• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

Megjelent a „Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral”: Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről című tanulmánykötet

 

A Ráció Kiadó gondozásában a kutatócsoport első kiadványaként a 93. Ünnepi Könyvhétre megjelent a 2019-ben rendezett konferencia anyagát közreadó tanulmánykötet, mely nemcsak a versek és a műfordítás sajtó alá rendezése során felmerülő filológiai és textológiai problémákkal foglalkozik, de betekintést ad az értekező próza és a levelek készülő kritikai kiadásainak munkálataiba is.

Részlet az Előszóból:

„A kötetbe foglalt tanulmányok a Babits-filológia kérdéseivel és problémáival foglalkozva a tudományos szövegkiadás műhelymunkálataiba engednek bepillantást. A kötet minden tanulmánya tehát szoros értelemben vett műhelytanulmány, vagyis az egyes szerzők sajtó alá rendezői tevékenysége során a »szerkesztői műhelyben« felhalmozott információbázis, elméleti rálátás és szövegismeret együttes felmutatása révén kibomló korszak-, dokumentum- vagy éppen szövegértelmezés. A kiadás természetéhez hozzátartozik, hogy a sajtó alá rendező a megjelenő szövegközlésben egyszerűen nem képes mindazt az információhalmazt és szövegismeretet átadni az olvasó számára, ami benne és a »műhelyében« a szerkesztői munka során felhalmozódott. Valójában e többlettudásból ad ízelítőt jelen tanulmánykötet.”

Add Your Comments

Icon

Your email address will not be published. Required fields are marked *