• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A digitális kiadás kódolását Csonki Árpád, Horváth-Márjánovics Diána, Káli Anita, Metzger Réka, Móré Tünde, Roskó Mira, Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence készítették, a TEI XML kódok szerkesztői Bobák Barbara és Fellegi Zsófia. A digitális kiadás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet kiadásában, az Arany János-emlékév keretei között készült. A digitális kiadás főszerkesztői Palkó Gábor és Fellegi Zsófia.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

A nyomtatott kiadás szerkesztője Keresztury Dezső, sajtó alá rendezője Kövendi Dénes, lektorálta Barta János.

Arany János, Drámafordítások 2, Arisztophanész: A lovagok, A felhők, A darázsok, A béke, Az acharnaebeliek, kiad. Kövendi Dénes, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961 (Arany János Összes Művei, 8), 463 l. + 4 t.

 

Részlet az előszóból

“Az A.-művek kritikai kiadásának második szakaszában a költő drámafordításai találnak helyet; a szakasz 34. (az egész sorozat 89.) kötetében Arisztophanész műveinek fordításai, minthogy ezek a Shakespeare-fordítások után készültek. Az Arisztophanész-fordítások első kiadása még három, a második már csak két kötetben, de a drámák sorrendjét megtartva rendezte el az anyagot. Kiadványunk arányai a két kötetes változat megtartását kívánták. A maguk szerkezeti helyén újra közzétesszük a szövegekhez csatolt jegyzeteket is. Nem csupán A. saját szövegeit, hanem azokat is, amelyeket nyilván a költővel egyetértésben Ponori Thewrewk Emil készített: az egyes darabokhoz írt bevezetőket és a Glosszáriumot. Minthogy Gyulai Pálnak az első kiadáshoz írt Előszava a kiadásra vonatkozó adalékokat máig legteljesebben foglalja össze, szükségesnek látszott azt is egész terjedelmében újra közölni. Elhagytuk azonban P. Thewrewk Arisztophanészéletrajzát; a sokban elavult összefoglalás helyett a legfontosabb hazai és külföldi irodalomra utaljuk az érdeklődőket.”