• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A TEI specifikáció megalkotója Fellegi Zsófia, a kódot Bobák Barbara, Fellegi Zsófia és Vincze Tímea készítette. A digitális kritikai kiadás főszerkesztője Palkó Gábor és Fellegi Zsófia.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

Madách Imre, Az ember tragédiája: Drámai költemény: Szinoptikus kritikai kiadás, kiad.
és jegyz. Kerényi Ferenc, Bp., Argumentum Kiadó, 2005.

A DigiPhil 2016-ban látott hozzá a Kerényi Ferenc által szerkesztett Madách Imre: Az ember tragédiája. Szinoptikus kritikai kiadás informatizáláshoz. A kötet 2005-ben jelent meg nyomtatásban az Argumentum Kiadónál, ez a mű második kritikai kiadása és ezzel együtt az első magyar szinoptikus kiadás. A kötet mintájául Hans Walter Gabler által szerkesztett Ulysses kritikai kiadás szolgált. Mindkét kiadásban a kötet bal oldalán a szövegváltozatok olvashatók, a jobb oldalán pedig a szerkesztő által megállapított szöveg, azonban míg Gabler a szinoptikus szöveg mellett „olvasói szöveget” publikált, Kerényi ezt „megállapított szövegnek” nevezte el. Kerényinél a szinoptikus szöveg a megállapított szöveg hátteréül szolgál, amely végeredményében sokkal közelebb áll a klasszikus kritikai szövegkiadáshoz, mint Gabler „olvasói szövegéhez”. Így Kerényi olyan hibrid kiadást hozott létre, amely ötvözi a klasszikus kritikai kiadás és a genetikus kritikai kiadás jellemzőit. Az ember tragédiája kiadástörténetét sajátos módon a folyamatos szövegromlás jellemzi, hosszú ideig nem állt rendelkezésre megbízható szöveg. Kerényi amellett érvel, hogy a megállapított szöveg elkészítése feltétlenül szükséges, „mert a krk. az alapszövege a népszerű, iskolai, szemelvényes kiadásoknak, a színházi előadásoknak.” A szinoptikus szövegközlés emellett teret enged az olvasó „fantáziájának”, lehetőséget ad az eredeti Madách-kézirat rekonstruálására és a szövegfejlődés kibontására.

Az informatizálás kapcsán lásd: Fellegi Zsófia, Átmenet az analógból a digitális filológiába: médiumváltás? Madách Imre: Az ember tragédiája. Szinoptikus kritikai kiadás. In: Helikon, 2021, 1, 84-102.