• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A digitális kiadás TEI XML kódolását Kodolányi Judit készítette, az XML kódok szerkesztője Fellegi Zsófia. A digitális kiadás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

A print kiadás a Déri Balázs és Kulcsár Szabó Ernő szerkesztette Filológia sorozat második köteteként Metafilológia 1. Szöveg-variáns-kommentár alcímmel jelent meg 2011-ben a Ráció Kiadó gondozásában. A kötetet Déri Balázs, Kelemen Pál, Krupp József és Tamás Ábel szerkesztették. 

A kötetben megjelenő tanulmányok szerzői: Jerome J. McGann; George Bornstein; Joseph Grigely; Roger Chartier; Stephan Kammer; Christian Stetter; Bernard Cerquiglinia; Thomas Bein; Louis Hay; Almuth Grésillon; Roland Reuss; Gunter Martensa; James E. G. Zetzel; Gregory Nagy; Manfred Fuhrmann; Gunter Martens; Don Fowler; Christina Shuttleworth Kraus; Walter Haug; Heinz Schlaffer

A fordításokat az eredetivel összevetették: Kékesi Zoltán, Molnár Gábor Tamás, Seláf Levente, Simon Attila, Vizkelety András. 

A print kötet Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban (OTKA K75457) és A filológia mint kultúrtechnika (2006TKI251) című pályázatok támogatásával készült. George Bornstein tanulmányának fordítása az OTKA K79197 számú pályázat keretében készült

Részlet az előszóból:

A Filológia sorozat második darabjaként egy kétkötetesre tervezett szöveggyűjtemény első felét vehetik a kezükbe mindazok, akik valamilyen módon érdekeltek a filológia jelenének és jövőbeli lehetőségeinek a kutatásában. A kötetbe felvett írások annak a nézőpontnak a kialakításához járulhatnak hozzá, amelyben a filológia olyan műveletek történetileg változó együtteseként jelenik meg, amely műveleteket írásos dokumentumokon és dokumentumokkal végeznek tudományos és nem tudományos környezetben.

[…]

Ez a kötet – a tervezett második felével együtt – ugyanakkor nem elsősorban a digitális technológiák és a filológia kapcsolatára összpontosít. Azt a tágabb területen játszódó filológiai önreflexiót kívánja bemutatni, amelynek csak egy szeletét adják a digitális környezetben végrehajtott szövegfeldolgozás problémái. A teljesség igénye nélkül azokba a filológiaelméletekbe és – koncepciókba kíván – a magyarul e témakörben már hozzáférhető írásokra utalva – betekintést nyújtani, amelyek az 1980-as évek közepétől-végétől egyrészt a posztstrukturalista elméletek, másrészt az ún. nyelv- és szövegtechnológiai kutatási irányok felől érkezett kihívásokra adott válaszként fogalmazódtak meg az írásos dokumentumokkal foglalkozó tudományokban.