• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Kintli Dóra

Kintli Dóra a Szegedi Tudományegyetem PhD hallgatója, a Kulcsár Péter Historiográfiai Kutatócsoport tagja. Végzettség, tanulmányok 2020–2021 PPKE-BTK, történelem MA 2021–től SZTE-BTK, Irodalom- és kultúratudományi Doktori Iskola, Neolatin irodalom   Ösztöndíjak Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (2019/2020) Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (2020/2021) Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (2020/2021)  

Csapó Fanni

Csapó Fanni a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád-Csanád Megyei Levéltárának segédlevéltárosa, a Kulcsár Péter Historiográfiai Kutatócsoport tagja.   Végzetségek: 2017-2021: Irodalomtudományi Doktori Iskola Neolatin Program, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 2014-2017: mesterszak – történelem-latintanár, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2011-2014: történelem alapszak – latin minor, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudomány Kar   Elnyert ösztöndíjak: bécsi kutatóutak: Collegium Hungaricum

Petneházi Gábor

Petneházi Gábor (1979) az NKE Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, valamint az ELKH-BTK Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Egyetemi diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen szerezte történelem-latin (2007) és ógörög-neolatin speciális képzés (2010) szakokon. Irodalomtudományi PhD-fokozatát ugyanott nyerte el 2013-ban. 2013 és 2015 között az MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgozott posztdoktori ösztöndíjasként, 2016 és 2020

Kasza Péter

Kasza Péter (1974), irodalomtörténész, filológus. Kutatási területe a 16–17. századi, főleg latin nyelvű történetírás. Az SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék tanszékvezető docense, az SZTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola Neolatin Programjának vezetője, illetve az SZTE és az OSZK közreműködésével létrejött Kulcsár Péter Historiográfiai Kutatócsoport vezető kutatója.   Végzettség:  JATE, latin szak (1998)  SZTE, történelem