• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

2021-ben diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar nyelv és irodalom mesterszakán funkcionális kognitív nyelvészeti szakirányon. A 2020/2021-es tanévben a mesterszakos tanulmányaimmal párhuzamosan a Digitális Bölcsészeti Tanszék munkatársa voltam. Jelenleg az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola magyar nyelvészet doktori programján (leíró nyelvészet alprogram) vagyok elsőéves doktorandusz. A doktori kutatásomban a (pre)modális tartományokat potenciálisan aktiváló főnévi igeneves konstrukciók hálózatos és grammatikalizációs leírásával foglalkozom a modális jelentésszerveződés tükrében. 2021 szeptemberétől vagyok a DigiPhil csoport munkatársa.

A kutató publikációs listája az alábbi linken érthető el: