a csöngőre téve produkálta magát. Fölvette még két
atlétatársát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
atléta-társát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, Petőfit és Huszár Bandit, kik mint cirkuszi bohócok széttárt karral foglaltak helyet a fölhágón. Egyesek éljeneztek, mások utánuk iramodtak, hogy ledöntsék őket. Erre kikapta a bikacsököt, jól odasózott nekik. Mindenki üvöltött.  
Gyuszi a zsivaj hallatára kijött, fején
vívósisakkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vivósisakkal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és azt a vegytani tételt darálta, mellyel mindig viharos derültséget keltett:  
– Ha két test parányi részecskéi
érintkeznek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
erintkeznek
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egymással, akkor azokból egy harmadik test keletkezik.  
De most nem ügyeltek rá. Gyuszi tovább bömbölt:  
– Alfa plusz béta az egyenlő gamma… Pi, vagyis a Ludolf-féle szám egyenlő öt tizedestörttel kifejezve: háromegészegynégyegyötkilenc…  
El akarták
csitítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csititani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mert nem jó az ördögöt a falra festeni. Vili, ki előtte surrant el, rászólt.  
Ő csak azért is:  
– Ne
komiszkodjanak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
komiszkodjatok.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Majd az érettségin, az érettségin.  
Vili a barátjaihoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Vili barátjaihoz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fordult:  
– Vágjatok a szájára.  
Rá is vágtak, de szája vasból volt: a rostély eltakarta.  
Gyuszi most utánozta Novák gyakran hallott prédikációját,
kísérteties
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérteties
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hűséggel:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hüséggel:
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Liszner, Liszner. Mondja, fiam, mivel lopja maga az Istennek azt a drága napját? Mondja kérem, mi a maga édesapja?  
Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ez már nem tréfa. Vili
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ingerülten leugrott a kerékpárról. Ráförmedt:  
– Ne izélj.  
Gondolni is rossz volt arra, hogy Novák Antal él a világon s ide idézik szellemét.  
A hangulat elkámpicsorodott. Gyuszi levette sisakját, a kerékpár megállt, lámpát
gyújtottak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyujtottak.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Jámbor arról beszélt, hogy ki áll bukásra Nováknál.  
Ekkor jelent meg Csajkás Tibor, előkelően, mint egy herceg,
halhólyagszerű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
halhólyagszerü,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
átlátszó esőköpenyben. Esőre hajlott a meleg idő.  
Jöttét halk nevetés fogadta, hisz
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akkor tárgyaltak Novákról s tudták, milyen
gyöngéd kötelék fűzi családjához.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyöngéd kötelékek fűzik családjához.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyöngéd kötelék füzi családjához.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
megérezte a
kedv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hangulat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elhidegülését. Idegenül ült a szobában, melyben egy korhely délután
otthagyta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ott hagyta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
salakját, a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
között,
kik értetlenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kik kifáradtak a mulatozásban s értetlenül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nézték az ő érzelmes regényét.  
Az asztalra könyökölt, fejét szorongatta.  
Jámbor, ki szepegését mindig szerette volna
áthárítani
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átháritani
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
másokra is, odafordult
hozzá s vallatta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hozzá, vallatta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mint egy közvádló:  
– Te persze nem tanulsz?  
– Dehogynem. Egész délután tanultam.  
– És legalább tudsz is?  
– Azt hiszem. Eleget tudok.  
– És nem félsz, hogy elhasalsz?  
– Nem.  
– Akkor boldog vagy – sóhajtott Jámbor.  
Ő bizony félt, maga helyett és mások helyett is. Számon tartotta, hogy ki mikor és miből fogott szekundát. Vili például februárban szekundára felelt fizikából.  
Huszár Bandi
odaszólt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
odaszólt, legyintett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Vili akkor nem szekundát kapott, hanem elégségest.  
Jámbor
csodálkozva:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szeliden:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Az nem lehet.  
Huszár Bandi
félvállról:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
legyintett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– De
igenis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
igen is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehet.  
Jámbor
szelíden:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szeliden:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vettem észre, hogy Novák négyest
írt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
be.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
be.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Huszár Bandi fölényesen:  
– Értesz is te ahhoz. Novák titkos jegyekkel
ír.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ir.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Mindig egy vonalat. Fönn a
vonal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vonal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a négyzet
jobb szélén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
jobbszélén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyes,
a bal szélén kettes,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
a bal szélen kettes,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a balszélén kettes,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lenn jobbról hármas, balról négyes.  
Jámbor
kételkedett:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kétkedett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Te láttad?  
Huszár Bandi bólintott:  
– Láttam.  
Jámbor firtatta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Jámbor még folytatta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Hol láttad?  
De Csajkás Tibor most fölpattant,
szembenézett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szembe nézett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vele és sokkal keményebben kérdezte:  
– Hol láttad?  
Huszár Bandi elnevette magát:  
– Hogy hol láttam? Elégedj meg azzal, hogy láttam.  
Elment az asztaltól.  
Oláh Gyuszit egy ablakmélyedésbe vonta, melybe még mindig elhatolt a lámpafény s ott suttogtak. Tibor szemével méregette a két
fiút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiut
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
messziről. Ők ketten tudták, hogy hol látta Bandi a titkos jegyeket. Erről is beszélhettek, mert Huszár Bandi elővett zsebéből egy
gyűrött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyürött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
levelet, melyet előbb irónra göngyöltek, majd behorpasztottak keresztben. Kockás
irkapapírra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irkapapirra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt
írva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Most
még jobban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mégjobban
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nevettek.  
Tibor szája vacogott. Oda akart ugrani, hogy kitépje kezéből, kérdőre vonja, arcul üsse, de Huszár Bandi ekkor már
visszacsúsztatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
visszacsusztatta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
zsebébe. Csak Oláh Gyuszi vigyorgott még.  
Tibor odadőlt a falhoz. Egyenesen, mereven állt.
Félt attól, hogy nevetségessé válik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Félt a nevetségességtől.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Félt attól, hogy nevetséges lesz.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
A társaság oszladozott. Távozó csoportok
rázendítettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rázenditettek
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a diáknótára.  
„Ha tanulsz
is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ne sokat,  
Ölelgesd a lányokat.”  
A lármában Tibor
eltűnt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lefelé botorkált a
csigalépcsőn. Fülét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csigalépcsőn s fülét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
még megütötte egy-két érdes hang:  
„Várhatsz babám, elvárhatsz,  
Míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak bele nem fáradsz.”  
És utána valami
csúnya,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csunya,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vad röhögés.  
 
 
VII.  
Délután nem volt iskola.  
Azaz, amint a diákok igen helyesen mondták, iskola az volt, mert iskola mindig van, sajnos, csak előadás nem volt, hála Istennek.  
Liszner Vili nagy, világos diákszobájában ült, fönn az első emeleten, az üzletük fölött. Csinosan kötött könyvet olvasott, „A bajnok”-ot, mely tanácsokat ad az atlétának, hogy kell élnie s
megállapította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megállapitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy semmit se vétett a szabályok ellen. Aztán elkomorodva „készülni” kezdett.  
Kiemelte a körzőt lila bársonyágyából, kört
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ahhoz egy érintőt, mely nem egészen érintette a kört. Tovább nem jutott.  
Elővette a fizikát, mely födél nélkül, meggyötört, salátás lapjaival kétszer vastagabbnak rémlett, mint a többieké, találomra kinyitotta egy oldalon s ott ezt látta:  
g=S√(1+4πrR/(T^2 g) 〖cos〗^2 φ-2 4πR/(r^2 g) 〖cos〗^2 φ)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
g=S√(1+4nrR/(T^2 g) 〖cos〗^2 φ-2 4nR/(r^2 g) 〖cos〗^2 φ)
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nézte a képletet, hosszan és türelmesen.  
Nem volt kedve élni.  
Mi ennek az értelme? Csodálkozott rajta. Ki találja ki az ilyent a diákok bosszantására? Düh
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
torkát. Mint a kukacok nyüzsögtek előtte a buta számok és
betűk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
betük,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint a giliszták.  
Ásított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ásitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyet. Tagjait
gyönge
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
gyenge
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
izomláz borzongatta a folytonos, erőszakos
tréningtől.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
trainingtől.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Azért itt várta meg
házitanítóját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házitanitóját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki minden délután eljön hozzájuk, hogy fejébe verje ezeket a szamárságokat. Vilinek a számtanból, fizikából különösen rosszul állt a szénája.  
Addig legalább a számtani példatárat lapozgatta, kelletlenül, mamlasz motozással.  
Órákig el tudta ezt olvasni. Valaki
öt méter
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ötméter
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
posztót vásárolt... az apa nyolc évvel ezelőtt pont százszor idősebb volt, mint a fia, nyolc év
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig négy év
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
háromszor volt idősebb, mint a fia... egy gazdag ember két bérest fogadott... Ezeken elábrándozott. Szórakoztatták a tények, az alakok, a tárgyak s eszébe se jutott, hogy a
föladatokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
feladatokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg lehet, meg kell oldani. Szőtte-szövögette lusta álmait.
Vajon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vajjon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
milyen
színű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinű
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szinü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a posztó? És ki az a bizonyos apa meg a
fiú?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu?
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Szakálla van-e az öregnek s a fia tud-e kerékpározni? Aztán hol lakhatott az a gazdag ember? Mihelyt azonban számolásra került a sor, elkedvetlenedett s azzal ütötte el az egészet, hogy posztóra semmi szüksége, az apa,
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
meg a gazdag ember mind unalmas, ostoba
marha.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
marha
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
marhák.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
Tollszárat rágcsált, melynek
lakkfestékjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lakk-festékjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
már leharapdálta. Mint
bajnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bajnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az egészsége érdekében nem cigarettázott. De évente elszopogatott néhány tollszárat,
kínjában.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kinjában.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nem lehetett azt
állítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
állitani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy nem tanult
semmit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
semimt.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Azt sem, hogy nem tudott semmit. Mindez tévedés
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és igazságtalanság. Vili tanult is, tudott is. Többet ült a könyv előtt, mint mások, de kedvetlenül és unatkozva, csak hogy az idő
múljék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
muljék.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fejében pedig rengeteg
mondatfoszlány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mondat-foszlány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gombolyodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gomolyodott
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
össze, ilyesmik: „veszem ennek a négyzetgyökét és aztán beszorzok...”, vagy: „az általa
kiszorított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kiszoritott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folyadék
súlya...”,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sulya...”,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vagy: „a beltagok és kültagok szorzata...”, vagy: „a gyökvonás műveleti törvénye nem egyéb...”, de ezek egymástól függetlenül lebegtek, valahogy nem voltak együtt.  
Becsapta a számtani példatárat, fejét ráhajtotta tornainges, csupasz karjára s azzal mulatott, hogy fogával elkapta a rajta pihédző
szőröket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szőrőket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
és addig emelte a bőrt, s vele együtt karját is,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tűrhetetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
türhetetlen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fájdalmat nem érzett.  
Glück Laci, a
házitanítója,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
házitanitója,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
belépett. Fekete,
dróthajú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
dróthaju
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt, fele
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt, kicsi, fele
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Vilinek. Ha együtt
mentek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jártak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gimnáziumba,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
festettek egymás mellett, mint a bernáthegyi mellett a puli.  
– Dolgoztál?  
– Aha.  
– Lássuk – mondta és már leült.  
Gyors volt a mozgása, gyors a beszéde, gyors az esze. Ezek versenyeztek egymással. De mozgása nem érte utol beszédét s beszéde sem érte utol eszét. Akárhogy hadart, szája csak kullogott
villanásszerűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
villanásszerüen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
működő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
müködő
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
agya után. Köpte a számokat.  
– Hol a rajz?  
– Itt.  
– Rossz – szólt Glück Laci és ledobta a
földre. – Rajzolj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
földre. Rajzolj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
újat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ujat.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili piszmogott. Nagyon tartott tőle. Az öreg Liszner arra is fölhatalmazta, hogy szükség esetén verje meg
tanítványát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitványát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de ő
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bántotta. Szerették egymást. Vili az iskolában védelmezte őt orvtámadások ellen, Glück Laci
súgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sugott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
neki.  
Pesztonka hozta ozsonnáját, kávét, sok föllel, mert Laci
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerette, három vizeszsömlyét, mert Laci azt is szerette. Kedvébe jártak. Szegény
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt, otthon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt, ki otthon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
alig evett.  
– No mi lesz? – kiáltott Vilire, nyomkodva orrát gombócba
gyúrt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyurt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vörös-kék zsebkendőjével – siessünk, nincs
időnk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
időnk
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
A kör mellé egy érintő. Megvan?  
Glück Lacit maga Novák ajánlotta ide. Azt mondta róla, hogy „logikus
elme”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elme.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Ő valóban nemcsak tudta a
számtant,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
számtan,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hanem „értette” is.
Mégpedig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Még pedig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hogyan. Kikapta Vili kezéből a körzőt meg a vonalzót, maga csinált meg mindent, mutogatott, fejtegetett, érvelt. Ha ez
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volna,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor az
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és viszont. Nohát persze, világos. Vili is bólintott, hogyne. De nem értette. Nehéz feje volt.  
Lassanként szállingóztak a többi diákok is.  
A lakásba a
fűszerkereskedésen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszerkereskedésen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
át kellett menni, a homályos csigalépcsőn, mely a gyömbér és bors szagát árasztotta, mint odafönn minden.  
Benn a boltban a kedves Liszner Kálmán bácsi fogadta fia vendégeit.  
Az
öregúr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
öregur
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egyszer és mindenkorra
meghívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meghivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Vili összes osztálytársait, hogy
délután,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
délután
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
amikor akarnak, nézzenek föl, tanuljanak együtt és a közös elmetornán, viták hevében pallérozzák
szellemüket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elméjüket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Fényes ozsonnát adott.  
Egy
nagy asztalon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyasztalon
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nyitott
szardíniás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szardiniás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dobozok álltak, finom
olajtóban ajókagyűrűk, vaj,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
olajtóban, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
olajtóban ajóka-gyűrűk, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
olajtóban ajókagyürük, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
sóskifli s ami a legjobb, diós birsalmasajt. Ki-ki
kínálás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kinálás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nélkül annyit vehetett, amennyit
kívánt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Mindent megtett volna a
szeretetre méltó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szeretetreméltó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
öreg ezért a
fiúért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuért.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Üsse a kő, gondolta, azt a pár száz
koronáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
koronát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falják föl az egész boltot, csak Vili
„átmenjen”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
„átmenjen.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Jámbor érkezett legelőbb. Az mindennap megjelent, nemcsak az ozsonnák, hanem
főképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
főkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Glück Laci értékes, hasznos előadása végett. Azonnal melléje telepedett s
áhítatosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
áhitatosan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csüngött ajkán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csüngött az ajkán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Neki is csak az volt a vágya, hogy „átmenjen” az érettségin, akárhogy, de
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sebzetlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lábbal, mint valami borzasztó
tűzvészen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzvészen.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Egész diákkorában folyton tanult, attól
remegve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
remegve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy elveszti
tandíjmentességét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tandijmentességét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet apja, egy szegény adótiszt, nem tudott volna megfizetni. Mozgott a szája, zsebkendőt tartott eléje, mintha fájna a foga. De nem fájt a foga.  
Ő a szóról-szóra-magolók, a rejtve-biflázók közé tartozott, kik beszedik magukba a mondatokat, tankönyveket nyelnek
le
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
le,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és ha kérdezik őket, a tanárok elé okádják. Akárhol kezdték el, tudta folytatni. Fejében nagyobb rend
honolt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
honolt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mint Viliében. Mégis félt, rettenetesen félt, hogy nem egészen érti. Jeges verejték gyöngyözött tenyerén,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hallgatta Glück Lacit.  
Még egyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Mégegyszer
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
– kérlelte őt – lassabban, lassabban – s utána mondta minden szavát.  
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is neki szüksége ilyesmire. Hiszen ő mindent tudott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is neki szükséges
 [!]
[sic!]
ilyesmire. Hiszen ő mindent tudott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
neki szüksége ilyesmire. Hiszen ő mindent tu-
új sor
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is
új sor
dott.
c
Szövegkritikai jegyzet a bekezdés első két sora fölcserélődött
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kívüle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kivüle
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
azonban fölnézett pár percre majdnem mindenki: Varjas Jóska, ki senkinek se tekintett szemébe, egy mogorva, dacos
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
sötét, mint a kos, kit apja kiskorától fogva vert s nem törődve azzal, hogy fia már nagyobb nála, most
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tett le rossz szokásáról és valahányszor Jóska intőt hozott haza, lecsatolta
nadrágszíját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nadrágsziját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
irgalmatlanul elpáholta őt, aztán Packa, az ismert
célbíró,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vili bajnoktársa, ki ádámcsutkás nyakával, lobogó hajával Petőfihez
hasonlított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s Petőfinek is nevezték, aztán Zöldy, ki pápaszemet hordott, mindig röhögött és csillagásznak készült, aztán Paróczay, ki a napra nézve
ujjait
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
újjait
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
villámgyorsan mozgatta a szeme előtt, aztán Kovács Sándor, egy beteg diák,
ki egy szót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki szót
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sem szólt, aztán Kertész Béla, ki áprilisban vesztette el édesanyját s
irigyelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
írigyelték
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
tőle szép
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyászruháját,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fekete nyakkendőjét, aztán még
nehányan:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nehányan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Latky Aladár, ki
nagy szamár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nagyszamár
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és Urbán Elemér, ki csak arról nevezetes, hogy minden lyukba belefér.  
Oláh Gyuszi Huszár Bandival, a másik bajnokkal nyitott be. Ezek barátkoztak. Egymás előtt ültek az osztályban s órák alatt leveleztek.  
Gyuszi a nyolcadik bohóca
volt, egy hetrefüles,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt, hetrefüles,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kedves nebuló, ki akarata ellenére csöppent ebbe a szerepbe, az öt nővére miatt. Állandóan bosszantották azzal, ami végre nem is oly nagy szégyen, hogy öt nővére van,
mégpedig:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
még pedig:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Oláh Böske, Oláh Ilka, Oláh Mariska, Oláh Teri és Oláh Gizi s nevüket
utána kiabálták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
utánakiabálták
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, bizonyos tiszteletlen kérdésekkel s kérésekkel kapcsolatban. Ennélfogva nevetségessé lett. Bronzarca volt, akárcsak nővéreinek, az
Oláh lányoknak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Oláh-lányoknak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Viszont Bandinak oly
hamvas rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hamvas-rózsaszín
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hamvas-rózsaszin
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
arca volt, mintha
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
abban a pillanatban hirtelen elpirult volna. Ugyanily arcbőrrel rendelkezett három bátyja is,
mégpedig:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
még pedig:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Huszár Elek, Huszár Géza, Huszár Bálint,
kik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vele együtt mind
nőhódítók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nőhóditók
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s az
Oláh lányoknak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Oláh-lányoknak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is udvaroltak, keresztül-kasul. Ez a két család, a bronz és
rózsaszín,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rózsaszin,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerette egymást.  
A diákok először is ettek, kivétel nélkül. Oláh Gyuszi a birsalmasajtot a körző hegyére
tűzte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzte,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint villára s fejesléniával kanalazta föl. Petőfi, a szabadság
lánglelkű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lánglelkü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
apostola, a
szardíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szardiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és sóskiflit pártolta. Egy-kettő
eltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
nagy asztalról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyasztalról
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
minden. Hová
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
el? A diákgyomrok feneketlen mélységébe.  
Gyuszi ugratta a többieket. Sokat nyelt osztálytársai miatt s mielőtt elvált volna tőlük, igyekezett visszaadni a kölcsönt.  
Elfanyalodott arccal mondta:  
– Én egy büdös
betűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
betüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
se tudok.
Becsületúristenemre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Becsületuristenemre.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
De nem tanulok. Mi történhetik?
Legfölebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Legföljebb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megbukom. Elmegyek
postásnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
póstásnak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Dörömbözött öklével, mint a
postás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
póstás,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki
ajánlott leveleket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ajánlott-leveleket
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nyomtat le.  
Ez a zaj izgatta a kedélyeket, még Glück Lacit is. Mindenkit érhet szerencsétlenség.  
Nem feleltek rá. Ismerték Gyuszit. Afféle ál-rossztanuló volt, kinek csak a szája járt s
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
„fújta” a leckét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fújta az a leckét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
„fujta” a leckét,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint „a
vízfolyás”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizfolyás.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vizfolyás”.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Most is önmagát
uszította:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uszitotta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Különben is az osztályvizsga semmi. Kár arra készülni. Hanem az érettségi,
fiúk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az érettségi. Rossz
híreim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hireim
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vannak.  
– Micsoda?  
– Csak az, hogy az idén még komiszabb
lesz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lesz
 [!]
[sic!]
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Honnan tudod? – kérdezte sápadt hangon szegény Jámbor.  
– Hallottam.  
– Kitől?  
– Hallottam.  
Jámbor megrőkönyödött. Gyuszi bizonyára hallotta. Olyan volt az arca, mint aki hallotta.  
Közelebb
húzódott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzódott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Glück Lacihoz, mint valami védőszenthez s arra kérte, még egyszer magyarázza gyorsan a rezgőmozgást.  
Kezdte is Glück Laci, de Gyuszi nem engedte odafigyelni, tovább szutyongatta őt meg a többieket, hideglelős rémülettel összehazudva zöldet, kéket. Félig-meddig maga is elhitte, amit kitalált.  
Megfogta Jámbor kabátgombját.  
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ám, öcsém. Mondd például, hogy
szólítod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szólitod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a főigazgatót?  
Jámbor fölugrott a székről, mintha már előtte lenne a főigazgató.  
– Hát – szólt vállat vonva – „főigazgató
úr”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
úr.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
[AS2] ur”.
*
 
 
– Az ám – mondta Gyuszi szánakozó
mosollyal. – Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mosollyal. Csak
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
próbáld meg. Majd
meglátod,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
meglátod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mi lesz. A főigazgatót „méltóságos
úr”-nak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ur”-nak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kell
szólítani.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szólitani.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
És aki csak egyszer is eltéveszti, az nem felel többé. Kizárják az ország összes intézetéből.  
– Hülye – szólt Varjas Jóska, vastag hangon,
komoran. – Tedd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
komoran. Tedd
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bolonddá az öregapádat.  
Huszár Bandi erősködött, hogy ez bizony
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
van.  
Jámbor megint elővette Gyuszit:  
– Honnan tudod ezt?  
– Hallottam.  
– Kitől?  
– Hallottam – mondta Gyuszi
bosszúsan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bosszusan,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint ki nem akarja elárulni előkelő,
megbízható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megbizható
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hírforrását,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hirforrását,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mellyel csak ő
rendelkezik. – Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rendelkezik. Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rendelkezik. – Ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ám. Egyfolytában kell mondanod a leckét, megállás nélkül. Ha
lélekzetet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzetet
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
veszel, vagy
kifújod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifujod
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az orrod, már elbuktál.  
– Ne butáskodj – nyugtatta magát Jámbor.  
– Ne butáskodjak? Jó, nem butáskodom. Majd meglátjuk. És tudod-e, Jámbor, milyen nehéz tételek vannak?
Hű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hü,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
barátom – és
Gyuszi most tenyerét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Gyuszi tenyerét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
az arcához
szorította.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szoritotta.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
– Egy
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
de ez már régen volt, nagyon régen, valami
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, – igen,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hívták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hivták,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, – olyan tételt
húzott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huzott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki, hogy mihelyt meglátta, ott a széken, a főigazgató előtt szörnyethalt.  
– Miért?  
– Mert oly irtózatosan nehéz volt.  
– Ez hihetetlen – szólt Jámbor, általános hahota közepette.  
– De igenis
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt – védekezett
Gyuszi. – Mindenki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Gyuszi. Mindenki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudja. Titokban temették el. Éjjel. Maguk a tanárok.  
– A tanárok?  
– Azok. Hogy botrány ne legyen. Eltussolták. A
sírját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sirját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
is láttam a temetőben.  
Ennek már
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dőlt be, nevettek, maga Gyuszi is, de azért mégis kellemetlen volt hallani.  
Jámbor arra gondolt, hogy talán ez is igaz.
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, ez nagyon
valószínűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
valószinűen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
valószinüen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hangzik,
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos.  
– Tanuljunk – rebegte alázatosan.  
– Tanuljunk –
zúgta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zugta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a kar, megszeppenve.  
Gyuszi legyintett kezével s társait bosszantva
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szomoru
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
öngúnnyal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
öngunnyal
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ismételte a régi, tanári szólamot:  
– Most már késő. Nyolc év
bűnös
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bünös
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mulasztását nem lehet egyetlen napon
jóvátenni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jóvá tenni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Mégis győzött az
indítvány,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inditvány,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyet még Vili is pártolt. Glück Laci előadta az irracionális
számot.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
számot,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Jámbor jegyzett a térdén, Vili az orrát piszkálta.
Fél óráig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Félóráig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanultak,
ímmel-ámmal.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
immel-ámmal.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Gyuszi ekkor az asztalra ült s váratlanul ezt kérdezte a társaságtól:  
– Mondjátok, gyerekek, mit adnátok, ha most, azonnal kikapnátok az érettségi
bizonyítványt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bizonyitványt?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Halotti csönd támadt.  
– Milyen osztályzattal? – érdeklődött Varjas Jóska.  
– Mondjuk, tiszta elégségessel.  
A kérdés érdekes volt. Érdemes volt vele foglalkozni.  
Jámbor jelentkezett először.  
– Én – szólt – nyomban levágnám a
bal kezemet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezemet.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
A diákok nézték a
bal kezüket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezüket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Észszerűnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Észszerünek,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tisztességesnek találták az üzletet. Minek is a
bal kéz?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkéz?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Ott a jobb.  
Huszár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– Huszár
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Bandi, mint sportember, ragaszkodott a
bal kezéhez.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezéhez.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Én – mondta – levenném ezt a körmöm. Egy szöget is vernék belé.  
Tépelődtek. Az fáj, de nem veszedelmes.  
Gyuszi fejezte be a
vitát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vitát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ezzel:  
– Én megennék négy
mezei poloskát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
mezeipoloskát.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Elevenen. Zöld piszkébe
bújtatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bujtatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mint a kinint ostyában.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
semmit se érezni.  
Az ám, ha ily olcsón hozzájuthatna az ember. De
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
köt
efféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ilyen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
különben méltányos megállapodásokat. Jámbornak megmarad a
bal keze,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkeze,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Huszár Bandinak a körme, Gyuszi
megkímélődik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megkimélődik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
attól, hogy négy
mezei poloskát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mezeipoloskát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megegyék éretlen piszkébe
bújtatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bujtatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Ellenben mindnyájuknak tanulni kell, vizsgázni, érettségezni. Ez ellen ők már nem tehetnek semmit.  
A könyvhöz kullogtak vissza. De már sokan zajongtak. Jámbor kezét összetéve kérte a rendetlenkedőket, hogy ne zavarják Glücköt, az előadót, ki egyre jobban kiabált egy
mártír
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mártir
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hősiességével, utolsó csöpp véréig védve a tudomány
népszerűtlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
népszerütlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
álláspontját. Végül a
garaboncások
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
garabonciások
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat és a XXX. fejezet analóg helye alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egészen felülkerekedtek.  
Gyuszi kiabált:  
„Ha diák
vagy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ne tanulj.”  
A lárma-párt rágyújtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
A lárma-párt máris rágyújtott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
A lámpa-párt
n
Jegyzet [sh.]
rágyujtott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a
diáknótára:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diák-nótára:
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
„Vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„Vigan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
élj és ne
búsulj,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
busulj,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Ha tanulsz is, ne sokat,  
Ölelgesd a lányokat.”  
Ismételték, majd a második szakot dalolták, mely még érdekesebb:  
„Ha
felszólít
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felszólit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tanár,”  
És a kar ráduplázott, egy hangnyolcaddal mélyebben, sokkal erősebben:  
„A szamár, a
szamár.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szamár.”
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Feleletre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
„Feleletre
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
készen állj.  
Mondd kevélyen, nem tanultam  
Egész éjjel...”  
Nem fejezhették be, mert
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az ajtó s az öreg Lisznerrel együtt, szelesen és mosolyogva bejött egy magas, kedves fiatalember, ki valami
felsőbb osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felsőbbosztályú
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
felsőbbosztályu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
diáknak látszott. De nem volt diák. Tanár volt. Biró
Gyurka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Gyula
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt, az áldott, angyali Biró Gyurka, minden diák pártfogója, ki az
összekötő kapcsot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
összekötőkapcsot
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
alkotta tanári kar és
ifjúság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjuság
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
közt, a magyar nyelv tanárja.  
– Mulat az
ifjúság?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjuság?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
– kérdezte. – Csak mulassatok – szólt
szomorúan.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szomoruan.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Biró Gyurka mindenkit tegezett.  
Halántékán őszült
gyönyörű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
csigás hollóhaja. Nyakkendője rendetlenül lógott alá. Kezében két palack csillagos konyakot tartott, melyet az üzletben vett, hitelre.  
Valaha nagy reményekkel, becsvággyal indult. Helsingforsban élt évekig, mint gazdag
fiú.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Beszélte a magyarokkal
rokon népek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
rokonnépek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyelveit, a vogult, az osztjákot, a cseremiszt és finn halászokkal sütött halat a tengerparton, kalyibákban hált velük. Sárszegre kerülve nagyon fiatalon megnősült, felesége pár év alatt elköltötte tekintélyes vagyonát, aztán megszökött egy katonatiszttel. Biró Gyurka a
harmincon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
harmincan
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
innen elszürkült. Elfelejtette a finn-ugor testvérnyelveket, nem ábrándozott már arról sem, hogy egykor a turáni népek váltják ki a magyart az osztrák rabigából. És hogy egykor lélek volt, azt csak azzal akarta
bizonyítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyitani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy borotválta szakállát-bajuszát, nem hordott botot, hajadonfőtt járt és barátkozott a diákokkal.  
– Hát ezt tudjátok-e? – kérdezte tőlük.  
„Pécsi hegyeken
fújnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fujnak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a szelek.”  
A diákok
unisono
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
unisomo
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folytatták:  
„Írtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„Irtam
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a rózsámnak nagy szerelmeket...”  
Elénekelték
együtt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
együtt, körülugrálták.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Egy diák
megkérdezte tőle, igaz-e,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megkérdezte, igaz-e,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hogy ez a finn mondat „kala uiskele vedesse”, csakugyan azt
jelenti, magyarul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jelenti, mint magyarul
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, hogy a hal
úszkál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uszkál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
vízben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizben.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Jámbor
kíváncsiskodott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsiskodott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy mi történt ma délután az ellenőrző értekezleten.  
Biró Gyurka megnyugtató eredményről
számolt be. Senki sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
számolt be. Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
számolt. Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
áll bukásra.  
– Csak tanuljatok, maturandusok. Még egy hónap és szabadok vagytok, – fölemelte a két
konyakos palackot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
konyakospalackot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– tietek a világ. No szervusztok. De ne
cigarettázzatok.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
cigarettázatok.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Nem cigarettázunk.  
– Nem cigarettáznak – ismételte az öreg Liszner, ki
lekísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lekisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
boltba. – Nálunk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
boltba. Nálunk,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanár
úr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ur,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
cigarettáznak. A Vili miatt. Annak nem szabad.  
Fönn Biró Gyurka biztató kijelentése véget vetett a tanulásnak.  
– Elég – kiáltott Vili, – elég volt – és káromkodott egy cifrát, keserveset, mert
csúnya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csunya
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szája volt.  
Minden rend fölborult. Az áradat a
házitanítót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
házitanitót
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is magával
söpörte.
 
Glück
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
söpörte. Glück
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Laci egy sarokba vonult, sakkozni Zöldyvel
s dróthaját tapsikolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
s dróthaját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s zöld haját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
s drót-haját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
spekulált. Pompásan sakkozott. Azt beszélték, Novákkal is
kiállhatna, pedig ő a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kiállhatna, ki a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
városban a legjobb sakkozó.  
Vili a másik szobába
ment. Itt a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ment, hol a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falon posztóval bevont fegyvertartón
vítőrök,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vitőrök,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mordályok, pisztolyok lógtak, az a pisztoly is, melyre indulni szokott. Gyuszi fölfegyverezte magát.
Vívókesztyűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vivókesztyüt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ki akarta próbálni, mily irtózatos pofont lehet vele adni. Le is kent néhány puha nyaklevest Jámbornak. Aztán kezet fogtak.  
A kerékpár csöngője csöngetett. Vili ült
rajta, a küszöbön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
rajta, ki a küszöbökön
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zökkenve végigcikázta a
szobákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szobákat,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s elengedve a kerékpár
fogantyúit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fogantyuit,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lábait a csöngőre téve produkálta magát. Fölvette még két
atlétatársát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
atléta-társát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, Petőfit és Huszár Bandit, kik mint cirkuszi bohócok széttárt karral foglaltak helyet a fölhágón. Egyesek éljeneztek, mások utánuk iramodtak, hogy ledöntsék őket. Erre kikapta a bikacsököt, jól odasózott nekik. Mindenki üvöltött.  
Gyuszi a zsivaj hallatára kijött, fején
vívósisakkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vivósisakkal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és azt a vegytani tételt darálta, mellyel mindig viharos derültséget keltett:  
– Ha két test parányi részecskéi
érintkeznek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
erintkeznek
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egymással, akkor azokból egy harmadik test keletkezik.  
De most nem ügyeltek rá. Gyuszi tovább bömbölt:  
– Alfa plusz béta az egyenlő gamma… Pi, vagyis a Ludolf-féle szám egyenlő öt tizedestörttel kifejezve: háromegészegynégyegyötkilenc…  
El akarták
csitítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csititani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mert nem jó az ördögöt a falra festeni. Vili, ki előtte surrant el, rászólt.  
Ő csak azért is:  
– Ne
komiszkodjanak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
komiszkodjatok.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Majd az érettségin, az érettségin.  
Vili a barátjaihoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Vili barátjaihoz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fordult:  
– Vágjatok a szájára.  
Rá is vágtak, de szája vasból volt: a rostély eltakarta.  
Gyuszi most utánozta Novák gyakran hallott prédikációját,
kísérteties
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérteties
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hűséggel:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hüséggel:
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Liszner, Liszner. Mondja, fiam, mivel lopja maga az Istennek azt a drága napját? Mondja kérem, mi a maga édesapja?  
Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ez már nem tréfa. Vili
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ingerülten leugrott a kerékpárról. Ráförmedt:  
– Ne izélj.  
Gondolni is rossz volt arra, hogy Novák Antal él a világon s ide idézik szellemét.  
A hangulat elkámpicsorodott. Gyuszi levette sisakját, a kerékpár megállt, lámpát
gyújtottak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyujtottak.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Jámbor arról beszélt, hogy ki áll bukásra Nováknál.  
Ekkor jelent meg Csajkás Tibor, előkelően, mint egy herceg,
halhólyagszerű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
halhólyagszerü,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
átlátszó esőköpenyben. Esőre hajlott a meleg idő.  
Jöttét halk nevetés fogadta, hisz
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akkor tárgyaltak Novákról s tudták, milyen
gyöngéd kötelék fűzi családjához.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyöngéd kötelékek fűzik családjához.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyöngéd kötelék füzi családjához.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
megérezte a
kedv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hangulat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elhidegülését. Idegenül ült a szobában, melyben egy korhely délután
otthagyta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ott hagyta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
salakját, a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
között,
kik értetlenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kik kifáradtak a mulatozásban s értetlenül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nézték az ő érzelmes regényét.  
Az asztalra könyökölt, fejét szorongatta.  
Jámbor, ki szepegését mindig szerette volna
áthárítani
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átháritani
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
másokra is, odafordult
hozzá s vallatta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hozzá, vallatta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mint egy közvádló:  
– Te persze nem tanulsz?  
– Dehogynem. Egész délután tanultam.  
– És legalább tudsz is?  
– Azt hiszem. Eleget tudok.  
– És nem félsz, hogy elhasalsz?  
– Nem.  
– Akkor boldog vagy – sóhajtott Jámbor.  
Ő bizony félt, maga helyett és mások helyett is. Számon tartotta, hogy ki mikor és miből fogott szekundát. Vili például februárban szekundára felelt fizikából.  
Huszár Bandi
odaszólt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
odaszólt, legyintett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Vili akkor nem szekundát kapott, hanem elégségest.  
Jámbor
csodálkozva:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szeliden:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Az nem lehet.  
Huszár Bandi
félvállról:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
legyintett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– De
igenis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
igen is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehet.  
Jámbor
szelíden:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szeliden:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vettem észre, hogy Novák négyest
írt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
be.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
be.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Huszár Bandi fölényesen:  
– Értesz is te ahhoz. Novák titkos jegyekkel
ír.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ir.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Mindig egy vonalat. Fönn a
vonal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vonal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a négyzet
jobb szélén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
jobbszélén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyes,
a bal szélén kettes,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
a bal szélen kettes,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a balszélén kettes,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lenn jobbról hármas, balról négyes.  
Jámbor
kételkedett:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kétkedett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Te láttad?  
Huszár Bandi bólintott:  
– Láttam.  
Jámbor firtatta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Jámbor még folytatta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Hol láttad?  
De Csajkás Tibor most fölpattant,
szembenézett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szembe nézett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vele és sokkal keményebben kérdezte:  
– Hol láttad?  
Huszár Bandi elnevette magát:  
– Hogy hol láttam? Elégedj meg azzal, hogy láttam.  
Elment az asztaltól.  
Oláh Gyuszit egy ablakmélyedésbe vonta, melybe még mindig elhatolt a lámpafény s ott suttogtak. Tibor szemével méregette a két
fiút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiut
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
messziről. Ők ketten tudták, hogy hol látta Bandi a titkos jegyeket. Erről is beszélhettek, mert Huszár Bandi elővett zsebéből egy
gyűrött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyürött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
levelet, melyet előbb irónra göngyöltek, majd behorpasztottak keresztben. Kockás
irkapapírra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irkapapirra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt
írva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Most
még jobban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mégjobban
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nevettek.  
Tibor szája vacogott. Oda akart ugrani, hogy kitépje kezéből, kérdőre vonja, arcul üsse, de Huszár Bandi ekkor már
visszacsúsztatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
visszacsusztatta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
zsebébe. Csak Oláh Gyuszi vigyorgott még.  
Tibor odadőlt a falhoz. Egyenesen, mereven állt.
Félt attól, hogy nevetségessé válik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Félt a nevetségességtől.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Félt attól, hogy nevetséges lesz.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
A társaság oszladozott. Távozó csoportok
rázendítettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rázenditettek
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a diáknótára.  
„Ha tanulsz
is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ne sokat,  
Ölelgesd a lányokat.”  
A lármában Tibor
eltűnt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lefelé botorkált a
csigalépcsőn. Fülét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csigalépcsőn s fülét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
még megütötte egy-két érdes hang:  
„Várhatsz babám, elvárhatsz,  
Míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak bele nem fáradsz.”  
És utána valami
csúnya,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csunya,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vad röhögés.  
 
 
VII.  
Délután nem volt iskola.  
Azaz, amint a diákok igen helyesen mondták, iskola az volt, mert iskola mindig van, sajnos, csak előadás nem volt, hála Istennek.  
Liszner Vili nagy, világos diákszobájában ült, fönn az első emeleten, az üzletük fölött. Csinosan kötött könyvet olvasott, „A bajnok”-ot, mely tanácsokat ad az atlétának, hogy kell élnie s
megállapította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megállapitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy semmit se vétett a szabályok ellen. Aztán elkomorodva „készülni” kezdett.  
Kiemelte a körzőt lila bársonyágyából, kört
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ahhoz egy érintőt, mely nem egészen érintette a kört. Tovább nem jutott.  
Elővette a fizikát, mely födél nélkül, meggyötört, salátás lapjaival kétszer vastagabbnak rémlett, mint a többieké, találomra kinyitotta egy oldalon s ott ezt látta:  
g=S√(1+4πrR/(T^2 g) 〖cos〗^2 φ-2 4πR/(r^2 g) 〖cos〗^2 φ)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
g=S√(1+4nrR/(T^2 g) 〖cos〗^2 φ-2 4nR/(r^2 g) 〖cos〗^2 φ)
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nézte a képletet, hosszan és türelmesen.  
Nem volt kedve élni.  
Mi ennek az értelme? Csodálkozott rajta. Ki találja ki az ilyent a diákok bosszantására? Düh
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
torkát. Mint a kukacok nyüzsögtek előtte a buta számok és
betűk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
betük,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint a giliszták.  
Ásított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ásitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyet. Tagjait
gyönge
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
gyenge
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
izomláz borzongatta a folytonos, erőszakos
tréningtől.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
trainingtől.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Azért itt várta meg
házitanítóját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házitanitóját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki minden délután eljön hozzájuk, hogy fejébe verje ezeket a szamárságokat. Vilinek a számtanból, fizikából különösen rosszul állt a szénája.  
Addig legalább a számtani példatárat lapozgatta, kelletlenül, mamlasz motozással.  
Órákig el tudta ezt olvasni. Valaki
öt méter
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ötméter
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
posztót vásárolt... az apa nyolc évvel ezelőtt pont százszor idősebb volt, mint a fia, nyolc év
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig négy év
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
háromszor volt idősebb, mint a fia... egy gazdag ember két bérest fogadott... Ezeken elábrándozott. Szórakoztatták a tények, az alakok, a tárgyak s eszébe se jutott, hogy a
föladatokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
feladatokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg lehet, meg kell oldani. Szőtte-szövögette lusta álmait.
Vajon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vajjon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
milyen
színű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinű
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szinü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a posztó? És ki az a bizonyos apa meg a
fiú?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu?
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Szakálla van-e az öregnek s a fia tud-e kerékpározni? Aztán hol lakhatott az a gazdag ember? Mihelyt azonban számolásra került a sor, elkedvetlenedett s azzal ütötte el az egészet, hogy posztóra semmi szüksége, az apa,
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
meg a gazdag ember mind unalmas, ostoba
marha.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
marha
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
marhák.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
Tollszárat rágcsált, melynek
lakkfestékjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lakk-festékjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
már leharapdálta. Mint
bajnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bajnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az egészsége érdekében nem cigarettázott. De évente elszopogatott néhány tollszárat,
kínjában.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kinjában.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nem lehetett azt
állítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
állitani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy nem tanult
semmit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
semimt.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Azt sem, hogy nem tudott semmit. Mindez tévedés
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és igazságtalanság. Vili tanult is, tudott is. Többet ült a könyv előtt, mint mások, de kedvetlenül és unatkozva, csak hogy az idő
múljék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
muljék.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fejében pedig rengeteg
mondatfoszlány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mondat-foszlány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gombolyodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gomolyodott
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
össze, ilyesmik: „veszem ennek a négyzetgyökét és aztán beszorzok...”, vagy: „az általa
kiszorított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kiszoritott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folyadék
súlya...”,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sulya...”,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vagy: „a beltagok és kültagok szorzata...”, vagy: „a gyökvonás műveleti törvénye nem egyéb...”, de ezek egymástól függetlenül lebegtek, valahogy nem voltak együtt.  
Becsapta a számtani példatárat, fejét ráhajtotta tornainges, csupasz karjára s azzal mulatott, hogy fogával elkapta a rajta pihédző
szőröket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szőrőket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
és addig emelte a bőrt, s vele együtt karját is,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tűrhetetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
türhetetlen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fájdalmat nem érzett.  
Glück Laci, a
házitanítója,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
házitanitója,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
belépett. Fekete,
dróthajú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
dróthaju
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt, fele
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt, kicsi, fele
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Vilinek. Ha együtt
mentek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jártak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gimnáziumba,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
festettek egymás mellett, mint a bernáthegyi mellett a puli.  
– Dolgoztál?  
– Aha.  
– Lássuk – mondta és már leült.  
Gyors volt a mozgása, gyors a beszéde, gyors az esze. Ezek versenyeztek egymással. De mozgása nem érte utol beszédét s beszéde sem érte utol eszét. Akárhogy hadart, szája csak kullogott
villanásszerűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
villanásszerüen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
működő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
müködő
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
agya után. Köpte a számokat.  
– Hol a rajz?  
– Itt.  
– Rossz – szólt Glück Laci és ledobta a
földre. – Rajzolj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
földre. Rajzolj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
újat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ujat.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili piszmogott. Nagyon tartott tőle. Az öreg Liszner arra is fölhatalmazta, hogy szükség esetén verje meg
tanítványát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitványát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de ő
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bántotta. Szerették egymást. Vili az iskolában védelmezte őt orvtámadások ellen, Glück Laci
súgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sugott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
neki.  
Pesztonka hozta ozsonnáját, kávét, sok föllel, mert Laci
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerette, három vizeszsömlyét, mert Laci azt is szerette. Kedvébe jártak. Szegény
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt, otthon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt, ki otthon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
alig evett.  
– No mi lesz? – kiáltott Vilire, nyomkodva orrát gombócba
gyúrt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyurt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vörös-kék zsebkendőjével – siessünk, nincs
időnk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
időnk
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
A kör mellé egy érintő. Megvan?  
Glück Lacit maga Novák ajánlotta ide. Azt mondta róla, hogy „logikus
elme”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elme.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Ő valóban nemcsak tudta a
számtant,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
számtan,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hanem „értette” is.
Mégpedig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Még pedig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hogyan. Kikapta Vili kezéből a körzőt meg a vonalzót, maga csinált meg mindent, mutogatott, fejtegetett, érvelt. Ha ez
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volna,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor az
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és viszont. Nohát persze, világos. Vili is bólintott, hogyne. De nem értette. Nehéz feje volt.  
Lassanként szállingóztak a többi diákok is.  
A lakásba a
fűszerkereskedésen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszerkereskedésen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
át kellett menni, a homályos csigalépcsőn, mely a gyömbér és bors szagát árasztotta, mint odafönn minden.  
Benn a boltban a kedves Liszner Kálmán bácsi fogadta fia vendégeit.  
Az
öregúr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
öregur
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egyszer és mindenkorra
meghívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meghivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Vili összes osztálytársait, hogy
délután,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
délután
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
amikor akarnak, nézzenek föl, tanuljanak együtt és a közös elmetornán, viták hevében pallérozzák
szellemüket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elméjüket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Fényes ozsonnát adott.  
Egy
nagy asztalon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyasztalon
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nyitott
szardíniás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szardiniás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dobozok álltak, finom
olajtóban ajókagyűrűk, vaj,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
olajtóban, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
olajtóban ajóka-gyűrűk, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
olajtóban ajókagyürük, vaj,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
sóskifli s ami a legjobb, diós birsalmasajt. Ki-ki
kínálás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kinálás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nélkül annyit vehetett, amennyit
kívánt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Mindent megtett volna a
szeretetre méltó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szeretetreméltó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
öreg ezért a
fiúért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuért.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Üsse a kő, gondolta, azt a pár száz
koronáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
koronát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falják föl az egész boltot, csak Vili
„átmenjen”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
„átmenjen.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Jámbor érkezett legelőbb. Az mindennap megjelent, nemcsak az ozsonnák, hanem
főképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
főkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Glück Laci értékes, hasznos előadása végett. Azonnal melléje telepedett s
áhítatosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
áhitatosan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csüngött ajkán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csüngött az ajkán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Neki is csak az volt a vágya, hogy „átmenjen” az érettségin, akárhogy, de
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sebzetlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lábbal, mint valami borzasztó
tűzvészen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzvészen.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Egész diákkorában folyton tanult, attól
remegve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
remegve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy elveszti
tandíjmentességét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tandijmentességét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet apja, egy szegény adótiszt, nem tudott volna megfizetni. Mozgott a szája, zsebkendőt tartott eléje, mintha fájna a foga. De nem fájt a foga.  
Ő a szóról-szóra-magolók, a rejtve-biflázók közé tartozott, kik beszedik magukba a mondatokat, tankönyveket nyelnek
le
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
le,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és ha kérdezik őket, a tanárok elé okádják. Akárhol kezdték el, tudta folytatni. Fejében nagyobb rend
honolt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
honolt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mint Viliében. Mégis félt, rettenetesen félt, hogy nem egészen érti. Jeges verejték gyöngyözött tenyerén,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hallgatta Glück Lacit.  
Még egyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Mégegyszer
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
– kérlelte őt – lassabban, lassabban – s utána mondta minden szavát.  
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is neki szüksége ilyesmire. Hiszen ő mindent tudott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is neki szükséges
 [!]
[sic!]
ilyesmire. Hiszen ő mindent tudott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
neki szüksége ilyesmire. Hiszen ő mindent tu-
új sor
Ebeczky Dezső nem járt ide. Volt is
új sor
dott.
c
Szövegkritikai jegyzet a bekezdés első két sora fölcserélődött
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kívüle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kivüle
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
azonban fölnézett pár percre majdnem mindenki: Varjas Jóska, ki senkinek se tekintett szemébe, egy mogorva, dacos
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
sötét, mint a kos, kit apja kiskorától fogva vert s nem törődve azzal, hogy fia már nagyobb nála, most
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tett le rossz szokásáról és valahányszor Jóska intőt hozott haza, lecsatolta
nadrágszíját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nadrágsziját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
irgalmatlanul elpáholta őt, aztán Packa, az ismert
célbíró,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vili bajnoktársa, ki ádámcsutkás nyakával, lobogó hajával Petőfihez
hasonlított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s Petőfinek is nevezték, aztán Zöldy, ki pápaszemet hordott, mindig röhögött és csillagásznak készült, aztán Paróczay, ki a napra nézve
ujjait
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
újjait
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
villámgyorsan mozgatta a szeme előtt, aztán Kovács Sándor, egy beteg diák,
ki egy szót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki szót
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sem szólt, aztán Kertész Béla, ki áprilisban vesztette el édesanyját s
irigyelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
írigyelték
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
tőle szép
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyászruháját,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fekete nyakkendőjét, aztán még
nehányan:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nehányan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Latky Aladár, ki
nagy szamár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nagyszamár
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és Urbán Elemér, ki csak arról nevezetes, hogy minden lyukba belefér.  
Oláh Gyuszi Huszár Bandival, a másik bajnokkal nyitott be. Ezek barátkoztak. Egymás előtt ültek az osztályban s órák alatt leveleztek.  
Gyuszi a nyolcadik bohóca
volt, egy hetrefüles,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt, hetrefüles,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kedves nebuló, ki akarata ellenére csöppent ebbe a szerepbe, az öt nővére miatt. Állandóan bosszantották azzal, ami végre nem is oly nagy szégyen, hogy öt nővére van,
mégpedig:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
még pedig:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Oláh Böske, Oláh Ilka, Oláh Mariska, Oláh Teri és Oláh Gizi s nevüket
utána kiabálták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
utánakiabálták
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, bizonyos tiszteletlen kérdésekkel s kérésekkel kapcsolatban. Ennélfogva nevetségessé lett. Bronzarca volt, akárcsak nővéreinek, az
Oláh lányoknak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Oláh-lányoknak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Viszont Bandinak oly
hamvas rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hamvas-rózsaszín
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hamvas-rózsaszin
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
arca volt, mintha
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
abban a pillanatban hirtelen elpirult volna. Ugyanily arcbőrrel rendelkezett három bátyja is,
mégpedig:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
még pedig:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Huszár Elek, Huszár Géza, Huszár Bálint,
kik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vele együtt mind
nőhódítók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nőhóditók
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s az
Oláh lányoknak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Oláh-lányoknak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is udvaroltak, keresztül-kasul. Ez a két család, a bronz és
rózsaszín,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rózsaszin,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerette egymást.  
A diákok először is ettek, kivétel nélkül. Oláh Gyuszi a birsalmasajtot a körző hegyére
tűzte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzte,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint villára s fejesléniával kanalazta föl. Petőfi, a szabadság
lánglelkű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lánglelkü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
apostola, a
szardíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szardiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és sóskiflit pártolta. Egy-kettő
eltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
nagy asztalról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyasztalról
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
minden. Hová
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
el? A diákgyomrok feneketlen mélységébe.  
Gyuszi ugratta a többieket. Sokat nyelt osztálytársai miatt s mielőtt elvált volna tőlük, igyekezett visszaadni a kölcsönt.  
Elfanyalodott arccal mondta:  
– Én egy büdös
betűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
betüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
se tudok.
Becsületúristenemre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Becsületuristenemre.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
De nem tanulok. Mi történhetik?
Legfölebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Legföljebb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megbukom. Elmegyek
postásnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
póstásnak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Dörömbözött öklével, mint a
postás,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
póstás,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki
ajánlott leveleket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ajánlott-leveleket
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nyomtat le.  
Ez a zaj izgatta a kedélyeket, még Glück Lacit is. Mindenkit érhet szerencsétlenség.  
Nem feleltek rá. Ismerték Gyuszit. Afféle ál-rossztanuló volt, kinek csak a szája járt s
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
„fújta” a leckét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fújta az a leckét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
„fujta” a leckét,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint „a
vízfolyás”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizfolyás.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vizfolyás”.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Most is önmagát
uszította:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uszitotta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Különben is az osztályvizsga semmi. Kár arra készülni. Hanem az érettségi,
fiúk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az érettségi. Rossz
híreim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hireim
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vannak.  
– Micsoda?  
– Csak az, hogy az idén még komiszabb
lesz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lesz
 [!]
[sic!]
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Honnan tudod? – kérdezte sápadt hangon szegény Jámbor.  
– Hallottam.  
– Kitől?  
– Hallottam.  
Jámbor megrőkönyödött. Gyuszi bizonyára hallotta. Olyan volt az arca, mint aki hallotta.  
Közelebb
húzódott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzódott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Glück Lacihoz, mint valami védőszenthez s arra kérte, még egyszer magyarázza gyorsan a rezgőmozgást.  
Kezdte is Glück Laci, de Gyuszi nem engedte odafigyelni, tovább szutyongatta őt meg a többieket, hideglelős rémülettel összehazudva zöldet, kéket. Félig-meddig maga is elhitte, amit kitalált.  
Megfogta Jámbor kabátgombját.  
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ám, öcsém. Mondd például, hogy
szólítod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szólitod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a főigazgatót?  
Jámbor fölugrott a székről, mintha már előtte lenne a főigazgató.  
– Hát – szólt vállat vonva – „főigazgató
úr”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
úr.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
[AS2] ur”.
*
 
 
– Az ám – mondta Gyuszi szánakozó
mosollyal. – Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mosollyal. Csak
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
próbáld meg. Majd
meglátod,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
meglátod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mi lesz. A főigazgatót „méltóságos
úr”-nak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ur”-nak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kell
szólítani.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szólitani.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
És aki csak egyszer is eltéveszti, az nem felel többé. Kizárják az ország összes intézetéből.  
– Hülye – szólt Varjas Jóska, vastag hangon,
komoran. – Tedd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
komoran. Tedd
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bolonddá az öregapádat.  
Huszár Bandi erősködött, hogy ez bizony
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
van.  
Jámbor megint elővette Gyuszit:  
– Honnan tudod ezt?  
– Hallottam.  
– Kitől?  
– Hallottam – mondta Gyuszi
bosszúsan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bosszusan,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint ki nem akarja elárulni előkelő,
megbízható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megbizható
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hírforrását,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hirforrását,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mellyel csak ő
rendelkezik. – Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rendelkezik. Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rendelkezik. – Ugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ám. Egyfolytában kell mondanod a leckét, megállás nélkül. Ha
lélekzetet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzetet
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
veszel, vagy
kifújod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifujod
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az orrod, már elbuktál.  
– Ne butáskodj – nyugtatta magát Jámbor.  
– Ne butáskodjak? Jó, nem butáskodom. Majd meglátjuk. És tudod-e, Jámbor, milyen nehéz tételek vannak?
Hű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hü,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
barátom – és
Gyuszi most tenyerét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Gyuszi tenyerét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
az arcához
szorította.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szoritotta.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
– Egy
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
de ez már régen volt, nagyon régen, valami
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, – igen,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hívták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hivták,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, – olyan tételt
húzott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huzott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki, hogy mihelyt meglátta, ott a széken, a főigazgató előtt szörnyethalt.  
– Miért?  
– Mert oly irtózatosan nehéz volt.  
– Ez hihetetlen – szólt Jámbor, általános hahota közepette.  
– De igenis
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt – védekezett
Gyuszi. – Mindenki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Gyuszi. Mindenki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudja. Titokban temették el. Éjjel. Maguk a tanárok.  
– A tanárok?  
– Azok. Hogy botrány ne legyen. Eltussolták. A
sírját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sirját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
is láttam a temetőben.  
Ennek már
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dőlt be, nevettek, maga Gyuszi is, de azért mégis kellemetlen volt hallani.  
Jámbor arra gondolt, hogy talán ez is igaz.
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos, ez nagyon
valószínűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
valószinűen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
valószinüen
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hangzik,
Rohonczy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rohoncy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Lajos.  
– Tanuljunk – rebegte alázatosan.  
– Tanuljunk –
zúgta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zugta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a kar, megszeppenve.  
Gyuszi legyintett kezével s társait bosszantva
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szomoru
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
öngúnnyal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
öngunnyal
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ismételte a régi, tanári szólamot:  
– Most már késő. Nyolc év
bűnös
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bünös
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mulasztását nem lehet egyetlen napon
jóvátenni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jóvá tenni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Mégis győzött az
indítvány,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inditvány,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyet még Vili is pártolt. Glück Laci előadta az irracionális
számot.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
számot,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Jámbor jegyzett a térdén, Vili az orrát piszkálta.
Fél óráig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Félóráig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanultak,
ímmel-ámmal.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
immel-ámmal.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Gyuszi ekkor az asztalra ült s váratlanul ezt kérdezte a társaságtól:  
– Mondjátok, gyerekek, mit adnátok, ha most, azonnal kikapnátok az érettségi
bizonyítványt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bizonyitványt?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Halotti csönd támadt.  
– Milyen osztályzattal? – érdeklődött Varjas Jóska.  
– Mondjuk, tiszta elégségessel.  
A kérdés érdekes volt. Érdemes volt vele foglalkozni.  
Jámbor jelentkezett először.  
– Én – szólt – nyomban levágnám a
bal kezemet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezemet.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
A diákok nézték a
bal kezüket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezüket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Észszerűnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Észszerünek,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tisztességesnek találták az üzletet. Minek is a
bal kéz?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkéz?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Ott a jobb.  
Huszár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– Huszár
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Bandi, mint sportember, ragaszkodott a
bal kezéhez.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkezéhez.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Én – mondta – levenném ezt a körmöm. Egy szöget is vernék belé.  
Tépelődtek. Az fáj, de nem veszedelmes.  
Gyuszi fejezte be a
vitát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vitát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ezzel:  
– Én megennék négy
mezei poloskát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
mezeipoloskát.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Elevenen. Zöld piszkébe
bújtatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bujtatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mint a kinint ostyában.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
semmit se érezni.  
Az ám, ha ily olcsón hozzájuthatna az ember. De
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
köt
efféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ilyen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
különben méltányos megállapodásokat. Jámbornak megmarad a
bal keze,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
balkeze,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Huszár Bandinak a körme, Gyuszi
megkímélődik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megkimélődik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
attól, hogy négy
mezei poloskát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mezeipoloskát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megegyék éretlen piszkébe
bújtatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bujtatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Ellenben mindnyájuknak tanulni kell, vizsgázni, érettségezni. Ez ellen ők már nem tehetnek semmit.  
A könyvhöz kullogtak vissza. De már sokan zajongtak. Jámbor kezét összetéve kérte a rendetlenkedőket, hogy ne zavarják Glücköt, az előadót, ki egyre jobban kiabált egy
mártír
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mártir
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hősiességével, utolsó csöpp véréig védve a tudomány
népszerűtlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
népszerütlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
álláspontját. Végül a
garaboncások
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
garabonciások
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat és a XXX. fejezet analóg helye alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egészen felülkerekedtek.  
Gyuszi kiabált:  
„Ha diák
vagy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ne tanulj.”  
A lárma-párt rágyújtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
A lárma-párt máris rágyújtott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
A lámpa-párt
n
Jegyzet [sh.]
rágyujtott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a
diáknótára:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diák-nótára:
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
„Vígan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„Vigan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
élj és ne
búsulj,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
busulj,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Ha tanulsz is, ne sokat,  
Ölelgesd a lányokat.”  
Ismételték, majd a második szakot dalolták, mely még érdekesebb:  
„Ha
felszólít
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felszólit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tanár,”  
És a kar ráduplázott, egy hangnyolcaddal mélyebben, sokkal erősebben:  
„A szamár, a
szamár.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szamár.”
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Feleletre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
„Feleletre
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
készen állj.  
Mondd kevélyen, nem tanultam  
Egész éjjel...”  
Nem fejezhették be, mert
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az ajtó s az öreg Lisznerrel együtt, szelesen és mosolyogva bejött egy magas, kedves fiatalember, ki valami
felsőbb osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felsőbbosztályú
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
felsőbbosztályu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
diáknak látszott. De nem volt diák. Tanár volt. Biró
Gyurka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Gyula
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt, az áldott, angyali Biró Gyurka, minden diák pártfogója, ki az
összekötő kapcsot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
összekötőkapcsot
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
alkotta tanári kar és
ifjúság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjuság
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
közt, a magyar nyelv tanárja.  
– Mulat az
ifjúság?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjuság?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
– kérdezte. – Csak mulassatok – szólt
szomorúan.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szomoruan.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Biró Gyurka mindenkit tegezett.  
Halántékán őszült
gyönyörű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
csigás hollóhaja. Nyakkendője rendetlenül lógott alá. Kezében két palack csillagos konyakot tartott, melyet az üzletben vett, hitelre.  
Valaha nagy reményekkel, becsvággyal indult. Helsingforsban élt évekig, mint gazdag
fiú.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Beszélte a magyarokkal
rokon népek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
rokonnépek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyelveit, a vogult, az osztjákot, a cseremiszt és finn halászokkal sütött halat a tengerparton, kalyibákban hált velük. Sárszegre kerülve nagyon fiatalon megnősült, felesége pár év alatt elköltötte tekintélyes vagyonát, aztán megszökött egy katonatiszttel. Biró Gyurka a
harmincon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
harmincan
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
innen elszürkült. Elfelejtette a finn-ugor testvérnyelveket, nem ábrándozott már arról sem, hogy egykor a turáni népek váltják ki a magyart az osztrák rabigából. És hogy egykor lélek volt, azt csak azzal akarta
bizonyítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyitani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy borotválta szakállát-bajuszát, nem hordott botot, hajadonfőtt járt és barátkozott a diákokkal.  
– Hát ezt tudjátok-e? – kérdezte tőlük.  
„Pécsi hegyeken
fújnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fujnak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a szelek.”  
A diákok
unisono
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
unisomo
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folytatták:  
„Írtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„Irtam
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a rózsámnak nagy szerelmeket...”  
Elénekelték
együtt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
együtt, körülugrálták.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Egy diák
megkérdezte tőle, igaz-e,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megkérdezte, igaz-e,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hogy ez a finn mondat „kala uiskele vedesse”, csakugyan azt
jelenti, magyarul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
jelenti, mint magyarul
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, hogy a hal
úszkál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uszkál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
vízben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizben.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Jámbor
kíváncsiskodott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsiskodott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy mi történt ma délután az ellenőrző értekezleten.  
Biró Gyurka megnyugtató eredményről
számolt be. Senki sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
számolt be. Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
számolt. Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
áll bukásra.  
– Csak tanuljatok, maturandusok. Még egy hónap és szabadok vagytok, – fölemelte a két
konyakos palackot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
konyakospalackot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– tietek a világ. No szervusztok. De ne
cigarettázzatok.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
cigarettázatok.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Nem cigarettázunk.  
– Nem cigarettáznak – ismételte az öreg Liszner, ki
lekísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lekisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
boltba. – Nálunk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
boltba. Nálunk,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanár
úr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ur,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
cigarettáznak. A Vili miatt. Annak nem szabad.  
Fönn Biró Gyurka biztató kijelentése véget vetett a tanulásnak.  
– Elég – kiáltott Vili, – elég volt – és káromkodott egy cifrát, keserveset, mert
csúnya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csunya
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szája volt.  
Minden rend fölborult. Az áradat a
házitanítót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
házitanitót
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is magával
söpörte.
 
Glück
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
söpörte. Glück
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Laci egy sarokba vonult, sakkozni Zöldyvel
s dróthaját tapsikolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
s dróthaját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s zöld haját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
s drót-haját tapsikolva
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
spekulált. Pompásan sakkozott. Azt beszélték, Novákkal is
kiállhatna, pedig ő a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kiállhatna, ki a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
városban a legjobb sakkozó.  
Vili a másik szobába
ment. Itt a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ment, hol a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falon posztóval bevont fegyvertartón
vítőrök,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vitőrök,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mordályok, pisztolyok lógtak, az a pisztoly is, melyre indulni szokott. Gyuszi fölfegyverezte magát.
Vívókesztyűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vivókesztyüt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ki akarta próbálni, mily irtózatos pofont lehet vele adni. Le is kent néhány puha nyaklevest Jámbornak. Aztán kezet fogtak.  
A kerékpár csöngője csöngetett. Vili ült
rajta, a küszöbön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
rajta, ki a küszöbökön
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zökkenve végigcikázta a
szobákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szobákat,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s elengedve a kerékpár
fogantyúit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fogantyuit,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lábait a csöngőre téve produkálta magát. Fölvette még két
atlétatársát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
atléta-társát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is, Petőfit és Huszár Bandit, kik mint cirkuszi bohócok széttárt karral foglaltak helyet a fölhágón. Egyesek éljeneztek, mások utánuk iramodtak, hogy ledöntsék őket. Erre kikapta a bikacsököt, jól odasózott nekik. Mindenki üvöltött.  
Gyuszi a zsivaj hallatára kijött, fején
vívósisakkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vivósisakkal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és azt a vegytani tételt darálta, mellyel mindig viharos derültséget keltett:  
– Ha két test parányi részecskéi
érintkeznek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
erintkeznek
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egymással, akkor azokból egy harmadik test keletkezik.  
De most nem ügyeltek rá. Gyuszi tovább bömbölt:  
– Alfa plusz béta az egyenlő gamma… Pi, vagyis a Ludolf-féle szám egyenlő öt tizedestörttel kifejezve: háromegészegynégyegyötkilenc…  
El akarták
csitítani,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csititani,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mert nem jó az ördögöt a falra festeni. Vili, ki előtte surrant el, rászólt.  
Ő csak azért is:  
– Ne
komiszkodjanak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
komiszkodjatok.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Majd az érettségin, az érettségin.  
Vili a barátjaihoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Vili barátjaihoz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fordult:  
– Vágjatok a szájára.  
Rá is vágtak, de szája vasból volt: a rostély eltakarta.  
Gyuszi most utánozta Novák gyakran hallott prédikációját,
kísérteties
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérteties
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hűséggel:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hüséggel:
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Liszner, Liszner. Mondja, fiam, mivel lopja maga az Istennek azt a drága napját? Mondja kérem, mi a maga édesapja?  
Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ez már nem tréfa. Vili
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ingerülten leugrott a kerékpárról. Ráförmedt:  
– Ne izélj.  
Gondolni is rossz volt arra, hogy Novák Antal él a világon s ide idézik szellemét.  
A hangulat elkámpicsorodott. Gyuszi levette sisakját, a kerékpár megállt, lámpát
gyújtottak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyujtottak.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Jámbor arról beszélt, hogy ki áll bukásra Nováknál.  
Ekkor jelent meg Csajkás Tibor, előkelően, mint egy herceg,
halhólyagszerű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
halhólyagszerü,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
átlátszó esőköpenyben. Esőre hajlott a meleg idő.  
Jöttét halk nevetés fogadta, hisz
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akkor tárgyaltak Novákról s tudták, milyen
gyöngéd kötelék fűzi családjához.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyöngéd kötelékek fűzik családjához.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyöngéd kötelék füzi családjához.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
megérezte a
kedv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hangulat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elhidegülését. Idegenül ült a szobában, melyben egy korhely délután
otthagyta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ott hagyta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
salakját, a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
között,
kik értetlenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kik kifáradtak a mulatozásban s értetlenül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nézték az ő érzelmes regényét.  
Az asztalra könyökölt, fejét szorongatta.  
Jámbor, ki szepegését mindig szerette volna
áthárítani
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átháritani
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
másokra is, odafordult
hozzá s vallatta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hozzá, vallatta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mint egy közvádló:  
– Te persze nem tanulsz?  
– Dehogynem. Egész délután tanultam.  
– És legalább tudsz is?  
– Azt hiszem. Eleget tudok.  
– És nem félsz, hogy elhasalsz?  
– Nem.  
– Akkor boldog vagy – sóhajtott Jámbor.  
Ő bizony félt, maga helyett és mások helyett is. Számon tartotta, hogy ki mikor és miből fogott szekundát. Vili például februárban szekundára felelt fizikából.  
Huszár Bandi
odaszólt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
odaszólt, legyintett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Vili akkor nem szekundát kapott, hanem elégségest.  
Jámbor
csodálkozva:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szeliden:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Az nem lehet.  
Huszár Bandi
félvállról:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
legyintett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– De
igenis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
igen is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehet.  
Jámbor
szelíden:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szeliden:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vettem észre, hogy Novák négyest
írt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
be.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
be.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Huszár Bandi fölényesen:  
– Értesz is te ahhoz. Novák titkos jegyekkel
ír.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ir.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Mindig egy vonalat. Fönn a
vonal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vonal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a négyzet
jobb szélén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
jobbszélén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyes,
a bal szélén kettes,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
a bal szélen kettes,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a balszélén kettes,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lenn jobbról hármas, balról négyes.  
Jámbor
kételkedett:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kétkedett:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Te láttad?  
Huszár Bandi bólintott:  
– Láttam.  
Jámbor firtatta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Jámbor még folytatta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Hol láttad?  
De Csajkás Tibor most fölpattant,
szembenézett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szembe nézett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vele és sokkal keményebben kérdezte:  
– Hol láttad?  
Huszár Bandi elnevette magát:  
– Hogy hol láttam? Elégedj meg azzal, hogy láttam.  
Elment az asztaltól.  
Oláh Gyuszit egy ablakmélyedésbe vonta, melybe még mindig elhatolt a lámpafény s ott suttogtak. Tibor szemével méregette a két
fiút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiut
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
messziről. Ők ketten tudták, hogy hol látta Bandi a titkos jegyeket. Erről is beszélhettek, mert Huszár Bandi elővett zsebéből egy
gyűrött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyürött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
levelet, melyet előbb irónra göngyöltek, majd behorpasztottak keresztben. Kockás
irkapapírra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irkapapirra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt
írva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Most
még jobban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mégjobban
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nevettek.  
Tibor szája vacogott. Oda akart ugrani, hogy kitépje kezéből, kérdőre vonja, arcul üsse, de Huszár Bandi ekkor már
visszacsúsztatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
visszacsusztatta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
zsebébe. Csak Oláh Gyuszi vigyorgott még.  
Tibor odadőlt a falhoz. Egyenesen, mereven állt.
Félt attól, hogy nevetségessé válik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Félt a nevetségességtől.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Félt attól, hogy nevetséges lesz.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
A társaság oszladozott. Távozó csoportok
rázendítettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rázenditettek
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a diáknótára.  
„Ha tanulsz
is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ne sokat,  
Ölelgesd a lányokat.”  
A lármában Tibor
eltűnt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lefelé botorkált a
csigalépcsőn. Fülét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csigalépcsőn s fülét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
még megütötte egy-két érdes hang:  
„Várhatsz babám, elvárhatsz,  
Míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak bele nem fáradsz.”  
És utána valami
csúnya,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csunya,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vad röhögés.  
 
 
VII.  
Délután nem volt iskola.  
Azaz, amint a diákok igen helyesen mondták, iskola az volt, mert iskola mindig van, sajnos, csak előadás nem volt, hála Istennek.  
Liszner Vili nagy, világos diákszobájában ült, fönn az első emeleten, az üzletük fölött. Csinosan kötött könyvet olvasott, „A bajnok”-ot, mely tanácsokat ad az atlétának, hogy kell élnie s
megállapította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megállapitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy semmit se vétett a szabályok ellen. Aztán elkomorodva „készülni” kezdett.  
Kiemelte a körzőt lila bársonyágyából, kört
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ahhoz egy érintőt, mely nem egészen érintette a kört. Tovább nem jutott.  
Elővette a fizikát, mely födél nélkül, meggyötört, salátás lapjaival kétszer vastagabbnak rémlett, mint a többieké, találomra kinyitotta egy oldalon s ott ezt látta:  
g=S√(1+4πrR/(T^2 g) 〖cos〗^2 φ-2 4πR/(r^2 g) 〖cos〗^2 φ)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
g=S√(1+4nrR/(T^2 g) 〖cos〗^2 φ-2 4nR/(r^2 g) 〖cos〗^2 φ)
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nézte a képletet, hosszan és türelmesen.  
Nem volt kedve élni.  
Mi ennek az értelme? Csodálkozott rajta. Ki találja ki az ilyent a diákok bosszantására? Düh
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
torkát. Mint a kukacok nyüzsögtek előtte a buta számok és
betűk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
betük,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint a giliszták.  
Ásított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ásitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyet. Tagjait
gyönge
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
gyenge
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
izomláz borzongatta a folytonos, erőszakos
tréningtől.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
trainingtől.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Azért itt várta meg
házitanítóját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házitanitóját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki minden délután eljön hozzájuk, hogy fejébe verje ezeket a szamárságokat. Vilinek a számtanból, fizikából különösen rosszul állt a szénája.  
Addig legalább a számtani példatárat lapozgatta, kelletlenül, mamlasz motozással.  
Órákig el tudta ezt olvasni. Valaki
öt méter
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ötméter
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
posztót vásárolt... az apa nyolc évvel ezelőtt pont százszor idősebb volt, mint a fia, nyolc év
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig négy év
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
háromszor volt idősebb, mint a fia... egy gazdag ember két bérest fogadott... Ezeken elábrándozott. Szórakoztatták a tények, az alakok, a tárgyak s eszébe se jutott, hogy a
föladatokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
feladatokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg lehet, meg kell oldani. Szőtte-szövögette lusta álmait.
Vajon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vajjon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
milyen
színű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinű
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szinü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a posztó? És ki az a bizonyos apa meg a
fiú?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu?
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Szakálla van-e az öregnek s a fia tud-e kerékpározni? Aztán hol lakhatott az a gazdag ember? Mihelyt azonban számolásra került a sor, elkedvetlenedett s azzal ütötte el az egészet, hogy posztóra semmi szüksége, az apa,
fiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
meg a gazdag ember mind unalmas, ostoba
marha.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
marha
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
marhák.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
Tollszárat rágcsált, melynek
lakkfestékjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lakk-festékjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
már leharapdálta. Mint
bajnok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bajnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az egészsége érdekében nem cigarettázott. De évente elszopogatott néhány tollszárat,