• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Babits Mihály összes versei, 1, 1890–1905

Jelen digitális kiadás a Babits Mihály összes versei 1890–1905 Kritikai kiadás 1. (A versek szövegét sajtó alá rendezte Somogyi Ágnes. A keletkezéstörténeti jegyzeteket és a magyarázatokat írta: Hafner Zoltán. A bevezető tanulmányt írta Kelevéz Ágnes. Argumentum Kiadó – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2017) kiadásának digitalizált változata, amely jelen állapotában nem foglalja magába a print kiadás esetleges (sajtó)hibáinak korrigálását, valamint a 2017 óta előkerült, s a verseskötet anyagát érintő kéziratok földolgozását, s a kiadásba való integrálását. A Babits Kutatócsoport által megállapított kiegészítéseket és javításokat xml jelölőnyelvi kódolással, Oxygen XML Editor munkakörnyezetben Bucsics Katalin végzi el. A javított-bővített digitális kiadás 2022 folyamán fog elkészülni.