• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Fellegi Zsófia

2016-ban végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Digitális Bölcsészet mesterszakán, digitális kultúra specializáción.  2016 és 2020 között a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója voltam, a disszertációm témája a Digitális filológia Magyarországon. A disszertációm védésének várható időpontja 2022. tavasza. Kutatási területem a digitális filológia és kulturális örökség, valamint a genetikus kritika. 

Palkó Gábor

Palkó Gábor digitális bölcsész és irodalomtörténész. Kutatási területe a digitális filológia és kulturális örökség, az archívumok elmélete, Niklas Luhmann média- és művészetelmélete és a 20. századi magyar irodalomtörténet. Az ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, az International Journal of Digital Humanities (Springer) és a DigiPhil.hu főszerkesztője.   Kutatási területek: archívumok elméletei Niklas

Visy Beatrix

A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el:  

Major Ágnes

Végzettség, tanulmányok 2014–2017 Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern irodalom alprogram – doktori képzés, abszolutórium, 2017-től doktorjelölt 2012–2014  Miskolci Egyetem, magyar nyelv és irodalom mesterszakos bölcsész   Munkahelyek, beosztások 2017– MTA Irodalomtudományi Intézet, XIX. századi Osztály – tudományos segédmunkatárs (fiatal kutatói ösztöndíjas)   Tudományos közéleti tevékenység MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság Irodalomtudományi

Káli Anita

Végzettség, tanulmányok 2012–2015 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár (MA) 2013–2015 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész (MA) 2015–2018 Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern magyar irodalom program   Munkahelyek, beosztások 2015–2016 Budapest, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 2016 Budapest, Roma Nemzetiségi Gimnázium, magyar

Bucsics Katalin

Végzettségek, tanulmányok 2007–2015 ELTE BTK Irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész 2010–2015 Eötvös József Collegium, Magyar műhely 2012–2015 ELTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Összehasonlító irodalomtudomány program 2018-tól doktorjelölt, PhD-fokozatszerzés: 2021   Fokozatok, címek  PhD – irodalom- és kultúratudományok (komparatisztika szakterületen), ELTE, 2021   Munkahelyek, beosztások 2016 (szept.–okt.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Kézirattár – gyakornok 2016–2017 MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás

Széchenyi Ágnes

Végzettség, tanulmányok 1975–1980 ELTE BTK magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár   Fokozatok, címek a filozófiai tudomány kandidátusa (CsC, 1994) az irodalomtudomány habilitált doktora (2007, ELTE, Budapest)   Munkahelyek, beosztások 1980–1983 Művelődési Minisztérium – főelőadó 1984–1987 MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály – politikai munkatárs 1987–1994 Élet és Irodalom

Mátyus Norbert

Tudományos fokozatok, címek PhD 2007 (Irodalom- és kultúratudományok) SZTE Kutatási terület: olasz-magyar filológia olasz-magyar kapcsolattörténet régi olasz irodalomtörténet A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el:

Kelevéz Ágnes

Végzettség, tanulmányok 1972–1977: ELTE BTK Magyar, Francia és Esztétika szak Fokozatok, címek az irodalomtudomány doktora (PhD, ELTE BTK 1999) Munkahelyek, beosztások 1977–1987: Petőfi Irodalmi Múzeum, Hangtár, muzeológus, tudományos munkatárs 1987–1989: Petőfi Irodalmi Múzeum, Hangtár, főosztályvezetőhelyettese 1989–1995: MTA Irodalomtudományi Intézet, tudományos munkatárs, Babits kritikai kiadás csoport tagja 1995–2000: Petőfi Irodalmi Múzeum, Hangtár, muzeológus, tudományos munkatárs 2000-2006:

Szénási Zoltán

Az OTKA által támogatott „Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása” című projekt (azonosítószám: K 138529) vezető kutatója. A projekt koordinálásán kívül Babits 1916 és 1920 között keletkezett verseinek sajtó alá rendezését végzi.   Végzettség, tanulmányok 1994–1999: PPKE BTK magyar–történelem szakos középiskolai tanár   Fokozatok, címek az irodalomtudomány doktora (PhD, ELTE BTK 2007)   Munkahelyek,