• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

 

Kelevéz Ágnes. A keletkező szöveg esztétikája: Genetikai közelítés Babits költészetéhez. Budapest: Argumentum Kiadó, 1998.

 

Babits Mihály. „Engem nem látott senki még”: Babits-olvasókönyv. Szerkesztette: Sipos Lajos. 2 köt. Budapest: Historia Litteraria Alapítvány–Korona Kiadó, 1999. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/16300/16340/pdf/16340_1.pdf; https://mek.oszk.hu/16300/16340/pdf/16340_2.pdf)

 

„most én vagyok hang helyetted…”: Török Sophie Babits Mihályról. Összeállította, szöveggondozás, jegyzeteket írta Téglás János. Budapest: Palatinus, 2000.

 

Éder Zoltán. Régi napok illata: Babits-tanulmányok. Mundus – új irodalom. Budapest: Mundus, 2002.

 

Sipos Lajos. Írások Babitsról. „Könyves”-könyvek. Budapest: N. J. Pro Homine, 2002.

 

Sipos Lajos. Új klasszicizmus felé… Budapest: Argumentum Kiadó, 2002. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/18000/18097/18097.pdf)

 

A Baumgarten Alapítvány: Dokumentumok 1917–1941. Szerkesztette Téglás János. 3 köt. Budapest: Argumentum Kiadó, 2003.

 

Gál István. Babits Mihály: Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek. Összeállította Gál Ágnes és Gál Julianna. Budapest: Argumentum Kiadó–OSZK, 2003. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/05300/05357/05357.pdf)

 

Mayer Erzsébet. „Az értelem iszonyú karma”: Észrevételek Babits Mihályról. Budapest: Anker-Print, 2003.

 

Sipos Lajos. Babits Mihály. Élet-kép sorozat. Budapest: Elektra Kiadóház, 2003.

 

Kovács Imre Attila. Érti-e Babits Rortyt?: Tanulmányok, esszék. Székesfehérvár: Vörösmarty Társaság–Lánczos Kornél Reálgimnázium, 2003.

 

Basch Lóránt. A Baumgarten Alapítvány történetéből: Tanulmányok, cikkek. Válogatta, szerkesztette Téglás János. Babits kiskönyvtár 2. Budapest: Argumentum Kiadó, 2004. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/18000/18089/18089.pdf)

 

Zsoltár férfihangra: Hit és szenvedés Babits műveiben. Szerkesztette Reisinger János. Könyves galaxis. Budapest: N. J. Pro Homine, 2004.

 

„Áll az idő és máll a tér”: Babits István levelei a keleti frontról és a hadifogságból: 1915–1920. Szerkesztette: Buda Attila. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005.

 

Jenei Teréz. Babits szépprózája az alakzatok tükrében: A gólyakalifa című regény vizsgálata alapján. Az alakzatok világa. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.

 

Margittai Gábor. Nyugtalan klasszikusok: Ars poeticák és arcpoétikák, hagyománytudat Babits Mihály esszéművészetében. Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2005.

 

Pomogáts Béla. Öt költő: Irodalomtörténeti tanulmányok. Ady Endre, Babits Mihály, Illyés Gyula, József Attila, Kosztolányi Dezső erdélyi vonatkozásai. Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2005.

 

Téglás János. Babits-epizódok. Budapest: Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola, 2005.

 

A Baumgarten Alapítvány: Dokumentumok 1941–1947. Szerkesztette Téglás János. Budapest: Argumentum Kiadó, 2007.

 

A Baumgarten Alapítvány: Dokumentumok 1941–1951. Szerkesztette Téglás János. Budapest: Argumentum Kiadó, 2007.

 

Balassa Péter. Magatartások találkozója: Babits, Kosztolányi, Móricz. Szerkesztette Szarka Judit. Balassa Péter művei 4. Budapest: Balassi Kiadó, 2007.

 

Buda Attila. Teremtő utánzás: Babits-tanulmányok. Budapest: Ráció Kiadó, 2007.

 

Téglás János. Babits-epizódok II. Budapest: Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, 2007.

 

Légy ellenállás: In memoriam Babits Mihály; Szerkesztette Ferencz Győző. In memoriam. Budapest: Nap Kiadó, 2008.

 

Emléklapok Babits Mihály fotóiból és kézirataiból. Szerkesztette Lovas Csilla. Szekszárdi füzetek. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2008.

 

Kelevéz Ágnes. „Kit új korokba küldtek régi révek”: Babits útján az antikvitástól napjainkig. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2008. (Online elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_PIMU_020/?pg=0&layout=s)

 

Közelítések…: Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján. Szerkesztette Nédli Balázs, Pienták Attila és Sipos Lajos. Babits kiskönyvtár 4. Szombathely: Savaria University Press, 2008. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/17600/17651/17651.pdf)

 

Némediné Kiss Adrien. A magyar „ördögregény”: Babits Mihály: Halálfiai. Babits kiskönyvtár 6. Budapest: Argumentum Kiadó, 2008. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/17600/17604/17604.pdf)

 

Rába György. Az ünneptől a hétköznapi ünnepek felé: Babits és a százéves Nyugat költői. Babits kiskönyvtár 3. Budapest: Argumentum Kiadó, 2008. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/17600/17628/17628.pdf)

 

Sipos Lajos. Babits Mihály. Szekszárd: Babits Kiadó, 2008. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/14500/14511/14511.pdf)

 

Téglás János. Babits-epizódok III. Befejezés. Budapest: Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 2008.

 

Vilcsek Béla. A drámaíró Babits Mihály. Babits kiskönyvtár 5. Budapest: Argumentum Kiadó, 2008. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/17600/17633/17633.pdf)

 

Bencsics Klára. A ninivei próféta: Babits Mihály. Lectures and papers in Hungarian studies. Kanadai Magyarságtudományi Társaság: 2009.

 

Engem nem tudtak eloltani: Tisztelet Babits Mihály születésének 125. évfordulóján. Szerkesztette Székely Sz. Magdolna. Szekszárd: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, 2009.

 

Esti kérdés: Az Esztergomban 2009. április 24–25–26-án rendezett Esti kérdés-konferencia szerkesztett és bővített anyaga; Szerkesztette Fűzfa Balázs. A tizenkét legszebb magyar vers. Szombathely: Savaria University Press, 2009. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/17800/17853/17853.pdf)

 

Költők és koruk: Babits Mihály és József Attila. Szerkesztette N. Horváth Béla. Szekszárd: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, 2009.

 

Vida Gergely. Babits-olvasatok: Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2009.

 

Csokonai-Illés Sándor. Babits Mihály és Fogaras. Babits kiskönyvtár 7. Budapest: Argumentum Kiadó, 2010. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/17600/17634/17634.pdf)

 

Szitár Katalin. Hiány-jelek: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Universitas Pannonica. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013.

 

Babits és kortársai. Szerkesztette Majoros Györgyi, Sipos Lajos és Tompa Zsófia. Kútfő bibliotéka. Budapest: Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút, 2015.

 

Mátyus Norbert. Babits és Dante: Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához. Budapest: Szent István Társulat, 2015. (Online elérhetőség: http://real.mtak.hu/34368/1/BabitsEsDante_BELIV.pdf)

 

Haász Gabriella. Babits Mihály és a San Remo-díj. Babits kiskönyvtár 8. Budapest: Universitas Kiadó, 2016.

 

Sipos Lajos. Modernitások, alkotók, párbeszédek: Válogatott tanulmányok és kritikák. Szombathely: Savaria University Press, 2016. (Online elérhetőség: https://mek.oszk.hu/17400/17478/17478.pdf)

 

Bognár Anna. Babits Mihály és az olasz irodalom. Budapest: Hungarovox Kiadó, 2017.

 

„Ki mit lát belőle”: Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez. Szerkesztette Kelevéz Ágnes és Lengyel Imre Zsolt. Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2017.

 

Mátyus Norbert. „Gondold tovább ezt a kis kóstolót”: Olasz–magyar filológia. Budapest: Balassi Kiadó, 2017.

 

„…olvasd el szigorú szemmel cikkemet”: Babits Mihály és Gellért Oszkár Nyugat-levelezése, 1929–1941. Sajtó alá rendezte Buda Attila és Pataky Adrienn. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017.

 

Sebők Melinda. Modern értékőrzők: Tanulmányok, kritikák. Vízjel. Miskolc: Felsőmagyarország, 2017.

 

Téglás János. Néma interjúk Babits Mihállyal. Budapest: Hungarovox Kiadó, 2017.

 

Visy Beatrix. „Nem ahogy ma szokás”: A narráció jegyei, szépirodalmi elbeszélőszerkezetek Babits Mihály Az európai irodalom története című művében. Budapest: OSZK, 2017.

 

Buda Attila. A helyettesítés: Babits Mihály prózájáról. Budapest: Ráció Kiadó, 2018.

 

Szőke Mária. Halálfiai első állomásán: Babits Mihály világa 1921 eleje és 1923 augusztusa között. Budapest: Argumentum Kiadó, 2019.

 

Kelevéz Ágnes. Esti kérdések. MIT-Füzetek. Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2021.

 

„Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral”: Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről. Szerkesztette Kelevéz Ágnes, Mátyus Norbert, Szénási Zoltán, Major, Ágnes. Budapest: Ráció Kiadó, 2022.

Add Your Comments

Icon

Your email address will not be published. Required fields are marked *