• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A digitális kiadás kódolását Csonki Árpád, Horváth-Márjánovics Diána, Káli Anita, Metzger Réka, Móré Tünde, Roskó Mira, Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence készítették, a TEI XML kódok szerkesztői Bobák Barbara és Fellegi Zsófia. A digitális kiadás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet kiadásában, az Arany János-emlékév keretei között készült. A digitális kiadás főszerkesztői Palkó Gábor és Fellegi Zsófia.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

A nyomtatott kiadás szerkesztője Keresztury Dezső, sajtó alá rendezője Ruttkay Kálmán, lektorálta Barta János.

Arany János, Drámafordítások 1, Shakespeare: A Szent-Iván éji álom, Hamlet, dán királyfi, János király, kiad. Ruttkay Kálmán, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961 (Arany János Összes Művei, 7), 421 l. + 7 t.

 

Részlet az előszóból

“E kötet A. összes fennmaradt Shakespeare-fordításait tartalmazza: A Szent-Iván éji álom, Hamlet és a János király c. drámákat, a fordítások elkészülésének időrendjében, e három teljes fordítás után pedig, függelékben, a Cymbeline, Coriolanus, Macbeth, A vihar és a Romeo és Júlia c. darabokból készült fordítás-töredékeket, keletkezésük valószínű időrendjében. Az időrendi közléstől csak a Romeo és Júlia két, különböző időben keletkezett töredékénél kellett eltekintenünk. A Macbethből és a Romeo és ]úliából származó részletek kivételével a töredékek  Voinovich A. életrajzában maradtak fenn. 

[…]

Nem tekintettük forditástöredékeknek és a kötetbe felveendőnek azokat a legtöbbször csak néhány szónyi, legfeljebb egy-két összefüggő sornyi – fordítási javaslatokat, amelyek mások Shakespeare-fordításairól írt birálataiban bőven találhatóak.”