Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, april 2.
[szerkesztői feloldás]
1.
1868  
  Kedves öcsém Sándor!  
  Ma vettem leveledet, s rögtön válaszolok, mert elhatározásom kész volt jó idő óta. Még ugyan csak 1-je van, de babonából 2-ikat irék oda fel, nehogy ha tettemet valaha megbánnám, az áprilisre
[szerkesztői feloldás]
A re toldalék összefügghet a latin april gyakori, ebben a levélben többször is előforduló használatával. Vesd össze: „aprilben” (
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2096. 1867. márc. 3.) vessek.A re toldalék összefügghet a latin april gyakori, ebben a levélben többször is előforduló használatával. Vesd össze: „aprilben” (
 
  Tehát: feltételeidet határozottan s végleg elfogadom.
n
Jegyzet
feltételeidet határozottan s végleg elfogadom
– azaz
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
feltételeit az
AJ
Arany János
, felesége és
Ercsey János
Ercsey János
tulajdonában lévő anti birtok
AJ
Arany János
-ékat illető részének megvásárlására
 
  Ird meg a szerződést
n
Jegyzet
Ird meg a szerződést
– „Az 1868. évi ápril 12-én
Pest
Budapest
en kelt szerződés szerint
Arany János
Arany János
és felesége e birtokból őket illető 138 kat. hold és 600 négyszögölet eladták
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
nak 20 ezer forintért, melyből 13 ezer forintot azonnal kifizetett
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
, a fentmaradó 7 ezer forint kifizetését pedig 1868. október 1-re igérte, addig ez év ápr. 1-től számított 6 % kamatot fizet utána. A szerződésen tanu Béres János és Mudrony Pál. Bihar megye telekkönyvi
tszéke
Szerkesztői feloldás: törvényszéke
1868. május 11-én tartott ülésében
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
tulajdonjogát fel is jegyezte a birtokra.” ( H. Fekete 1958. 515.)
(remélem a
Jani
Ercsey János
példánya ott van még, melyből a terjedelmet stb. pontosan ki lehet olvasni) s küldd fel az aláirott és aláirandó példányt. April 1-től fogva
Geyer
Geyer Rudolf
a te bérlőd; takarékpénztári könyveid nekem kamatoznak.  
  Áll pedig a kamatok ügye igy:  
  1. A budai takarékpénztári könyvön 1600 ft. betéve márcz. 19 1866 kamat  
  kivéve 1866 június végéig. Tehát bent van 1868 márczius utolsóig 5-ös kamat 1 ¾ év 140.  
  2. A pesti t. pénzt. könyvön 3000 ft. betéve 1866 márcz. 19. Kamat  
  kivéve 1867 január végéig, 1-ig. Bent lesz 1 ¼ év 187.50  
  3. A pesti t. p. könyvön 4400 ft. betéve 1868 febr. 17. A nem egészen  
  1 ½ havi kamat (4 ½) lesz,
Laczi
Arany László
fiam számitása szerint, mint egy 23.65  
  S igy összesen kamat 351.15  
  Ehhez a tőke:  
  1. 1600  
  2. 3000  
  3. 4400  
  mindössze 9351:15  
  Hanem ezt egész pontossággal, akkor fogjuk tudni midőn a pénztárnál kiszámittatom és felvettem 1-ső aprilig minden benntlevő kamatot. Lehet, hogy a kamatok kamatjának utánszámítása még nehány forinttal növeli; azt nem gondolnám, hogy az újabbi határozatnak, mely szerint most csak 4 ½ %-ot fizetnek, visszaható erőt tulajdonítva, e régibb kölcsönre is alkalmazzák. Minden esetre jó lesz – mire szerződésünk elkészül – a pénztárnál kiszámittatni és kész pénzben fölvenni. (de
Laczi
Arany László
azt mondja nem lehet.)  
  Rám nézve jobb igy, mégha egyhamar házat nem tudnék is venni. Bajos nekem a bizonytalan haszonbérre támaszkodva, valami elhatározó lépést tenni.  
  Minél elébb küldöd a szerződést, annál jobb, hadd szakadjon vége. Mind a hárman bele vagyunk egyezve és nyugodva. Áldjon meg vele az isten. Talán engem sem vér
 [!]
[sic!]
meg.  
  Szives ölelésünket nektek is, Kálmánéknak is. ide s tova átesik a bajon.
n
Jegyzet
ide s tova át esik a bajon
– A harmadik évében járó
Szél Piroska
Széll Piroska
remélhetőleg megszokja majd apja második házasságát (lásd Rolla 1944. és Korompay 2008. ).
Csókolom azt a kis leányt.  
  Még nem bújtam ki a szobából, de tán majd jobban leszek már. Ma szép idő van, megpróbálom a külső levegőt. Márt. 21-ke óta még az udvaron sem voltam.
n
Jegyzet
Márt. 21-ke óta óta még az udvaron sem voltam
– Vesd össze
Tompá
Tompa Mihály
nak, 2172. 1868. márc. 22.
 
  Isten Veled!  
  Szerető rokonod  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Lappang.
H. Fekete Péter
Fekete Péter, H.
közlése szerint „E birtok eladással kapcsolatosan
Arany
Arany János
nak három kiadatlan levele maradt fenn a családnál”, valamennyi
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
hez szól. Keltezésük: 2175. 1868. ápr. 1., 2177. 1868. ápr. 10., 2213. 1868. szept. 28. Másolat: NSzAJM 655. és MTA K Kt Ms 5451/8.