Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LÉVAY JÓZSEFNEK
Pest
Budapest
, márcz. 31. 1863.  
  Kedves Barátom!  
  Titus Andronicus szép forditásából a felolvasott rész annyira megnyerte minden jelenvoltak tetszését,
n
Jegyzet
annyira megnyerte minden jelenvoltak tetszését
– A Kisfaludy Társaság 1863. febr. 26-i ülésén „
Gyulai Pál
Gyulai Pál
Shakspeare
Shakespeare, William
nek
 [!]
[sic!]
Lévay József
Lévay József
által fordított ’Titus Andronicus’ából olvasott föl mutatványokat” (KT jegyz.)
hogy e darabnak mindjárt az első kötetbe felvétele egyértelműleg elhatároztatott. A
Shakspeare
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
bizottság útasitva
 [!]
[sic!]
lőn, hogy a kiadási munkálatot tegye folyamatba – s az első kötettel (: Othello,
Tit. Andr.
Szerkesztői feloldás: Titus Andronicus,
Velenczei Kalmár) kezdje meg a kiadást.
n
Jegyzet
s az első kötettel (: Othello,
Tit. Andr.
Szerkesztői feloldás: Titus Andronicus,
Velenczei Kalmár) kezdje meg a kiadást
– Bár
Lévay
Lévay József
ez év júl. 8-i levelében (1695.) a Titus Andronicus fordításának előkészültét jelentette, majd okt. 6-án (1720.) annak teljes letisztázását és okt. 26-án elküldte
AJ
Arany János
-nak (1729.), a mű végül csak 1865-ben, a negyedik kötetben jelent meg
Petőfi
Petőfi Sándor
Coriolanusával együtt. Az első kötet A SzentIván-éji álom fordítását (amelynek befejezését
AJ
Arany János
1863. nov. végén jelentette be) és
Szász Károly
Szász Károly
Othellóját, a harmadik kötet pedig a Velenczei kalmárt (
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
munkáját) és
Szász Károly
Szász Károly
Macbethjét tartalmazza (1864).
Tomori
Tomori Anasztáz
n
Jegyzet
Tomori
Tomori Anasztáz
(1824–1894) mérnök, majd a nagykőrösi gimnáziumban
AJ
Arany János
kollégája. Elsősorban mecénási tevékenysége által nevezetes: milliós örökölt vagyonából többek között alapítványt hozott létre az első magyar Shakespeare-kiadás fordítása és kiadása számára.
is hajlandó azonnal viselni a költségeket. Így hát nincs egyéb hátra, mint azt tudnom meg töled: kész-e Andronicus és mikor küldhetnéd fel. Remélem, nincs annyi hija, hogy rövid időn be ne végezhetnéd. Minden esetre azonnali tudosítást kérek és várok tőled, e darab mibenléte felől.  
  Remélem, megkaptad multkori (pénzes) levelemet? Hogy vagy különben? oly régen nem irtál semmit. Az erdélyi útat folytasd
n
Jegyzet
Az erdélyi útat folytasd
AJ
Arany János
az Úti emléklapokra utal, amelynek második része hamarosan megérkezett és meg is jelent ( Ko 1863. I. 19. sz. máj. 10. 449–451.).
kérlek; szerették azt, a
mínt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mint
hallom. Versed még egy van nálam:
n
Jegyzet
Versed még egy van nálam
– A még nem honorált A sziv hangja két nappal a levél kelte előtt jelent meg a Ko hasábjain; valószínűbb, hogy A kétség gyermekéről van szó, amelyre
Lévay
Lévay József
1863. ápr. 1-ji levele utal. (1649.)
de minél többet küldesz, annál jobb.  
  Fogadd szíves
őlelesemet
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ölelesemet
 [!]
[sic!]
 
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 37.