Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1865. április első felében
n
Jegyzet
1865. április első felében
1865. ápr. 9. és 20. között intenzív levélváltásra került sor
AJ
Arany János
és
Szemere
Szemere Miklós
között, amelynek pontosítását a két Szemere-levél datálásának, illetve
AJ
Arany János
levelének hiánya nehezíti meg. Ápr. 9-én jelent meg az a Ko, melyben
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete a Szemere-fénykép „mátricz”-át kérte; a következő Szemere-levél datálása: „ 20. Ap. (legalább, azt mondja a’ feleségem)” (1954.), amely levelet már megelőzte egy elveszett AJ-levél (1952.) érkezése (arra válasz ez a levél).
 
 
Jancsim
Arany János
m! Mi az a mátricz?
n
Jegyzet
mátricz
– tkp. matrica (lat., fr.): a fotografálás során készített anyakép, sablon, melynek sokszorosításával, retusálásával születnek meg a végleges képek
én csak sejtem. „Ha
Barabás
Barabás Miklós
nál nincs meg, akkor Kassán csináltassam” írod.
n
Jegyzet
„Ha
Barabás
Barabás Miklós
nál nincs meg, akkor Kassán csináltassam” írod
– vesd össze az 1943. levél jegyzetével
Elöttem
 [!]
[sic!]
a’ fotografia terra incognita,
n
Jegyzet
terra incognita
– ismeretlen terület (lat.)
nem értem tehát, mint csináltathatom és Kassán,
Barabás
Barabás Miklós
által készített arczképem matriczát? mert ha ezt teheti egyik fotograf más fotograf után, akkor Schrekker
n
Jegyzet
Schrekker
Schrecker Ignác Ferenc
Schrecker Ignác Ferenc, vesd össze az 1943. levél jegyzetével
 [!]
[sic!]
ép úgy teheti, mint a’ Kassai. – Ha azt mondanád, vétessem le magamat Kassán, s küldjem
Schrekker
Schrecker Ignác Ferenc
hez:
 [!]
[sic!]
arczképemet, s matricczát, ezt érteném. De Kassára, én nem mehetek, I.or mert vólt nagy betegségem utóbajai miatt még most is tiltja orvosom az utazást. 2or mert ha n
e
Beszúrás
m tiltaná sem, vólna kedvem mostani fízimiskámmal ijesztgetni magyarhon
 [!]
[sic!]
lakóit.  
  S még ehez felkűldött arczképem,
s
Beszúrás
mátricza, nem fogna egyezni. Mert én, az elsön magam javítottam fekete tussal. Ugy mint
Barabás
Barabás Miklós
tól átvettem, nem vólt – szeme, az az élettelen, homályos vólt, mert a kék, s szürke, világos szemet felette elrontja tobbnyire
 [!]
[sic!]
a fotografia s nem csak szemén, arczán is javítottam.
[szerkesztői feloldás]
a margón, besz.
Miután tehát a’ kűldött képnek nem lehet mátricza, a
Barabás
Barabás Miklós
nál – talán – maradhatott példányok után pedig nem akarom közzétek juttatni szépségemet, semmiesetre nem; (hogy, kimaradok, annyira semmi baj elöttem, hogy azt is egyedül pár itteni amicusom
n
Jegyzet
amicusom
– barátom (lat.)
csipkedései miatt küldtem, kík
 [!]
[sic!]
álszerénykedésnek” „hivék” bennem azt, hogy eddig nem akartam arczképemet valamely lapban ki adatni, – valamint
Schrekker
Schrecker Ignác Ferenc
hez
 [!]
[sic!]
kűldeni most.)  
  NB. Kassára: ha mehetek is, mennék ís, – hasztalan. Mire
Pest
Budapest
re jutna fényképem s a’ matrikula, akarom mondani: mátricz, – már késő vólna.
[szerkesztői feloldás]
a bekezdés a margón, besz.
 
  Bocsáss meg tehát hogy újra idődet rablom kérésemmel. Mond
 [!]
[sic!]
Schrekker
Schrecker Ignác Ferenc
nek,
 [!]
[sic!]
hogy: se egyik se másik próbája után (ha maradt is e’ két féléböl példány s matricz, nálla)
Barabás
Barabás Miklós
nak
ne adja arczképemet, hanem a kűldöttet – mint kértelek vólt, légy szíves visszakűldeni. –
M
Beszúrás
ind két kisérlete rossz vólt
Barabás
Barabás Miklós
nak, ön vallomása szerint ís, az első (a kűldött féle) kiapadt szemekkel s máshol sem tisztán, jól, a’ második pedig épen igen rosszúl. Igen kérlek tehát
Jancsi
Arany János
m, ne adja valahogy
Schrekker
Schrecker Ignác Ferenc
!
 [!]
[sic!]
se az első, se a második peldány
 [!]
[sic!]
szerént. Reméllem, nem fogja azt akaratom ellenére tenni. – Én pedig örülök, hogy így történt; az én sürgető vidéki amicusaim elött, alapos mentségemül fog
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
z lenni. –
Jancsiká
Arany János
m! ne feledd el a – visszakűldést, és –
Schrekker
Schrecker Ignác Ferenc
t
,
 [!]
[sic!]
obsecro te!
n
Jegyzet
obsecro te!
– könyörgök neked (lat.)
 
  Tehát – mennek epigrammjaim.
n
Jegyzet
mennek epigrammjaim
Epigramok (Ko 1865. 21–22. sz. máj 21. 484– 485., máj. 28. 508–510.)
Ha újra scrupulosuskodni találsz, akkor ez lessz utólsó
küldésem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kűldésem
hozzád. Ki ne szőkjék
 [!]
[sic!]
így meg tőlletek. – Biztos lehetsz benne hogy senkire nincsen czélzás e trefaságok
 [!]
[sic!]
közt, Az
 [!]
[sic!]
egy Kakuk Pétert
n
Jegyzet
Kakuk Pétert
– ismeretlen személy
ki véve
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kivéve
,
n
Jegyzet
Kakuk Pétert kivéve
Kakuk Péterhez, a nősülni nem merőhöz címmel jelent meg: „Mint kakuk, orzá el Hérét
 [!]
[sic!]
Zeusz; s ősöd, apád mind / Nőskakukok voltak, – hallod-e, gyáva kakuk?” ( Ko 1865. 21. sz. máj 21. 484.)
ki régen elhalt, a Bodrogközön lakott, ragyás, rút, humoristikus ember vólt, s rút arcza miatt nem mert – pedig igen nagyon vágyott – nősülni – egy lyánt sem megkérni, s e miatt sokat évödtünk vele, s biztattuk, nógattuk, de – hasztalan, pedig utolsó deficiens
n
Jegyzet
deficiens
– haldokló, kiveszőben lévő (lat.)
vólt családjában.  
  NB.
n
Jegyzet
NB
– nota bene: jól jegyezd meg (lat.)
Ez epigrammok már egyszer a’ Fővárosi Lapokba vóltak kűldve,
PiusVadnaÿ
Vadnay Károly
n
Jegyzet
Vadnaÿ Pius
Vadnay Károly
Vadnay Károly
Vadnay Károly
; a Pius gyakori pápanév, így a szenteskedő jelzője is
– s nem Károly (valóban én
Vadnaÿ Pius
Vadnay Károly
nak fogom ezentúl hívni) – Kakuk Péter , s „ Phryne Phidiáshoz ” és
[szerkesztői feloldás]
György barátomhoz
n
Jegyzet
Kakuk Péter, s „Phryne Phridáshoz” és
[szerkesztői feloldás]
György barátomhoz”
– Mindhárom epigramma megjelent a Ko-ban. ( Ko 1865. 21. sz. máj 21. 484–485.)
miatt nem merte adni, az az adta vólna, de csak ezek kihagyásávalmert e három – úgymond – hölgyek elébe nem való”. Meg bosszankodtam e’: herélt puritánismuson, s visszakértem. – Az isten úgy adjon nekem bóldogságot, mint én nektek kűldök több fírkát ez életben, ha te is szűzeskedni találsz, miután ép lelkü férfi min sem akadhat fel, e háromban sem. Károly ötsém tán mint akkori vőlegény akart tiszta szűzi fényben tünni fel mátkája előtt. – Kűldöm a
Miska
Tompa Mihály
hoz írt bordalt
n
Jegyzet
Kűldöm a
Miska
Tompa Mihály
hoz írt bordalt
– Ez nem jelent meg.
is. Ezt se merte
Vadnaÿ
Vadnay Károly
adni
, „meg sértené
u. m.
Szerkesztői feloldás: ugy mond
Tompa
Tompa Mihály
’ papi méltóságát”
. – No, édes barátom!, hát fogod e aztán csodálni, ha én apostatátokká
n
Jegyzet
apostatátokká
– hittagadótokká, hitehagyottatokká (lat.)
válandok?
Miska
Tompa Mihály
régóta ismeri e bolondságot, három év előtt a pataki examenre
n
Jegyzet
a pataki examenre
– a sárospataki (kollégium) vizsgájára (lat.)
készülvén (de nem jövén) ő, betanítottam az ottani Kántorokkal, s ezzel akartuk őt meg lepni, akkor még nem ismervén ő a verset. Mind ezt meg irtam
Vadnaÿ
Vadnay Károly
nak, s hogy
Miska
Tompa Mihály
most a múlt szüreten is látta borházamban s kérdezte, miért nem adom hát ki már? – mindhíaban:
 [!]
[sic!]
„megsértené – papi méltóságát!”. –  
  Tudom én, mellyiken fogsz te fennakadni az epigrammok közt. Ezen „Istenhez
[szerkesztői feloldás]
:
n
Jegyzet
„Istenhez
[szerkesztői feloldás]
– Ez nem jelent meg.
– de ha ismét kegyeskedni találsz, téged ís arra kérlek, kűld vissza – majd adja a’ Zempléni Híradó. – S ezzel aztán punctum! többé nem kűldök hozzátok semmit.
O
Beszúrás
llyi moralis nemzetnél mint a német, senki se ájúl
Göthe
Goethe, Johann Wolfgang von
Zeüszhöz” írt versén, s mi affectáljun
k
Beszúrás
é
Beszúrás
görcsöket? minden kissé szabadabb, tisztúltabb fogalom miatt? – „Hit, remény, szeretetről” dalljak untalan, mint
Sujánszky
Sujánszky Antal
,?
n
Jegyzet
Sujánszky
Sujánszky Antal
Sujánszky Antal
Sujánszky Antal
(1815–1906): költő, kat. egyházi író, szerkesztő. Az 1840-es években a főleg a hölgyek számára kiadott Őrangyalt, az 1850-es években a Katholikus Néplapot szerkesztette.
vagy az eszmény onaniáját
n
Jegyzet
onaniáját
– önkielégítését (lat.)
űzzem, mint
Kunoss
Kunoss Endre
n
Jegyzet
Kunoss
Kunoss Endre
Kunoss Endre (1811–1844): l. az 1772. sz. levél jegyzetét
egykor, ki még azt is meg rotta
 [!]
[sic!]
Császárnál egyszer, mint alacsonyodhatik le, bordal irásához sat.
n
Jegyzet
azt is meg rotta Császárnál egyszer, mint alacsonyodhatik le, bordal irásához sat.
Császár Ferenc költeményei. LitL 1841. I. 88., 90–91., 95– 96., 99–100.
– Te, felénk,
 [!]
[sic!]
kegyes
János
Arany János
! féltél ama versem adásától; – hiszen! hogy a manóban is
mer
Beszúrás
het valaki olly gondolatra vetemedni, hogy hű állatjait is egyűtt óhajtja magával
[törölt]
« együtt »
a menyben!, – mit szollnának
 [!]
[sic!]
erre a’ cath. papok? a szentséges Prímás? –
magyarkodva
[bizonytalan olvasat]
vallástalanságot” hirdetni!
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
– igaz – menybe
vi
Beszúrás
tte: Jezus
 [!]
[sic!]
szamarát; Ma
h
Beszúrás
omet farkasát; a’ hét alvók kutyáját, s Abubekker – vagy ki az ördög – macskáját, mellyet Mahomet meg símogatott,
n
Jegyzet
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
– igaz – menybe vitte: Jezus
 [!]
[sic!]
szamarát; Mahomet farkasát; a’ hét alvók kutyáját, s Abubekker – vagy ki az ördög – macskáját, mellyet Mahomet meg símogatott –
 
Begünstigte Tiere  
 
  Vier Tieren auch verheißen war,
  Ins Paradies zu kommen,
  Dort leben sie das ew’ge Jahr
  Mit Heiligen und Frommen.
  Den Vortritt hier ein Esel hat,
  Er kommt mit muntern Schritten:
  Denn Jesus zur Prophetenstadt
  Auf ihm ist eingeritten.
  Halb schüchtern kommt ein Wolf sodann,
  Dem Mahomet befohlen:
  »Laß dieses Schaf dem armen Mann,
  Dem Reichen magst du’s holen!«
  Nun, immer wedelnd, munter, brav,
  Mit seinem Herrn, dem braven,
  Das Hündlein, das den Siebenschlaf
  So treulich mitgeschlafen.
  Abuherriras Katze hier
  Knurrt um den Herrn und schmeichelt:
  Denn immer ist’s ein heilig Tier,
  Das der Prophet gestreichelt.
 
 
 
Kivételezett állatok  
 
  Érdemért négyen állatok
  szintén a mennybe mentek;
  az igazak közt járnak ott
  időtlen, mint a szentek.
  Egy nőstényszamár, nem gebe,
  jön elöl szaporázva,
  ez vemhén Jézust vitte be
  próféták városába.
  E félénk farkast Mohamed
  így leckéztette egyszer:
  „Szegény bárányát el ne vedd!
  A gazdagtól vihetsz el.”
  Jön farkcsóválva a derék
  gazdival a kutyuska,
  a hűséges, aki a hét-
  alvást végigaludta.
  Dorombol Abu Huraira
  macskája törleszkedve,
  mert szent állat az a cica,
  kit a próféta kedvelt.
 
 
(Halasi Zoltán ford.)
– jaj!, de ez az inmoralis németek közt történt! mi igaz hítű magyarok sat. – No hiszen! csak jöjjek öszve veled valahol, adok én neked!, mint kopasz, a nelkűl
 [!]
[sic!]
is haragszom minden nagy hajúra; egy szál hajad sem marad, mind ki tépem. –  
  Az epigrammok 144 sort tesznek,
czímest
ö
Beszúrás
l
Szerkesztői feloldás: czímestől
együtt. Ha adod, add kerlek
 [!]
[sic!]
egy számban, egyszerre,
n
Jegyzet
Ha adod, add kerlek
 [!]
[sic!]
egy számban, egyszerre
– Az epigrammák szétválasztását
AJ
Arany János
a szerkesztői üzenetben magyarázza: „A jelen számban nem lehetett máskép rendezni, pedig nem igy akartuk. Már késő volt mikor észrevettük: az egészet össze kellett volna forgatni érte.” ( Ko 1865. 21. sz. máj. 21. 504.; AJÖM XII. 271.)
– hiszen leg közelebbi szamodban
 [!]
[sic!]
a
Tóth Endre
Tóth Endre
verse még hosszabb, több 200 sornál.
n
Jegyzet
leg közelebbi szamodban
 [!]
[sic!]
a
Tóth Endre
Tóth Endre
verse még hosszabb, több 200 sornál
Tóth Endre
Tóth Endre
verse egy évvel korábban, 1864 áprilisában jelent meg Marie de Ventadour címmel ( Ko 1864. 17. sz. ápr. 24. 388–390.); az sem éri el a 200 sort.
Szemeré
Szemere Miklós
nek ez a mondata kétségessé teszi a datálást, bár elképzelhető, hogy a Ko számai nem lévén egybekötve, az előző évi szintén áprilisi számot összekeverte az 1865-ös kiadásúakkal.
 
  NB. Ha ez „dalinők” nem ezt teszi „költészkedö, kőltőnők
[szerkesztői feloldás]
. (csodálkozol öreg barátodon úgye nagy nyelvész!, hogy illy gyönge nyelvismerő.) akkor ez epígram
 [!]
[sic!]
2ik sora tán így legyen:  
 
[törölt]
« ………. »
[szerkesztői feloldás]
egy sor olvashatatlanul áth.
 
  Kőltőnök!
 [!]
[sic!]
orsó legyen a’ főbb, a teli orsó! – de így hexameter lessz mind két sor,
n
Jegyzet
de így hexameter lessz mind két sor
– Feltehetőleg
AJ
Arany János
javította a sort: „Orsó, teli orsó légyen a főbb, dalinők!” ( Ko 1865. 21. sz. máj 21. 485.)
– azonban fellyebb is van egy ílly két hexameterű: „Egy silány urfihoz.”  
 
Eg
Beszúrás
y helyütt (
[törölt]
« »
Phryne, Phidáshoz
 [!]
[sic!]
) két féle képpen tevém az első s vegső
 [!]
[sic!]
sor kezdetét, – azt hagyd meg, mellyiket jobbnak látod.  
  hűved  
 
Szemere Miklós
Szemere Miklós
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.)