• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Irodalom- és művelődéstörténész, a HUN-REN Bölcsészettudományi Központ Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője, főmunkatársa, a PPKE BTK és a Kodolányi János Egyetem óraadó tanára, címzetes egyetemi tanár.

Az 1980-as évektől – az elsők közt – kezdte meg az irodalomtudományban akkoriban szokatlan nézőpontú, a dualista kor irodalmának irodalomszociológiai, mikrotörténeti, társadalom- és mentalitástörténeti kutatásait az MTA Irodalomtudományi Intézetében. A tömegkultúra- és ponyvakutatás elméleti kérdései mellett – mint a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese – öt éven át a gyakorlatban is kipróbálta a széles körű közönség elérésének új formáit. Doktori dolgozatának témája Reviczky Gyula kritikai igényű összes verseinek kiadása és a szövegkiadást kísérő, szinte korszakmonografiát kiadó jegyzetkötete volt. Témái szerteágazóak, mostanában a nagyvárosi szubkultúrával, a 19. századvég íróinak, művészeinek félnyilvános társasági életével, sajtótörténeti kérdésekkel, Mikszáth Kálmán művészetének monografikus feldolgozásával foglalkozik.

A Jókai kritikai kiadásban az író közel 700 versének kiadását vállalta.

 

A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el: