• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA
Babits Mihály válogatott tanulmányok

Tanulmányok periodikumokban (2013-tól)

  Csönge Tamás. „»Gyermekkorod köde ülepedett fejedbe«: Személyiség és nevelődés A gólyakalifában”. Literatura 39, 2. sz. (2013): 139–152. (Online elérhetőség: http://real-j.mtak.hu/1462/1/LITERATURA_2013.pdf)   Kelevéz Ágnes. „»Így van ez Tomiban«: Babits ismeretlen fogarasi levele Kún Józsefhez.” Irodalomtörténeti Közlemények 117 (2013): 345–354. (Online elérhetőség: http://itk.iti.mta.hu/megjelent/2013-3/kelevez.pdf)   Sipos Lajos. „Babits Mihály és az »ellenkultúra« képviselői a Tanácsköztársaságban”. Új Dunatáj:

Babits Mihály válogatott tanulmányok

Monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok (1998-tól)

  Kelevéz Ágnes. A keletkező szöveg esztétikája: Genetikai közelítés Babits költészetéhez. Budapest: Argumentum Kiadó, 1998.   Babits Mihály. „Engem nem látott senki még”: Babits-olvasókönyv. Szerkesztette: Sipos Lajos. 2 köt. Budapest: Historia Litteraria Alapítvány–Korona Kiadó, 1999. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/16300/16340/pdf/16340_1.pdf; https://mek.oszk.hu/16300/16340/pdf/16340_2.pdf)   „most én vagyok hang helyetted…”: Török Sophie Babits Mihályról. Összeállította, szöveggondozás, jegyzeteket írta Téglás János.

Babits Mihály válogatott tanulmányok

Kritikai kiadások

  Babits Mihály. A gólyakalifa. Kártyavár. Sajtó alá rendezte Éder Zoltán. Babits Mihály műveinek kritikai kiadása: Regények. Budapest: Historia Litteraria Alapítvány–Korona Kiadó, 1997.   Babits Mihály. Timár Virgil fia. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos. Babits Mihály műveinek kritikai kiadása: Regények. Budapest: Magyar Könyvklub, 2001. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/16500/16507/16507.pdf)   Babits Mihály. Elza pilóta vagy a tökéletes

Babits Mihály válogatott tanulmányok

Kézikönyvek

  Ajánló bibliográfia Babits Mihály születésének 80. évfordulójára. Összeállította Megyei Könyvtár. Bibliográfiai füzetek a Baranya Megyei Tanács Megyei Könyvtárának kiadványai. Pécs: Megyei Könyvtár, 1963.   „…külön tér… külön idő…”: Babits Mihály fényképei. Ikonográfia. Összeállította W. Somogyi Ágnes, előszó Keresztury Dezső. Fotótéka. Budapest: NPI, 1983. (Online elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_PIMU_Foto_04_Babits_Mihaly/?pg=0&layout=s)   Babits Mihály. Kéziratai és levelezése: Katalógus: Levelezés.

Babits Mihály kutatócsoport hírek

Megjelent a „Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral”: Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről című tanulmánykötet

Megjelent a „Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral”: Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről című tanulmánykötet   A Ráció Kiadó gondozásában a kutatócsoport első kiadványaként a 93. Ünnepi Könyvhétre megjelent a 2019-ben rendezett konferencia anyagát közreadó tanulmánykötet, mely nemcsak a versek és a műfordítás sajtó alá rendezése során felmerülő filológiai és textológiai problémákkal