• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A digitális kiadás TEI XML kódolását Parádi Andrea és Mihály Eszter készítette, az XML kódok szerkesztője Fellegi Zsófia és Bobák Barbara. A digitális kiadás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

A nyomtatott kiadás szerkesztője és a jegyzetek készítője Veres András, a forrásokat sajtó alá rendelte Parádi Andrea, Józan Ildikó, Veres András, Sárközi Éva és Lipa Tímea. A kötetet lektorálta Horváth Iván és Tverdota György. A sorozatszerkesztők Szegedy-Maszák Mihály és Veres András. A nyomtatott kiadás az OTKA K 68554. számú pályázata, az MTAK Kézirattár és az MTA Irodalomtudományi Intézet támogatásával készült. A print kiadás előszavát Veres András írta. 

Részlet a kötet előszavából

Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényével indul most útjára az életmű régóta tervezett kritikai kiadása. 1992-ben, amikor az Ikon Kiadó Matúra Klasszikusok sorozatának keretében először vállalkoztam e regény szövegének gondozására, s felfedeztem  legalább magam számára – a mintegy kétharmadában fennmaradt kéziratot a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában őrzött Kosztolányi-hagyatékban, még nem sejtettem, hogy milyen roppant erőfeszítést kíván ennek a rendkívül figyelemre méltó leletnek alapos feldolgozása. Könnyű volt a kézirat alapján javítani számos, az évtizedek során felhalmozódott szövegromlást, de valójában ez csak szemelgetés volt ahhoz képest, amire az ősszöveg lehetőséget ad. 2001-ben kísérleteztem egy online kritikai kiadással is,  de nem sikerült a kézirat valamennyi rétegét elérni, például a gyorsírásos részek teljesen látókörön kívül maradtak. Most először kerül sor a rendelkezésre álló szöveg lehető legteljesebb rekonstrukciójára. Egyúttal igyekszünk bemutatni a mű kontextusát is, kiadásunk editio maior, azaz tartalm az kiadás- és recepciótörténetet, tárgyi magyarázatokat is. 

[…]

E kötet áldozatos csapatmunkával készült. Amikor most közzéteszem  munkatársaim nevét és szerepét, távolról sem tudom érzékeltetni tényleges részvételüket, hiszen nem volt m munkának olyan részlete vagy fázisa, amiben nem működtünk volna közre valamennyien. A kézirat szövegének sajtó alá rendezését mindenekelőtt Parádi Andrea végezte, s munkájában messzemenő segítséget kapott a lektorálást végző Józan Ildikótól és a gyorsírásos szövegeket megfejtő Lipa Tímeától. A főszöveg és a Nyugat-változat gondozása az én feladatom volt, lektorom Sárközi Éva. A kézirat topográfiáját és a szövegkritikai jegyzeteket Parádi Andreával közösen írtuk, a bibliográfiákat Sárközi Éva állította össze, a keletkezés-, kiadás- és befogadástörténeti fejezeteket, valamint a tárgyi magyarázatokat én írtam, az Édes Anna átdolgozásairól szóló jegyzet Sárközi Évával közös munkánk, a mottó liturgiatörténeti hátterét Sárközi Éva derítette fel. A szövegkritikai fejezetet Horváth Iván lektorálta, a keletkezés- és befogadástörténeti fejezeteket Tverdota György. Horváth Ivánnak jelentős szerepe volt a textológiai koncepció kialakításában is. Király Péter a kiadás XML-változatának programozásával, Fényiné Csömör Rózsa pedig írásszakértői véleményével járult hozzá könyvünk elkészüléséhez. 

[…]

Végül   a teljesség igénye nélkül  szeretném felsorolni azokat a személyeket és intézményeket, akiktől/amelyektől nagyon sok segítséget kaptunk. Köszönet érte Balasi Ágnesnek, Bíró-Balogh Tamásnak, Fuchs Annának,  Hollós Jánosnak, Jolanta Jastrzębskanak, Kiss Ferencnek, Pék Zoltánnak, Róna Juditnak, Sárközy Péternek, Szörényi Lászlónak, Tempfli Péternek, az MTA Könyvtára Kézirattárának, az MTA Irodalom tudományi Intézetének, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, az Országos Széchényi Könyvtárnak és az ELTE ВТК Magyar Irodalom – és Kultúratudományi Intézete Toldy Ferenc Könyvtárának. 

[…]