Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. május
 
  Hogy Tartuffeöt elébb is küldhettem volna, legitimatióm
n
Jegyzet
legitimatióm
– igazolásom (lat.)
végett ide csatolom a másolóm levelét.  
  Tisztelt barátom,  
  Itt veszed Tartuffeöt teljesen. Mint mondám, miattam nem akad fel a nyomatás.  
  Dandin utolsó ívét az utóbbi postanap vettem, azon committivával,
n
Jegyzet
comittivával
– kísérő írással vagy levéllel (lat.)
mit, szintén, ide csatolok. De én nem hiszem e postai „tévedést”, s kérlek, tedd meg azon szívességet, s
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
követeld
Beszúrás
a nyomdától ez utolsó ív kéziratát, ignorálva
n
Jegyzet
ignorálva
– szándékosan mellőzve, nem tudva (lat.)
azt hogy általam értesítve vagy. Azt hiszem, megkapod; s ha igen, küldd el nekem más holmi közt.  
  A Dandin utolsó
ívéel
Szerkesztői feloldás: ívével
, hogy rendbe jöjjön, ha magad nem érsz reá bajlódni, küldessd
 [!]
[sic!]
vissza
nekem.
E
Beszúrás
z ív tisztára nyomatható,
mitán
Szerkesztői feloldás: miután
utolsó levelére jő a „Jegyzetek”.  
  Míg Tartuffe nyomatik,
e
Beszúrás
„Jegyzetekkel” elkészlök, s így rajtam semmi sem fog múlni. Nem képzelheted pedig, mily koldús vagyok ülést és gondolkozást ígénylő munkálkodásra nézve.  
  A Tartuffe „honoraruimáról”
 [!]
[sic!]
szóló nyugtámat átveheted fiamtól. Híres honoraruim
 [!]
[sic!]
az, miután a tisztelt Társaság, valóban medvei delicatesseel,
n
Jegyzet
medvei delicatesseel
 [!]
[sic!]
– délicatesse: tapintat, gyengédség (fr.)
 [!]
[sic!]
országszerte, eleve
elkürtőlte
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: elkürtölte
volt.
n
Jegyzet
országszerte, eleve elkürtölte volt
– L. az 1675. sz. levél magyarázó szövegét.
 
  Megbocsáss, hogy nem hallgathatom el csudálkozásomat a felett, hogy
Toldy
Toldy Ferenc
n, másod ízben már, egyet döftek lapodban.
n
Jegyzet
Toldy
Toldy Ferenc
n, másod ízben már, egyet döftek lapodban
– L. az 1493. sz. levelet és jegyzeteit. A Ko 1863. I. 8. számában
AJ
Arany János
egy glosszában bírálta
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
et
Zrínyi Miklós
Zrínyi Miklós
képe kapcsán, amelyre nem is késett
Toldy
Toldy Ferenc
válasza: Nyilt levél Arany János úrhoz (vesd össze 1640. ; AJÖM XII. 426–429.).
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
Zrínyi a költő c. dolgozata négy részben jelent meg a Ko-ban ( 1863. I. 17–20. sz. 1863. ápr. 26. 385–390., máj. 3. 409–412., máj. 10. 433–436. máj. 17. 457–460.).
Salamon
Salamon Ferenc
az első részben tért ki
Toldy
Toldy Ferenc
véleményére:„ szándékosan választottuk a VIII-ik ének e fő részét, mint a melyet
Toldy
Toldy Ferenc
Költészet-története ’tárgyainál fogva’ a kevesbbé érdekesek közé soroz, bár elismeri az ügyességet, melylyel a tanácskozás leiraték.” (Ugyanott 17. sz. ápr. 26. 390.)
Az első sem sükerűlt pedig. Úgy hallom, hogy
Salamon
Salamon Ferenc
úr
is,
Beszúrás
mint
Gyulay
Gyulai Pál
, erdélyi ember; tónusaikról nem gondolná senki.
n
Jegyzet
Salamon
Salamon Ferenc
úr is, mint
Gyulay
Gyulai Pál
, erdélyi ember; tónusaikról nem gondolná senki
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
ennek ellenére éppen kettejükről volt a legjobb véleménnyel: „
a
Szerkesztői feloldás: ha
az a
Gyulay
Gyulai Pál
a maga ’kis’ bőrében megférne: tőle és
Salamon
Salamon Ferenc
tól lehetne legtöbbet várni.” ( Kazinczy levele Lévayhoz 1862. nov. 2. Gulyás 1931. 356.)
 
  Fogadd szíves üdvözletemet.  
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Gondolom, írtam volt, hogy a közlöttem kézíratokat add át fiamnak. Nehogy a „Galambpostában” felelj.
n
Jegyzet
Nehogy a „Galambpostában” felelj
– A szerkesztői üzenet helyett válaszul magánlevél érkezett. (1674.)
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)