• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A digitális kiadás TEI XML kódolását Fellegi Zsófia és Horváth Péter készítette, az XML kódok szerkesztője Fellegi Zsófia és Bobák Barbara. A digitális kiadás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

A kötetet szerkesztője Győrei Zsolt. A szöveget sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányokat, valamint a jegyzeteket írta Győrei Zsolt és Lovas Borbála. Józan Ildikó rendezte sajtó alá a francia kéziratot. A gyorsírásos szövegeket Lipa Tímea gondozta. A szövegközlést Horváth Iván és Józan Ildikó, a Jegyzeteket Veres András, a bibliográfiákat Sárközi Éva lektorálta. A kötet az OTKA 101441. számú pályázata és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet támogatásával készült. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap tette lehetővé. 

Részlet az előszóból

[…]

A kritikai kiadásnak kötetenként más-más sajátos problémákkal kell megküzdenie. Esetünkben az egyik ilyen a rendelkezésre álló szövegváltozatok nagy száma. E ciklusnak a költő életében – egyedülálló módon – hat önálló kiadása látott napvilágot, az 1935-ös egykötetes Összegyűjtött költeményeiben található már a hetedik szövegközlésnek tekinthető. A köteteket a legtöbb esetben számos folyóirat-publikáció előzte meg és követte, a versek antológiákban is rendszeresen bukkantak fel. A ránk maradt kevés kézirat mellett rendelkezésre áll tizennyolc vers autográf tisztázata is. Kosztolányi a ciklus négyszeri bővítése során (a kezdeti harmincnégyről előbb ötvenhétre, majd hatvanra, végül hatvannégyre emelte verseinek számát) más versesköteteiből (Négy fal között; Mágia; Lánc, lánc, eszterlánc…; Mák; Kenyér és bor) is átvett költeményeket, ezek ottani közlései újabb szövegváltozatokat jelentenek. A temérdek változat közül a legérvényesebbet szerencsénkre a költő választotta ki, amikor 1935-ös kötetében – több korrektúraforduló tanúsága szerint – alaposan végiggondolta kedves ciklusának végleges szövegét. A szerzői szándékot és az ultima manus elvét tiszteletben tartva döntöttünk úgy, hogy e szövegközlést tekintjük alapszövegnek.

[…]

A ciklus következetes bővítése nem fedheti el azt a tényt, hogy A szegény kisgyermek panaszai szenzációjának, minden későbbi sikerének kiindulópontja az 1910-es első kiadás volt. Ezért döntöttünk úgy, hogy a korabeli kötet fakszimiléjét is közreadjuk. Másik mellékletként egy autográf javításokkal ellátott gépirat átírását közöljük: a ciklus négy versének gyaníthatóan Kosztolányitól származó francia fordítástöredékét.

[…]

A keletkezéstörténetet tárgyaló tanulmányt és a szemelvénygyűjteményt Bíró-Balogh Tamás, Józan Ildikó, Réz Pál, Róna Judit és Veres András fontos észrevételekkel és kiegészítésekkel gazdagították, a hangzó anyagok bibliográfiájának összeállításában a Hungaroton munkatársa, Bakos Anikó segített. A korrektúrát Hradeczky Móni, a tördelést Hollós János végezte. Mellettük külön köszönet illeti az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetét, az MTA Könyvtára Kézirattárát, az Országos Széchényi Könyvtárat, a Petőfi Irodalmi Múzeumot, a Szabadkai Történelmi Levéltárat és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárát.