• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA
RMKT

Régi magyar költők tára 17. századi sorozat – informatizált kiadás

A digitális kiadás kódolását Hernády Judit készítette, a TEI specifikáció megalkotója és a TEI XML kódok szerkesztője Fellegi Zsófia. A digitális kiadás főszerkesztői Palkó Gábor és Fellegi Zsófia. A Régi magyar költők tára (RMKT) című szövegkiadási vállalkozást a Magyar Tudományos Akadémia indította útjára 1877-ben, azokra a még korábbi munkálatokra támaszkodva, amelyek során Toldy Ferenc készítette

Babits Mihály kutatócsoport hírek

Megjelent a „Gondos elmerülés a részletekben”: Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről című tanulmánykötet

Megjelent a „Gondos elmerülés a részletekben”: Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről című tanulmánykötet   Tanulmánykötetünk a 2021. november 26–27-én Esztergomban megrendezett, a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseivel foglalkozó műhelykonferencia anyagát adja közre. Babits Mihály kéziratos hagyatékban őrzött, valamint nyomtatásban átörökített életműve rendkívül gazdag, nemcsak az anyagmennyiséget tekintve, hanem abból

Babits Mihály válogatott tanulmányok

Tanulmányok periodikumokban (2013-tól)

  Csönge Tamás. „»Gyermekkorod köde ülepedett fejedbe«: Személyiség és nevelődés A gólyakalifában”. Literatura 39, 2. sz. (2013): 139–152. (Online elérhetőség: http://real-j.mtak.hu/1462/1/LITERATURA_2013.pdf)   Kelevéz Ágnes. „»Így van ez Tomiban«: Babits ismeretlen fogarasi levele Kún Józsefhez.” Irodalomtörténeti Közlemények 117 (2013): 345–354. (Online elérhetőség: http://itk.iti.mta.hu/megjelent/2013-3/kelevez.pdf)   Sipos Lajos. „Babits Mihály és az »ellenkultúra« képviselői a Tanácsköztársaságban”. Új Dunatáj:

Babits Mihály válogatott tanulmányok

Monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok (1998-tól)

  Kelevéz Ágnes. A keletkező szöveg esztétikája: Genetikai közelítés Babits költészetéhez. Budapest: Argumentum Kiadó, 1998.   Babits Mihály. „Engem nem látott senki még”: Babits-olvasókönyv. Szerkesztette: Sipos Lajos. 2 köt. Budapest: Historia Litteraria Alapítvány–Korona Kiadó, 1999. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/16300/16340/pdf/16340_1.pdf; https://mek.oszk.hu/16300/16340/pdf/16340_2.pdf)   „most én vagyok hang helyetted…”: Török Sophie Babits Mihályról. Összeállította, szöveggondozás, jegyzeteket írta Téglás János.

Babits Mihály válogatott tanulmányok

Kritikai kiadások

  Babits Mihály. A gólyakalifa. Kártyavár. Sajtó alá rendezte Éder Zoltán. Babits Mihály műveinek kritikai kiadása: Regények. Budapest: Historia Litteraria Alapítvány–Korona Kiadó, 1997.   Babits Mihály. Timár Virgil fia. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos. Babits Mihály műveinek kritikai kiadása: Regények. Budapest: Magyar Könyvklub, 2001. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/16500/16507/16507.pdf)   Babits Mihály. Elza pilóta vagy a tökéletes

Babits Mihály válogatott tanulmányok

Kézikönyvek

  Ajánló bibliográfia Babits Mihály születésének 80. évfordulójára. Összeállította Megyei Könyvtár. Bibliográfiai füzetek a Baranya Megyei Tanács Megyei Könyvtárának kiadványai. Pécs: Megyei Könyvtár, 1963.   „…külön tér… külön idő…”: Babits Mihály fényképei. Ikonográfia. Összeállította W. Somogyi Ágnes, előszó Keresztury Dezső. Fotótéka. Budapest: NPI, 1983. (Online elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_PIMU_Foto_04_Babits_Mihaly/?pg=0&layout=s)   Babits Mihály. Kéziratai és levelezése: Katalógus: Levelezés.

Babits Mihály kutatócsoport hírek

Megjelent a „Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral”: Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről című tanulmánykötet

Megjelent a „Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral”: Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről című tanulmánykötet   A Ráció Kiadó gondozásában a kutatócsoport első kiadványaként a 93. Ünnepi Könyvhétre megjelent a 2019-ben rendezett konferencia anyagát közreadó tanulmánykötet, mely nemcsak a versek és a műfordítás sajtó alá rendezése során felmerülő filológiai és textológiai problémákkal