• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A digitális kiadás TEI XML kódolását Parádi Andrea és Mihály Eszter  készítették, az XML kódok szerkesztői Fellegi Zsófia és Bobák Barbara. A digitális kiadás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

A print kiadás a Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály és Veres András szerkesztésében megjelenő Kosztolányi Dezső Összes Művei kritikai kiadás-sorozat részeként látott napvilágot 2014-ben a Kalligram Kiadó gondozásában Pozsonyban. Sajtó alá rendezői és a kísérő tanulmányok és jegyzetek szerzői Bengi László és Parádi Andrea. 

A gyorsírásos szövegeket Lipa Tímea gondozta. A kötetet Csillag István és Takács László lektorálták. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta,

A sorozat az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport és az MTA Irodalomtudományi Intézet OTKA pályázata együttműködésében készül.

Részlet az Előszóból

Az Aranysárkány kritikai kiadása követi a Kosztolányi Dezső Összes Műveiben kialakított szövegközlési gyakorlatot. Kiadásunk legfontosabb része a regény kéziratának és kritikai szövegének párhuzamos közlése. Előbbi a páros, utóbbi a páratlan oldalakon olvasható.

[…]

Az Aranysárkány kézirata a legnagyobb egységes autográf kézirategyüttes, amely fönnmaradt Kosztolányitól, így a filológiai kutatásnak nélkülözhetetlen kútfője, melyet teljes terjedelmében közreadunk. 

[…] 

A kézirategyüttes részeiről, státusáról és állapotáról, egymáshoz való viszonyáról a Jegyzetek vonatkozó fejezetei nyújtanak bővebb felvilágosítást. 

[…]

A kézirat rétegeiről, fizikai jellemzőiről a Mellékletekben található táblázat ad tájékoztatást.

[…]

Az olvasó kiadásunk szövegközlés részében két további fejezetet talál. Elsőként az Aranysárkány egységes – a regény kritikai szövegével párhuzamosan szerepeltetett – szedőpéldányánál korábbi, szintén saját kezűleg írt kéziratok következnek, a fönt ismertetettekkel azonos elvek szerint. A szövegközléseket a regény 1932-ben megjelent, erősen átdolgozott, az ifjúság kezébe szánt szövegének betűhű közreadása zárja.

A Jegyzetek – a hozzájuk kapcsolódó mellékletekkel együtt – részletes bemutatását nyújtják a kiadásunkban érvényesített textológiai elveknek, összefoglalják a regény keletkezéséhez és fogadásához közvetlen kapcsolódó ismereteket, valamint – ahol a regényszöveg megértéséhez szükségesnek véltük – rövid tárgyi és nyelvi magyarázatokat tartalmaznak.

A kiadás a képre kattintva érhető el!