• Phone: +123-456-7890
  • Mailus@Themename.com
  • 201 Creative St, NY 10021, USA

 

Ajánló bibliográfia Babits Mihály születésének 80. évfordulójára. Összeállította Megyei Könyvtár. Bibliográfiai füzetek a Baranya Megyei Tanács Megyei Könyvtárának kiadványai. Pécs: Megyei Könyvtár, 1963.

 

„…külön tér… külön idő…”: Babits Mihály fényképei. Ikonográfia. Összeállította W. Somogyi Ágnes, előszó Keresztury Dezső. Fotótéka. Budapest: NPI, 1983. (Online elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_PIMU_Foto_04_Babits_Mihaly/?pg=0&layout=s)

 

Babits Mihály. Kéziratai és levelezése: Katalógus: Levelezés. Összeállította Cséve Anna, Kelevéz Ágnes, Melczer Tibor, Nemeskéri Erika és Papp Mária. 4 köt. Budapest: Argumentum Kiadó–PIM, 1993. (Online elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_PIMU_Kmiklk_03_Babits_1/?pg=0&layout=s)

 

Babits Mihály bibliográfia. Összeállította Stauder Mária és Varga Katalin. A Magyar Irodalmi Múzeum [Petőfi Irodalmi Múzeum] bibliográfiai füzetei: XX. századi magyar írók bibliográfiái. Budapest: Argumentum Kiadó–Magyar Irodalom Háza–MTA Irodalomtudományi Intézet, 1998. (Online elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_PIMU_Pimbf_XXirok_03_Babits/?pg=0&layout=s)

 

Róna Judit. Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája, 1883–1908. Babits-kronológia 1, Budapest: Balassi Kiadó, 2011.

 

Róna Judit. Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája, 1909–1914. Babits-kronológia 2, Budapest: Balassi Kiadó, 2013. (Online elérhetőség: http://real.mtak.hu/7581/1/Babits_kron1909-1914nyomdai.pdf)

 

Róna Judit, Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája, 1915–1920, A kötet, 1915–1918; B kötet, 1919–1920. Babits-kronológia 3, Budapest: Balassi Kiadó, 2014. (Online elérhetőség: http://real.mtak.hu/23627/13/Babits3a%20%282%29.pdf; http://real.mtak.hu/23627/14/Babits3b%20%282%29.pdf)

Add Your Comments

Icon

Your email address will not be published. Required fields are marked *