X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Aranysárkány

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Aranysárkány - critical edition
Dátum: 2014
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Sajtó alá rendező:
Bengi László
és
Parádi Andrea
Lektor:
Csillag István
és
Takáts László
Gyorsírás:
Lipa Tímea
Nyelvek: latin
Kulcsszavak:
  • Kosztolányi Dezső
  • regény
  • 20. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014.
  • Szövegforrás PH: A regény első közlése folyóiratban. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany-sárkány: Regény, Pesti Hírlap, hetenkénti folytatásokban 1924. május 11-től 1925. április 5-ig.
  • Szövegforrás AS1: A regény első kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany sárkány, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1925.
  • Szövegforrás AS2: A regény második kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány, Genius, Budapest, é. n. [1929], 2. kiadás.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Bengi László
XML szerkesztő: Mihály Eszter
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2014 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
II.  
Novák Antal, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja is ekkor indult el az iskolába. Gyorsan, erőteljesen, frissen lépkedett.  
Egy sarkon hozzácsatlakozott két kollégája, egy öreg meg egy fiatal. Ettől kezdve a három tanár
egyenes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
párhuzamos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonalt alkotva ballagott, akár a tanulóifjak, oly együttesen, hogy szinte megfoghatták volna kezüket.
Tanárgondjaikba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tanár-gondjaikba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
merültek ezen a szép reggelen.  
Novák Antal dr., ki középütt ment, botját ütemesen koppintgatta az aszfaltra. Élvezte a tavaszt. Nem
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint a diákok, mert ő már sok tavaszt látott, eddig negyvennégyet. Tudta, hogy ezt a kellemes üdeséget a légköri viszonyok meg a lombok okozzák. De hiába volt ily tapasztalt, az alvástól, a kávétól, a reggeli fénytől kedvre derült.  
– Meleg van – zihálta az öreg Tálas, a történelem
professzora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
professzora,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megállt, hogy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Igen – mondta
Novák –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ez a mi időjárásunk. Bolond, bolond. Soha sincs tavaszunk: a tél után azonnal következik a kánikula.  
– Csak az ősz szép itt –
bólongott Tálas, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bólongott az öreg, – a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egyenletes ősz. A magyar ősz.  
– Az se mindig – felelte Novák.  
Megtörölte homlokát. Tarkójára
rátűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rátüzött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a napsugár s
égette posztóruháját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
égette barna posztóruháját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Kabátját kigombolta. Szalmakalapját is levette boltozatos koponyájáról, melyet ritkás, szőke haj
borított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boritott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Szeszélyes,
kiszámíthatatlan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiszámithatatlan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
időjárás – folytatta Novák
Antal. – Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antal. Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tengerünk. Az a baj, hogy nincs tengerünk, mely szabályozná az éghajlatot. Azaz, ez itt a tengerünk – és a homokos talajra
pillantott. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pillantott. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a homokbucka, melyen most járunk, valaha tengerfenék volt. Homoktenger.  
A fiatal, ki
fekete szemüveget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveget
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hordott, Fóris Ferenc, a latin és görög nyelv tanárja, nem figyelt oda. Már lépést se tartott velük. Egy könyöknyivel előttük sietett, hogy el ne késsék.  
Novák nem hagyta el öreg
kollégáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kollegáját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki már a harminckilencedik évét szolgálta s tüdőtágulással
küszködött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
küzködött.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Lassította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lassitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lépteit. Karját fogta, támogatta.  
Egyszerre ő is megállt.  
– Nini – mondta meglepődve,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dióbarna szemével az égre tekintett – sárkány.  
Botjával egy pontra mutatott.  
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– tette hozzá.  
Két kollégája odanézett, ahová botja mutatott.  
Fóris ráncolta homlokát.  
Papírsárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Papirsárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állapította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állapitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg, fitymálva.  
Messze, valahol a városerdő táján lengett egy jókora, remek sárkány, melyet a még nem-látható diákok
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
madzagon vontak maguk után, a fák fölött, lassan.  
– Rég nem láttam már sárkányt – szólt Novák Antal és feléje bámult.  
Fóris Nováktól szórakozottan kérdezte:  
– Miből is
készítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az ilyesmit?  
– Szitakéregből.  
– Én
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csináltam.  
– Pedig
egyszerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– válaszolta Novák, ki az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is szeretett magyarázni, különösen természettudományos kérdéseket, egy-két mondattal megérzékeltetve az elvont elméletet. – A szitakérget zsineggel
feszíted
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszited
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki, mint az íjat,
félkör alakúra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félköralakúra,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
félköralakura,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– és máris rajzolt a
porba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
portba,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
botjával. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
botjával. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a váza. Veszel egy
nádszálat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nádszárat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s középre teszed, ide ni, hogy
megrögzítse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megrögzitse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vázat
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
feszesen összekötöd a szitakéreg e két pontjával. Ez a gerince. Itt a nyereg, ebbe a kantárt akasztod, mely igen fontos az
egyensúlyozásnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyensulyozásnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy a sárkány ne szitáljon. Ha ez készen van, akkor csak beragasztod vászonnal.  
– Ez
azonban csak papírból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonban papirból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
azonban papírból
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
azonban csak papirból
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van.  
– Lehet abból is. Mindegy.  
– Olyan az alakja –
szólt Tálas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szólt az öreg Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szólt Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
– mint egy
szívé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szivé.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Igen – mondta
Novák –, azért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák, – azért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tud
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
repülni. A madarak is ilyen elv szerint
repülnek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
repülnek.
 
(Folyt. köv.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Hej – sóhajtott az öreg Tálas – de sok sárkányt eregettem én
is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a városerdőn.  
Elbeszélgettek ezekről a
csip-csup
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csip-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csíp-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
dolgokról s maguk
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vették észre, mosolyogtak. Fóris azonban nem. Őt izgatta a sárkány. Mindenekelőtt a neve. Szárnyas
kígyókra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kigyókra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérges
leheletű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lehelletű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
lehelletü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szörnyekre gondolt, melyek halált
okoznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hoznak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fejében
mithológiai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mythologiai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
roncsok kavarogtak.  
A sárkány folytatta
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fönn a levegőben. Csakhogy a diákok nem a legrövidebb
úton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közeledtek az iskola felé, hanem
mellékutcákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mellékuccákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haladva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
haladva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megkerülték a várost,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy most a három tanár háta mögött voltak. Azoknak vissza kellett fordulniok.  
Most a sárkány megállt, egy ponton.  
Tálas Béla megjegyezte, Novák felé:  
Épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a te házad fölött van, Tóni.  
– Az ám – szólt Novák. – Milyen mozdulatlan. Ott fönn,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, nem
fúj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fuj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szél.  
– Hány méterre lehet?  
– Százra – mondta Novák, kinek pompás szeme volt. – Több mint százra.
Százhúszra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Százhuszra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
legalább.  
Fóris, ki szintén megfordult és vizsgálta a méltóságosan lengő szörnyet, türelmetlenül kérdezte Nováktól:  
– De mitől csillog
úgy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Befestették aranyosra. És rásüt a nap. Attól csillog.  
– Ilyesmikkel töltik az idejüket – bosszankodott Fóris – most, a vizsgák előtt.  
– Ha egyébként
teljesítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teljesitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kötelességüket – válaszolt Novák, elnézően – nem baj. Legalább megtanulják.  
– Mit?  
– A sárkányt.  
– Hát te
tanítod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a sárkányt?  
– Hogyne. A nyolcadikban, az elektromosságnál. Magam is akartam csinálni nekik, de már nem volt időm. Franklin Benjamin, kérlek, vele mutatta ki, hogy az istennyila azonos azzal a villamossággal, mely a lámpádban ég.  
– Az istennyila? – döbbent föl Fóris.  
– Az – hagyta helyben a tréfát Novák. – A villám. Egy sárkányt engedett föl, melynek
fejére egy tűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejére tűt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tűzött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az
magába szedte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
magábaszedte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a légköri elektromosságot s a cukorspárga, mely megázott – szóval a rossz vezetőből jó vezető
lett –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lett –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
levezette.
Állítólag
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Állitólag
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agyonütött egy
tyúkot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tyukot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is. Aztán a léggömb fölfedezése előtt a szél sebességét, a felső légréteg hőfokát is sárkánnyal mérték. Nagyon hasznos mulatság ez.  
– Valamelyik tengeri csatában is fölengedtek egy sárkányt – szólt Tálas Béla. – De már nem tudom melyikben.  
– No látjátok? – fejezte be Novák. – A játék komoly dolog. Mindig az életet jelképezi. Ez vezeti be a gyerekeket az életbe. Csak játszva tanulhatnak.  
Fóris nem volt ezen a véleményen. Nem is szerette ezt a kollégáját. Novák Antalt, a tanári kar
büszkeségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
büszkeségét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tudós embernek tartotta, mint mindenki, de rossz nevelőnek. Az ellenőrző s az osztályozó konferenciákon folyton összekülönbözött vele. Titokban
gyűlölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyülölte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őt.  
A sárkány közeledett. Egyre nőtt, egyre jobban tündöklött. Már dalmahodott alakja is,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
papírláncból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirláncból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
való farka, melyet szintén bearanyoztak az ügyes lurkók. Himbálta a széláram.  
Feje mellett
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két
papírbojt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbojt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két aranyos
leffentyű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
leffentyü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fóris Nováknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Fóris mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Flóris
 [!]
[sic!]
mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
érdeklődött:  
– Mi az?  
– Az barátom, a sárkány füle.  
– Nem látom az arcát.  
– A sárkánynak nincsen arca.  
Fóris összerezzent. Novák tréfásan oldalba bökte:  
– No ne félj, Feri, azért talán nem esz meg bennünket. Nem olyan sárkány ez.  
Kacagtak, ő meg
Tálas. Fóris
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tálas. De Fóris
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mereven nézett a sárkány felé, mert az megint megállapodott, a májusfánál, közvetlen
Liszner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Lísznér
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Líszner
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kálmán
fűszeresboltja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
előtt.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili apja maga is kiállt a bolt elé, hogy gyönyörködjék a ritka látványban. Kezét nadrágzsebébe dugva csörgette aprópénzét, a
tíz- meg húszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz- meg huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiz- meg a huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A kis, fürge
öregúr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki hegyes ezüstszakállat viselt, szerette az
ifjúságot.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuságot.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Pár nappal ezelőtt ő bocsátotta rendelkezésükre ingyen azt a rengeteg madzagot is, mely a sárkányt tartotta.  
Vili beugrott a boltba. Noha nyolcadikos volt, kezet csókolt apjának, az megsimogatta arcát,
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy
kisfiúét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kisfiuét.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Ezt
szégyellte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többi előtt.  
Odament az asztalhoz, hol a citromoskosár mellett sajtok látszottak, üvegharangok alatt,
staniolpapírba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
staniolpapirba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pakolt csokoládérudak s intett a segédnek, ki buzgalommal
készítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
el az
úrfi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
urfi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szokott reggelijét: a sonkavágó késsel kettészelt három zsemlyét, vajjal kente, szalámival,
uborkaszeletkékkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
uborkaszeletkkékel
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bélelte. Vili
egyiket bekapta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
egyiket azonnal bekapta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas szájába.  
Mire kiért, a gyerekek visongtak. Fölengedtek két léggömböt, hogy elfogják velük a sárkányt, mely nézetük szerint legalább
tízezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tizezer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
méterre lehetett, hol a levegő már ritka s a léghajósoknak elered az orruk vére.  
Cselédek szaladtak az
utcára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csecsemőkkel karjukon. Ablakok
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kis inasok, kik szép vizesnyolcasokat rajzoltak a száraz
aszfaltra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
aszfalton, [K írásképe megtévesztő, emendálva K alapján]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé tekintettek. Minden fej fölfelé fordult.  
Csakhogy a csalfa léggömbök nem a sárkány után iramodtak, hanem
mind a kettő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mindakettő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
más irányba. Olyan magasra értek, hogy szinte nekikocódtak az égnek s attól lehetett tartani, hogy betörik a levegő kristályharangját.  
Erre a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ismét zajongani kezdtek. Versenyt futottak velük, karjukat
fölnyújtva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölnyujtva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ugráltak, sapkáikat hajigálták, hogy lehozzák a levegőből.  
Ezt a távoli
ordítást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meghallotta a három tanár. Fóris kettőzte lépéseit.  
– Meglátjátok, elkésnek. Haszontalan kölykek. Megint elkésnek.  
– Csak
fél nyolc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugtatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugodtatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Novák.  
– Mégis elkésnek. Mindig elkésnek.  
A sárkányt már gyorsabban vontatták. Nyargalt előre, egyenesen a gimnázium felé, mely zöld érckupolájával belekomorlott a friss reggelbe.  
– Itt jönnek, –
csitította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csititotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kollegáját Novák, ki hallotta, hogy a
verébcsiripelés-szerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
verébcsiripelésszerű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
verébcsiripelésszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákzaj megöblösödik.  
A vidám körmenet abba a
nagy utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nagyuccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyutcában
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bukkant
föl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
föl.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mely a gimnázium homlokzata felé
nyílik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsivajogva ugrálták körül a diákok, vagy százan, a sárkányt, mely háromméteres
aranyszárnyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-szárnyával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szelte az eget, jobbra-balra ferdült, mert lejjebb
húzták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huzták,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a széljárta légkörbe. Végtelen zsinegen tartotta egy hirtelenszőke kisdiák. De a nagyobbak
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szégyellték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat. Azok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magukat, azok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is körötte táncoltak, talán még jobban gyönyörködtek benne, mint apróbb társaik. Azzal mulatoztak, hogy a madzagra
fűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírdarabkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirdarabkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé billentette a levegő, majdnem a sárkány testéig. Postát küldöttek.  
Igazán esemény volt ez a
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
sárkány.  
Fóris idegessé lett.  
– Csak nem viszik be a tanintézetbe – panaszkodott Nováknak s megrémülve a
gondolattól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolattól,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
máris eléjük sietett.  
Hátratette két kezét és szemével, melyet a
fekete szemüveg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveg
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
miatt
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehetett látni, méregette a forradalmas tömeget, hogy
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szegje.  
– Mi az? –
sipított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sipitott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
éles, kellemetlen hangján. – Mi az?  
A diákok nem ijedtek meg, a macskazene tovább tartott. Csak akkor ült el, mikor megpillantották Novák
Antalt. Ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antalt, ki nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kiabált, de tőle mégis mindnyájan féltek.  
Egyszerre csönd lett. Sapkák, kalapok emelkedtek.  
– Mit lármáznak? –
ordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris most már egyedül, a csönd védelme alatt, melyet kollegájának
köszönhetett. – Csürhe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszönhetett. Csürhe.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
És ezek a nagy kamaszok is. Vén szamarak. A nyolcadik. Persze a nyolcadik.
Szégyelljék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szégyeljék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egymás után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Egymásután
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sunnyogtak be a kicsinyek, többször, mélyen meghajolva. A nagyobbak csak köszöntek.  
– Takarodjanak be az osztályokba. Már a harmadikat is elcsöngették.  
Mindig ezt szokta mondani. De most is hazudott. Csak az elsőt
csöngették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csengették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
el.  
– Kié ez a sárkány?  
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
piros hajú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
piroshajú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
piroshaju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
jelentkezett, valami harmadikos. Alig látszott ki a többi diák közül. Nem
bírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a sárkánnyal, mely ide-oda lökte őt, majdnem a levegőbe
röpítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
röpitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Tegyék ezt el valahová.  
Csajkás Tibor, ki mindig szolgálatkésznek mutatkozott tanárjaival szemben, foga közé
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a fehér orgonaágat, melyet magával hozott az erdőből s átvette a harmadikostól az imbolygó-bukdácsoló
sárkányt. De ő sem boldogult vele. Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkányt. Vili
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikapta kezéből, a gimnázium kapuja elé
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ott ügyesen, gyorsan egy fatörzshöz kötözte, hogy iskola után hazavigyék. A madzagos orsót a földre dobta.  
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kiürült az
utca.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A diákok bementek a gimnáziumba s
megvitatták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megvitatták
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mi minden történt ma: pisztollyal lőttek a városerdőn, sóskiflit, virslit reggeliztek, cigányzenét,
tűzoltóbandát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzoltóbandát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallottak, leányokkal beszéltek, láttak májusfát is,
de a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
de mégis a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkány, az
aranysárkány,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-sárkány,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az volt a
leggyönyörűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leggyönyörübb.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
leggyonyörübb.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Novák Antal sütkérezett a kapu előtt s
nyolctól kilencig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyolctól-kilencig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem lévén
órája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
órája
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rágyújtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
rágyujtott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egy erős
virzsíniára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniára.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindig erős
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szívott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Ő is megbámulta a csodát, mely
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelről még nagyobbnak tetszett, amint
leviathántestével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leviathán-testével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kipányvázva kóválygott a gimnázium kupoláján, közvetlenül a szentkereszt fölött.  
– Még elviszi a szél – figyelmeztette Novákot Tálas Béla.  
Novák a magasba nézett, hunyorogva a napfénytől.  
– Nem –
válaszolta –, most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
válaszolta, – most
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már semmi szél sincs. Teljes a szélcsönd. Aztán jól kikötötték – és megtapogatta a fatörzsön a madzag vastag bogait.  
 
 
II.  
Novák Antal, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja is ekkor indult el az iskolába. Gyorsan, erőteljesen, frissen lépkedett.  
Egy sarkon hozzácsatlakozott két kollégája, egy öreg meg egy fiatal. Ettől kezdve a három tanár
egyenes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
párhuzamos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonalt alkotva ballagott, akár a tanulóifjak, oly együttesen, hogy szinte megfoghatták volna kezüket.
Tanárgondjaikba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tanár-gondjaikba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
merültek ezen a szép reggelen.  
Novák Antal dr., ki középütt ment, botját ütemesen koppintgatta az aszfaltra. Élvezte a tavaszt. Nem
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint a diákok, mert ő már sok tavaszt látott, eddig negyvennégyet. Tudta, hogy ezt a kellemes üdeséget a légköri viszonyok meg a lombok okozzák. De hiába volt ily tapasztalt, az alvástól, a kávétól, a reggeli fénytől kedvre derült.  
– Meleg van – zihálta az öreg Tálas, a történelem
professzora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
professzora,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megállt, hogy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Igen – mondta
Novák –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ez a mi időjárásunk. Bolond, bolond. Soha sincs tavaszunk: a tél után azonnal következik a kánikula.  
– Csak az ősz szép itt –
bólongott Tálas, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bólongott az öreg, – a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egyenletes ősz. A magyar ősz.  
– Az se mindig – felelte Novák.  
Megtörölte homlokát. Tarkójára
rátűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rátüzött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a napsugár s
égette posztóruháját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
égette barna posztóruháját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Kabátját kigombolta. Szalmakalapját is levette boltozatos koponyájáról, melyet ritkás, szőke haj
borított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boritott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Szeszélyes,
kiszámíthatatlan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiszámithatatlan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
időjárás – folytatta Novák
Antal. – Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antal. Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tengerünk. Az a baj, hogy nincs tengerünk, mely szabályozná az éghajlatot. Azaz, ez itt a tengerünk – és a homokos talajra
pillantott. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pillantott. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a homokbucka, melyen most járunk, valaha tengerfenék volt. Homoktenger.  
A fiatal, ki
fekete szemüveget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveget
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hordott, Fóris Ferenc, a latin és görög nyelv tanárja, nem figyelt oda. Már lépést se tartott velük. Egy könyöknyivel előttük sietett, hogy el ne késsék.  
Novák nem hagyta el öreg
kollégáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kollegáját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki már a harminckilencedik évét szolgálta s tüdőtágulással
küszködött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
küzködött.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Lassította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lassitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lépteit. Karját fogta, támogatta.  
Egyszerre ő is megállt.  
– Nini – mondta meglepődve,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dióbarna szemével az égre tekintett – sárkány.  
Botjával egy pontra mutatott.  
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– tette hozzá.  
Két kollégája odanézett, ahová botja mutatott.  
Fóris ráncolta homlokát.  
Papírsárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Papirsárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állapította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állapitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg, fitymálva.  
Messze, valahol a városerdő táján lengett egy jókora, remek sárkány, melyet a még nem-látható diákok
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
madzagon vontak maguk után, a fák fölött, lassan.  
– Rég nem láttam már sárkányt – szólt Novák Antal és feléje bámult.  
Fóris Nováktól szórakozottan kérdezte:  
– Miből is
készítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az ilyesmit?  
– Szitakéregből.  
– Én
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csináltam.  
– Pedig
egyszerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– válaszolta Novák, ki az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is szeretett magyarázni, különösen természettudományos kérdéseket, egy-két mondattal megérzékeltetve az elvont elméletet. – A szitakérget zsineggel
feszíted
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszited
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki, mint az íjat,
félkör alakúra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félköralakúra,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
félköralakura,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– és máris rajzolt a
porba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
portba,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
botjával. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
botjával. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a váza. Veszel egy
nádszálat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nádszárat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s középre teszed, ide ni, hogy
megrögzítse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megrögzitse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vázat
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
feszesen összekötöd a szitakéreg e két pontjával. Ez a gerince. Itt a nyereg, ebbe a kantárt akasztod, mely igen fontos az
egyensúlyozásnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyensulyozásnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy a sárkány ne szitáljon. Ha ez készen van, akkor csak beragasztod vászonnal.  
– Ez
azonban csak papírból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonban papirból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
azonban papírból
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
azonban csak papirból
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van.  
– Lehet abból is. Mindegy.  
– Olyan az alakja –
szólt Tálas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szólt az öreg Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szólt Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
– mint egy
szívé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szivé.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Igen – mondta
Novák –, azért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák, – azért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tud
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
repülni. A madarak is ilyen elv szerint
repülnek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
repülnek.
 
(Folyt. köv.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Hej – sóhajtott az öreg Tálas – de sok sárkányt eregettem én
is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a városerdőn.  
Elbeszélgettek ezekről a
csip-csup
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csip-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csíp-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
dolgokról s maguk
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vették észre, mosolyogtak. Fóris azonban nem. Őt izgatta a sárkány. Mindenekelőtt a neve. Szárnyas
kígyókra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kigyókra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérges
leheletű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lehelletű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
lehelletü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szörnyekre gondolt, melyek halált
okoznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hoznak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fejében
mithológiai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mythologiai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
roncsok kavarogtak.  
A sárkány folytatta
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fönn a levegőben. Csakhogy a diákok nem a legrövidebb
úton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közeledtek az iskola felé, hanem
mellékutcákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mellékuccákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haladva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
haladva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megkerülték a várost,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy most a három tanár háta mögött voltak. Azoknak vissza kellett fordulniok.  
Most a sárkány megállt, egy ponton.  
Tálas Béla megjegyezte, Novák felé:  
Épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a te házad fölött van, Tóni.  
– Az ám – szólt Novák. – Milyen mozdulatlan. Ott fönn,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, nem
fúj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fuj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szél.  
– Hány méterre lehet?  
– Százra – mondta Novák, kinek pompás szeme volt. – Több mint százra.
Százhúszra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Százhuszra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
legalább.  
Fóris, ki szintén megfordult és vizsgálta a méltóságosan lengő szörnyet, türelmetlenül kérdezte Nováktól:  
– De mitől csillog
úgy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Befestették aranyosra. És rásüt a nap. Attól csillog.  
– Ilyesmikkel töltik az idejüket – bosszankodott Fóris – most, a vizsgák előtt.  
– Ha egyébként
teljesítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teljesitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kötelességüket – válaszolt Novák, elnézően – nem baj. Legalább megtanulják.  
– Mit?  
– A sárkányt.  
– Hát te
tanítod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a sárkányt?  
– Hogyne. A nyolcadikban, az elektromosságnál. Magam is akartam csinálni nekik, de már nem volt időm. Franklin Benjamin, kérlek, vele mutatta ki, hogy az istennyila azonos azzal a villamossággal, mely a lámpádban ég.  
– Az istennyila? – döbbent föl Fóris.  
– Az – hagyta helyben a tréfát Novák. – A villám. Egy sárkányt engedett föl, melynek
fejére egy tűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejére tűt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tűzött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az
magába szedte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
magábaszedte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a légköri elektromosságot s a cukorspárga, mely megázott – szóval a rossz vezetőből jó vezető
lett –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lett –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
levezette.
Állítólag
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Állitólag
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agyonütött egy
tyúkot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tyukot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is. Aztán a léggömb fölfedezése előtt a szél sebességét, a felső légréteg hőfokát is sárkánnyal mérték. Nagyon hasznos mulatság ez.  
– Valamelyik tengeri csatában is fölengedtek egy sárkányt – szólt Tálas Béla. – De már nem tudom melyikben.  
– No látjátok? – fejezte be Novák. – A játék komoly dolog. Mindig az életet jelképezi. Ez vezeti be a gyerekeket az életbe. Csak játszva tanulhatnak.  
Fóris nem volt ezen a véleményen. Nem is szerette ezt a kollégáját. Novák Antalt, a tanári kar
büszkeségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
büszkeségét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tudós embernek tartotta, mint mindenki, de rossz nevelőnek. Az ellenőrző s az osztályozó konferenciákon folyton összekülönbözött vele. Titokban
gyűlölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyülölte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őt.  
A sárkány közeledett. Egyre nőtt, egyre jobban tündöklött. Már dalmahodott alakja is,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
papírláncból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirláncból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
való farka, melyet szintén bearanyoztak az ügyes lurkók. Himbálta a széláram.  
Feje mellett
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két
papírbojt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbojt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két aranyos
leffentyű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
leffentyü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fóris Nováknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Fóris mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Flóris
 [!]
[sic!]
mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
érdeklődött:  
– Mi az?  
– Az barátom, a sárkány füle.  
– Nem látom az arcát.  
– A sárkánynak nincsen arca.  
Fóris összerezzent. Novák tréfásan oldalba bökte:  
– No ne félj, Feri, azért talán nem esz meg bennünket. Nem olyan sárkány ez.  
Kacagtak, ő meg
Tálas. Fóris
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tálas. De Fóris
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mereven nézett a sárkány felé, mert az megint megállapodott, a májusfánál, közvetlen
Liszner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Lísznér
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Líszner
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kálmán
fűszeresboltja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
előtt.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili apja maga is kiállt a bolt elé, hogy gyönyörködjék a ritka látványban. Kezét nadrágzsebébe dugva csörgette aprópénzét, a
tíz- meg húszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz- meg huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiz- meg a huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A kis, fürge
öregúr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki hegyes ezüstszakállat viselt, szerette az
ifjúságot.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuságot.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Pár nappal ezelőtt ő bocsátotta rendelkezésükre ingyen azt a rengeteg madzagot is, mely a sárkányt tartotta.  
Vili beugrott a boltba. Noha nyolcadikos volt, kezet csókolt apjának, az megsimogatta arcát,
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy
kisfiúét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kisfiuét.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Ezt
szégyellte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többi előtt.  
Odament az asztalhoz, hol a citromoskosár mellett sajtok látszottak, üvegharangok alatt,
staniolpapírba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
staniolpapirba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pakolt csokoládérudak s intett a segédnek, ki buzgalommal
készítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
el az
úrfi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
urfi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szokott reggelijét: a sonkavágó késsel kettészelt három zsemlyét, vajjal kente, szalámival,
uborkaszeletkékkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
uborkaszeletkkékel
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bélelte. Vili
egyiket bekapta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
egyiket azonnal bekapta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas szájába.  
Mire kiért, a gyerekek visongtak. Fölengedtek két léggömböt, hogy elfogják velük a sárkányt, mely nézetük szerint legalább
tízezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tizezer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
méterre lehetett, hol a levegő már ritka s a léghajósoknak elered az orruk vére.  
Cselédek szaladtak az
utcára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csecsemőkkel karjukon. Ablakok
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kis inasok, kik szép vizesnyolcasokat rajzoltak a száraz
aszfaltra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
aszfalton, [K írásképe megtévesztő, emendálva K alapján]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé tekintettek. Minden fej fölfelé fordult.  
Csakhogy a csalfa léggömbök nem a sárkány után iramodtak, hanem
mind a kettő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mindakettő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
más irányba. Olyan magasra értek, hogy szinte nekikocódtak az égnek s attól lehetett tartani, hogy betörik a levegő kristályharangját.  
Erre a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ismét zajongani kezdtek. Versenyt futottak velük, karjukat
fölnyújtva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölnyujtva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ugráltak, sapkáikat hajigálták, hogy lehozzák a levegőből.  
Ezt a távoli
ordítást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meghallotta a három tanár. Fóris kettőzte lépéseit.  
– Meglátjátok, elkésnek. Haszontalan kölykek. Megint elkésnek.  
– Csak
fél nyolc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugtatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugodtatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Novák.  
– Mégis elkésnek. Mindig elkésnek.  
A sárkányt már gyorsabban vontatták. Nyargalt előre, egyenesen a gimnázium felé, mely zöld érckupolájával belekomorlott a friss reggelbe.  
– Itt jönnek, –
csitította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csititotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kollegáját Novák, ki hallotta, hogy a
verébcsiripelés-szerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
verébcsiripelésszerű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
verébcsiripelésszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákzaj megöblösödik.  
A vidám körmenet abba a
nagy utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nagyuccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyutcában
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bukkant
föl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
föl.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mely a gimnázium homlokzata felé
nyílik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsivajogva ugrálták körül a diákok, vagy százan, a sárkányt, mely háromméteres
aranyszárnyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-szárnyával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szelte az eget, jobbra-balra ferdült, mert lejjebb
húzták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huzták,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a széljárta légkörbe. Végtelen zsinegen tartotta egy hirtelenszőke kisdiák. De a nagyobbak
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szégyellték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat. Azok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magukat, azok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is körötte táncoltak, talán még jobban gyönyörködtek benne, mint apróbb társaik. Azzal mulatoztak, hogy a madzagra
fűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírdarabkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirdarabkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé billentette a levegő, majdnem a sárkány testéig. Postát küldöttek.  
Igazán esemény volt ez a
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
sárkány.  
Fóris idegessé lett.  
– Csak nem viszik be a tanintézetbe – panaszkodott Nováknak s megrémülve a
gondolattól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolattól,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
máris eléjük sietett.  
Hátratette két kezét és szemével, melyet a
fekete szemüveg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveg
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
miatt
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehetett látni, méregette a forradalmas tömeget, hogy
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szegje.  
– Mi az? –
sipított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sipitott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
éles, kellemetlen hangján. – Mi az?  
A diákok nem ijedtek meg, a macskazene tovább tartott. Csak akkor ült el, mikor megpillantották Novák
Antalt. Ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antalt, ki nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kiabált, de tőle mégis mindnyájan féltek.  
Egyszerre csönd lett. Sapkák, kalapok emelkedtek.  
– Mit lármáznak? –
ordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris most már egyedül, a csönd védelme alatt, melyet kollegájának
köszönhetett. – Csürhe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszönhetett. Csürhe.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
És ezek a nagy kamaszok is. Vén szamarak. A nyolcadik. Persze a nyolcadik.
Szégyelljék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szégyeljék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egymás után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Egymásután
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sunnyogtak be a kicsinyek, többször, mélyen meghajolva. A nagyobbak csak köszöntek.  
– Takarodjanak be az osztályokba. Már a harmadikat is elcsöngették.  
Mindig ezt szokta mondani. De most is hazudott. Csak az elsőt
csöngették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csengették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
el.  
– Kié ez a sárkány?  
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
piros hajú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
piroshajú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
piroshaju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
jelentkezett, valami harmadikos. Alig látszott ki a többi diák közül. Nem
bírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a sárkánnyal, mely ide-oda lökte őt, majdnem a levegőbe
röpítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
röpitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Tegyék ezt el valahová.  
Csajkás Tibor, ki mindig szolgálatkésznek mutatkozott tanárjaival szemben, foga közé
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a fehér orgonaágat, melyet magával hozott az erdőből s átvette a harmadikostól az imbolygó-bukdácsoló
sárkányt. De ő sem boldogult vele. Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkányt. Vili
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikapta kezéből, a gimnázium kapuja elé
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ott ügyesen, gyorsan egy fatörzshöz kötözte, hogy iskola után hazavigyék. A madzagos orsót a földre dobta.  
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kiürült az
utca.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A diákok bementek a gimnáziumba s
megvitatták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megvitatták
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mi minden történt ma: pisztollyal lőttek a városerdőn, sóskiflit, virslit reggeliztek, cigányzenét,
tűzoltóbandát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzoltóbandát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallottak, leányokkal beszéltek, láttak májusfát is,
de a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
de mégis a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkány, az
aranysárkány,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-sárkány,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az volt a
leggyönyörűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leggyönyörübb.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
leggyonyörübb.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Novák Antal sütkérezett a kapu előtt s
nyolctól kilencig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyolctól-kilencig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem lévén
órája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
órája
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rágyújtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
rágyujtott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egy erős
virzsíniára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniára.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindig erős
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szívott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Ő is megbámulta a csodát, mely
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelről még nagyobbnak tetszett, amint
leviathántestével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leviathán-testével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kipányvázva kóválygott a gimnázium kupoláján, közvetlenül a szentkereszt fölött.  
– Még elviszi a szél – figyelmeztette Novákot Tálas Béla.  
Novák a magasba nézett, hunyorogva a napfénytől.  
– Nem –
válaszolta –, most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
válaszolta, – most
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már semmi szél sincs. Teljes a szélcsönd. Aztán jól kikötötték – és megtapogatta a fatörzsön a madzag vastag bogait.  
 
 
II.  
Novák Antal, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja is ekkor indult el az iskolába. Gyorsan, erőteljesen, frissen lépkedett.  
Egy sarkon hozzácsatlakozott két kollégája, egy öreg meg egy fiatal. Ettől kezdve a három tanár
egyenes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
párhuzamos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonalt alkotva ballagott, akár a tanulóifjak, oly együttesen, hogy szinte megfoghatták volna kezüket.
Tanárgondjaikba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tanár-gondjaikba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
merültek ezen a szép reggelen.  
Novák Antal dr., ki középütt ment, botját ütemesen koppintgatta az aszfaltra. Élvezte a tavaszt. Nem
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint a diákok, mert ő már sok tavaszt látott, eddig negyvennégyet. Tudta, hogy ezt a kellemes üdeséget a légköri viszonyok meg a lombok okozzák. De hiába volt ily tapasztalt, az alvástól, a kávétól, a reggeli fénytől kedvre derült.  
– Meleg van – zihálta az öreg Tálas, a történelem
professzora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
professzora,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megállt, hogy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Igen – mondta
Novák –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ez a mi időjárásunk. Bolond, bolond. Soha sincs tavaszunk: a tél után azonnal következik a kánikula.  
– Csak az ősz szép itt –
bólongott Tálas, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bólongott az öreg, – a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egyenletes ősz. A magyar ősz.  
– Az se mindig – felelte Novák.  
Megtörölte homlokát. Tarkójára
rátűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rátüzött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a napsugár s
égette posztóruháját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
égette barna posztóruháját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Kabátját kigombolta. Szalmakalapját is levette boltozatos koponyájáról, melyet ritkás, szőke haj
borított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boritott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Szeszélyes,
kiszámíthatatlan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiszámithatatlan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
időjárás – folytatta Novák
Antal. – Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antal. Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tengerünk. Az a baj, hogy nincs tengerünk, mely szabályozná az éghajlatot. Azaz, ez itt a tengerünk – és a homokos talajra
pillantott. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pillantott. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a homokbucka, melyen most járunk, valaha tengerfenék volt. Homoktenger.  
A fiatal, ki
fekete szemüveget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveget
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hordott, Fóris Ferenc, a latin és görög nyelv tanárja, nem figyelt oda. Már lépést se tartott velük. Egy könyöknyivel előttük sietett, hogy el ne késsék.  
Novák nem hagyta el öreg
kollégáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kollegáját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki már a harminckilencedik évét szolgálta s tüdőtágulással
küszködött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
küzködött.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Lassította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lassitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lépteit. Karját fogta, támogatta.  
Egyszerre ő is megállt.  
– Nini – mondta meglepődve,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dióbarna szemével az égre tekintett – sárkány.  
Botjával egy pontra mutatott.  
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– tette hozzá.  
Két kollégája odanézett, ahová botja mutatott.  
Fóris ráncolta homlokát.  
Papírsárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Papirsárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állapította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állapitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg, fitymálva.  
Messze, valahol a városerdő táján lengett egy jókora, remek sárkány, melyet a még nem-látható diákok
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
madzagon vontak maguk után, a fák fölött, lassan.  
– Rég nem láttam már sárkányt – szólt Novák Antal és feléje bámult.  
Fóris Nováktól szórakozottan kérdezte:  
– Miből is
készítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az ilyesmit?  
– Szitakéregből.  
– Én
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csináltam.  
– Pedig
egyszerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– válaszolta Novák, ki az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is szeretett magyarázni, különösen természettudományos kérdéseket, egy-két mondattal megérzékeltetve az elvont elméletet. – A szitakérget zsineggel
feszíted
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszited
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki, mint az íjat,
félkör alakúra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félköralakúra,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
félköralakura,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– és máris rajzolt a
porba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
portba,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
botjával. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
botjával. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a váza. Veszel egy
nádszálat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nádszárat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s középre teszed, ide ni, hogy
megrögzítse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megrögzitse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vázat
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
feszesen összekötöd a szitakéreg e két pontjával. Ez a gerince. Itt a nyereg, ebbe a kantárt akasztod, mely igen fontos az
egyensúlyozásnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyensulyozásnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy a sárkány ne szitáljon. Ha ez készen van, akkor csak beragasztod vászonnal.  
– Ez
azonban csak papírból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonban papirból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
azonban papírból
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
azonban csak papirból
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van.  
– Lehet abból is. Mindegy.  
– Olyan az alakja –
szólt Tálas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szólt az öreg Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szólt Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
– mint egy
szívé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szivé.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Igen – mondta
Novák –, azért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák, – azért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tud
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
repülni. A madarak is ilyen elv szerint
repülnek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
repülnek.
 
(Folyt. köv.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Hej – sóhajtott az öreg Tálas – de sok sárkányt eregettem én
is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a városerdőn.  
Elbeszélgettek ezekről a
csip-csup
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csip-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csíp-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
dolgokról s maguk
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vették észre, mosolyogtak. Fóris azonban nem. Őt izgatta a sárkány. Mindenekelőtt a neve. Szárnyas
kígyókra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kigyókra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérges
leheletű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lehelletű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
lehelletü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szörnyekre gondolt, melyek halált
okoznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hoznak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fejében
mithológiai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mythologiai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
roncsok kavarogtak.  
A sárkány folytatta
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fönn a levegőben. Csakhogy a diákok nem a legrövidebb
úton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közeledtek az iskola felé, hanem
mellékutcákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mellékuccákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haladva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
haladva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megkerülték a várost,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy most a három tanár háta mögött voltak. Azoknak vissza kellett fordulniok.  
Most a sárkány megállt, egy ponton.  
Tálas Béla megjegyezte, Novák felé:  
Épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a te házad fölött van, Tóni.  
– Az ám – szólt Novák. – Milyen mozdulatlan. Ott fönn,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, nem
fúj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fuj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szél.  
– Hány méterre lehet?  
– Százra – mondta Novák, kinek pompás szeme volt. – Több mint százra.
Százhúszra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Százhuszra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
legalább.  
Fóris, ki szintén megfordult és vizsgálta a méltóságosan lengő szörnyet, türelmetlenül kérdezte Nováktól:  
– De mitől csillog
úgy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Befestették aranyosra. És rásüt a nap. Attól csillog.  
– Ilyesmikkel töltik az idejüket – bosszankodott Fóris – most, a vizsgák előtt.  
– Ha egyébként
teljesítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teljesitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kötelességüket – válaszolt Novák, elnézően – nem baj. Legalább megtanulják.  
– Mit?  
– A sárkányt.  
– Hát te
tanítod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a sárkányt?  
– Hogyne. A nyolcadikban, az elektromosságnál. Magam is akartam csinálni nekik, de már nem volt időm. Franklin Benjamin, kérlek, vele mutatta ki, hogy az istennyila azonos azzal a villamossággal, mely a lámpádban ég.  
– Az istennyila? – döbbent föl Fóris.  
– Az – hagyta helyben a tréfát Novák. – A villám. Egy sárkányt engedett föl, melynek
fejére egy tűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejére tűt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tűzött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az
magába szedte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
magábaszedte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a légköri elektromosságot s a cukorspárga, mely megázott – szóval a rossz vezetőből jó vezető
lett –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lett –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
levezette.
Állítólag
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Állitólag
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agyonütött egy
tyúkot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tyukot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is. Aztán a léggömb fölfedezése előtt a szél sebességét, a felső légréteg hőfokát is sárkánnyal mérték. Nagyon hasznos mulatság ez.  
– Valamelyik tengeri csatában is fölengedtek egy sárkányt – szólt Tálas Béla. – De már nem tudom melyikben.  
– No látjátok? – fejezte be Novák. – A játék komoly dolog. Mindig az életet jelképezi. Ez vezeti be a gyerekeket az életbe. Csak játszva tanulhatnak.  
Fóris nem volt ezen a véleményen. Nem is szerette ezt a kollégáját. Novák Antalt, a tanári kar
büszkeségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
büszkeségét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tudós embernek tartotta, mint mindenki, de rossz nevelőnek. Az ellenőrző s az osztályozó konferenciákon folyton összekülönbözött vele. Titokban
gyűlölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyülölte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őt.  
A sárkány közeledett. Egyre nőtt, egyre jobban tündöklött. Már dalmahodott alakja is,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
papírláncból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirláncból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
való farka, melyet szintén bearanyoztak az ügyes lurkók. Himbálta a széláram.  
Feje mellett
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két
papírbojt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbojt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két aranyos
leffentyű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
leffentyü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fóris Nováknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Fóris mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Flóris
 [!]
[sic!]
mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
érdeklődött:  
– Mi az?  
– Az barátom, a sárkány füle.  
– Nem látom az arcát.  
– A sárkánynak nincsen arca.  
Fóris összerezzent. Novák tréfásan oldalba bökte:  
– No ne félj, Feri, azért talán nem esz meg bennünket. Nem olyan sárkány ez.  
Kacagtak, ő meg
Tálas. Fóris
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tálas. De Fóris
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mereven nézett a sárkány felé, mert az megint megállapodott, a májusfánál, közvetlen
Liszner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Lísznér
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Líszner
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kálmán
fűszeresboltja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
előtt.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili apja maga is kiállt a bolt elé, hogy gyönyörködjék a ritka látványban. Kezét nadrágzsebébe dugva csörgette aprópénzét, a
tíz- meg húszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz- meg huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiz- meg a huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A kis, fürge
öregúr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki hegyes ezüstszakállat viselt, szerette az
ifjúságot.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuságot.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Pár nappal ezelőtt ő bocsátotta rendelkezésükre ingyen azt a rengeteg madzagot is, mely a sárkányt tartotta.  
Vili beugrott a boltba. Noha nyolcadikos volt, kezet csókolt apjának, az megsimogatta arcát,
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy
kisfiúét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kisfiuét.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Ezt
szégyellte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többi előtt.  
Odament az asztalhoz, hol a citromoskosár mellett sajtok látszottak, üvegharangok alatt,
staniolpapírba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
staniolpapirba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pakolt csokoládérudak s intett a segédnek, ki buzgalommal
készítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
el az
úrfi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
urfi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szokott reggelijét: a sonkavágó késsel kettészelt három zsemlyét, vajjal kente, szalámival,
uborkaszeletkékkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
uborkaszeletkkékel
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bélelte. Vili
egyiket bekapta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
egyiket azonnal bekapta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas szájába.  
Mire kiért, a gyerekek visongtak. Fölengedtek két léggömböt, hogy elfogják velük a sárkányt, mely nézetük szerint legalább
tízezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tizezer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
méterre lehetett, hol a levegő már ritka s a léghajósoknak elered az orruk vére.  
Cselédek szaladtak az
utcára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csecsemőkkel karjukon. Ablakok
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kis inasok, kik szép vizesnyolcasokat rajzoltak a száraz
aszfaltra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
aszfalton, [K írásképe megtévesztő, emendálva K alapján]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé tekintettek. Minden fej fölfelé fordult.  
Csakhogy a csalfa léggömbök nem a sárkány után iramodtak, hanem
mind a kettő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mindakettő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
más irányba. Olyan magasra értek, hogy szinte nekikocódtak az égnek s attól lehetett tartani, hogy betörik a levegő kristályharangját.  
Erre a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ismét zajongani kezdtek. Versenyt futottak velük, karjukat
fölnyújtva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölnyujtva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ugráltak, sapkáikat hajigálták, hogy lehozzák a levegőből.  
Ezt a távoli
ordítást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meghallotta a három tanár. Fóris kettőzte lépéseit.  
– Meglátjátok, elkésnek. Haszontalan kölykek. Megint elkésnek.  
– Csak
fél nyolc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugtatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugodtatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Novák.  
– Mégis elkésnek. Mindig elkésnek.  
A sárkányt már gyorsabban vontatták. Nyargalt előre, egyenesen a gimnázium felé, mely zöld érckupolájával belekomorlott a friss reggelbe.  
– Itt jönnek, –
csitította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csititotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kollegáját Novák, ki hallotta, hogy a
verébcsiripelés-szerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
verébcsiripelésszerű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
verébcsiripelésszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákzaj megöblösödik.  
A vidám körmenet abba a
nagy utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nagyuccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyutcában
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bukkant
föl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
föl.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mely a gimnázium homlokzata felé
nyílik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsivajogva ugrálták körül a diákok, vagy százan, a sárkányt, mely háromméteres
aranyszárnyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-szárnyával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szelte az eget, jobbra-balra ferdült, mert lejjebb
húzták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huzták,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a széljárta légkörbe. Végtelen zsinegen tartotta egy hirtelenszőke kisdiák. De a nagyobbak
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szégyellték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat. Azok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magukat, azok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is körötte táncoltak, talán még jobban gyönyörködtek benne, mint apróbb társaik. Azzal mulatoztak, hogy a madzagra
fűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírdarabkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirdarabkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé billentette a levegő, majdnem a sárkány testéig. Postát küldöttek.  
Igazán esemény volt ez a
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
sárkány.  
Fóris idegessé lett.  
– Csak nem viszik be a tanintézetbe – panaszkodott Nováknak s megrémülve a
gondolattól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolattól,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
máris eléjük sietett.  
Hátratette két kezét és szemével, melyet a
fekete szemüveg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveg
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
miatt
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehetett látni, méregette a forradalmas tömeget, hogy
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szegje.  
– Mi az? –
sipított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sipitott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
éles, kellemetlen hangján. – Mi az?  
A diákok nem ijedtek meg, a macskazene tovább tartott. Csak akkor ült el, mikor megpillantották Novák
Antalt. Ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antalt, ki nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kiabált, de tőle mégis mindnyájan féltek.  
Egyszerre csönd lett. Sapkák, kalapok emelkedtek.  
– Mit lármáznak? –
ordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris most már egyedül, a csönd védelme alatt, melyet kollegájának
köszönhetett. – Csürhe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszönhetett. Csürhe.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
És ezek a nagy kamaszok is. Vén szamarak. A nyolcadik. Persze a nyolcadik.
Szégyelljék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szégyeljék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egymás után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Egymásután
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sunnyogtak be a kicsinyek, többször, mélyen meghajolva. A nagyobbak csak köszöntek.  
– Takarodjanak be az osztályokba. Már a harmadikat is elcsöngették.  
Mindig ezt szokta mondani. De most is hazudott. Csak az elsőt
csöngették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csengették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
el.  
– Kié ez a sárkány?  
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
piros hajú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
piroshajú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
piroshaju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
jelentkezett, valami harmadikos. Alig látszott ki a többi diák közül. Nem
bírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a sárkánnyal, mely ide-oda lökte őt, majdnem a levegőbe
röpítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
röpitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Tegyék ezt el valahová.  
Csajkás Tibor, ki mindig szolgálatkésznek mutatkozott tanárjaival szemben, foga közé
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a fehér orgonaágat, melyet magával hozott az erdőből s átvette a harmadikostól az imbolygó-bukdácsoló
sárkányt. De ő sem boldogult vele. Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkányt. Vili
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikapta kezéből, a gimnázium kapuja elé
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ott ügyesen, gyorsan egy fatörzshöz kötözte, hogy iskola után hazavigyék. A madzagos orsót a földre dobta.  
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kiürült az
utca.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A diákok bementek a gimnáziumba s
megvitatták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megvitatták
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mi minden történt ma: pisztollyal lőttek a városerdőn, sóskiflit, virslit reggeliztek, cigányzenét,
tűzoltóbandát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzoltóbandát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallottak, leányokkal beszéltek, láttak májusfát is,
de a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
de mégis a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkány, az
aranysárkány,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-sárkány,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az volt a
leggyönyörűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leggyönyörübb.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
leggyonyörübb.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Novák Antal sütkérezett a kapu előtt s
nyolctól kilencig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyolctól-kilencig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem lévén
órája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
órája
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rágyújtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
rágyujtott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egy erős
virzsíniára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniára.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindig erős
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szívott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Ő is megbámulta a csodát, mely
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelről még nagyobbnak tetszett, amint
leviathántestével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leviathán-testével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kipányvázva kóválygott a gimnázium kupoláján, közvetlenül a szentkereszt fölött.  
– Még elviszi a szél – figyelmeztette Novákot Tálas Béla.  
Novák a magasba nézett, hunyorogva a napfénytől.  
– Nem –
válaszolta –, most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
válaszolta, – most
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már semmi szél sincs. Teljes a szélcsönd. Aztán jól kikötötték – és megtapogatta a fatörzsön a madzag vastag bogait.  
 
 
II.  
Novák Antal, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja is ekkor indult el az iskolába. Gyorsan, erőteljesen, frissen lépkedett.  
Egy sarkon hozzácsatlakozott két kollégája, egy öreg meg egy fiatal. Ettől kezdve a három tanár
egyenes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
párhuzamos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonalt alkotva ballagott, akár a tanulóifjak, oly együttesen, hogy szinte megfoghatták volna kezüket.
Tanárgondjaikba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tanár-gondjaikba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
merültek ezen a szép reggelen.  
Novák Antal dr., ki középütt ment, botját ütemesen koppintgatta az aszfaltra. Élvezte a tavaszt. Nem
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint a diákok, mert ő már sok tavaszt látott, eddig negyvennégyet. Tudta, hogy ezt a kellemes üdeséget a légköri viszonyok meg a lombok okozzák. De hiába volt ily tapasztalt, az alvástól, a kávétól, a reggeli fénytől kedvre derült.  
– Meleg van – zihálta az öreg Tálas, a történelem
professzora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
professzora,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megállt, hogy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Igen – mondta
Novák –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ez a mi időjárásunk. Bolond, bolond. Soha sincs tavaszunk: a tél után azonnal következik a kánikula.  
– Csak az ősz szép itt –
bólongott Tálas, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bólongott az öreg, – a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egyenletes ősz. A magyar ősz.  
– Az se mindig – felelte Novák.  
Megtörölte homlokát. Tarkójára
rátűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rátüzött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a napsugár s
égette posztóruháját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
égette barna posztóruháját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Kabátját kigombolta. Szalmakalapját is levette boltozatos koponyájáról, melyet ritkás, szőke haj
borított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boritott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Szeszélyes,
kiszámíthatatlan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiszámithatatlan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
időjárás – folytatta Novák
Antal. – Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antal. Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tengerünk. Az a baj, hogy nincs tengerünk, mely szabályozná az éghajlatot. Azaz, ez itt a tengerünk – és a homokos talajra
pillantott. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pillantott. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a homokbucka, melyen most járunk, valaha tengerfenék volt. Homoktenger.  
A fiatal, ki
fekete szemüveget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveget
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hordott, Fóris Ferenc, a latin és görög nyelv tanárja, nem figyelt oda. Már lépést se tartott velük. Egy könyöknyivel előttük sietett, hogy el ne késsék.  
Novák nem hagyta el öreg
kollégáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kollegáját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki már a harminckilencedik évét szolgálta s tüdőtágulással
küszködött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
küzködött.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Lassította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lassitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lépteit. Karját fogta, támogatta.  
Egyszerre ő is megállt.  
– Nini – mondta meglepődve,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dióbarna szemével az égre tekintett – sárkány.  
Botjával egy pontra mutatott.  
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– tette hozzá.  
Két kollégája odanézett, ahová botja mutatott.  
Fóris ráncolta homlokát.  
Papírsárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Papirsárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állapította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állapitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg, fitymálva.  
Messze, valahol a városerdő táján lengett egy jókora, remek sárkány, melyet a még nem-látható diákok
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
madzagon vontak maguk után, a fák fölött, lassan.  
– Rég nem láttam már sárkányt – szólt Novák Antal és feléje bámult.  
Fóris Nováktól szórakozottan kérdezte:  
– Miből is
készítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az ilyesmit?  
– Szitakéregből.  
– Én
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csináltam.  
– Pedig
egyszerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– válaszolta Novák, ki az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is szeretett magyarázni, különösen természettudományos kérdéseket, egy-két mondattal megérzékeltetve az elvont elméletet. – A szitakérget zsineggel
feszíted
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszited
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki, mint az íjat,
félkör alakúra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félköralakúra,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
félköralakura,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– és máris rajzolt a
porba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
portba,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
botjával. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
botjával. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a váza. Veszel egy
nádszálat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nádszárat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s középre teszed, ide ni, hogy
megrögzítse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megrögzitse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vázat
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
feszesen összekötöd a szitakéreg e két pontjával. Ez a gerince. Itt a nyereg, ebbe a kantárt akasztod, mely igen fontos az
egyensúlyozásnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyensulyozásnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy a sárkány ne szitáljon. Ha ez készen van, akkor csak beragasztod vászonnal.  
– Ez
azonban csak papírból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonban papirból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
azonban papírból
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
azonban csak papirból
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van.  
– Lehet abból is. Mindegy.  
– Olyan az alakja –
szólt Tálas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szólt az öreg Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szólt Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
– mint egy
szívé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szivé.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Igen – mondta
Novák –, azért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák, – azért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tud
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
repülni. A madarak is ilyen elv szerint
repülnek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
repülnek.
 
(Folyt. köv.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Hej – sóhajtott az öreg Tálas – de sok sárkányt eregettem én
is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a városerdőn.  
Elbeszélgettek ezekről a
csip-csup
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csip-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csíp-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
dolgokról s maguk
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vették észre, mosolyogtak. Fóris azonban nem. Őt izgatta a sárkány. Mindenekelőtt a neve. Szárnyas
kígyókra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kigyókra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérges
leheletű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lehelletű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
lehelletü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szörnyekre gondolt, melyek halált
okoznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hoznak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fejében
mithológiai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mythologiai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
roncsok kavarogtak.  
A sárkány folytatta
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fönn a levegőben. Csakhogy a diákok nem a legrövidebb
úton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közeledtek az iskola felé, hanem
mellékutcákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mellékuccákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haladva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
haladva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megkerülték a várost,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy most a három tanár háta mögött voltak. Azoknak vissza kellett fordulniok.  
Most a sárkány megállt, egy ponton.  
Tálas Béla megjegyezte, Novák felé:  
Épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a te házad fölött van, Tóni.  
– Az ám – szólt Novák. – Milyen mozdulatlan. Ott fönn,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, nem
fúj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fuj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szél.  
– Hány méterre lehet?  
– Százra – mondta Novák, kinek pompás szeme volt. – Több mint százra.
Százhúszra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Százhuszra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
legalább.  
Fóris, ki szintén megfordult és vizsgálta a méltóságosan lengő szörnyet, türelmetlenül kérdezte Nováktól:  
– De mitől csillog
úgy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Befestették aranyosra. És rásüt a nap. Attól csillog.  
– Ilyesmikkel töltik az idejüket – bosszankodott Fóris – most, a vizsgák előtt.  
– Ha egyébként
teljesítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teljesitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kötelességüket – válaszolt Novák, elnézően – nem baj. Legalább megtanulják.  
– Mit?  
– A sárkányt.  
– Hát te
tanítod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a sárkányt?  
– Hogyne. A nyolcadikban, az elektromosságnál. Magam is akartam csinálni nekik, de már nem volt időm. Franklin Benjamin, kérlek, vele mutatta ki, hogy az istennyila azonos azzal a villamossággal, mely a lámpádban ég.  
– Az istennyila? – döbbent föl Fóris.  
– Az – hagyta helyben a tréfát Novák. – A villám. Egy sárkányt engedett föl, melynek
fejére egy tűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejére tűt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tűzött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az
magába szedte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
magábaszedte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a légköri elektromosságot s a cukorspárga, mely megázott – szóval a rossz vezetőből jó vezető
lett –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lett –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
levezette.
Állítólag
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Állitólag
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agyonütött egy
tyúkot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tyukot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is. Aztán a léggömb fölfedezése előtt a szél sebességét, a felső légréteg hőfokát is sárkánnyal mérték. Nagyon hasznos mulatság ez.  
– Valamelyik tengeri csatában is fölengedtek egy sárkányt – szólt Tálas Béla. – De már nem tudom melyikben.  
– No látjátok? – fejezte be Novák. – A játék komoly dolog. Mindig az életet jelképezi. Ez vezeti be a gyerekeket az életbe. Csak játszva tanulhatnak.  
Fóris nem volt ezen a véleményen. Nem is szerette ezt a kollégáját. Novák Antalt, a tanári kar
büszkeségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
büszkeségét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tudós embernek tartotta, mint mindenki, de rossz nevelőnek. Az ellenőrző s az osztályozó konferenciákon folyton összekülönbözött vele. Titokban
gyűlölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyülölte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őt.  
A sárkány közeledett. Egyre nőtt, egyre jobban tündöklött. Már dalmahodott alakja is,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
papírláncból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirláncból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
való farka, melyet szintén bearanyoztak az ügyes lurkók. Himbálta a széláram.  
Feje mellett
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két
papírbojt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbojt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két aranyos
leffentyű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
leffentyü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fóris Nováknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Fóris mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Flóris
 [!]
[sic!]
mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
érdeklődött:  
– Mi az?  
– Az barátom, a sárkány füle.  
– Nem látom az arcát.  
– A sárkánynak nincsen arca.  
Fóris összerezzent. Novák tréfásan oldalba bökte:  
– No ne félj, Feri, azért talán nem esz meg bennünket. Nem olyan sárkány ez.  
Kacagtak, ő meg
Tálas. Fóris
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tálas. De Fóris
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mereven nézett a sárkány felé, mert az megint megállapodott, a májusfánál, közvetlen
Liszner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Lísznér
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Líszner
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kálmán
fűszeresboltja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
előtt.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili apja maga is kiállt a bolt elé, hogy gyönyörködjék a ritka látványban. Kezét nadrágzsebébe dugva csörgette aprópénzét, a
tíz- meg húszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz- meg huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiz- meg a huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A kis, fürge
öregúr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki hegyes ezüstszakállat viselt, szerette az
ifjúságot.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuságot.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Pár nappal ezelőtt ő bocsátotta rendelkezésükre ingyen azt a rengeteg madzagot is, mely a sárkányt tartotta.  
Vili beugrott a boltba. Noha nyolcadikos volt, kezet csókolt apjának, az megsimogatta arcát,
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy
kisfiúét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kisfiuét.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Ezt
szégyellte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többi előtt.  
Odament az asztalhoz, hol a citromoskosár mellett sajtok látszottak, üvegharangok alatt,
staniolpapírba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
staniolpapirba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pakolt csokoládérudak s intett a segédnek, ki buzgalommal
készítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
el az
úrfi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
urfi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szokott reggelijét: a sonkavágó késsel kettészelt három zsemlyét, vajjal kente, szalámival,
uborkaszeletkékkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
uborkaszeletkkékel
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bélelte. Vili
egyiket bekapta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
egyiket azonnal bekapta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas szájába.  
Mire kiért, a gyerekek visongtak. Fölengedtek két léggömböt, hogy elfogják velük a sárkányt, mely nézetük szerint legalább
tízezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tizezer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
méterre lehetett, hol a levegő már ritka s a léghajósoknak elered az orruk vére.  
Cselédek szaladtak az
utcára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csecsemőkkel karjukon. Ablakok
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kis inasok, kik szép vizesnyolcasokat rajzoltak a száraz
aszfaltra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
aszfalton, [K írásképe megtévesztő, emendálva K alapján]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé tekintettek. Minden fej fölfelé fordult.  
Csakhogy a csalfa léggömbök nem a sárkány után iramodtak, hanem
mind a kettő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mindakettő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
más irányba. Olyan magasra értek, hogy szinte nekikocódtak az égnek s attól lehetett tartani, hogy betörik a levegő kristályharangját.  
Erre a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ismét zajongani kezdtek. Versenyt futottak velük, karjukat
fölnyújtva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölnyujtva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ugráltak, sapkáikat hajigálták, hogy lehozzák a levegőből.  
Ezt a távoli
ordítást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meghallotta a három tanár. Fóris kettőzte lépéseit.  
– Meglátjátok, elkésnek. Haszontalan kölykek. Megint elkésnek.  
– Csak
fél nyolc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugtatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugodtatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Novák.  
– Mégis elkésnek. Mindig elkésnek.  
A sárkányt már gyorsabban vontatták. Nyargalt előre, egyenesen a gimnázium felé, mely zöld érckupolájával belekomorlott a friss reggelbe.  
– Itt jönnek, –
csitította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csititotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kollegáját Novák, ki hallotta, hogy a
verébcsiripelés-szerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
verébcsiripelésszerű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
verébcsiripelésszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákzaj megöblösödik.  
A vidám körmenet abba a
nagy utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nagyuccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyutcában
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bukkant
föl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
föl.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mely a gimnázium homlokzata felé
nyílik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsivajogva ugrálták körül a diákok, vagy százan, a sárkányt, mely háromméteres
aranyszárnyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-szárnyával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szelte az eget, jobbra-balra ferdült, mert lejjebb
húzták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huzták,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a széljárta légkörbe. Végtelen zsinegen tartotta egy hirtelenszőke kisdiák. De a nagyobbak
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szégyellték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat. Azok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magukat, azok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is körötte táncoltak, talán még jobban gyönyörködtek benne, mint apróbb társaik. Azzal mulatoztak, hogy a madzagra
fűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírdarabkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirdarabkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé billentette a levegő, majdnem a sárkány testéig. Postát küldöttek.  
Igazán esemény volt ez a
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
sárkány.  
Fóris idegessé lett.  
– Csak nem viszik be a tanintézetbe – panaszkodott Nováknak s megrémülve a
gondolattól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolattól,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
máris eléjük sietett.  
Hátratette két kezét és szemével, melyet a
fekete szemüveg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveg
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
miatt
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehetett látni, méregette a forradalmas tömeget, hogy
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szegje.  
– Mi az? –
sipított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sipitott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
éles, kellemetlen hangján. – Mi az?  
A diákok nem ijedtek meg, a macskazene tovább tartott. Csak akkor ült el, mikor megpillantották Novák
Antalt. Ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antalt, ki nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kiabált, de tőle mégis mindnyájan féltek.  
Egyszerre csönd lett. Sapkák, kalapok emelkedtek.  
– Mit lármáznak? –
ordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris most már egyedül, a csönd védelme alatt, melyet kollegájának
köszönhetett. – Csürhe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszönhetett. Csürhe.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
És ezek a nagy kamaszok is. Vén szamarak. A nyolcadik. Persze a nyolcadik.
Szégyelljék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szégyeljék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egymás után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Egymásután
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sunnyogtak be a kicsinyek, többször, mélyen meghajolva. A nagyobbak csak köszöntek.  
– Takarodjanak be az osztályokba. Már a harmadikat is elcsöngették.  
Mindig ezt szokta mondani. De most is hazudott. Csak az elsőt
csöngették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csengették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
el.  
– Kié ez a sárkány?  
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
piros hajú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
piroshajú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
piroshaju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
jelentkezett, valami harmadikos. Alig látszott ki a többi diák közül. Nem
bírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a sárkánnyal, mely ide-oda lökte őt, majdnem a levegőbe
röpítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
röpitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Tegyék ezt el valahová.  
Csajkás Tibor, ki mindig szolgálatkésznek mutatkozott tanárjaival szemben, foga közé
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a fehér orgonaágat, melyet magával hozott az erdőből s átvette a harmadikostól az imbolygó-bukdácsoló
sárkányt. De ő sem boldogult vele. Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkányt. Vili
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikapta kezéből, a gimnázium kapuja elé
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ott ügyesen, gyorsan egy fatörzshöz kötözte, hogy iskola után hazavigyék. A madzagos orsót a földre dobta.  
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kiürült az
utca.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A diákok bementek a gimnáziumba s
megvitatták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megvitatták
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mi minden történt ma: pisztollyal lőttek a városerdőn, sóskiflit, virslit reggeliztek, cigányzenét,
tűzoltóbandát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzoltóbandát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallottak, leányokkal beszéltek, láttak májusfát is,
de a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
de mégis a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkány, az
aranysárkány,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-sárkány,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az volt a
leggyönyörűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leggyönyörübb.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
leggyonyörübb.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Novák Antal sütkérezett a kapu előtt s
nyolctól kilencig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyolctól-kilencig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem lévén
órája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
órája
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rágyújtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
rágyujtott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egy erős
virzsíniára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniára.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindig erős
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szívott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Ő is megbámulta a csodát, mely
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelről még nagyobbnak tetszett, amint
leviathántestével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leviathán-testével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kipányvázva kóválygott a gimnázium kupoláján, közvetlenül a szentkereszt fölött.  
– Még elviszi a szél – figyelmeztette Novákot Tálas Béla.  
Novák a magasba nézett, hunyorogva a napfénytől.  
– Nem –
válaszolta –, most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
válaszolta, – most
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már semmi szél sincs. Teljes a szélcsönd. Aztán jól kikötötték – és megtapogatta a fatörzsön a madzag vastag bogait.