Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1865. január 10.
 
 
KedvesBarátom
Szerkesztői feloldás: Kedves Barátom
,  
  Késlekedtem váltig, ha a postán elveszett deczemberi küldeményem
n
Jegyzet
a postán elveszett deczemberi küldeményem
– Az elveszett levél és küldemény novemberi volt: vesd össze 1887., 1893.
(
Béla
Szász Béla
két czikke
[törölt]
« ) »
s
Shksp
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
25 sonettje
n
Jegyzet
Shakespeare
Shakespeare, William
25 sonettje
– Az 1864. dec. 5-i levélben (1893.) még 24-ről volt szó.
) előkerűlne; késlekedtem azért is, mivel tőled, nyiltpostai igéreted szerint tudósítást vártam a Gyula franczia novellája iránt.  
  Egyik sem lett meg s azért a 25 sonett újra leiródott. De mivel épen a
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
kisebb költeményeiről irtam a M. Magyar Sajtó számára valamit,
n
Jegyzet
épen a
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
kisebb költeményeiről irtam a M. Magyar számára valamit
– Ez nem jelent meg; helyette a lap beszámolt
Szász Károly
Szász Károly
Kisfaludy Társaságbeli székfoglaló felolvasásáról ( MS 1865. 51. sz. márc. 3. )
s azt
Greguss
Greguss Ágost
[törölt]
« al »
hoz azon kéréssel küldtem, mutassa be közlés elött a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
Társaságnál is,
n
Jegyzet
mutassa be közlés elött a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
Társaságnál is
Greguss
Greguss Ágost
az 1865. febr. 22-i ülésen kezdte el
Szász Károly
Szász Károly
székfoglaló értekezésének (Shakespeare kisebb müveiről) felolvasását, de hossza miatt csak az első részre (a Venus és Adonis, valamint a Lucretia c. ifjúkori elbeszélő költeményekre) került sor, a szonetteket a következő hónapra kellett halasztani. A Társaságnak az Akadémia épületébe való költözése miatt a folytatásra az 1865. máj. 31-i ülés keretében került sor.
mellékeltem a Sonetteket melyekre a czikkben nehány hivatkozás történik. Meghagytam azonban, s a kéziratra is felirtam, hogy a huszonöt sonett neked átadandó a Koszorú számára. Ő tehát ezeket át fogja adni s kérlek, ha jónak látod, közöld őket,
n
Jegyzet
közöld őket
– A szonettek közül egy sem jelent meg a Ko-ban, mivel túl hosszú ideig maradtak
Greguss
Greguss Ágost
nál (l. az 1960. sz. levelet)
nem egy csomóban (sok volna) nem is egyenként, hanem 3–4 számban (persze második versűl.)  
  Hogy addig se legyen a Koszorú vers nélkül tőlem, ide melléklek egy eredetit.
n
Jegyzet
ide melléklek egy eredetit
– Ez a Küzdés c. vers ( Ko 1865. 5. sz. jan. 29. 99–100.).
 
  Ohajtottam volna ez évben a
kisf.
Szerkesztői feloldás: kisfaludy
 [!]
[sic!]
Társaság tagválasztó gyülésére fölmenni. De Jan. utolsó szerdája 25-re esik s én akkor nem mehetek. Ha, mint a múlt havi gyülés, 31-re halasztathatnék, fölmennék.
n
Jegyzet
Ha, mint a múlt havi gyülés, 31-re halasztathatnék, fölmennék
– A Társaság 1865. jan. 25-én tartotta rendes havi ülését, de
Egressy
Egressy Gábor
felolvasása után (Szinészet könyve) csak a pályaművekről tárgyaltak, a tagválasztást febr. 1- jére halasztották. A rendkívüli ülés adott alkalmat a jan. 26-án akadémiai titkárrá választott
AJ
Arany János
-nak arra, hogy lemondjon a Társaság igazgatói tisztéről, amellyel ideiglenesen
Greguss Ágost
Greguss Ágost
ot bízták meg; az ekkor választott új tagok:
Pákh Albert
Pákh Albert
,
Szemere Miklós
Szemere Miklós
és Szigeti József.
Nem oly igénynyel írom ezt, hogy érettem ily változás történjék. De tán más fontosb okok szólnak e mellett. Egy az, hogy a 26-ra eső
Akad
Szerkesztői feloldás: Akadémia
Titkárság
n
Jegyzet Már én, ha protestálsz is, csak azt szeretném hogy te légy az; t.i. a Salamonféle inditvány szerint, egy másodtitkárral.
n
Jegyzet
a Salamonféle inditvány szerint, egy másodtitkárral
– Az akadémiai titkárválasztással kapcsolatban vesd össze 1902.
Kedd d.u. 5 óra. „De már épen erkezőben
 [!]
[sic!]
van.”
n
Jegyzet
„De már épen erkezőben
 [!]
[sic!]
van.”
– A mondat jelentése: „Éppen küldök valamit
[szerkesztői feloldás]
a Küzdés c. verseta
.” Válasz
AJ
Arany János
üzenetére: „
Sz. Szállás
Szerkesztői feloldás:
Szabad Szállás
Szabadszállás
. Semmi sem érkezik.” ( Ko 1865. 2. sz. jan. 8. 48.)
kérdése akkor annyira absorbeál
n
Jegyzet
absorbeál
– elnyel, felszív (lat.)
minden más érdeket, hogy a
Kisf. T.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaság
nehány főbb tagja, épen akkor tán arra se jő, arra se gondol (
Kemény
Kemény Zsigmond
,
Csengery
Csengery Antal
,
Toldy
Toldy Ferenc
,
Eötvös
Eötvös József
, stb.) Más az, hogy a kétrendbeli pályabirálók
n
Jegyzet
a kétrendbeli pályabirálók
– A Kisfaludy Társaság 1864-ben elégiára (bírálók:
Jókai Mór
Jókai Mór
,
Székács József
Székács József
,
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
) és a ballada elméletére (bírálók:
Bérczy Károly
Bérczy Károly
,
Fábián Gábor
Fábián Gábor
és
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
) hirdetett pályázatot.
ideje is nehány nappal
meghosszabbúlna
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: meg hosszabbúlna
; mire
alighaszükségök
Szerkesztői feloldás: aligha szükségök
nem lesz a sok
[törölt]
« fele »
fene pályamű miatt. –  
  Isten veled; a beállt új évben minden jót és sok elöfizetőt
 [!]
[sic!]
kivánok. Feleséged kezeít csókolom, téged ölellek s vagyok  
 
szeretőbarátod
Szerkesztői feloldás: szerető barátod
 
 
SzK
Szerkesztői feloldás:
Sz K
Szász Károly
 
  Január 10.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)