• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

A digitális kiadás TEI XML kódolását és szerkesztését Fellegi Zsófia és Bobák Barbara készítette. A digitális kiadás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

A kiadás a képre kattintva érhető el!

A kötetet szerkesztője, a szöveg sajtó alá rendezője, a kísérő tanulmányok és a jegyzetek, előszó írója Bucsics Katalin. Józan Ildikó rendezte sajtó alá a francia kéziratot. A gyorsírásos szövegeket Lipa Tímea gondozta. A kötetet lektorálta Bengi László, Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály és Takács László. A sorozatszerkesztők Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály és Veres András. A kötetet az MTA–ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoportja az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája támogatásával készítette. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részlet az előszóból

[…]

Jelen kritikai kiadás Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényét adja közre az életműsorozat eddig megjelent darabjaihoz hasonló genetikus és szinoptikus kiadás formájában. A kötet fölépítésében s a kézirat átírásának elveit tekintve – az életmű, valamint a sorozatkiadás szerint is előző regényhez – a Nero, a véres költőhöz hű. Első és fő részét a Szövegközlés fejezet alkotja, mely a mű fönnmaradt, ám meglehetősen hiányos kéziratos fogalmazványtöredékének átírását, s vele tükörben a még Kosztolányi Dezső életében és tudtával megjelent kötetkiadás szövegét – a szövegváltozatok hozzá kapcsolódó jegyzeteivel – foglalja magába. Ezt követi a Függelék, melyben egyrészt a regény szövegéhez szorosan csatlakozó szövegkritikai megjegyzések, továbbá olyan töredékek találhatóak, melyek a folyamatos szövegközlésbe beilleszthetetlennek bizonyultak. Ugyancsak ez a rész tartalmaz egy közvetlen előzményként számon tartott tollrajzot, valamint a regény Kosztolányitól származó autográf francia fordításának bemutatását, s két fejezetet is a fordítástöredékből. A következő rész, a Jegyzetek, a regényhez csatlakozó kritikai kísérőszövegeket jelenti: a szövegközlés elveit, a regény kéziratának s a szövegközlésben figyelembe vett nyomtatott szövegkiadásoknak a leírását s rövidebb elemzését; közli továbbá a regény magyar és idegen nyelvű kiadásainak, illetve átdolgozásainak jegyzékét. Ebben a főfejezetben található még a regény szövegéhez csatlakozó tárgymutató s a mű keletkezés- és fogadtatástörténetéről írott hosszabb tanulmány. 

[…]